G01P 15/08

Guľkový vibračný senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287289

Dátum: 21.04.2010

Autor: Šípka Mojmír

MPK: G01P 15/08, H01H 35/14

Značky: vibračný, senzor, guľkový

Zhrnutie / Anotácia:

Guľkový vibračný senzor podľa vynálezu je tvorený dvoma oproti sebe umiestnenými pólmi (1), oddelenými medzipólovou medzerou (3), ktorá je tvorená prichytením oboch pólov (1) v spoločnom izolačnom puzdre (5) s dištančným výbežkom alebo bez dištančného výbežku a/alebo spojením oboch pólov (1) pomocou izolačnej dištančnej vrstvy/vložky (6) s dierou. Každý pól (1) má pólovú dutinu (2) otvorenú smerom k stredu senzora. Obe pólové dutiny (2)...

Zariadenie na kontrolu závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9428

Dátum: 16.05.2008

Autori: Wach Jörg-johannes, Friesen Ulf, Schuhmacher Johannes, Mayer Reinhold, Herden Marc-oliver

MPK: B61K 9/04, B61K 9/00, G01P 15/08...

Značky: zariadenie, kontrolu, závad, pojazdového, koľajových, vozidiel, súčastí, ústrojenstva

Text:

...sú však relatívne drahé.0009 Tiež dokument WO 00/51869 A opisuje také zariadenie vždy s niekoľkými senzormi zrýchlenia, ako ukazuje tiež W 0 2005/105536, že sú merené kmitania vo vertikálnej a horizontálnej rovine kolesa dvoma kolmo0010 Ďalšia možnost detekcie vykoľajenia poskytuje pneumatický kontrolný pristroj, ktorý pracuje čisto pneumaticky. Základom pre také kontrolné zariadenie je UIC 541-08 Detektory vykoľajenia pre nákladné...

Zapojenie obvodu na meranie odrazovej rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 241304

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vinš Ludik

MPK: G01P 15/08

Značky: obvodů, zapojenie, rychlostí, odrazovej, meranie

Text:

...betónu. Tento spôsob však nerieši zapojenie a konštrukciu obvodu pre snímanie a vyhodnocovanie odrazovej rýchlostí.Uvedený nedostatok je odstránený zapo 4jením obvodu na meranie odrazovej rých lojsti prgąrzěriagłełttia nameranie povrchovejtvrdosti betónových telies a konštrukcií, po v -zošt-ávajúeeho z-mechanickej clonky spriahnutej s úderníkom tohto zariadenia podlavynálezu, ktorého podstata je to, že mechanická clonka je pohyblivo uložená...

Zařízení k průběžnému měření zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250420

Dátum: 15.04.1987

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01P 15/08

Značky: zařízení, zrychlení, průběžnému, měření

Text:

...tělísko 7, které je upevněno na konci pružného drátu 3 vetknutého do podložky 2 a vedeného ve vodítkách B. Za mezerou 5 je optický kabel 1 připojen k fotodetektoru 8, který je elektrickým vodičem 9 spojen se zesilovačem 1 lJ, na jehož výstup e připojen voltmetr 11 a zvukové zařízení12. Zařízení je uzavřeno v pouzdře 13. Šipkou 14 je vyznačen směr pohybu tělesa.Zařízením je snímána poloha optického tělískia 7 zhotoveněho z materiálu...