G01R 19/25

Zapojenie na meranie elektrického prúdu odoberaného zo zdroja sínusovými invertormi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7091

Dátum: 05.05.2015

Autori: Olejár Martin, Cviklovič Vladimír

MPK: G01R 19/00, G01R 19/25

Značky: elektrického, zapojenie, sínusovými, odoberaného, invertormi, meranie, zdroja, prúdu

Text:

...tvoria významnú časť energie potrebnej na presnú analýzu parametrov invertora. Nami navrhnutá metóda na meranie prúdu rýchly AD prevodník nepotrebuje, pretože sme na účel zachytenia čo najväčšieho množstva frekvenčných zložiek použili analógový integračný filter s rýchlymi operačnými zosilňovačmi.Meraný elektrický prúd preteká kalibrovaným meracím rezistorom, čo na ňom spôsobí úbytok napätia podľa Ohmovho zákona. Napätie je zosilnené...

Spôsob a zariadenie na presné meranie závislosti množstva vysokofrekvenčných signálov od amplitúdy a fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8367

Dátum: 29.01.2004

Autor: Ursic Rok

MPK: G01R 19/25, G01R 19/00, G01R 13/28...

Značky: množstva, fázy, přesné, vysokofrekvenčných, amplitudy, meranie, zariadenie, spôsob, závislosti, signálov

Text:

...Čislicových signáloch sú odstránené filtráciou s pomocou dolnej priepuste. Sekvencie stavu RF-prepínača podľa vynálezu môžu byť cyklické v širokom frekvenčnom rozsahu, čím znížia chybu vzorkovania.0010 Signály ďalej smerujú z každej RF-jednotky k množstvu analógovodigitálnych prevodnikov. Každá z množstva základných RF-jednotiek obsahuje Iaditeľné zosilnenie a zoslabenie, z čoho vyplýva, že (vzhľadom na nastavenie všetkých základných...

Zariadenie na meranie elektrických veličín v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 278509

Dátum: 10.05.1995

Autori: Kluch Karol, Léder Andrej, Šitár Ľubomír, Vasiľ Pavol, Kuchár Ján, Madanský Jozef

MPK: G01R 19/25, G01R 21/133

Značky: čase, zariadenie, veličin, meranie, reálnom, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má prevodníkový a napájací blok (1) spojený so záznamníkom (2) a je vybavené nastavovacím modulom (3). Prevodníkový a napájací blok (1) má zdroj (11) napájania a napäťový prevodník (12), prúdový prevodník (13) a indikátor (14) fázového posunu, ktoré sú pripojené k vstupnému bloku (21) záznamníka (2), ktorý obsluhuje multiplexer vstupu a analógový digitálny prevodník, ktorý je pripojený k procesoru (29) prepojenému s pamäťou, ktorá je...

Zařízení pro diagnostiku proudového namáhání silnoproudých zařízení elektrizační soustavy při zkratových poruchách, řízené mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269229

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křipský Adolf, Císař Josef, Svoboda Vojtěch, Rez Jiří

MPK: G01R 19/30, G01R 19/252, G01R 19/25...

Značky: řízené, proudového, mikropočítačem, elektrizační, poruchách, diagnostiku, zkratových, zařízení, namáhání, silnoproudých, soustavy

Text:

...okamžiku vzorkování amplitudy bez ohledu na změny kmitočtu sítě nebo nesymetrii zkratových proudů vlivem stejnosměrné složky. Doba sledování poruchy při tomto způsobu může dosáhnout až 40 s.- Možnost identitikace zařízení, které poruchu způsobuje (například poruchového vedení,připojeného na diagnostikovaný transtormátor).- Programové zpracování naměřených hodnot, spočívající ve výpočteeh nárazového zkratové ho Dľ°UdU ekvivalentního...

Zařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266608

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/25, G01R 19/00

Značky: kontrolu, usměrňovače, rotujícího, zařízení

Text:

...magnetického snímače a tvarovacího obvodu jsou připojeny na výstupy 111 čidel proudu čidla 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujíoího usměrňovače. Prostřednictvím výstupu 111 čidel 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujícího usměrňovače a vstupů 2.1 bloku 3 čidel sledu impulsů jsou propojeny následujícízařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Jestliže například kolem prvého bloku...

Způsob zadání informace o kmitočtu signálu u vektorvoltmetru a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265899

Dátum: 14.11.1989

Autori: Blaha Eduard, Sendler Vlastimil

MPK: G01R 19/30, G01R 19/25

Značky: vektorvoltmetru, tohoto, signálu, zadaní, provádění, způsob, informace, zařízení, kmitočtu, způsobu

Text:

...tlačítky dalších povelů, včetně obvodů pro jejich obsluhu, představuje u vektorvoltmetrů značné zvýě šení ceny, zvětšení rozměru čelního panelu, zvýšenív příkonu a snížení spolehlivosti, přičemž toto řešenínezaručuje samočinnou činnost jako v případě měřicich265 999 systémů s čítači či syutozátory nebo v případě Vektor voltmetrů se zabudovanými obvody na měření kmitočtu.Uvedené nevýhody dosavadniho stavu do značné míry odstraňuje způsob...

Obvod pro měření maximální hodnoty periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263544

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havlíček Václav, Mikulec Milan

MPK: G01R 19/25, G01R 19/00, G01R 19/04...

Značky: maximální, průběhu, měření, periodických, hodnoty, obvod

Text:

...měření. Řízení spínacího obvodu resp. vzorkovacího zesilovače je nřitom velmi jednoduché, nebot je ą ně~ mu využíván přímo opernöní Zesilovač jednocestnóho operačníhozapojení obvodu podle vynálezu s použitím integrovanéhovzorkovncího zesilovače je mnohdy vyhodnějšl z hlediska konvstrukčního uspořádání. J tomto případě je šok nutno použítPříklad zapojení obvodu podle vynálezu je bloxově uveden2 jo nnznařenn varianta s intejrovnnjm...

Zapojení pro převod úhlového natočení selsynů na binární hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262728

Dátum: 14.03.1989

Autori: Marčan Miloslav, Drbohlav Zdeněk

MPK: G01R 19/25, G06F 3/00

Značky: selsynu, binární, natočení, hodnoty, převod, úhlového, zapojení

Text:

...ceny zařízení, se umožňuje zpracovat jedním vyhodnocovacím obvodem větší počet selsynů s dostatečnou přesností bez nároků na programovou kapacitu řídícího mikropočítače, nebot údaje o natočení rotorů všech selsynů jsou přímo úměrné tomuto natočení.Na přiloženém výkrese je uveden příklad zapojenípro převod úhlového natočení dvou selsynů (resolverů) na binární hodnotu podle vynálezu. Časová základna l, připojenásvým skupinovým vstupem na...

Zapojení analogově-číslicového převodníku ve spojení s mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260882

Dátum: 12.01.1989

Autori: Liška Martin, Svoboda Karel, Pecháček Ctirad

MPK: G01R 19/25, G06F 13/00

Značky: spojení, zapojení, převodníku, mikropočítačem, analogově-číslicového

Text:

...vstup komparátoru je připojeno zněřené napětí a výstup z komparatoru je spojen se vstupem mikropočítače.Zapojením podle vynálezu se dosáhne současně dobré linearity a rychlosti převodu. Další výhodou zapojení podle vynálezu je značná variabilita vlastností převodníku(např. změna vstupní citlivosti nebo počet bltu převodu změnou programového vybavení mikropočítače bez nutnosti obvodových změn.Príklad zapojení podle vynálezu je schematicky...

Zapojení pro číslicové měření střídavých signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260689

Dátum: 12.01.1989

Autor: Mejta František

MPK: G01R 19/04, G01R 19/25

Značky: měření, zapojení, signálu, číslicové, střídavých

Text:

...na druhý vstup špičkového detektoru g. druhý vstup analogové paměti 5 je připojen na výstup obvodu łg logického součinu, jehož druhý vstup je druhým vstupem analogového kanálu łä, výstup analogového multiplexeru § je připojen na vstup analogočislicového převodniku Q, jehož výstupyjsou připojeny na vstupy řidici jednotky Z. jejiž druhé výstupyjsou připojeny na druhé vstupy analogového multiplexeru g. »V analogovém filtru 3 jsou potlačeny...

Zapojení obvodu pro měření a vyhodnocování derivace veličiny proměnné v čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 244085

Dátum: 01.06.1988

Autori: Truchlik Štefan, Halmo František, Dimun Milan

MPK: G01R 19/25, G01R 19/10, G01R 19/12...

Značky: čase, veličiny, derivace, vyhodnocování, zapojení, obvodů, proměnné, měření

Text:

...je spojene s druhým vstupem gg hradla 2. První výstup gg druhého hradlovacího obvodu 3 je spojen s prvním vstupem 1 čítače 1 frekvence s druhý výstup 22 druhého hradlovacího obvodu Q je spev jen s druhým vstupem lg čítače 1 frekvence. Výstup 32 hredla 1je spojen s první vstupní svorkou 5 čítače 5, jehož výstup Agje spojen s prvním vstupem 5 řídícího obvodu 5. Jeho druhý výsn tup ąg je spojen současně s prvním vstupem Q prvního hradlovacího...

Zapojení řídicích obvodů číslicových měřicích přístrojů pro měření integrálních veličin periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249815

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štěpař Vratislav, Novák Jiří, Kugler Vlastimil, Havlíček Václav

MPK: G01R 19/25

Značky: měření, obvodů, periodických, zapojení, přístrojů, integrálních, veličin, řídících, průběhu, měřicích, číslicových

Text:

...l řídic ch impulsů o kmitočtu fo.i je připojen přes dělič g kmitočtu, který je zároveň připojen přes čítač § period na vstup řídicího obvodu 1, na první vstup obvodu 2 fázového závěsu. Jeho druhý vstup je připojen na zdroj signálu synchronního s měřeným signálemo kmitočtu fx. Výstup obvodu 2 fázového závěsu je připojen na ovládací vstup generátoru l řídicích impulsů, jehož výstup je zároveň připojon na referenční vstup převodníku Ž...

Zapojení pro měření elektrické veličiny pomocí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231129

Dátum: 01.06.1986

Autor: Pavel Jiří

MPK: G01R 19/25

Značky: veličiny, elektrické, pomocí, mikropočítače, měření, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Při cejchování je první čítač čítající výstupní impulsy převodníku nastaven na známý počet impulsů. Dosažení tohoto počtu vyvolá v mikropočítači žádost o přerušení, která způsobí zablokování činností prvního i druhého čítače. Stav druhého čítače čítajícího taktovací impulsy vyjadřuje délku měřícího intervalu platnou pro cejchování. Při měření neznámého napětí se spustí první a druhý čítač a žádost o přerušení se odvozuje z druhého čítače,...

Zapojení pro číslicové vyhodnocování přechodových změn amplitud periodických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229046

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jirout Luboš, Kupec Jiří

MPK: G01R 19/25

Značky: amplitud, změn, vyhodnocování, periodických, číslicové, přechodových, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové vyhodnocování přechodových změn amplitud periodických signálů libovolného průběhu vyznačené tím, že pro vyhodnocovaný signál je určen vstup (1a) bloku analogo-číslicového převodu (1), jehož výstup (1b) je připojen na prvý vstup (2a) bloku prvé paměti (2) a současně na prvý vstup (3a) bloku prvé odčítačky (3), na jejíž druhý vstup (3b) je připojen prvý výstup (2b) bloku prvé paměti (2), přičemž výstup (3c) bloku prvé...