G01R 19/165

Zariadenie na meranie parametrov zdroja elektrického napájania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8300

Dátum: 03.07.2007

Autori: Thimon Alain, Bosnjak Joseph

MPK: G01R 19/10, G01R 19/165, G01R 31/36...

Značky: meranie, napájania, zariadenie, elektrického, zdroja, parametrov

Text:

...potenciálusignálu zdroja na referenčný potenciál signálu na uzemneni a naopak.0013 Meranie prúdu musí byt rovnako spoľahlivé, bud či motor vozidlabeží alebo aj keď motor stojí.0014 Keď totiž motor stojí, sú niektoré zariadenia motorového vozidla udržiavané pod napätím, aby mohli uskutočňovať určité funkcie, naprikladukladanie do pamäte, a preto musia byt nepretržite napájané prúdom.0015 Preto je žiaduce uskutočňovať merania prúdu, aj...

Zapojenie na bezpečné vyhodnotenie striedavého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4242

Dátum: 08.09.2005

Autori: Faran Antonín, Minařík Karel, Bukač Pavel, Srb Stanislav

MPK: G01R 19/00, G01R 19/155, G01R 19/165...

Značky: bezpečné, striedavého, zapojenie, vyhodnotenie, napätia

Text:

...napätie generované v zdroji striedavého napätia 1 má takú okamžitú polaritu, že na prvej svorke 1-1 zdroja striedavého napätia 1 je kladná polperióda, kým na druhej svorke 1-2 zdroja striedavého napätia l je zápomá polperióda, potom dochádza k nabíjaniu prvého kondenzátora 3 v obvode,v ktorom je vodivo otvorená prvá dióda 4 a v ktorom je prúdový náraz nabíjacieho prúdu tlmený rezistorom 2. Vďaka zahradenému prechodu druhej diódy 5...

Štatistický analyzátor impulzového rušenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266953

Dátum: 12.01.1990

Autor: Pšenák Silvester

MPK: G01R 19/165, G01R 19/257

Značky: analyzátor, statisticky, impulzového, rušenia

Text:

...počítača a spracovať s podstatne menšou pracnosťou ako doteraz. Ďalšou výhodou je malý príkon zariadenia umožňujúci jeho napájenie z nezávislej batérie.Na obrázku je schéma časti analyzátora určeného na zistenie počtu rušivých impulzov,ktorých hodnota presiahne napätie definované deličom Q napätia a doba trvania je väčšie ako 25 ns vo prvej vetvi lg, 1 mikrosekunda vo druhej vetvi lg a 10 mikrcsekúnd vo tretej vetvi 15.Zapojenie štatistického...

Zapojení pro signalizaci poklesu souměrného napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259669

Dátum: 17.10.1988

Autor: Krůšek Jiří

MPK: G01R 19/165

Značky: signalizaci, poklesu, souměrného, zapojení, napájecího, napětí

Text:

...napětí na kladném zdroji l nebo na záporném zdroji g případně na obou zdrojích ,g. Zesilovací blok 5 je vytvořen z tranzistoru. slouží k zesílení signálu z komparačního bloku 1. Srovnávací napětový blok 2 je vytvořen ze sériově zapojené Zenerovy diody a rezistoru. slouží jako napájecí zdroj pro zesilovací blok 5 a současně snižuje výstupní napětí z kladného zdroje l. Tvarovací blok § je vytvořon z paralelní kombinace Zenerovy diody a...

Obvod optické signalizace nedovoleného dotykového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254486

Dátum: 15.01.1988

Autor: Málek Jan

MPK: G01R 19/165, G01R 19/155

Značky: nedovoleného, optické, signalizace, obvod, dotykového, napětí

Text:

...nastavení obsluhou. Obvod neklade nároky na výběr vhodných součéstek při zachování dostatečně přesností signalizace. U tohoto řešení není nutné po zjištění správneho dotwkcvého napětíobvod odpcjit od pracovního vodiče za proudovým chráničem.Na připojeném výkrese je znázorněno schéma příkladu provedení optické signalizace nedo voleného dotykového napětí u soustavy s izolovaným nulovým bodem.Příklad provedení obvodu optické...

Logická sonda pro obvody CMOS

Načítavanie...

Číslo patentu: 246683

Dátum: 15.10.1987

Autor: Dymeš Lubor

MPK: G01R 19/165, G01R 17/02

Značky: sonda, logická, obvody

Text:

...druhý vstup je připojen druhý zdroj grefz referenčního napětí, přičemž na výstup prvního komparátoru 5 je připojen jednak vstup prvního monostabilního klopného obvodu gggł, jednak první vstup prvního součtového obvodu ggł, přičemž výstup prvního monostabilního klopného obvodu § 59 je spojen s druhým vstupem prvního součtového obvodu ggł a zároveň s druhým vstupem druhého monostabilního klopného obvodu gggg, jehož první vstupje spojen jednak s...

Zapojení pro detekci převýšení a poklesu střídavého signálu s časově závislou hysterezí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252425

Dátum: 17.09.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: G01R 19/00, G01R 17/02, G01R 19/155...

Značky: převýšení, signálu, hysterézí, detekci, závislou, střídavého, zapojení, časově, poklesu

Text:

...vstup gg součtového členupg, přičemž výstup 13 druhého kompsrátoru 1 Je připojen na vstup 1 dru 252425ného nonostebilníno obvodu 1 s následným spouätěním, jeho invertovsný výstup 1 g jo přes druhý zpětnovszobní odpor 111 připojen na invortující vstup jg druhého komporátoru 1,přičemž neínvertovaný výstup 11 druhého monostsbilního obvodu 1 s následným spouětěním tvoŕídruhý výstup zapojení o současně je připojen na druhý vstup na ooučtového...

Zapojení pro tříbodovou indikaci velikosti vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252294

Dátum: 13.08.1987

Autor: Laňka Zdeněk

MPK: G01R 17/02, G01R 19/165, G01R 19/16...

Značky: indikaci, vstupního, zapojení, napětí, velikostí, tříbodovou

Text:

...diody Ž. Tyto dvě luminiscenční diody A, 5 jsou přemostěny třetí luminiscenční diodou Q, jejíž anoda je připojena k anodě druhé luminiscenční diody 2 a katoda ke katodě první luminiscenční diody 5. Spoločný bod katod první a třetíluminiscenční diody 3, Q je přes první odpor 1 připojen na druhousvorku gĺurčenou pro připojení zdroje zápornějšího referenčního napětí Už. Společný bod anod druhé luminiscenční diody Ž a třetí luminiscenční diody Q...

Zapojení pro programové řízení a automatické přepínání rozsahu zdroje pro účely měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 240238

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ferech Viliam, Komora František, Javorský Ferdinand

MPK: C01R 27/16, G01R 19/165

Značky: zapojení, rozsahu, řízení, programové, měření, účely, automatické, přepínání, zdroje

Text:

...81 pripojeny k bloku 2 G volby měřené veličiny, jehož výstupní sbernice 201 je pripojene k bloku 30 funkce, svou druhou výstupní sběrnicí B 2 jsou pripojeny k bloku 1 riditelné reference, svou třetí výstupní sběrnicí 83 jsou pripojeny k měříči 3 proudu, svou čtvrtou výstupní sběrnicí 84 jsou pripojeny k měřiči 4 napětí, svou pátou výstupní sběrnici 85 jsou pripojeny k bloku 60 výsledku, svou šestou výstupní sběrnlci 36 jsou pripojeny k...

Zapojení obvodu pro indikaci mezí napájecího napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247818

Dátum: 15.01.1987

Autori: Gajdušek František, Pracný Dušan, Cihlář Miloslav

MPK: G01R 19/165, G01R 19/16

Značky: napětí, zapojení, napájecího, mezí, indikaci, obvodů

Text:

...druhý odpor Ě připojen na záporný pól zdroje Uss napětí.Řídicí elektroda třetího tranzistoru É je připojena ke kolektoru čtvrtého tranzistoru Ž,který je přes třetí odpor É pŕipojen na záporný pól zdroje § 55 napětí, přičemž emitory § čtvrtého tranzistoru § i pátěho tranzistoru 1 jsou připojeny ke kladnému pőlu zdroje § 55 napětí. Řídicí elektroda čtvrtého tranzistoru Ž je připojena na katodu první Zenerovy diody ł§ a přes čtvrtý odpor łg na...