G01R 17/02

Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284602

Dátum: 20.06.2005

Autori: Končelík Marián, Končelík Václav, Šoltýs Vojtech

MPK: G01R 17/02, H02H 3/28

Značky: zapojenie, bezpečnú, signálu, identifikáciu, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na bezpečnú identifikáciu elektrického signálu obsahuje blok prvého a druhého kanála, z ktorých každému prislúcha kaskádne prepojenie modulu snímača signálu s úpravou signálu, modulu filtra, modulu analógovo číslicového prevodníka, modulu riadiacej jednotky a modulu výstupov, pričom modul analógovo číslicového prevodníka je navyše prepojený s modulom referenčných obvodov. Moduly riadiacich jednotiek bloku prvého a druhého kanála sú...

Batériou napájaný elektromer s prepojiteľnou meracou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282401

Dátum: 17.12.2001

Autor: Blumbach Rainer

MPK: G01R 27/00, G01R 17/08, G01R 17/02...

Značky: elektroměr, prepojiteľnou, charakteristikou, napájaný, meracou, batériou

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromer pozostáva z odporového mostíka s meracím odporom (2), referenčným odporom (3) a ďalšími dvoma odpormi (4, 5). V sérii k tomuto odporovému mostíku je pripojený kondenzátor (6). Merací bod (12) a referenčný bod (13) sú pripojené cez Smittov spúšťový obvod (7, 8) na derivačný vstup, respektíve na synchronizačný vstup derivačného bistabilného klopného obvodu (9). K odporovému mostíku je ďalej pripojený snímač (1), ku ktorému je pripojený...

Zapojenie adaptívneho číslicového a sekvenčne impulzného riadiaceho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266259

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kabijev Ján, Turan Štefan

MPK: G01R 17/02

Značky: číslicového, adaptívneho, riadiaceho, obvodů, sekvenčné, impulzného, zapojenie

Text:

...bloková schéma zapojenia adaptivneho čislicovćhoa sekvenčného impulznćho riadiaceho obvodu.Zapojenie adaptívneho ůislicovćho a sekvenčne impulznćho riadiaceho obvodu pozostávaz pamäťového bloku l, na ktorý je pripojený vstup łg nameraných hodnôt. Výstup pamäťového bloku l je pripojený na vstup čislicového displeja 3 a na vstup riadiaceho bloku 5. Na druhý vstup riadiaceho bloku Ě je pripojený výstup voľne programovateľného bloku g, ktorý je...

Zapojení k automatickému přepínání rozsahů u analogových měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263830

Dátum: 12.05.1989

Autor: Valoušek Rudolf

MPK: G01R 17/02

Značky: měřicích, rozsahu, analogových, přístrojů, automatickému, přepínání, zapojení

Text:

...měřicích přístrojů. Velikost hodnoty na analogovém indikatoru je určující pro automatickou volbu rozsahu. Při hodnotě měřené veličiny mimo stanovené rozmezí na indikátoru je dan okamžitě pokyn obvodu automatického nastavení rozsahu, který nastaví optimální rozsah.Zapojení podle vynálezu je znázorněno v příkladném provedení na připojeném výkrese..Výstup měřicího přístroje 1 s měnitelnými rozsahy je připojen na vstup komparátoru 2 dvou...

Obvod pro měření proudového zesilovacího činitele tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258966

Dátum: 16.09.1988

Autor: Láznička Pavel

MPK: G01R 17/02, G01R 19/10, G01R 13/02...

Značky: tranzistorů, obvod, činitele, proudového, měření, zesilovacího

Text:

...A. Emitor měřeného tranzistoru.Aje dále spojen s druhým výstupem 11 zdroje 2 bázového proudu. Výstup §§ diferenciálního zesilovače§ je spojen s druhým vstupem gg komparátoru 3,jehož výstup 22 je spojen s prvním vůtupem łgł klopného obvodu łá. Jeho výstup lg je spojen s prvním vstupom lg vratného čítače łł, jehož první výstup łłg je spojen s prvním vstur pem 1 klíčovacího obvodu 1. Výstup 1 klíčovacího obvodu 1 je spow jen s druhým vstupom gg...

Zapojení pro měření odolnosti přijímačů digitálních informací proti rušícím signálům

Načítavanie...

Číslo patentu: 244390

Dátum: 01.06.1988

Autor: Král Jaroslav

MPK: G01R 17/02

Značky: informaci, signálům, měření, zapojení, přijímačů, digitálních, odolností, proti, rušícím

Text:

...obr. patrno, jo ko vstupu něřenáho přijímače 3 připojon výstup sdružovače g užitečnáho a ruňícího signálu a k prvniuu vstupu gs sdružovačo Q užitočnáho a rušícího signálu je přes zeslabovaě g pro užitećný signál připojen výstup vysilaěe l užitećnáho signálu, k jehož uodulačnímu vstupu je připojen zdroj Q uárnáho modulačního digitálního signálu. K druhánu vstupu lg sdružovaće 3 užitoěnáho a rušicího signálu je připojon výstup řízenáho...

Zapojení pro snímání regulační veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254615

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jiránek Miloš, Vojta Lubomír

MPK: G01R 17/02

Značky: regulační, zapojení, veličiny, snímání

Text:

...druhého předpěčového odporu gpl a 39 je připojen na neinvertující vstup komparátoru §. Výstup komparátoru § je připojen na bázi tranzistoru E, jehož emitor je připojen na kladnou svorku Q zdroje a jehož kolektor je připojen na výstupní svorku g. Výstupní svorka g je uzemněna přes paralelní kombinaci zatěžovacího odporu 35 a filtračního kondenzátoru Q.Signál ze vstupu opakovače prochází přes pevný a automatický korektor na korekční zesilovač...

Přesný vícerozsahový převodník střídavý proud – střídavé napětí s galvanicky odděleným vstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240815

Dátum: 01.01.1988

Autor: Gerža Jozef

MPK: G01R 17/02

Značky: proud, vícerozsahový, střídavé, galvanicky, střídavý, napětí, odděleným, přesný, vstupem, převodník

Text:

...výkresu. Vícerozsahový převodník střídavý proud - střídevé napětí sestává z měřicího transformátoru proudu ł a z toroidního. proudového komparátoru g, jejichž primární vinutí 5 e Ž jsou zapojena v sérii a připojens na vstupní svorky łg, łž převodníku,zatímco sekundární vinutí 5 měřicího transformátoru proudu ł je spojene jedním koncom se vztažnou svorkou łž a druhým koncom se sekundárním vinutím Q toroidního proudového komparátoru g,...

Zapojení obvodu proudového čidla impulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238567

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: G01R 17/02

Značky: impulsních, čidla, proudového, zdrojů, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zvýšit přesnost nastavení proudové pojistky a odstranit vliv rušení spínacího zdroje. Účelu se dosáhne zapojením obvodu, vyznačujícího se tím, že k výstupu generátoru (1) impulsů je připojen vstup obvodu (2) pro řízení šířky impulsů a současně zpožďující obvod (3), jehož druhý vstup je připojen k výstupu obvodu (2) pro řízení šířky impulsů, který je připojen k impulsnímu stabilizátoru (4), jehož výstup je spojen s proudovým čidlem...

Logická sonda pro obvody CMOS

Načítavanie...

Číslo patentu: 246683

Dátum: 15.10.1987

Autor: Dymeš Lubor

MPK: G01R 19/165, G01R 17/02

Značky: obvody, logická, sonda

Text:

...druhý vstup je připojen druhý zdroj grefz referenčního napětí, přičemž na výstup prvního komparátoru 5 je připojen jednak vstup prvního monostabilního klopného obvodu gggł, jednak první vstup prvního součtového obvodu ggł, přičemž výstup prvního monostabilního klopného obvodu § 59 je spojen s druhým vstupem prvního součtového obvodu ggł a zároveň s druhým vstupem druhého monostabilního klopného obvodu gggg, jehož první vstupje spojen jednak s...

Zapojení pro detekci převýšení a poklesu střídavého signálu s časově závislou hysterezí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252425

Dátum: 17.09.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: G01R 19/00, G01R 19/155, G01R 17/02...

Značky: střídavého, hysterézí, signálu, zapojení, závislou, časově, poklesu, převýšení, detekci

Text:

...vstup gg součtového členupg, přičemž výstup 13 druhého kompsrátoru 1 Je připojen na vstup 1 dru 252425ného nonostebilníno obvodu 1 s následným spouätěním, jeho invertovsný výstup 1 g jo přes druhý zpětnovszobní odpor 111 připojen na invortující vstup jg druhého komporátoru 1,přičemž neínvertovaný výstup 11 druhého monostsbilního obvodu 1 s následným spouětěním tvoŕídruhý výstup zapojení o současně je připojen na druhý vstup na ooučtového...

Zapojení komparátoru pro vyhodnocení shody dvou logických úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 241247

Dátum: 15.09.1987

Autori: Altmann Josef, Crhák Karel

MPK: G01R 17/02

Značky: úrovní, shody, vyhodnocení, zapojení, logických, komparátoru

Text:

...T 1 je jařipojen na první svorku B druhého zdroje napětí, přičemž druhé svorky G těchto zdrojů napětí, zdroje U napájecího napětí a výstupního napětí jsou navzájom propojeny.cinnost komparátoru podle výnálezu je následující je-li na vstupní svorky A a i prvního, respektive druhého zdroje napětí přivedeno napětí shodné velikosti, jsou oba tranzistorý T 1 a T 2 uzavřený a výstupní na 4pěti na svorce X výstupního napětí má velikost napětí...

Zapojení pro tříbodovou indikaci velikosti vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252294

Dátum: 13.08.1987

Autor: Laňka Zdeněk

MPK: G01R 17/02, G01R 19/16, G01R 19/165...

Značky: tříbodovou, indikaci, vstupního, napětí, zapojení, velikostí

Text:

...diody Ž. Tyto dvě luminiscenční diody A, 5 jsou přemostěny třetí luminiscenční diodou Q, jejíž anoda je připojena k anodě druhé luminiscenční diody 2 a katoda ke katodě první luminiscenční diody 5. Spoločný bod katod první a třetíluminiscenční diody 3, Q je přes první odpor 1 připojen na druhousvorku gĺurčenou pro připojení zdroje zápornějšího referenčního napětí Už. Společný bod anod druhé luminiscenční diody Ž a třetí luminiscenční diody Q...

Vyhodnocovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243861

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ubiková Marie, Pojman Pavel

MPK: G01F 23/26, G01R 17/02, G01F 23/00...

Značky: obvod, vyhodnocovací

Text:

...zpětnovazebním odporem g, na druhý nabíjecí vstup lg pracovního monostabilního klopného obvodu lg.Vyhodnocovací obvod podle vynálezu pracuje tak, že oba monostabilní klopné obvody lg,gg jsou při změně společného vstupního spouštěcího signálu z úrovně log 1 na úroveň log 0 překlopeny do stavu, kdy na jejich přímých výstupech li jsou úrovně log 1. Hodinový vstup âł prvního klopného obvodu gg typu D je v tomto okamžiku na úrovni log 0. Po...

Zapojenie na priebežné meranie kapacity izolovaných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238405

Dátum: 15.05.1987

Autor: Illés Andrej

MPK: G01R 17/02, G01R 27/26

Značky: zapojenie, meranie, vodičov, izolovaných, priebežné, kapacity

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojenie obvodov priebežného merača malých zmien prevádzkovej kapacity koaxiálnych káblov v procese ich výroby, ktorého vstupné obvody sú zapojené ako izolované - plávajúce voči zemnému potenciálu, pozostáva z izolovaného tónového generátora (1), na ktorého výstup je dvomi vstupmi (41, 42) pripojený izolovaný selektívny diferenciálny zosilňovač (4) tak, že prvým vstupom (41) je pripojený cez izolovanú na dve časti delenú elektródu...

Zapojení k porovnání dvou elektrických množství

Načítavanie...

Číslo patentu: 250984

Dátum: 14.05.1987

Autor: Mojžíš Karel

MPK: G01R 17/02

Značky: elektrických, zapojení, porovnání, množství

Text:

...na vstup âm měŕícího hradla qm, jednak na neuzemněný pól měřícího prvku hm, tvořeného kapacitou, případně indukčností. Druhý pől tohoto měřícího prvku 55 je uzemněn. V referenčnívétvi je společný zdroj 5 ímpulsů zapojen přes referenční odpor 35 jednak na vstup § 5 referenčního hradla gr jednak na neuzemněný pól referenčního prvku 55 tvořeného kapacitou, případně indukčností. Druhý pól tohoto refercnčního prvku gg je uzemněn. Výstup...

Zapojení k porovnávání dvou elektrických množství

Načítavanie...

Číslo patentu: 239402

Dátum: 16.04.1987

Autor: Šustáeek Zdenik

MPK: G01R 17/02

Značky: zapojení, porovnávání, elektrických, množství

Text:

...hradla Hp, jsou použito hradla LSL typu NAND. Referenční hradlo H i pracovní hradlo in jsou zhotoveny na spoločnom čipu IO. Ve funkci vazebníoh prvků 3, Rp jsou použity stabilní odpor-y. Druhá vstupy s. sa referenčního hradle th a pracovního hł-sdla Hp jsou parelelnä nepojeny přímo na výstup zdroje z impulsů. Výstup n referenčního hradle a je napojen na první vstup o výstup mg pracovního hradla np je napojen na druhý vstup prvního...

Bezdotykový měřič vzdáleností, množství a magnetických a elektrických konstant látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242961

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ledida Mikuláš

MPK: G01R 17/06, G01R 17/02

Značky: látek, elektrických, měřič, bezdotykový, vzdálenosti, konstant, množství, magnetických

Text:

...rozladění, a tím časovou stálost parametrů.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schéma zapojení bezdotykového měřiče vzdáleností,množství a magnetických a elektrických konstant látek podle vynálezu.Dva zesi 1 ovačeł ai mají na vstup a výstup připojené dva fázovací články 3 a Ž.oba zesilovače ł a A a oba fázovací články 3 a Ž jsou připojeny na vstupy dvou...

Způsob měření mžikovosti spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247502

Dátum: 15.01.1987

Autor: Huf Hynek

MPK: G01R 17/02, H01H 11/00

Značky: mžikovosti, způsob, měření, spínačů

Text:

...nebo přepnutí zkoušenéhoVýhody způsobu měření mžikovosti dle vynálezu jsou zejména v tom, že je univerzálně použitelný pro spínače, rozpínače, přepínače, a podmínky měření jsou volitelné v širokých mezích. Výsledky měření jsou objektivní a přesně definovatelné.Způsob měření dovoluje jak kvantitativní vyhodnocení, tak i třídění spínačů na vyhovující a nevyhovující. zvláště je tento způsob měření vhodný pro sériovou výrobu vzhledem k...