G01R 25/00

Spôsob a zariadenie na detekciu fázy v elektrickom zapojení pri neznámom napätí fázy vo vzťahu k napätiu referenčnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7656

Dátum: 25.05.2004

Autori: Veroni Fabio, Giubbini Paolo

MPK: G01R 25/00, G01R 29/00

Značky: napätí, napätiu, zariadenie, neznámom, fáze, detekciu, zapojení, fázy, elektrickom, vzťahu, referenčnej, spôsob

Text:

...obidvomi modemami a telefónnym spojením z prvého do druhého zariadenia. Druhézariadenie obsahuje fázový detekčný obvod na identifikáciuneznámej fázy detekciou fázového uhla medzi striedavým napätím referenčnej fázy a striedavým napätím neznámej fázy.0007 Zatiaľ čo spôsob a systém, známy 2 tohto dokumentu je vhodný na vykonávanie identifikácie neznámej fázy, ak referenčná lokalita známej fázy vodiča v bode siete s viac fázami,napríklad vývody...

Spôsob a zariadenie na presné meranie závislosti množstva vysokofrekvenčných signálov od amplitúdy a fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8367

Dátum: 29.01.2004

Autor: Ursic Rok

MPK: G01R 19/00, G01R 13/28, G01R 19/25...

Značky: přesné, amplitudy, fázy, meranie, spôsob, množstva, závislosti, zariadenie, vysokofrekvenčných, signálov

Text:

...Čislicových signáloch sú odstránené filtráciou s pomocou dolnej priepuste. Sekvencie stavu RF-prepínača podľa vynálezu môžu byť cyklické v širokom frekvenčnom rozsahu, čím znížia chybu vzorkovania.0010 Signály ďalej smerujú z každej RF-jednotky k množstvu analógovodigitálnych prevodnikov. Každá z množstva základných RF-jednotiek obsahuje Iaditeľné zosilnenie a zoslabenie, z čoho vyplýva, že (vzhľadom na nastavenie všetkých základných...

Zapojení pro indikaci stupně zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257567

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hönig Waldemar

MPK: G01R 25/00

Značky: stupně, zatížení, indikaci, zapojení

Text:

...přes napájecí odpor 3 N do vstupu § můstkový usměrñovač integrovaného obvodu g a přes hradlovací odpor 3 H dále napájí invertor, tvořený tranzistorem 21 a současně i vstup g hradlovacího obvodu v integrovaném obvodu g. Vstup invertoru je připojen přes oddělovací odpor BT na snímač proudu. Spouštěcí kondenzátor gs připojený na vstup Ä můstkového usměrňovače uchovává náboj, který je spouštovým obvodem z výstupu 3 spouščového obvodu...

Zařízení k měření malých fázových posuvů dvou střídavých signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236208

Dátum: 01.02.1988

Autor: Varbanov Ivan

MPK: G01R 25/00

Značky: posuvu, signálu, fázových, zařízení, měření, malých, střídavých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření malých fázových posuvů dvou signálů stejného kmitočtu jsou amplitudově modelovýny tak, že modulací jejich rozdílu vznikne signál, který je úměrný fázovému posuvu mezi oběma měřenými signály . Zařízení lze použít například pro měření skupinového spoždění měrných televizních přijímačů v pásmu mezifrekvence.

Zapojení obvodu pro měření fázového posunu mezi dvěma signály o stejném kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238580

Dátum: 01.12.1987

Autori: Uhříček Jindřich, Tobola Pavel

MPK: G01R 25/00

Značky: stejném, signály, měření, kmitočtu, zapojení, fázového, obvodů, dvěma, posunu

Zhrnutie / Anotácia:

V blokovém schématu zapojení obvodu jsou dva vstupní signály, jejichž fázový posun je měřen, přiváděny na vstupní svorky (1) a (2). První vstupní svorka (1) je spojena se spouštěcím obvodem (3), který s průchodem vstupního signálu nulou spouští čítač (5), čítající hodinový kmitočet napěťového řízeného hodinového oscilátoru (10). Tento čítač (5) je zastaven druhým spouštěcím obvodem (4) v okamžiku, kdy prochází nulou druhý vstupní signál,...

Zařízení pro indikaci rozdílu žádaného a skutečného fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251399

Dátum: 16.07.1987

Autori: Skala Václav, Tesař Rudolf

MPK: G01R 25/00

Značky: indikaci, rozdílu, žádaného, posuvu, zařízení, fázového, skutečného

Text:

...první deprezský měřicí systdo a perelelně k výstupu druhdho vyhodnocovacíbo obvodu je připojen druhý deprězský li-iní systěn.Takto řaěoné zařízení podle vynálezu pro indikaci rozdíl žůdanćho a skutečnáho fázověho posuvu pracuje bezprostředně v závislosti na spolohlivostí pouze eloktríewch prvků. Zjiětěně stavy rozdílu žádené o skutečně hodnoty fázového posuvu sanostatně vyhodnocude. Výstupy z logického obvodu a z klopného obvodu mohou pak...

Způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237298

Dátum: 01.05.1987

Autor: Krtek Jan

MPK: H03D 13/00, G01R 29/02, G01R 25/00...

Značky: veličin, n-fázových, posunu, způsob, měření, fázového, okamžitého

Zhrnutie / Anotácia:

Řešením je způsob měření okamžitého fázového posunu dvou N-fázových veličin a zapojení k jeho provádění. Způsob měření je vhodný zejména pro veličiny nesinusového průběhu s proměnnou nebo malou úhlovou rychlostí. Podstata způsobu spočívá v tom, že každou z obou porovnávaných vícefázových veličin je amplitudově modulován pomocný N-fázový signál s nosným kmitočtem, přičemž amplitudová modulace je provedena s jedním postranním pásmem, načež je...

Zapojení obvodů číslicového fázoměru s rychlou odezvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234478

Dátum: 01.03.1987

Autori: Tůma Pavel, Čekal Stanislav

MPK: G01R 25/00, G01N 3/38

Značky: číslicového, fázoměru, zapojení, odezvou, obvodů, rychlou

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se výpočet fázového úhlu provádí pomocí rychlé binární odečítačky (13) a dvou čítačů (11, 12). Měřený a referenční signál jsou přes komparátory (l, 2) přivedeny do řídicích obvodů, obsahujících rychlé klopné obvody (3, 4, 5.) a hradla (7, 8, 9), z nichž jsou buzeny uvedené čítače. Počet odečítacích cyklů je přímo úměrný měřenému fázovému rozdílu. Odečítací cykly jsou počítány ve výstupním čítači (14), na...

Zařízení pro měření účiníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239283

Dátum: 15.05.1985

Autori: Horálek Miloslav, Smékal František, Bárta Miroslav

MPK: G01R 25/00

Značky: zařízení, účiníku, měření

Text:

...23 je vstupem proudového pulsního obvodu gł. První výstup zl proudového pulsního obvodu Q spolu s prvním výstupem§g napěčového pulsního obvodu gg vstupují do prvého součinového obvodu âł.Druhý výstup kg proudového pulsního obvodu gł spolu s druhým výstupem či napěěového pulsního obvodu Qg vstupují do druhého součinového obvodu gł. Výstupy prvého a druhého součinového obvodu §ł, §g vstupují do součtového obvodu §.Měřič X napětí je...