G01R 19/06

Zařízení pro střídavá magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263543

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikulec Milan, Havlíček Václav

MPK: G01R 19/06, G01R 19/00, G01R 21/133...

Značky: zařízení, střídavá, měření, magnetická

Text:

...ani kalibraciPříklnü zapojení zařízení podle vynálezu je uveden blokové na přiloženém výkrese, Generátor ł číslicového budicího signálu je zde tvořen za sebou zařazeným krystalem řízeným generátorem Z, generátorem § adres a paměti g. na výstup tohoto generátoru ł číslicového budiciho signálu, Zde tedy k paměti 2, jsou paralelné svými Vstupy připojeny první a druhý číslicově-analogový prevodník g a Ž,kde k referenčnímu vstupu prvního z...

Zapojenie pre meranie reálnej zložky elektrického striedavého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259355

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kováč Miroslav

MPK: G01R 19/06

Značky: prúdu, zložky, zapojenie, elektrického, striedavého, reálnej, meranie

Text:

...transformátora 1 je priamo spojená s druhou výstupnou svorkou 17 zapojenia a súčasne so strednou svorkou 16 .napäťov-ého transformátora 10. Prvá výstupné svorka 16 zapoje 4nia je cez prvú spinaciu diódu 4 a paralelne spojený druhý odpor R 6 s druhým kondenzátorom CB spojená s prvou svorkou 14 napäťového transformátora 16.Súčasne je prvá výstupné svorka 16 zapojenia cez druhú spínaciu diódu 5 a paralelne spojený treti odpor R 7 s tretím...

Zařízení pro měření činného a jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259173

Dátum: 17.10.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: G01R 19/06, G01R 21/06

Značky: jalového, výkonu, měření, činného, stroje, zařízení, synchronního

Text:

...výstupníe mi signály, çož umožňuje zvýšit parametry reguláce buzení syns chronních strojů.Zařízanípro měření činného e jalového výkonu ejnchronníhoL stroje znázorňuje přiložený obrázek.Á - Zařízení podle vynálezu sestává z prvního třífázového diskriminátoru a riítrug, jehož první vstup à je připojen jednak k prvnímu vstupu lgůl druhého třífázového diskriminátoru a filtru lg, jednak na Jeden konec prvního odporu 5, jehož druhý konec je spojen s...

Obvod na meranie činného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245069

Dátum: 15.12.1987

Autor: Amrich Jozef

MPK: G01R 19/06

Značky: prúdu, obvod, činného, meranie

Text:

...paralelne, čím je docielena vyššia presnosť nameraneho údaja.Na priloženom výkrese je nakreslený príklad zapojenia podľa vynálezu.Poľom riadený tranzistor 4 je zapojený do série s meradlom 5, reagujúcim na strednú hodnotu prúdu ním pretekajúceho a oba sú pripojené paralelne k bočníkovému odporu 2. Riadiaca elektróda poľom riadeného tranzistora 4 je na zdroj napájacieho napätia pripojená cez obmedzovač, napríklad z ochranného odporu 1 a...

Obvod pro měření střídavého proudu stejnosměrným měřidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243085

Dátum: 15.11.1987

Autor: Klausmann Vojtech

MPK: G01R 19/22, G01R 19/06

Značky: střídavého, stejnosměrným, obvod, měření, měřidlem, proudu

Text:

...7, jehož druhý krajní vývod je spojen s emitorem tranzistoru 6. Emitvor tranzistoru 6 je dále spojen s prvním vývvodem třetího odporu 8,jehož druhý vývod je připojen k vodiči spojujícímu druhou svorku B zdroje měřeného proudu s druhou svorkou Y spotřebiče 1. Stejn-osměrně měřidlo je připojeno prvním vývodem na kolektor tranzistoru 6 a druhým vývodem na střední vývod potenciometru 7, a snímač ll elektrického neb-o magnetického pole...

Zapojení indikátoru jalového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240219

Dátum: 15.06.1987

Autori: Schäfer Harald, Rulewic Gerhard

MPK: G01R 19/06

Značky: proudu, zapojení, indikátoru, jalového

Text:

...komparatory 42,43 a rozsvěcují zbývající luminiscenční diody 63, 64 zobrazovací jednotky 6. Ve funkci synchrodetektoru 3 může být použito fázového diskriminátoru.Převoclník 5 kódu, tvořený čtyřmi hradly NAND, má výstup z prvního komparátoríi 41 připojen na první vstup druhého hradla 52, výstup z druhého komparátoru 42 při pojen na první vstup třetího hradla 53,.př«ľ-,čemž výstup z třetího komparátoru 43 je připojen na jediný vstup čtvrtého...

Obvod pro měření střídavého proudu stejnosměrným měřidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232656

Dátum: 15.12.1986

Autor: Soudek Ivan

MPK: G01R 19/06

Značky: měření, proudu, střídavého, stejnosměrným, měřidlem, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodu je možno použít k měření proudového odběru spotřebiče (7) připojeného na svorky (X) a (Y) ze zdroje poměrně vysokého napětí, např. elektrické sítě, připojeného na svorky (A) a (B). Má lineární stupnici a menší ztráty energie, protože neobsahuje polovodičové usměrňovače. K vytvoření stejnosměrného signálu pro měřidlo (4) používá zesilovače s tranzistorem (1) řízeným polem. Zesilovač se napájí pulsy vytvořenými z napětí zdroje měřeného...