G01R 11/00

Závesný mechanizmus elektromeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7491

Dátum: 01.07.2016

Autori: Holub Libor, Mika Michal

MPK: H02B 1/00, G01R 11/00, G01R 22/06...

Značky: elektroměru, mechanizmus, závěsný

Text:

...plastovú pružinu. Pružina je prispôsobená na častejšie a početnej šie stisnutia. Toto sa dosiahne veľkosťou uhla medzi pevnou časťou dna a pružinou, výhodou tohto riešenia je ľahšia montáž bez použitia dodatočného nástroja tým, že nedochádza k uviaznutiu aretačného kolíka pri prechode držiakom. Držiak si dôsledkom správneho navedenia polguľovitého hmatníka sám nájde optimálne vymedzenie, aby došlo k zaisteniu otvoru držiaka, a obsluha...

Spôsob zisťovania prevádzkového stavu železničných výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 288184

Dátum: 19.03.2014

Autori: Vodička Petr, Klonfar Martin, Prokopec Radek, Hlaváč Jiří

MPK: B61L 23/04, B61K 9/08, B61L 5/06...

Značky: spôsob, výhybiek, zisťovania, železničných, prevádzkového, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu zisťovania prevádzkového stavu železničných výhybiek, kde každá výhybka obsahuje aspoň jeden prestavník, poháňaný trojfázovým asynchrónnym motorom, spojeným s pohyblivými mechanickými časťami výhybky cez prevodovku a treciu spojku a zariadenie na prevod točivého pohybu na posuvný pohyb.

Zariadenie na reguláciu odberového diagramu elektrickej energie pomocou tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5860

Dátum: 04.10.2011

Autor: Marič Ladislav

MPK: F24D 10/00, G01R 11/00, F24D 17/02...

Značky: elektrickej, čerpadla, diagramu, energie, zariadenie, reguláciu, pomocou, odběrového, tepelného

Text:

...je ovládaný automaticky, diaľkovo alebo manuálne. Regulácia sa uskutočňuje pomocou riadeného zapínania, vypinania alebo prepínania počtu tepelných čerpadiel, ktoré sú zaradené do bilančnej skupiny odberu a takýmto spôsobom sú využité na výrobu teplej úžitkovej vody. Tepelný výkon tepelných čerpadiel musí byť maximálne taký, aby mohlo byť v stálej prevádzke pri príprave teplej úžitkovej vody. Dodávku vykurovanej vody do sústavy, v dobe...

Základňa na nasadenie elektromera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2513

Dátum: 03.11.2005

Autori: Eppe Klaus-peter, Wieland Ralf

MPK: G01R 11/00

Značky: základna, elektromera, nasadenie

Text:

...výrezov prístupné, a pristupu k vo vnútri základni sa nachádzajúcim kontaktným zariadením je pri nenasadenomTéto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi nároku l. Podľa nich je medzi krycou doskou a kontaktnými zariadeniami usporiadaná doska opatrená ďalšími výrezmi prispôsobenýmikolíkom, ktorá V expedičnom stave prekrýva výrezy a k prípravemontáže elektromera je posuvná, pričom po posunutí dosky sapod Výrezmi krycej dosky nachádzajú ďalšie...

Elektronický elektromer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3380

Dátum: 10.08.2005

Autor: Glomski Mark

MPK: G01R 11/00

Značky: elektroměr, elektronický

Text:

...plochého materiálu, najmä z medi, pričom jedno rameno slučky vodiča tvaru U sa rozprestiera cez vždy jeden snímač prúdu prípadne prúdový transformátor. Podľa iného uskutočnenia vynálezu môžu byt na dne krytu vytvarované plošné výčnelky, ktoré pôsobia spoločne so spodnou stranou spojnice ramien slučky vodiča tvaru U za účelom zabezpečenia polohovo správneho umiestnenia ramien vzhladom na základňu elektromera. U ďalšieho vyhotovenia...

Mechanický usmerňovač zmyslu otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 951

Dátum: 14.09.1995

Autor: Hredzák Andrej

MPK: G01R 11/16, G01R 11/00

Značky: mechanicky, usmerňovač, otáčok, zmyslu

Text:

...riešenia je to. že tvori samostatnú montážnu jednotku.ktorú možno montovať do počítacích strojčekov alebo podobnýchzariadeni V ľubovoľnej pracovnej polohe usmerňovača. Prevod me chanického usmerňovača zmyslu otáčok je rovný jednej. Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie je uvedené na výkrese, kde na obr. 1 jemechanický usmerňovač zmyslu otáčok v nárýse, v reze, na obr. 2Na vstupnej osi l je otočne uložené prve kombinované...

Analogová elektronická násobička

Načítavanie...

Číslo patentu: 257710

Dátum: 15.06.1988

Autor: Poláček Antonín

MPK: G01D 4/00, G01R 11/00

Značky: analogová, násobička, elektronická

Text:

...2 je propojen s výstupem 33 záporné hodnoty součinu z analogové elektronické násobičky l, zatímco jeho první vstup gl je připojen k výstupu gg druhého monostabilního klopného obvodu g. Vstup gl tohoto druhého monostabilního klopného obvodu § je připojen k výstupu lg druhého integrátoru 1, jehož vstup ll je připojen k výstupu gg analogového invertoru Q. Vstup gl tohoto analogového invertoru Q je připojen k druhému výstupu gg zesilovače...

Analogová elektronická násobička

Načítavanie...

Číslo patentu: 254883

Dátum: 15.02.1988

Autor: Poláček Antonín

MPK: G01D 4/18, G01R 11/00, G01D 4/00...

Značky: násobička, analogová, elektronická

Text:

...s výstupom § 53 třetího operačního zesilovače gg a dále přes dvacátý odpor §§§ s kladným výstupom gg zesilovače §, který je současně přes sedmou diodu §§§ propojen s výstupom § 33 třetího operačniho zesilovače gg.Společný bod devatenáctého odporu 553 a ěesté diody 554 je propojen se záporným výstupem 53 zesilovače §.Analogový invertor Q z obr. 1 je V podrobném schématu podle obr. 2 tvořen čtvrtým operačním zesilovačem §g,Jjehož neinvertující...

Způsob vyhodnocování výstupních signálů chemických analyzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243064

Dátum: 15.11.1987

Autori: Piatro Jozef, Školník Juraj, Vavrovie Ján

MPK: G01R 13/00, G01R 11/00

Značky: výstupních, zařízení, chemických, vyhodnocování, analyzátorů, tohoto, signálu, provádění, způsob, způsobu

Text:

...analyzátoru se převádí na digitální tak, aby hodnotě analogového signálu byla přímo úměrná frekvence digitálního signálu, která se pak načíta a ukladá do paměti, přičemž se do paměti ukládají informace jak srovnávacího nulovaciho tak i celkového signálu, načež se od celkového signálu odečitá hodnota srovnávacího nulovacího signálu.Zařízení podl-e vynálezu může být sestaveno buď z jednotlivých elektronických prvků, jako je čítač, pamäťová...

Zařízení pro měření velmi malých proudů integrační metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252781

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krejčí Jiljí, Tlamsa Zdeněk

MPK: G01R 19/08, G01R 11/00, G01R 19/00...

Značky: proudu, malých, integrační, velmi, metodou, zařízení, měření

Text:

...g. Druhý tverovací obvod 3 je dále připojen svým třetím vstupem Q na výstup 31 čítače A a druhý tvarovací obvod Q je též připojen svým druhým výstupem àj na druhý vstup gg číteče É. Programovatelný nízkofrekvenční generátor Ž je přípojen svým výetupem gg na první vstup 5 čítače 5. První vstupní svorka łłł napojená vstupem łł na první tvarovací obvod ł a prvním vstupem 3 druhého tvaro 3 252 781 vacího obvodu à na tento obvod 3,druhá vstupní...

Zapojení elektronického stejnosměrného dvoukvadrantového watthodinového počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245700

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smreka Jaroslav

MPK: G01D 4/00, G01R 11/66, G01R 11/00...

Značky: počitadla, stejnosměrného, zapojení, dvoukvadrantového, elektronického, watthodinového

Text:

...výstupu LL snalogové elektronická ndsobičlq l,kde se objavuje signál odpovídající rekuperovanámu výkonu. K výstupu prvního integrdtoru g je připojen vstup prvního monostabilního klopnáho obvodu .l, k jeho výstupu je impulsní počítadlo 4 rekuperované energie. ~K prvnímu analogovému výstupu n analogové elektronická nísobičląy l, na kterém se objevuje signál odpovídající odebíranému výkonu. je pŕipojen druw integrítor ž, k jeho výstupu...

Soustava pro měření velmi malých proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251143

Dátum: 11.06.1987

Autori: Tlamsa Zdeněk, Krejčí Jiljí

MPK: G01R 19/00, G01R 11/10, G01R 11/00...

Značky: měření, velmi, proudu, soustava, malých

Text:

...2, zachycený transformátor ł, filtr 3, optoelektronický oddělovací člen Q a jednotka A měření časových intervalu jsou součástí jednotky 3 měření okamžitého sířového kmitoětu a generátor É vzorkovacích impulsů, analogová paměť 1 a integrátor Q jsou součástí jednotky Q integračního měření velmi malých proudů. Sítový transformátor A je pak spojen svým výstupem lg se vstupem gl filtru 3,jehož výstup gg je spojen se vstupem gł optoelektronického...