G01P 5/02

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260193

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kočiš Štefan, Bystriansky Pavol

MPK: G01P 5/02

Značky: směru, prúdenia, plynného, zariadenie, ultrazvukové, číslicové, priestore, kvapalného, meranie, media, rychlostí

Text:

...ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9,druhého zosilňovače 1 U a tretieho zosilňovača 11. Recipročné meniče 4, 5 sú cez dvojpólový prepínač 14 pripojené na štvrtý zosilňovač 12 a na bndiaci obvod 13. Preplnenie mőžebyt bezkontaktné. Prepínač 14 je ovládaný ovládačom 16, ktorý je budený z výstupu riadiaçehci obvodu 21 so štartovacĺm vstupom 15. Prvý časovač 17, druhý časovač 18, tretí časovač 19 a štvrtý časovač 20 sú...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v rovine

Načítavanie...

Číslo patentu: 260192

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kočiš Štefan, Bystriansky Pavol

MPK: G01P 5/02

Značky: směru, media, ultrazvukové, rychlostí, číslicové, plynného, kvapalného, meranie, zariadenie, rovině, prúdenia

Text:

...alebo magnetostrikčné. Svorkami 5, 6, 7, 8 je merania sonda pripojená k elektronickému obvodu merače.Z obr. 2 je zrejme, že menič 1, 2 sú pripojené ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9 a druheho zosilňovače ll). Recipročné meniče 3, 4 sú cez dvojpôlový prepínač 13, riadený ovládačom 14 pripojené na tretí zosilňovač 11 a na výstup budiaceho obvodu 12. Riadiaci obvod 18 so štartovacou svorkou 19 je budiacimi výstupmi pripojený ku...

Laserový anemometr pro měření rychlostí ve více bodech prostoru proudící tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268245

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gardavský Jiří, Severa Miroslav

MPK: G01P 5/02

Značky: rychlostí, měření, tekutiny, laserový, prostoru, bodech, anemometr, více, proudící

Text:

...možnost plynulé změny vzájemné polohy bodů měření. Další výhodu je možnost uspořédat body měření v optické ose laserového anemometru. V uspořádání s nízkým počtem bodů měření lze laserový enemonetr podle vynálezu realízovst jednodušejí než dosud známé řešení.Příklad provedení optické části laserového anemometru ppdle vynálezu je v uspořá dání se dvěma body měření v optické ose laserového anemometru znázorněn schematicky na přípojeném...

Dvousložkový dvoubarevný laserový anemometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 261180

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gardavský Jiří, Hanuš Radim

MPK: H01S 3/086, G01P 5/02

Značky: dvoubarevný, dvousložkový, laserový, anemometr

Text:

...formou optických sekci, které lze zařadit do některých komerčních optických soustav laserových dopplerovskýoh anemometrů bez dalších nákladných úprav těchto soustav.Příklad provedení dvousložkového dvoubarevného laserového anemometru podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, který představuje schematický náčrtek optické soustavy anemometru podle vynálezu.V směru šíření vstupního polyohromatického laserového paprsku l s...

Zařízení k měření rychlosti proudění plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 259136

Dátum: 17.10.1988

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01P 5/02

Značky: plynů, rychlostí, proudění, měření, zařízení

Text:

...kte-4rá je dále vyŕedena druhou průchodkou stěnou komory k měřiči kmítočtu. Druhé elektrody píezoelektríckých rezonátorů, zdroj proměnného střidavého proudu a měříč kmitočtu jsou uzemněny.podle vynálezu je, že je jednoduché, lze nà něm dosáhnout přes~ ných výsledků měření a je možné použít je i ppc měřenív prostředi se silně reaktívnimi plyny Toto zařízení je též schop~ né pracovat V širším rozmezi teplot, Cenově je nenáročné.Éříklad...

Zařízení pro anemometrické měření rychlosti proudění média v uzavřeném prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259079

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kotoč Štefan, Jaroš Karel

MPK: G01P 5/02

Značky: měření, media, rychlostí, anemometrické, uzavřeném, proudění, prostoru, zařízení

Text:

...taktu v závislosti na otevření secího venťilu. Není zanedbatelná ani ta skutečnost, že největší energií mají ty vrstvy proudícího media, které rotují naokraJi válce a na ktoré vrtulka ani voštinovádestička nedosáhnou. Z těchto důvodů Jsou výsledky anemometrických měření uvedenými meiodami obvykle ve velkém rozporu 3 výsledky měření na motoru za tep la a použitelnéČJsou Jen zjištěná údaje 0 průtokovém čísle.Nevýhodou použití anemometrické...

Zařízení pro měření statistických charakteristik složek vektoru fluktuací proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251190

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jonáš Pavel, Řehák Vratislav

MPK: G01P 5/02

Značky: zařízení, fluktuací, charakteristik, vektoru, složek, měření, statistických, proudění

Text:

...je nastavenvůči směru vektoru proudění pod úhlem prodosaženi přímé úměrnosti fluktuaci výstupniho elektrického napětí rozdílu fluktuaci podélné a příčné složky rychlostí proudění,v rozmezi 30 až 60 °.Zařízení upravené podle tohoto vynálezu má výhodu v tom, že i když se přestup tepla a celková citlivost obou žhavených drátků v důsledku výrobní nepřesnosti významné liší, lze předem při kalibraci v proudu definovaného směru,například před...