G01R 27/00

Batériou napájaný elektromer s prepojiteľnou meracou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282401

Dátum: 17.12.2001

Autor: Blumbach Rainer

MPK: G01R 17/02, G01R 27/00, G01R 17/08...

Značky: prepojiteľnou, meracou, napájaný, batériou, elektroměr, charakteristikou

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromer pozostáva z odporového mostíka s meracím odporom (2), referenčným odporom (3) a ďalšími dvoma odpormi (4, 5). V sérii k tomuto odporovému mostíku je pripojený kondenzátor (6). Merací bod (12) a referenčný bod (13) sú pripojené cez Smittov spúšťový obvod (7, 8) na derivačný vstup, respektíve na synchronizačný vstup derivačného bistabilného klopného obvodu (9). K odporovému mostíku je ďalej pripojený snímač (1), ku ktorému je pripojený...

Zapojenie merača káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278579

Dátum: 08.03.1995

Autor: Čadek Vlastimil

MPK: G01R 27/00, G01R 31/08

Značky: káblov, merača, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje elektrický vstupný/výstupný konektor (BNC), optický vysielač (D1) a optický detektor (D2), pričom konektor, optický vysielač a detektor (BNC, D1, D2) sú pripojené cez prepínače (Pr1, Pr2, Pr3) na výstup pulzného zdroja (PZ) a na vstup rýchleho A/D komparátora (KOMP), ktoré sú ovládané mikroprocesorovou jednotkou (MJ). Mikroprocesorová jednotka (MJ) prijíma údaje z čítača (Č), ovládaného pulzným zdrojom (PZ) a rýchlym A/D komparátorom...

Zařízení pro vysokofrekvenční bezkontaktní měření vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270085

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zuska Jiří, Gaš Bohuslav

MPK: G01N 27/00, G01R 27/00

Značky: zařízení, vodivosti, měření, vysokofrekvenční, bezkontaktní

Text:

...vstupem prvního přepínače 1. Na druhý vstup prvního přapínače 5 je připojan druhý výstup budícího generátoru l. Výstup prvního přepínače 5 je spojen se vstupem zesilovače 2, který může případně.obsahovat i usměrňovač střídavého napätí. Výstup zesilovače 2 je napojen na vstup druhého přepínače 5. První výstup druhého přepínače É je výstupem měřícího zařízení a může být spojen s výstupním obvodom 2 měřícího zařízení, který zařízení přizpůsobuje...

Zařízení k měření svodového odporu kondenzátorů s hodnotou vyšší než 10 12 ohmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267802

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zima Václav Člen Korespondent Čsav, Kapitán Jiří

MPK: G01R 27/00

Značky: vyšší, odporu, hodnotou, ohmů, zařízení, měření, kondenzátorů, svodového

Text:

...připojen přes převodník § napětí na frekvenci a vyhodnocovací jednotka 2 se zobrazovaní jednotkou lg. Řídicí vstupy převodníku Ě napětí na frekvenci, vyhodnocovací jednotky 2 a zobrazovací jednotky lg jsou propojeny 5 řídicím výstupem kmitočtové ústředny ll, jejíž spinací výstup je spojen se spinneím vstupem spjncího relé 3. K měřicím svorkám ž, 5 je na obrázku připojen ideální kondenzátor 2 a svodnvá odpor Š.Mňřnný knndnn/âtnr, který jo na...

Převodník pro kapacitní čidla s uzemněnou společnou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267020

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haasz Vladimír

MPK: G01R 27/00

Značky: elektródou, společnou, čidla, uzemněnou, kapacitní, převodník

Text:

...elektrodou s převodem poměru kapacít na střídu, tj. poměr doby kladného a záporného obdélníkového ínpulsu, sestává z prvního operačního zesilovače 1 zapojeného jako komparátor s hysterezí zavedenou z výstupu g tohoto prvního operaćníhs zesilovače L přes odporový dělič složený z prvního a druhého odporu 1 s 5 do neínvertujícího vstupu Ž tohoto prvního operačního zesilovače l. Výstup g prvního operačního zesilovače 1 je současně...

Transformátorový můstek pro měření impedancí malých hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 265931

Dátum: 14.11.1989

Autor: Boháček Jaroslav

MPK: G01R 27/00, G01R 17/10, G01R 17/00...

Značky: měření, můstek, impedancí, hodnot, malých, transformátorový

Text:

...pro vstup oddělovacího stupně 1 odebíralo pouze z prvního odporového etalonu gnl, přesnost měření by byla nepříznivě ovlivněna chybou převodu proudového transformátoru ł, způsobenou nenulovým zatěžovacím odporem sekundárního vinutí. Pokud se však na vstup oddělovacího stupně 1 přlvede součet napětí na prvním a druhém odporovémetalonu gnl a gnz, chyba měření způsobené zatížením prvním odporovým etalonem gnl se doPomocný transformátor Q 5...

Zariadenie pre zisťovanie hraníc zvarových spojov s fázovou diskrimináciou oddialenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 261532

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kuna Martin, Cibík Vladimír

MPK: G01N 24/00, G01R 17/00, G01N 24/14...

Značky: diskrimináciou, zisťovanie, hranic, zvarových, fázovou, zariadenie, spojov, oddialenia

Text:

...paralelne ku kolektorom tranzistorov iázového rozlíšenia,na ktoré je súčasne sériovo pripojený zatažovací odpor tranzistorov. Hlavné výhody zariadenia pre zisťovanie hraníc zvarových. spojov podľa vynálezu spočívajú v tom, že zariadenie zisťuje hranicezvarových spojov bez nutnosti zabrusovania kontrolovaného povrchu a následného naleptävanie kyselinou, pričom pomocou obvodu fázovej diskriminácie sa eliminuje inežiadúci vplyv miestneho...

Adaptor pro měření odporů indukčnosti a kapacit

Načítavanie...

Číslo patentu: 256478

Dátum: 15.04.1988

Autor: Smejkal Alois

MPK: G01R 27/26, G01R 27/00, G01R 27/02...

Značky: adaptor, odporu, kapacít, měření, indukčnosti

Text:

...ze zákledního těleea ł, které tvoří vnější vyeokofrekvenční vodič vedení(slab~line). V teflonovém díelektríku g jsou uloženy kruhové střední vodiče Q. 5 přecházející v úhlu 90 ° v v měřicí svorky § e Q. První měřicí svorka § je pevná e v jejím chybu je vytvořena zdířka Z pro zaeunutí sondy Aměříoího přístroje. Druhá měřicí svorka § je posuvnáa sestává ze tří dílů, trubiček § a g druhé měřicísvorky Q a druhého kruhového středního vodiče...

Způsob měření elektrického odporu vrstev a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245104

Dátum: 15.12.1987

Autori: Annen Klaus, Wendt Hans, Kapp Joachim-friedrich

MPK: G01R 27/00

Značky: provádění, tohoto, elektrického, způsobu, vrstev, zařízení, měření, způsob, odporu

Text:

...podle vynálezu je blíže znázorněno na obr. 1, kde je schematicky znázorněno zařízení k měření elektrického odporu vysokoo-dporové vrstvy a na o-br. 2 je schematicky znázorněn vyhodnooovací systém se zdrojem stejnosměrného napětí.Na obr. 1 je znázorněno schematicky zařízení k měření elektrického odporu vysokoodporove vrstvy 2, která je nanesena na kovovém válci 1. Zařízení sestává z prvního kontaktu 3, který je tvořen svazkem emných vláken a...

Transformátorový můstek pro měření malých impedancí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245089

Dátum: 15.12.1987

Autor: Stanik František

MPK: G01R 17/10, G01R 27/00

Značky: malých, měření, transformátorový, impedancí, můstek

Text:

...Ikterý je spojen s druhou svorkou 12.Při měření se nastavením dělicích poměrů prvního índukčního děliče 5 a druhého indukčního děliče 6 transformátorový můstek vyváží. Potom se odečttou »dělicí poměry ni, nz, nastavené na prvním indukčnim děliči 5 a na druhém indukčním děliči 6. Pro rovnovážný stav pak platíkde Re Zxj, popřípadě lmjzx je reálna, při.padně imaginární část měřeně impedance, w je úhlový kmitočet napájecího napětí, nu, případně...

Zařízení pro měření elektrického odporu kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238587

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bejček František, Prokeš Václav, Šobr Karel, Kopřiva Stanislav, Peca Petr

MPK: G01R 27/14, G01R 27/02, G01R 27/00...

Značky: zařízení, měření, kovů, odporu, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k měření měrného elektrického odporu kovů, případně k měření změn elektrického odporu kovových vzorků, u nichž je nezbytné stanovení a udržení vzdálenosti mezi potenciálovými kontakty s vysokou přesností a reprodukovatelností. Potenciálové kontakty zařízení jsou uspořádány v řadě za sebou, přičemž jsou jednou částí pevně fixovány v nosném elementu, zatímco svojí pracovní částí jsou orientovány od povrchu nosného elementu tak,...

Zapojení pro měření odporu, indukčnosti, kapacity a činitele jakosti pomocí vektorvoltmetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241904

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bocek Karel

MPK: G01R 27/00

Značky: vektorvoltmetru, činitele, kapacity, zapojení, jakosti, indukčnosti, pomocí, odporu, měření

Text:

...bez dostavování v celém kmitočtovém pásmu, takže je možné vyhledávání maxim,minim, rezonancí a podobné.Další výhodou vynálezu je, že zapojení umožňuje měřit současně i napětí na měřeném objektu bez použití vnějšího vysokofrekvsnčního milivoltmetru, jehož připojení na měřený objekt by ovlivnilo přesnost měření.vynález blíže objasní přiložsný výkres, kde je blokově znázorněno zapojení pro měření odporu. índukčností, kapacity a činitele jakosti...

Zapojenie analyzátora prechodovej kapacity

Načítavanie...

Číslo patentu: 244969

Dátum: 15.11.1987

Autor: Wille Lothar

MPK: G01R 27/00, G01R 27/26, G01R 31/26...

Značky: zapojenie, prechodovej, analyzátora, kapacity

Text:

...preohodovej kapacity.Na obr. 1 je výstup vysokofrekvenčného generátora 1 spojený so vstupom a excitačného blolku 2, s referenčným vstupom b lock-in zosilňovače 3, použitého ako .merača kapacity a so vstupom c riadiaceho bloku 4. Na svorky d a e excitačného bloku 2 sa pripojí vyšetrovaný objekt a výstup ľ je spojený s lock-in zosilňovačom 3, na výstup g, kt-orého je pripojený vyhodnocovací blok 5 a v prípade potreby aj osciloskop. Na výstup m...

Zařízení na kontrolu měřicích prostředků teploty vinutí elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251912

Dátum: 13.08.1987

Autori: Petrov Konstantin, Romanov Vladimír, Dostov Leonid

MPK: G01R 27/00

Značky: prostředků, strojů, vinutí, měřicích, kontrolu, zařízení, teploty, elektrických

Text:

...aropuuuux OÓMOTOK 4,5Tpancwopnawopa 2 Toxa H K oőmeä Toqxe coenHHeHHa sTopHqHux oömorox 8,9 rpauc-.®opMaTopa 6 Hanpnmenmn H npoH 33 oHTcn uosepxa noaepaeuoro őnoxa I na noc~ TOHHHOM TOKG Meroou HenocpećTaeHHoro cpannenna c oőpasuonoü Mepoň B Tpeöyeumx nanaaonax HSMBDGHMH COHDOTHBHEHMH.Hpn yxasannoň nonepxe onpeennewcn Hncwpyneuwanbuaa cocrasnxmmaa norpemHOCTH, oőycnosnenuan orxnoueuem napaMeTpoB 3 neMeHToa H 3 MepHTenbHoň cxenu.(Ha...

Přepínač rozsahů číslicového multimetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237492

Dátum: 15.01.1987

Autor: Haas Karel

MPK: G01R 19/00, G01R 27/00, G01R 15/12...

Značky: rozsahu, multimetru, číslicového, přepínač

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení číslicových měřicích přístrojů pro měření stejnosměrných napětí a odporů. Vynález řeší zapojení přepínače rozsahů na vstupu číslicového multimetru, které využívá jediného přesného odporového děliče, jak ve funkci děliče vstupních měřených napětí, tak i ve funkci odporového normálu pro nastavení rozsahů proudového zdroje při měření odporů. Zapojení přitom umožňuje, aby počet rozsahů pro měření odporů byl větší než počet...

Zapojení pro měření malých hodnot elektrických odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247799

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jankovský Jaroslav, Tvarůžková Jitka

MPK: G01R 27/20, G01R 27/00

Značky: odporu, zapojení, elektrických, měření, hodnot, malých

Text:

...výstupy § 1, 21, lg jsou spojeny 5 časovými vstupy lll, Lig, lll řídící a vyhodno~ covecí jednotky 11. Napětově komperátory §, 2, lg jsou tvořeny nepř. operečními zesilovači bez zpětné vazby, jejich porovnávecí vstupy jsou nastaveny na napětí, odpovídající jmanovitým hodnotám mäřicího proudu. Nepětový vstup 113 řídící e vyhodnocoveoí jednotky ll je připojen k výstupu 11 diferenciálníhc zesilovače 1. Výstup gl signálu ze spínače g je...

Diagnostický přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237503

Dátum: 15.12.1986

Autor: Jura Stanislav

MPK: G01R 27/00

Značky: prístroj, diagnostický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru lesnických měřicích přístrojů, založených na elektronickém principu a využívajících prostředků výpočetní techniky. Vynález řeší problém měření, záznamu či zpracování změřených údajů o zdravotním stavu stojících stromů, založených na měření elektrické impedance stromové tkáně. Podstata vynálezu spočívá v tom, že diagnostický přístroj je vybaven nastavitelnými obvody pro generování elektrických proudů různých časových...