G01R 19/00

Zapojenie na meranie elektrického prúdu odoberaného zo zdroja sínusovými invertormi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7091

Dátum: 05.05.2015

Autori: Olejár Martin, Cviklovič Vladimír

MPK: G01R 19/25, G01R 19/00

Značky: elektrického, invertormi, zdroja, prúdu, meranie, odoberaného, zapojenie, sínusovými

Text:

...tvoria významnú časť energie potrebnej na presnú analýzu parametrov invertora. Nami navrhnutá metóda na meranie prúdu rýchly AD prevodník nepotrebuje, pretože sme na účel zachytenia čo najväčšieho množstva frekvenčných zložiek použili analógový integračný filter s rýchlymi operačnými zosilňovačmi.Meraný elektrický prúd preteká kalibrovaným meracím rezistorom, čo na ňom spôsobí úbytok napätia podľa Ohmovho zákona. Napätie je zosilnené...

Zapojenie na bezpečné vyhodnotenie striedavého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4242

Dátum: 08.09.2005

Autori: Faran Antonín, Minařík Karel, Srb Stanislav, Bukač Pavel

MPK: G01R 19/165, G01R 19/155, G01R 19/00...

Značky: bezpečné, zapojenie, vyhodnotenie, napätia, striedavého

Text:

...napätie generované v zdroji striedavého napätia 1 má takú okamžitú polaritu, že na prvej svorke 1-1 zdroja striedavého napätia 1 je kladná polperióda, kým na druhej svorke 1-2 zdroja striedavého napätia l je zápomá polperióda, potom dochádza k nabíjaniu prvého kondenzátora 3 v obvode,v ktorom je vodivo otvorená prvá dióda 4 a v ktorom je prúdový náraz nabíjacieho prúdu tlmený rezistorom 2. Vďaka zahradenému prechodu druhej diódy 5...

Usporiadanie odporov, spôsob výroby a merací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1260

Dátum: 16.04.2004

Autor: Hetzler Ullrich

MPK: H01C 1/14, H01C 1/00, G01R 19/00...

Značky: výroby, spôsob, odporov, obvod, merací, usporiadanie

Text:

...navzájom oddelenýchodporových elementov, ktoré môžu viest vždy jeden elektrickýVo výhodných prikladných uskutočneniach vynálezuobsahuje usporiadanie odporov podľa vynálezu dva od sebanavzájom oddelené odporové elementy, takže súčasne môžu bytmerané dva elektrické prúdy.V rámci vynálezu je ale tiež možné, aby usporiadanie odporov obsahovalo viac ako dva (napríklad štyri) od seba navzájom oddelené odporové el ementy , aby bolo možné me...

Spôsob a zariadenie na presné meranie závislosti množstva vysokofrekvenčných signálov od amplitúdy a fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8367

Dátum: 29.01.2004

Autor: Ursic Rok

MPK: G01R 19/00, G01R 13/28, G01R 19/25...

Značky: vysokofrekvenčných, fázy, meranie, přesné, amplitudy, signálov, množstva, zariadenie, závislosti, spôsob

Text:

...Čislicových signáloch sú odstránené filtráciou s pomocou dolnej priepuste. Sekvencie stavu RF-prepínača podľa vynálezu môžu byť cyklické v širokom frekvenčnom rozsahu, čím znížia chybu vzorkovania.0010 Signály ďalej smerujú z každej RF-jednotky k množstvu analógovodigitálnych prevodnikov. Každá z množstva základných RF-jednotiek obsahuje Iaditeľné zosilnenie a zoslabenie, z čoho vyplýva, že (vzhľadom na nastavenie všetkých základných...

Zařízení pro měření proudů v sítích vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269871

Dátum: 14.05.1990

Autor: Svoboda Vojtěch

MPK: G01R 19/00

Značky: proudu, sítích, vysokého, měření, napětí, zařízení

Text:

...v měřicí cívce 3 § napätí, které podle polority nabije přes vstupní diodu âl vstupní kondenzátor § 3 a přes druhou vstupní diondu §l druhý vstupní kondenzátor âia Současač se p napájecí cívco Z indukuje napětí, která je přes první, druhou, třetí a čtvrtou diodu lgg, lg. lQ§ a lgl usuärnčno a nabíjí kondenzátor lgâ. Napájecí napätí dále prochází přes onezovací odpor lgg na filtrační kondenzátor llg a na Zennrovu diodu lll, která stabiliauje...

Měřič efektivní hodnoty napětí a činného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267019

Dátum: 12.02.1990

Autor: Haasz Vladimír

MPK: G01R 19/00

Značky: napětí, efektivní, činného, výkonu, hodnoty, měřič

Text:

...hodnoty a činného výkonu podle vynálezu je možnost snížení potřebné kapacity paměti pro uložení naměřených hodnot a zrychlení výpočtu a tedy í doby měřené efektivní hodnoty napětí a činného výkonu pulsně řízených asynchronních motoru. Zároveň toto řešení měříče umožňuje jeho použití beze změn i pro jiné pruběhy napájecího napětí. °Příklad uspořádání měřiče podle vynálezu je blokově uveden na přiloženém výkrese.Měřič efektivní hodnoty...

Zařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266608

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: G01R 19/00, G01R 19/25

Značky: zařízení, rotujícího, usměrňovače, kontrolu

Text:

...magnetického snímače a tvarovacího obvodu jsou připojeny na výstupy 111 čidel proudu čidla 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujíoího usměrňovače. Prostřednictvím výstupu 111 čidel 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujícího usměrňovače a vstupů 2.1 bloku 3 čidel sledu impulsů jsou propojeny následujícízařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Jestliže například kolem prvého bloku...

Zařízení pro číslicové měření poměrné rychlosti změny četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265972

Dátum: 14.11.1989

Autor: Polívka Václav

MPK: G01R 29/033, G01R 23/00, G01R 19/00...

Značky: změny, zařízení, četnosti, poměrné, impulsů, číslicové, rychlostí, měření

Text:

...Údaj o odlehlosti t přichází na vstup gł prvého vyhodnocovacího obvodu g, který vyčíslí jeho reciprokou hodnotu z 1/t a je tvořen například dělicím obvodem. Na výstupu gg prvého vyhodnocovacího obvodu Ä potom dostáváme v číslicové formě regulační odchylku měřeného sledu impulsů n od modelového sledu impulsů p z generátoru 3 impulsů s řízenou četností impulsů.Regulační odchýlka dP četnosti P impulsů se pak přivádí na první vstup 3...

Logaritmicko-dekadický měřič proudu s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265880

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zelinka Karel

MPK: G01L 21/32, G01R 19/00

Značky: proudu, měřič, kompenzaci, logaritmicko-dekadický, teplotní

Text:

...třetí diodu s jezdcemtřetího proměnného rezistor, zapojeného mezi zem a zápornou svorku napájecího zdrojeĺ Výhodné přitom je,jestliže každý nštý, kde n je přirozené číslo větší než 2, vstupní kontakt první desky přepínače, třetí desky přepínače, čtvrté desky přepínačeté desky přepínače je spojen s třetím vstupním kon e desky přepínače, aždý notý výstupníkontakt třetí desky přepínače, čtvrté desky přepínače a páté desky přepin ýstupním...

Obvod pro měření maximální hodnoty periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263544

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikulec Milan, Havlíček Václav

MPK: G01R 19/25, G01R 19/04, G01R 19/00...

Značky: hodnoty, průběhu, periodických, obvod, měření, maximální

Text:

...měření. Řízení spínacího obvodu resp. vzorkovacího zesilovače je nřitom velmi jednoduché, nebot je ą ně~ mu využíván přímo opernöní Zesilovač jednocestnóho operačníhozapojení obvodu podle vynálezu s použitím integrovanéhovzorkovncího zesilovače je mnohdy vyhodnějšl z hlediska konvstrukčního uspořádání. J tomto případě je šok nutno použítPříklad zapojení obvodu podle vynálezu je bloxově uveden2 jo nnznařenn varianta s intejrovnnjm...

Zařízení pro střídavá magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263543

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havlíček Václav, Mikulec Milan

MPK: G01R 21/133, G01R 19/06, G01R 19/00...

Značky: magnetická, zařízení, střídavá, měření

Text:

...ani kalibraciPříklnü zapojení zařízení podle vynálezu je uveden blokové na přiloženém výkrese, Generátor ł číslicového budicího signálu je zde tvořen za sebou zařazeným krystalem řízeným generátorem Z, generátorem § adres a paměti g. na výstup tohoto generátoru ł číslicového budiciho signálu, Zde tedy k paměti 2, jsou paralelné svými Vstupy připojeny první a druhý číslicově-analogový prevodník g a Ž,kde k referenčnímu vstupu prvního z...

Proudová sonda, zejména pro měření impulsních proudů osciloskopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259720

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novotný Jiří

MPK: G01R 19/00, G01R 15/00

Značky: sonda, zejména, impulsních, měření, osciloskopem, proudová, proudu

Text:

...ovlivněno opotřebením jejich jednotlivých součástí, což je umožne 4no především pružným uložením obou částí děleného jadra a úohytných třmenů.V dalším je vynález podrobněji vysvětlen na přikladu provedení, ve spojení s výkresovou částí.Na připojeněm výkresu je na obr. 1 schematicky znázorněn příklad Iprovedení proudové sondy podle vynálezu v nárysněm pohledu, na obr. Z je schematicky znázorněn detail čelistí této proudové sondy ve...

Zařízení pro měření a registraci nárazového zkratového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259717

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křipský Adolf, Svoboda Vojtěch, Rez Jiří

MPK: G01R 19/00, G01R 19/04, G01R 19/252...

Značky: měření, zařízení, registraci, zkratového, proudu, nárazového

Text:

...proud povelového napětí, např. od ochran nadproudové, distanční k vvpnutí vypínače, nebonastaveného na určitou hladinu nadproudu(1, 2 Ijm). Povelové napětí spustí řídící obvod v- jednotce 5 řízení, který přes spouštěcí obvody zajistí přepsáni údaje z ona-lot govér piaměti 2 do jednotlivý 4 digitální iregistraceąNa vstup dvojcestných usmvěrňiovačů 1 se. napájecích silnoproLidé zařízení., napr. výko nový trenstorma-tor. Tento signál ve formě...

Číslicový ampérmetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257914

Dátum: 15.06.1988

Autor: Filip Aleš

MPK: G01R 19/00, H03K 13/20, G01R 33/24...

Značky: ampérmetr, číslicový

Text:

...kmitočtoměr . gg je přes nizłofrekvenční generátor 2 připojen k měřicí civce 2. - . ÁWFunkce čielicového ampérmetru podle vynálezu je následují W oi. Nejdříve voda protéká silným stacionárnimhomogennIm magne-3 tickým pclem polarizétcru 55 kde v ní vzniká nerovnovážná jaderná polarizace. Spojovací trubíci 2 protéká.po 1 arizovaná vode přes primární převodník ł do enalyžétoru jaderné magnetické rezonance. V dutině g primárniho převodnĺku...

Stejnosměrný ampérmetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257913

Dátum: 15.06.1988

Autor: Filip Aleš

MPK: G21K 1/12, G01R 19/00

Značky: stejnosměrný, ampérmetr

Text:

...dva vysokofrekvenční generátory łg, dva detektory łä, dva nízkofrekvenční zesilovače ł 1.aÁ dvoupeprskový oociloskop ł§.vModuląéní cívky łg umistěné mezipőly Q magnetických obvodů g~ag jsou připojeny přes reostaty łlik nízkofrekvenčnímu geñerátoru łł a rovněž k horizontálnimvvstupům dvoupeprekového osci 1 oskopuł§. Vertikéiní vstupy dvou~.paprskového oscíloskopu łž jsou spojeny s výstupy nízkofrekveně 257913ních zesílovačů łg. Regietreční...

Zapojení pro indikaci napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256883

Dátum: 15.04.1988

Autori: Staszko Josef, Walek Milan, Doležal Jiří

MPK: G01R 19/145, G01R 19/00, G01R 19/155...

Značky: napětí, zapojení, indikaci

Text:

...svorku zdroje łł. Druhý konec třetího odporu łg je připojen na druhý kondenzátor gg, druhou Zenerovu diodu gg a osmý odpor łg. Druhý konec druhého kondenzátoru gg je připojen přes první elektroluminiscenční diodu 21 na anamltyristoru gg a dále na druhou elektroluminiscenční diodu gg, která je druhým koncem připojena na sedmý odpor gg, jenž je svým druhým koncem připojen na druhou svorku zdroje łł.Druhý konec druhé zenerovy diody gg je...

Zařízení k měření elektrických proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255502

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ermisch Jochen, Brendler Werner

MPK: G01R 19/00

Značky: elektrických, zařízení, proudu, měření

Text:

...mm TpaHCtbOpMaTOD, KOTODBIŘ rnrrae-rcn or arcTnanoro uewupexnonmcnuxa, n Bropnquan oömorxa xoroporo coeunnewca nbcnenoBawénbuó c nepnnuuoň oönorxoü Bwoporo TpaHcopMaropa.Hpnuép Hcnonneunzt Ha ocnonannn npaMepa ucnonueuux nsoöpewenue oősxcunercn nopoöuee. Ha pucyu xax noxasanwrPuc.l npnnunnnanbaas ćxema HBMEDHTEHBHOPQ ycwpoňcraa nnn snexwpuqecknx TOKOB, cornacno nsoöpeweunm,Puc.2 noamoxnocwb ynpaBneHHanuàwepexunanbnmm ycHnnreneM, Puc.3...

Zapojení pro měření malých stejnosměrných elektrických proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254278

Dátum: 15.01.1988

Autor: Knapp Karel

MPK: G01R 17/18, G01R 19/00

Značky: měření, elektrických, proudu, stejnosměrných, zapojení, malých

Text:

...kontaktem 31 druhého spínače gg. V této fázi se nastaví počáteční podmínky. Ve druhé fázi se spojí prvý kontakt g se třetím kontaktem 5 prvního přepínače 5 a druhý kontakt gg a první kontakt 31 druhého spínače gg se rozpojí.Zůstanou spojený prvý kontakt ll s druhým kontaktem lg druhého přepínače 39 a druhý kontakt lg s prvním kontaktem lg prvního spínače lg. Zdroj l měřeného proudu je tedy připojen na vstup integrátoru, tvoŕeného...

Spôsob merania časovej stability záverného prúdu polovodičových diod pri zvýšenej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: 243553

Dátum: 15.11.1987

Autori: Baník Jan, Macho Miloslav

MPK: G01R 19/00

Značky: polovodičových, zvýšenej, prúdu, stability, časovej, teplotě, spôsob, záverného, merania

Text:

...hodín. Z toho dôvodu je tento spôsob nevhodný pre sériovú výrobu.Vyššie uvedený nedostatok odstraňuje spôsob merania podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že dióda sa vyhreje na zvýšenú teplotu a dlhodobá časová stabilita sa vyhodnocuje na prirodzene chladnúcej dióde z merania aspoň dvoch hodnôt záverného prúdu meraného pri konštantnom závernom napätí, ktoré sa merajú v krátkom časovom slede za sebou.Spôsob merania podľa vynálezu je možné...

Zapojení hladinového a časového analyzátoru elektrického napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253366

Dátum: 12.11.1987

Autor: Brok Vladimír

MPK: G01R 19/00, G01R 29/00

Značky: hladinového, zapojení, elektrického, časového, analyzátorů, napětí

Text:

...svoroe l je dále püpojene společné vstupní shěrnice 2, ktoré je součurě. přlpojena na invertující vstup třetího komparátoru lg s neinvertující vstup prvního- komperátoru g. Druhá vstupní svorka g je propojena se svorkou I 5. obvodové země. Výstup prvního komperátoru § je. připojen na. invertují ~ 3 - 253 366cí vstup druhé-ho komparátoru 9, ,jehož neínvermjící vstup je. spojenv s obvodovou zemí. Výstup druhého komparátom g je připo,jen...

Zařízení pro měření velmi malých proudů integrační metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252781

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tlamsa Zdeněk, Krejčí Jiljí

MPK: G01R 19/00, G01R 19/08, G01R 11/00...

Značky: velmi, zařízení, proudu, měření, malých, integrační, metodou

Text:

...g. Druhý tverovací obvod 3 je dále připojen svým třetím vstupem Q na výstup 31 čítače A a druhý tvarovací obvod Q je též připojen svým druhým výstupem àj na druhý vstup gg číteče É. Programovatelný nízkofrekvenční generátor Ž je přípojen svým výetupem gg na první vstup 5 čítače 5. První vstupní svorka łłł napojená vstupem łł na první tvarovací obvod ł a prvním vstupem 3 druhého tvaro 3 252 781 vacího obvodu à na tento obvod 3,druhá vstupní...

Zapojení pro detekci převýšení a poklesu střídavého signálu s časově závislou hysterezí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252425

Dátum: 17.09.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: G01R 19/00, G01R 19/155, G01R 17/02...

Značky: závislou, převýšení, časově, detekci, zapojení, střídavého, signálu, poklesu, hysterézí

Text:

...vstup gg součtového členupg, přičemž výstup 13 druhého kompsrátoru 1 Je připojen na vstup 1 dru 252425ného nonostebilníno obvodu 1 s následným spouätěním, jeho invertovsný výstup 1 g jo přes druhý zpětnovszobní odpor 111 připojen na invortující vstup jg druhého komporátoru 1,přičemž neínvertovaný výstup 11 druhého monostsbilního obvodu 1 s následným spouětěním tvoŕídruhý výstup zapojení o současně je připojen na druhý vstup na ooučtového...

Zapojení vyhodnocovacího obvodu indikátoru nuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 241400

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zdráhal Zdenik, Divoký Jaroslav

MPK: G01R 19/00

Značky: obvodů, indikátoru, zapojení, vyhodnocovacího

Text:

...Vyvážená poloha je určena dotykom případně částečným překrytĺm dvou přimek.vynález blíže objasní přiložený výkres,kde je uvedeno zapojení vyhodnocovaoího obvodu indlkátoru mily.Indikátor nuly je tvořen měřicím kanálem1, referenčním kanálem 2 a zobrazovací jednotkou 3. Vstupní svorka i je spojene se vstupem měřicího kanálu 1, jehož výstup je spojen s vertikálním vstupem zobrazovací jednotky 3. Referenční svorka 7 je spojena se vstupem...

Zapojení měřiče proudu zdrojů vysokého stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241204

Dátum: 15.09.1987

Autori: Boháe Pavel, Slepieka Zdenik

MPK: G01R 19/145, G01R 19/04, G01R 19/00...

Značky: měřiče, zapojení, zdrojů, vysokého, napětí, proudu, stejnosměrného

Text:

...10, jehož výstup je přiveden na vstup prvního zesilovače 11 impulsů. Z výstupu prvního zesilovače 11 impuisů se napájí svítivá dioda 12 opticky navázaná na světlovod 21. Kladný pól rentgenového zářiče 2 je připojen na iontovou bieskojistku 4. Záporný pol filtračního kondenzátoru 14, anodu stabilizačni Zenerovy diody 13, záporný pol napájení prvního zesilovače 11 impulsů, zaporný pól napájení proudem řízeného muitivibrátoru 10 a na...

Sonda pro měření vysokého a velmi vysokého stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240553

Dátum: 15.08.1987

Autori: Beljavskij Alexadd Davidovie, Metzner Gerhard, Borozdinov Gennadij Michajlovie

MPK: G01R 19/02, G01R 19/00

Značky: napětí, vysokého, velmi, sonda, měření, stejnosměrného

Text:

...poměru sondy sestávajícího z několika paralelné zapojených kompenzačních RC článků 23, tvořených sériovým spojením potenciomotru 22 s kondenzátorem 21, pevného zatěžovaciho odporniku. 33 sondy, potenciometru 34 pro nastavení převodu stejnosměrné složky a výstupního kontaktu 35 sondy. Živý vodič stíněného vývodního kabhku 14 je připojen na horní vývod potenciometru 34 pro nastavevní převodu stejnosměrné složky. Plast stíněného kablíku 14 je...

Zapojení pro měření napětí obou polarit jednopolaritním analogově-číslicovým převodníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244875

Dátum: 14.08.1987

Autor: Petöcz Lujza

MPK: G01R 19/00

Značky: napětí, převodníkem, analogově-číslicovým, polarit, jednopolaritním, měření, zapojení

Text:

...členu É.zapojení podle vynálezu měří vstupní napětí obou polarit. V prvém kroku, který nastávâ pouze v případě, že došło ke změně polarity vstupního napětí, dojde ke změně polarity zesílení zesilovače i s řiditelnou polaritou zesílení v takovém smyslu, aby na vstupu gł ednopolaritního analogově-číslicového převodníku 3 bylo napětí správné polarity. V druhém kroku se uskuteční vlastní měření napětí.V zapojení podle vynálezu je využíván...

Způsob stanovení parametrů kvality elektrické energie třífázové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251915

Dátum: 13.08.1987

Autori: Taranov Sergej, Šidlovskij Anatolij, Galickij Roman, Sobotovič Vitalij, Grinberg Isaak, Cyganok Alexandr, Něvmeržickij Nikolaj, Jaščuk Viktor, Karasinskij Oleg, Chusid Rafail, Mirfajziev Oleg, Brajko Voldmir

MPK: G01R 19/00

Značky: stanovení, třífázové, kvality, sítě, parametrů, způsob, elektrické, energie

Text:

...orua 3 HaueHuH, eunenaew Hanpaxeúne npauoň, oäparuoň un nyneaoň nocnenoaaTBHBHOCTH 5 MOFYT ömra HCHOnbBOB 8 HN, HaupxMep,pasnHqnme munnrpm cnmerpuwHmm coctasnxmmux. Buxonoň napaerp npedöpaspaawenn 5 (uanpnmenne HnHK 0 n) perynnpyerca ycwgoňcrnou 6. . 2551915Ha muŕ 2 ndkąsáum sexmopnme nHarpaMMu Hanpnxeuuň Ha Bxonax uhoxos nmunTaunn 2 3, 4 (cm. ®Hr.2 a) H Ha sxoe HSMEDHTGHBHOPO npeoöpasoaawenn 5(mHr.2 ñ). Ha ur.2 snaqennn Hauanhubm...

Zapojení převodníku efektivní hodnoty periodického napětí nebo proudu na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237372

Dátum: 01.08.1987

Autor: Neumann Přemek

MPK: G01R 19/00

Značky: stejnosměrné, hodnoty, napětí, proudu, periodického, zapojení, efektivní, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší převod periodického napětí nebo proudu na stejnosměrné napětí, přičemž převodník je vhodný pro měření pravé efektivní hodnoty periodického napětí a proudů v širokém pásmu kmitočtů od zlomku Hz až do stovek MHz. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obvod absolutní hodnoty je připojen současně na první řízený odpor a druhý odpor, přičemž první řízený odpor je připojen na vstup prvního operačního zesilovače, mezi jehož vstup a výstup...

Zapojení obvodu pro měření elektrického proudu s napěťovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240295

Dátum: 15.06.1987

Autor: Novotná Vlasta

MPK: G01R 19/00

Značky: měření, napěťovým, výstupem, obvodů, zapojení, elektrického, proudu

Text:

...až na to, že vliveni zjednodušení nejsou užity odporý 9, 10, 15 a potencíometr 12.Způsob měření při jarivním a druhom základním zapojení podle obr. 1 a 2 je Založen na měření úbytku napětí o velikosti součinu-niěréíého odporu 2 o hodnotě Rproíídu I jíni tekoucího. Odpor 2 o hodnotě R je izřazen do obvodu v sérii s měřeným objektom 3.Nevýhodou tohoto způsobu nzěření prou du je nutnost respektovet úbyteko hodnotěR.I při měření závislosti...

Soustava pro měření velmi malých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251143

Dátum: 11.06.1987

Autori: Tlamsa Zdeněk, Krejčí Jiljí

MPK: G01R 11/10, G01R 11/00, G01R 19/00...

Značky: měření, velmi, malých, proudu, soustava

Text:

...2, zachycený transformátor ł, filtr 3, optoelektronický oddělovací člen Q a jednotka A měření časových intervalu jsou součástí jednotky 3 měření okamžitého sířového kmitoětu a generátor É vzorkovacích impulsů, analogová paměť 1 a integrátor Q jsou součástí jednotky Q integračního měření velmi malých proudů. Sítový transformátor A je pak spojen svým výstupem lg se vstupem gl filtru 3,jehož výstup gg je spojen se vstupem gł optoelektronického...

Meracie zariadenie pre kontrolu elektrických parametrov transformátorov a jednotiek elektroniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238803

Dátum: 15.05.1987

Autori: Gališ Ondrej, Sotorník Igor, Klčo Jarolim

MPK: G01R 19/00

Značky: meracie, elektroniky, transformátorov, jednotiek, parametrov, elektrických, kontrolu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob automatického merania elektrických jednosmerných, striedavých veličín napätí, prúdov a izolačného stavu. Podstata vynálezu je náhrada bežných ručičkových meracích prístrojov zariadením s elektronickým vyhodnotením a opticko-akustickou signalizáciou úrovne meranej veličiny.

Zapojení pro měření vysokého napětí, zajišťující galvanické oddělení měřeného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237267

Dátum: 01.05.1987

Autori: Ušela František, Zapletal Pavel

MPK: G01R 19/00

Značky: měření, oddělení, vysokého, měřeného, galvanické, zapojení, obvodů, napětí, zajišťující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, pomocí kterého lze měřit vysoké stejnoměrné napětí při zachování galvanického oddělení měřicího systému od měřeného objektu, zejména však u defibrilátoru srdce. Vyznačuje se tím, že na svorky kumulačního kondenzátoru je připojena seriová kombinace odporu a druhého kondenzátoru, k němuž je paralelně připojena seriová kombinace polovodičového spínacího prvku a primární vinutí impulsního transformátoru, jehož sekundární...

Indikátor zkratu s nulovým odběrem naprázdno

Načítavanie...

Číslo patentu: 232077

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hendrych Jan

MPK: G01R 19/00

Značky: odběrem, zkratu, nulovým, naprázdno, indikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení indikátoru zkratu, který má nulový odběr proudu z napájecího zdroje mimo vlastní měření, zapojení nepotřebuje vypínač napájecího zdroje. V sérii s jednotlivými větvemi odporového můstku jsou zapojeny: dioda, tranzistor, měřicí hroty a rozvažovací odpor. Tranzistor má bázi připojenou na diodu. Za můstkem je zapojen symetrický zesilovač, spínací a indikační obvod, jež mají jeden vývod pro napájení připojen na kolektor tranzistoru....