G01P 13/00

Systém na detekciu pohybu tlačovej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9206

Dátum: 25.07.2002

Autori: Snyder Paul, Furrow Edward, Bradfield Gerald

MPK: G01D 5/22, G01D 5/14, G01P 13/00...

Značky: detekciu, tlačovej, pohybu, systém, pásky

Text:

...tak, aby sa pohybovala V uvedenej kazete, osovo predĺženého komponentu s proximálnymkoncomupevnenýmnauvedenomrotátorea distálnymkoncom na uvedenej kazete, pričom uvedený rotátor je nainštalovaný tak, aby sapohybovals uvedenwnosovopredĺženwnkomponentom,transformátora pohybu na transformáciu lineárneho pohybu uvedenej pásky na rotaćný pohyb osovo predĺženého komponentu, ďalej z logickej jednotkytlačiarne, ktorá prijima digitálne...

Regulační snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270082

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jankásek Jan

MPK: G01P 13/00, G05D 3/00

Značky: snímač, regulační

Text:

...clona 2, obě ve tvaru kruhových výsečí. soustava tvorená kluznými pooložkami 2, první clonou g a druhou clonou g je na čepu ll zajiätäna pojistným kroužkem Q. První clona g a druhá clona g jsou navzájem propojeny staväoími prvky 3, v tomto případě šrouby, která jsou umíetěny v drážkách tvaru oblouku vytvorených v obou clonáoh 3, 2, což umožňuje vzájemné pootočení první clony g a druhé clony Q. K první clona 3 je pripojen unášecí čep gg. K...

Zařízení pro řízení pohybu, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263636

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: B30B 15/14, G01P 13/00

Značky: pohybu, zejména, tvářecích, strojů, řízení, zařízení

Text:

...obvodu.Výhodou zařízení podle vynálezu je podstatné zvýšení přesností zastavení pohyblivé části v požadované poloze. zvýší se přesnost tvářecí energie například u bucharů, zvýší se přesnost výchozí polohy u automatu a lisů, což se projeví zvláště u strojů s nastavitelnou rychlostí a rychloběžných strojů. Dále se zvýší spolehlivost zařízení, zlepší se také kontrola doběhu strojů s brzdou a tím se zlepší kontrola vlastní funkce brzdy a...

Zapojení elektronického bezdotykového hlídače pohybu kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258826

Dátum: 16.09.1988

Autori: Honzák Miroslav, Kröhn Miloš, Žwak Rudolf

MPK: G01P 13/00

Značky: pohybu, zapojení, hlídače, předmětů, kovových, bezdotykového, elektronického

Text:

...bezdotýkového hlídače pohybu kovových předmětů je následující.Přiblížením kovového předmětu ke snímací cívce l, jež je součástí EQ oscilátorug se vlivem indukovaných vířivých proudů zatlumí rezonanční obvod oscilátoru l, což se projeví poklesom stejnosměrného výstupního napětí pod klidovou hodnotu. Tento pokles je vyhodnocen komparátorem 3, jehož komparační úroveň je nastavitelná. Je tedy možné vyhodnocovat různě velký pokles výstupního...

Priestorový snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254943

Dátum: 15.02.1988

Autor: Drahovský Jozef

MPK: G01P 13/00

Značky: priestorový, polohy, snímač

Text:

...a navíjací bubon snímacieho lanka. Priestorový snímač sa tým stáva výrobne menej náročný, rozmerovo menší a má menšiu hmotnost. Okrem toho umožňuje zväčšiť funkčná dĺžku snímacieho lanka,ktorá nie je závislá od možného počtu závitov pružiny a v celom rozmedzí funkčne dĺžky má snímacie lanko v statickým pod 4mienkach konštantné pnutie, ktorého hodnotu možno podľa potreby optimálne nasta vit.Príklad vyhotovenia priestorového snímača...

Piezokeramická soustava pro měření malých pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242106

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koenek František, Klement Karel

MPK: G01P 13/00

Značky: měření, piezokeramická, pohybu, soustava, malých

Text:

...pouzdrą. Mezi pístkem a druhým akustickým prostředím je vytvořena vrstva pevných volně pohyblivých částic. Menič může býttvořen čídlem, například píezoelektríckým, feroelektrickým, magnetostrikčním, elektrodynamickým nebo kondenzátorovýmoPříklad uspořádání píezokeramícké soustavy je uveden na přim výkrese. V pouzdře ł je uložen akustícko-elektrický měnič5, v tomto případě piezoelektrický. Měnič i může být tvořen také feroelektrickým,...

Obvod snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251207

Dátum: 11.06.1987

Autor: Schultze Karl-hein

MPK: G01P 13/00

Značky: snímače, obvod, polohy

Text:

...cxenu KoHTponà 14. Ľuuaumuecxan cxeua xouTpona.13cocrouw as mopunponarena HHYHBCOB 4, nurerpupymmero.aaeua 5, noporosoro nmKnmuawenn 6, sanepxunawenn cnrnana 7 H pane 8 c aammxammnu KOHTBKTOM 12.Wcwawnąecxan cxena xonrponn 1 h cocwouŕ na Hnrerpupymmero saéna 10 H nmxonuoroYnpannnmmee noöoaoe sydqaroe Koneco xecrxo ycrauonneuo Ha Maxonnxe, nanpnuep,npecća.Konnqecwno ynpannnmmnx syöuoa na Konące 3 sanncur or ero pasuepon, MH 4 nuanbnoü mnpunu...

Zapojení kontrolního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233625

Dátum: 01.03.1987

Autori: Schmucker Radovan, Schmucker Antonín

MPK: G01P 13/00

Značky: obvodů, zapojení, kontrolního

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je provést zapojení kontrolního obvodu pro kontrolu rotačního nebo rovinného pohybu, minimálních otáček nebo minimální frekvence a přítomnosti pulsů, zejména u hutnických agregátů. Kontrolní obvod je proveden zapojením dvou negátorů, hradla NAND, třech klopných obvodů R-S, dvou monostabilních klopných obvodů, koncového stupně, zhášecí diody, výstupního relé a pracovního a klidového kontaktu odstavovacího tlačítka.

Způsob indikace přítomnosti předmětu v měřicí oblasti laserového dopplerovského anemometru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232558

Dátum: 01.01.1987

Autori: Zach Jiří, Petrovský Jan

MPK: G01P 13/00

Značky: provádění, způsob, laserového, indikace, dopplerovského, anemometru, zařízení, oblastí, způsobu, předmětů, tohoto, přítomnosti, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu indikace přítomnost měřeného předmětu v měřicí oblasti laserového dopplerovského anemometru užitého k měření rychlosti pevných předmětů včetně zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se informace o přítomnosti měřeného předmětu v měřicí oblasti získávají z rozdílů úrovní stejnosměrné složky fotoelektrického signálu vyvolaného dopadem záření rozptýleného měřeným předmětem. Výhodou vynálezu...

Bezdotykové reflexní čidlo polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230032

Dátum: 15.09.1986

Autori: Štádler Jaromír, Žáček Jiří

MPK: G01P 13/00

Značky: polohy, čidlo, reflexní, bezdotykové

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdotykové reflexní čidlo polohy, zejména vhodné pro použití v kolejové dopravě na hlubinných dolech, vyznačující se tím, že sestává ze zářiče (1) spojeným s modulátorem (11), detektoru (2) spojeným s vyhodnocovačem (21), přičemž jak zářič (1), tak detektor (2) jsou umístěny vedle sebe v rozptylové ploše (4), proti níž je umístěn vícenásobný odrážeč (3), který je tvořen jednotlivými malými koutovými odrážeči (31).

Snímač mechanického pohybu s optickoelektronickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230725

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vobořil Jiří

MPK: G01P 13/00

Značky: optickoelektronickým, mechanického, pohybu, snímač, systémem

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač mechanického pohybu s opticko-elektronickým systémem sestávající z nepohyblivého základ, na němž je připevněno těleso snímače se zdrojem světla a dvou světlocitlivých snímačů, přičemž mezi zdroj světla a světlocitlivé snímače je umístěna clona, vyznačený tím, že na nepohyblivém základě (1) je připevněno těleso (2) snímače se zdrojem (3) světla, proti kterému jsou na jeho optické ose umístěny dva světlocitlivé snímače (5, 6), jejichž...

Zapojení pro kontrolu funkce částí měřícího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230407

Dátum: 01.04.1986

Autori: Zapletal Zdeněk, Kupča František, Křapa Antonín

MPK: G01P 13/00

Značky: částí, zapojení, měřicího, zařízení, kontrolu, funkce

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kontrolu funkce částí měřícího zařízení tvořeného vyhodnocovacím blokem a měřicím blokem, které jsou vzájemně propojeny a kde vyhodnocovací blok sestává alespoň ze zdroje stejnosměrného napětí, zdroje impulsů a vlastního vyhodnocovacího zařízení a kde měřící blok sestává z nejméně jednoho světelného zdroje a nejméně jednoho fotosnímače, vyznačující se tím, že výstup vyhodnocovacího bloku (II) je upraven pro volbu napájení...