G01P 3/48

Zapojení čelního snímače otáček ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 266870

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šebek Zdeněk, Raba František

MPK: G01P 3/48, B60L 3/10

Značky: ozubeného, snímače, otáček, zapojení, čelního

Text:

...vstupem g a druhým vstupem h je realizován např. tranzistorovým Sehmittovým obvodem s velmi malou hodnotou společného odporu v emitorově větvi a tvaruje výstupní napětí na svoree B výstupního napětí. Stejnosměrný zesilovač 6 s prvním vstupem e a druhým vstupem f tvořený například tranzistorovým zesilovačem je připojen na emitorový sledovač 7, který je napájen obvodem 8 první stabilizaee napětí na jehož vstup je připojena svorka A napájeeího...

Zapojení pro měření elektrických signálů snímačů umístěných na rotujících částech zkoušeného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265982

Dátum: 14.11.1989

Autor: Pospíšil Bohumil

MPK: G01P 3/48, G01L 3/10, G01P 3/22...

Značky: snímačů, zapojení, umístěných, signálu, částech, měření, zkoušeného, elektrických, zařízení, rotujících

Text:

...3, připojená vždy na první a druhý vstup vstupních obvodů 3. současně lze tedy měřit skupinu tří snímačü 3. Jednotlivá měřicí místa na rotující části jsou osazena osmnácti snímači 21 až 218, které jsou rozděleny do šesti trojic snímačů 1, u kterých je vhodné současné měření. Každé této skupině přísluší jedno elektrické relé 31 až 36 se spínacími kontakty 31 až gs, přes které jsou připojeny vývody snímačů 2 ke kroužkovým přechodům 31 až 36...

Zapojení pro vyhodnocení rychlosti motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261369

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bělecký Vladimír, Vodička Jaroslav

MPK: G01P 3/48

Značky: vyhodnocení, rychlostí, motorů, zapojení

Text:

...je přiveden současně na třetí vstup synchronizačního obvodu l a nadruhý vstup komparátoru Q kmitočtu, jehož první výstup je zaveden na druhý vstup synchronizačního obvodu l. Výstup synchronizačního obvodu l je pak přivedent na první vstup komparátoru Q kmitočtu. Výstup bloku 3 přednasta-Á vení je přiveden na třetí vstup komparátoru 1 kmitočtu, jehož druhý výstup signalizuje zvýšení nebo snížení měřeného kmitočtu nad úroveň, nebo pod úrověň...

Zařízení pro komparaci otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 259324

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sobotka Vladimír, Hahn Alexander, Širokorad Jurij

MPK: G01P 3/48

Značky: otáček, zařízení, komparaci

Text:

...5 na svém nastavovacím vstupu lg. Logické úroveň O na výstupu lg trvá po dobu referenčního časového intervalu, který je určen číslem, na které se přestavítelný zpětný čítač ll nastavuje a kmitočtem referenčního zdroje kmitočtu Q. V případě, že periods impulsů na nastavovacím vstupu lg je kratší než referenčníčasový interval, je na výstupu lg trvale logická úroveň 0.Nástupní hrana impulsů z druhého tvarovače 5 nastavuje výstup lg časového...

Indukční snímač otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 258983

Dátum: 16.09.1988

Autor: Šebek Zdeněk

MPK: G01P 3/48

Značky: otáček, indukční, snímač

Text:

...pouze jednoho odporu.Indukční snímač otáček podle výnálezu je schematicky zobra zen na připojeném vyobrazení, které znázorňuje blokové uspořádání elektronických obvodů s vyznačeným obvodom pro dosažení imunity vůči chvění zubové clony.Zařízení podle vynálezu se skládá z vysokofrekvenčního oacilátoru l , jehož výstup je připojen na detekční obvod 3,který je přes prvý odpor gl připojen na vstup tvarovacího obvodu Q. Výstupní svorka V...

Zařízení pro hlídání oček vysokootáčkových rotorů bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257176

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šmajstrla Vojtěch

MPK: D01H 13/32, G01P 3/48

Značky: bezvřetenových, hlídání, rotoru, dopřádacích, strojů, zařízení, vysokootáčkových, oček

Text:

...Dále je indukčnozt cívky tím více závislá na otáčkach, čím je větší poměr rozměru 2 b cívky l ku vzdálenosti cívky l od povrchu tělesa. Cívka l je vzduchová.V obr. 3 je znázorněn typický průběh závislosti poměrně změny indukčnosti deltaLn v na otáčkach n pro tři velikosti napájecí frekvence E 1, fz, f 3, kde f 1 je menší než f 2 a ta je menší jak f 3. Křivka má podobnost s rezonančnívkřívkou, proto jev nazývejme v okolí minimaPoměrná změna...

Kapacitní rotační snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253829

Dátum: 17.12.1987

Autori: Frank Helmar, Rejlič Jakša

MPK: G01P 3/48

Značky: polohy, snímač, kapacitní, rotační

Text:

...snímače do vyhodnocovacího obvodu.Na hřídeli l motoru je upevněn rotor 3 z ízolačního materiálu. Na něm je upevněna kruhová elektroda 1 s radiálními zuby. Šířka zubů je s výhodou rovna nebo menší než mezera mezi zuby. Proti rotoru g je umístěn stator 5 rovněž z izolačního materiálu. Na statoru je přesně proti elektrodě 3 rotoru 3 umístěne elektroda statoru 1, která je rozdělena nejméně na dva segmenty gł, 53. Elektroda statoru A je...

Zařízení pro snímání otáček rotačního stroje, zejména elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235286

Dátum: 01.10.1987

Autor: Žák Zdeněk

MPK: G01P 3/48

Značky: stroje, snímání, zařízení, točivého, rotačního, otáček, zejména, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zařízení pro snímání otáček rotačního stroje popřípadě smyslu jeho otáčení, řádově do 12 000 min-1 s dostatečnou přesností a při využití prostoru ve stroji. Uvedeného účelu se dosáhne u zařízení podle vynálezu tím, že na rotoru stroje je uspořádána s ním souosá vypouklá válcová plocha, opatřená prvním ozubením s axiálně směřujícími zuby, a na statoru je uspořádán alespoň jeden snímač otáček, tvořený dvěma...

Indikátor rychlosti řezání rámových pil na kámen

Načítavanie...

Číslo patentu: 249689

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kašpar Oldřich, Traxler Jiří

MPK: G01P 3/48

Značky: rámových, rychlostí, řezání, kamen, indikátor

Text:

...lze vyhodnotit vytiženi stroje,dodržováni stanovené technologie. jako i momentálni pracovni režim v okamžiku eventuelni havárie.Zařízení je schematicky znázorněno na připojeném výkresu.245 689 Na obr. 1 je blokové schema celkového uspořádání indikátoru rychlosti 1, který se skládá z pěti hlavníchčástí napájecí zdroj l, snímač Q, vyhodnocovaoí jednotka Š, čidlo 5, časové základny a zapisovač á. Vyhodnouovací jednotka Ě, jejíž rozsah je na obr....

Elektromagnetický snímač otáčivé polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248801

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tichý Tomáš, Bárta Karel, Novotný Ctibor

MPK: G01D 5/20, G01P 3/48

Značky: polohy, elektromagnetický, snímač, otáčivé

Text:

...napětí je lineárně závislé na úhlu natočení snímače v širokém rozsahu.Příklad uspořádání vynálezu je znázorněn na připojených výkresech. Na obr. 1 je snímač v nárysném řezu,na obr. 2 je stator s cívkami v půdorysu,a na obr. 3 je rotor v pohledu od statoru.Stator l (obr. 1, 2) je vytvořen z hrníčkového feritového jádra. vnější prstenec statoru je na dvou protilehlých místech přerušen vybráním, které dosahuje až ke dnu hrníčkového jádra....