G01R 13/02

Zapojení obvodu pro automatické přepínání rozsahů digitálního měřícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266058

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trezzi Michael

MPK: G01R 15/08, G01R 13/02, H03M 1/18...

Značky: prístroje, přepínání, zapojení, digitálního, automatické, rozsahu, měřicího, obvodů

Text:

...než ta, která se pro danýzapojení obvodu pro automatické přepinání rozsahu bude blíže popsáno podle na výkreseuvedeného blokového schéma předmětného příkladu digitálního měřicího přístroje. zapojení obsahuje analogově digitální převodník Q, sedmisegmentový dekodér § a tříciferný displej,vzájemně prepojené standardnim způsobem. První vstupní svorka gł obvodu je spojena s prvním vstupem łg a druhá vstupní svorka gg obvodu s druhým vstupem...

Obvod bezkontaktního přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263416

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: bezkontaktního, přístrojů, rozsahu, měřicích, obvod, přepínání

Text:

...měření malých signálů, poněvadž v signálové cestě se úroveň signálů může zvyšovat, což u známých za pojení není možné. Signál prochází stále stejnou cestoupřes operační zesilovač, jehoáěžlení se při přepínání rozsahů mění změnou zpětné vazby, která není zapojena přímo do cesty mäeného signálu. dinou výhodou obvodu podle vynálezu je, že polem řízený tranzistorý jehož ovládáním se provádí přepinání rozsahů, nevyžaduje pro své ovládání...

Zapojení zdroje signálů pro automatické přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263202

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: signálu, automatické, rozsahu, přístrojů, zdroje, zapojení, měřicích, přepínání

Text:

...paměť nastaveného rozsahu.Vynález bude dále podroonějí popsán podle příložonéhovýkresu, na němž je sohemaťicky znázorněno příkladné pro253 202 vedení zapojení zdroje ságnálů pro automatické přeinánirozsahů mčřicích přístrojů podle vynálezu.Na obr. je znázornčn analogově číslicový převodníkł,spojepý svými výstupy s přísłušnými jednotlivými vstupy zobrazovače g. Dále je analogově číslicový převodník Ä spojen svým prvním výstupom gg s...

Způsob pro měření průměrného špičkového napětí a rozlišovací schopnosti magnetických diskových hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 262278

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brožík Jiří, Sladký Milan

MPK: G01R 13/02, G01R 19/04

Značky: rozlišovací, schopnosti, špičkového, průměrného, magnetických, napětí, měření, diskových, způsob

Text:

...členu 1, jehož druhý vstup 3 je připojen k prvnímu výstupu gl měřené hlavy É a k prvnímu výstupu 53 záznamoveho zesilovače É, a jehož třetí vstup 5 je připojen k druhému výstupu ga měřené hlavy É a k druhému výstupu §§ záznamového zesilovače Ž. Výstup ii oddělovacího členu A je připojen ke vstupu ll snímacího zesilovače 1, jehož výstup lg je připojen k prvnímu vstupu gł komparátoru Q, jehož výstup 5 je připojen k druhému vstupu gg...

Obvod pro měření proudového zesilovacího činitele tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258966

Dátum: 16.09.1988

Autor: Láznička Pavel

MPK: G01R 19/10, G01R 17/02, G01R 13/02...

Značky: zesilovacího, měření, tranzistorů, činitele, obvod, proudového

Text:

...A. Emitor měřeného tranzistoru.Aje dále spojen s druhým výstupem 11 zdroje 2 bázového proudu. Výstup §§ diferenciálního zesilovače§ je spojen s druhým vstupem gg komparátoru 3,jehož výstup 22 je spojen s prvním vůtupem łgł klopného obvodu łá. Jeho výstup lg je spojen s prvním vstupom lg vratného čítače łł, jehož první výstup łłg je spojen s prvním vstur pem 1 klíčovacího obvodu 1. Výstup 1 klíčovacího obvodu 1 je spow jen s druhým vstupom gg...