G01R 27/26

Kapacitný snímač s trojnásobným kapacitorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287771

Dátum: 17.08.2011

Autor: Malý Petr

MPK: G01R 27/26, G01N 27/22

Značky: trojnásobným, snímač, kapacitorom, kapacitný

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupné svorky (11) a (12) generátora (1) sú pripojené na prvé vstupné svorky (21) a (22) kvázi syntetického rezonátora FC (2). Na druhé vstupné svorky (23) a (24) kvázi syntetického rezonátora FC (2) sú pripojené prvé výstupné svorky (51) a (52) všeobecného impedančného konvertora (5). Na kompenzačné svorky (25) a (26) kvázi syntetického rezonátora FC (2) sú pripojené výstupné svorky (31) a (32) kompenzátora (3). Vstupné svorky (41) a (42)...

Zapojenie reaktančného snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 287734

Dátum: 15.07.2011

Autori: Matoušek Zdeněk, Malý Petr, Puttera Jozef

MPK: G01R 27/26, G01N 27/22

Značky: snímača, zapojenie, reaktančného

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupné svorky (11) a (12) reaktančného senzora (1) sú pripojené na vstupné svorky (21) a (22) aktívneho pásmového priepustu (2). Prvé výstupné svorky (23) a (24) aktívneho pásmového priepustu (2) sú pripojené na vstupné svorky (31) a (32) prvého rezonančného zosilňovača s detektorom (3), ktorého výstupné svorky (33) a (34) sú pripojené na prvé vstupné svorky (51) a (52) zlučovacieho obvodu (5). Druhé výstupné svorky (25) a (26) aktívneho...

Kapacitný snímač s násobením kapacity a kompenzáciou strát

Načítavanie...

Číslo patentu: 285082

Dátum: 18.05.2006

Autori: Malý Petr, Mališ Jiří

MPK: G01R 15/14, G01N 27/00, G01R 27/26...

Značky: snímač, strát, násobením, kapacitný, kompenzáciou, kapacity

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstupné svorky (11) a (12) kapacitného senzora (1) sú pripojené vstupné svorky (21) a (22) násobiča kapacity (2). Na výstupné svorky (23) a (24) násobiča kapacity (2) sú pripojené vstupné svorky (31) a (32) komplexného konvertora (3). Na kompenzačné svorky (35) a (36) komplexného konvertora (3) sú pripojené výstupné svorky (41) a (42) kompenzátora (4). Výstupné svorky (33) a (34) komplexného konvertora (3) sú výstupnými svorkami kapacitného...

Zariadenie biosenzora a spôsob detekcie objemu a druhu vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 361

Dátum: 11.12.2002

Autor: Kermani Mahyar

MPK: G01N 27/22, G01R 27/26

Značky: spôsob, detekcie, vzorky, zariadenie, biosenzora, objemu, druhu

Text:

...vytvorenie demodulovaného signálu, afiltrovanie demodulovaného signálu pre vygenerovanie signálu, ktorý je úmerný efektívnej kapacite bunky biosenzora.Obr 1 znázorňuje blokovú schému biosenzora a asociovaných úrovní signálu podla predkladaného vynálezu, Obr. 2 znázorňuje schému zapojenia biosenzora podľa predkladaného vynálezu.Obr. 3 znázorňuje časový diagram na meranie objemu vzoriek ahladinyglukózy podľa predkladaného vynálezu, Obr. 4...

Zapojenie prevodníka elektrickej kapacity na elektrické napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278162

Dátum: 12.01.1994

Autor: Malý Petr

MPK: G01R 27/26, H03K 17/00

Značky: elektrickej, prevodníka, elektrické, napätie, zapojenie, kapacity

Zhrnutie / Anotácia:

Na vstupnú svorku (1) aktívneho filtra 2. rádu (1A) je pripojený prvý pól kondenzátora (C1) a prvý pól kondenzátora (C2), pričom druhé póly kondenzátora (C1) a kondenzátora (C2) sú uzemnené. Na kompenzačné svorky (2, 3) aktívneho filtra 2. rádu (1A) sú pripojené póly rezistora (R1) a výstupná svorka (4) aktívneho filtra 2. rádu (1A) je pripojená na vstupnú svorku (5) aktívneho filtra 2. rádu (1B). Na referenčnú svorku (6) aktívneho filtra 2....

Zařízení pro měření komplexní permitivity dielektrik při kryogenních teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 268466

Dátum: 14.03.1990

Autor: Papež Václav

MPK: G01R 27/26, G01R 27/06, G01R 25/02...

Značky: zařízení, kryogenních, teplotách, dielektrik, komplexní, permitivity, měření

Text:

...pouze na přívod tepla po dvou vývodech indikátorů v-ysokofrekvenčního výkonu, které nejsou provedeny jako vysokofrekvenční vedení. Vysokofrekvenční vedení pro přívod výkonu dcfohlazené části zařízení je zde nehrazeno, přijímací anténou, umístěĺnou v poli vysílací antény. Přívod tepla zářením lze značné zmenšit unístěním rezonátoru se vzorkem měřenćho dielektrika, prvního a druhého indikátcru vysokotrekvenčního výkonu a přijímací antény do...

Zapojenie pre linearizáciu výstupného údaja pri meraní kapacity rezonančnou metódou zmenou dĺžky merného intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267781

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ondrejka Jozef, Kostecký Pavel

MPK: G01R 27/26

Značky: rezonančnou, kapacity, údaja, výstupného, meraní, metodou, linearizáciu, měrného, dĺžky, intervalu, změnou, zapojenie

Text:

...merných pulzov, zatiaĺčo druhý vstup 13 vstupného hradla 1 je pripojený na priamý výstup 45 klopného obvodu Q intervalu merania a súčasne spojenýs prvým vstupom 21 vymedzovacieho hradla 2 a druhý vstup gg ponocného hradla 3 je spoje~ný se zdrojom merneho intervalu, súčasne s hodinovým vstupom Q klopneho obvodu Q intervalu merania, vstupom § 1 prveho invertora § a hodinovým vstupom 11 klopneho obvodu 11 nulovacieho pulzu, dalej výstup 151...

Spôsob merania oteplenia kondenzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 267070

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mikloš Pavel, Lelák Jaroslav, Kopča Miroslav, Olach Ondrej

MPK: H01G 1/017, G01K 7/26, G01R 27/26...

Značky: oteplenia, kondenzátora, spôsob, merania

Text:

...vzťahom Y 7 Ustr ujs 2,pričom celkové meracie napätie Ujs Ustr musí byt menšie alebo rovnaké ako um. Bezprostredne po odpojení meraoieho napätia sa zmeria kapacita C kondenzátora a teplota T kondenzátora saurčí zo závislosti C f (T).v teplotnom intervale od Tperponované striedavé napätie UsVýhodou spôsobu merania oteplenia kondenzátora podľa vynálezu je, že sa zistí skutočná stredná teplota dielektrika bez zásahu do jeho konštrukcie....

Spôsob testovania tenkovrstvových kondenzátorových čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267069

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mikloš Pavel, Heřmanský Vojtěch, Ružinská Danka, Kopča Miroslav

MPK: G01R 27/26

Značky: tenkovrstvových, čipov, testovania, kondenzátorových, spôsob

Text:

...hodnota tg dz stratového činiteľa a vypočíta sa absolútna hodnota A rozdielu tg CE - tg CE. Ak hodnota A je menšia ako 15 hodnoty stratového činiteľa pri pracovnej polarite jednosmerného napätia, testovaný kondenzatorový čip je vyhovujúci.Výhodou spôsobu testovania tenkovrstvových kondenzátorových čipov podľa vynálezu je,že umožňuje bez použitia náročných meracích zariadení pomocou časovo a experimentálne nenáročného jednobodového merania...

Zapojenie pre linearizáciu výstupného údaja pri meraní kapacity rezonančnou metódou využívajúce paralelnú sčítačku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261514

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kostecký Pavel, Ondrejka Jozef

MPK: G01R 27/26

Značky: sčítačku, linearizáciu, paralelnú, výstupného, kapacity, meraní, rezonančnou, údaja, metodou, zapojenie, využívajúce

Text:

...kapacity čitača korekcie a pomocného čítača korekcie.Príkladom konkrétneho. vyhotovenia preda metu vynálezu je zapojenie podľa definície,znázornená na priloženom výkrese, ktorý objasňuje spojenie jednotlivých častí. Pre uskutočnenie linearizácie je použitý čítač 2 korekcie, pomocný čítač 3 korekcie a hlavný čítač 15 s možnosťou para 1 e 1 ného-zápisu, ktorých čitacie vstupy 21, 31 a 154 sú zapojené na výstup 153 hradla 1, na prvý vstup 151,...

Zapojenie pre linearizáciu výstupného údaja pri meraní kapacity rezonančnou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257825

Dátum: 15.06.1988

Autori: Ondrejka Jozef, Kostecký Pavel

MPK: G01R 27/26

Značky: rezonančnou, výstupného, linearizáciu, metodou, zapojenie, meraní, údaja, kapacity

Text:

...vstupgg je pripojený výstup âi indikujúci vyprázdnenie predvoliteľného čítača 5, zatiaľ čo nulovaci vstup gg predvoliteľného čitača § je pripojený na inverzný výstup gg klopného obvodu § riadenia korekcie, ktorého priamý výstup gg kontaktuje druhý vstup gg hradla § korekcie, jeho výstup§§ je napojený na vstup gg povelu paralelneho prepisu predvoliteľného čitača §, ktorého paralelný vstup §§ predvoľby je priamo spojený s paralelným výstupom...

Adaptor pro měření odporů indukčnosti a kapacit

Načítavanie...

Číslo patentu: 256478

Dátum: 15.04.1988

Autor: Smejkal Alois

MPK: G01R 27/00, G01R 27/26, G01R 27/02...

Značky: adaptor, odporu, kapacít, měření, indukčnosti

Text:

...ze zákledního těleea ł, které tvoří vnější vyeokofrekvenční vodič vedení(slab~line). V teflonovém díelektríku g jsou uloženy kruhové střední vodiče Q. 5 přecházející v úhlu 90 ° v v měřicí svorky § e Q. První měřicí svorka § je pevná e v jejím chybu je vytvořena zdířka Z pro zaeunutí sondy Aměříoího přístroje. Druhá měřicí svorka § je posuvnáa sestává ze tří dílů, trubiček § a g druhé měřicísvorky Q a druhého kruhového středního vodiče...

Zapojenie analyzátora prechodovej kapacity

Načítavanie...

Číslo patentu: 244969

Dátum: 15.11.1987

Autor: Wille Lothar

MPK: G01R 31/26, G01R 27/00, G01R 27/26...

Značky: kapacity, zapojenie, prechodovej, analyzátora

Text:

...preohodovej kapacity.Na obr. 1 je výstup vysokofrekvenčného generátora 1 spojený so vstupom a excitačného blolku 2, s referenčným vstupom b lock-in zosilňovače 3, použitého ako .merača kapacity a so vstupom c riadiaceho bloku 4. Na svorky d a e excitačného bloku 2 sa pripojí vyšetrovaný objekt a výstup ľ je spojený s lock-in zosilňovačom 3, na výstup g, kt-orého je pripojený vyhodnocovací blok 5 a v prípade potreby aj osciloskop. Na výstup m...

Obvod měřiče kapacit pro velmi nízké kmitočty v pásmu 0 až 0,1 Hz

Načítavanie...

Číslo patentu: 253505

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brajko Štěpán, Zamastil Jaroslav, Gabaš Ivan

MPK: G01R 27/26

Značky: měřiče, pásmu, obvod, nízké, kapacít, kmitočty, velmi

Text:

...jednak připojením stíněného vzorku stíněnými kabely libovolné délky.zapojení obvodu umožňuje o několik řádů potlačit vliv vstupního proudu vstupního zesilovače analogové části měřiče. vhodným časováním pracovního cyklu nulovaného integrátoruezapojení obvodu. umožňuje postihnout i rychlé přechodné děje při nabíjení a vybíjení měřeného kondenzátoru a vylučuje nutnost časové extrapolace. Současně zapojení obvodu podle vynálezu...

Porovnávací měřič proměnných kapacit

Načítavanie...

Číslo patentu: 253360

Dátum: 12.11.1987

Autor: Mikulajský Miroslav

MPK: G01R 27/02, G01R 27/26

Značky: kapacít, porovnávací, měřič, proměnných

Text:

...zařízení 4, 0 Normâlový kondenzátor Cn s volítelnou velikosti kapacityje zapojen do obvodu normálového zdroje l konstantního proudu,který v podstatě pracuje jako Míllerův íntegrátor. Z výstupu normálového zdroje lkonstantního proudu je signál zaveden zpět do budiciho generátoru 1 střídavého napětí obdélníkového průběhu. Na normálovém kbndenzátoru Cn tedy líneárně narůstá napětí až do hodnoty, která je určena Évolenými hodnotami součástek...

Zapojenie na priebežné meranie kapacity izolovaných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238405

Dátum: 15.05.1987

Autor: Illés Andrej

MPK: G01R 27/26, G01R 17/02

Značky: vodičov, izolovaných, zapojenie, meranie, kapacity, priebežné

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojenie obvodov priebežného merača malých zmien prevádzkovej kapacity koaxiálnych káblov v procese ich výroby, ktorého vstupné obvody sú zapojené ako izolované - plávajúce voči zemnému potenciálu, pozostáva z izolovaného tónového generátora (1), na ktorého výstup je dvomi vstupmi (41, 42) pripojený izolovaný selektívny diferenciálny zosilňovač (4) tak, že prvým vstupom (41) je pripojený cez izolovanú na dve časti delenú elektródu...

Zapojení pro derivační měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 239647

Dátum: 16.03.1987

Autor: Pacovský Vladimír

MPK: G01R 27/26, G01R 27/02

Značky: derivační, měření, zapojení

Text:

...analogočíslicového pŕevodníku ll,zatímco řídící obvody lg mají zapojen prvý výstup do třetího vstupu 33 přepínače 3 referencí,druhý výstup do druhého vstupu gg nulovaného integrátoru 5, třetí výstup do třetího vstupu gg nulového obvodu 5, čtvrtý výstup do druhého vstupu 33 zesilovače 9 s logicky ovládaným ziskema pátý výstup do třetího vstupu âl bloku lg referenčního přepínače.Funkce zapojení podle vynálezu spočíva V tom, že velikost...

Zařízení pro měření dielektrických ztrát při sledování průběhu vytvrzování hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 247877

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pavlíček Jindřich

MPK: G01R 27/26, G01N 27/04

Značky: zařízení, sledování, hmoty, vytvrzování, měření, dielektrických, průběhu, ztrát

Text:

...řízeného zdroje proudu. Obvod jeho řízení zajišřuje regulaci rozkmitu budícího signálu. v závislosti na hodnotě ztrátového odporu těaně pod hranici omeązování měřeného signálu vetupním zesilovačem.vDalěí výhodou zařízení je přibližně logaritmické měřítkopzáznamu. Tato vlastnosť vyplývá z aplikace a nastavení řízenéhozdroje proudua řízeného zesilovače.Zařízení podle vynálezu se využívá jako zkušební jednak při sledování průběhu vytvrzování...