G01N 7/02

Zariadenie na odoberanie vzoriek a analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov a iných organických zlúčenín ako aj fluorovodíka a oxidov síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 281617

Dátum: 06.04.1994

Autori: Foosnaes Trygve, Kolderup Herman, Nagy Kalman, Bergli Knut

MPK: G01N 1/10, G01N 7/04, G01N 7/02...

Značky: zlúčenín, vzoriek, zariadenie, oxidov, uhľovodíkov, iných, odoberanie, analýzu, aromatických, síry, polycyklických, fluorovodíka, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odber a spracovanie vzoriek pri analýze PAH a iných organických zlúčenín, rovnako ako aj fluorovodíka a oxidov síry vo vzduchu a plyne z produkčných zariadení. Prístroj zahrnuje z vrstiev pozostávajúcu adsorpčnú jednotku (1), v ktorej sú suché adsorbenty. Počas vzorkovania je adsorpčná jednotka (1) spojená svojím horným koncom so vzorkovnicou (8), ktorá sa privedie do kontaktu s predmetom, ktorý má byť vzorkovaný,...

Zapojení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262136

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 25/00, G01N 7/02

Značky: obsahu, zapojení, nedopalu, popelu, určení

Text:

...měření při současném odstranění nut nosti vážit zbytek pro výpočet výsledku. Další výhodou vynálezw je vyšší účinek tkvící v tom, že na zařízení alze vedle určení obsahu .nedopalu provést v jediné operací i další určení sqpotřeby kyslíku na oxi-dlaci popelovin a při použití analyzátoru ,plynu iurčení korekcí n-a obsah hydrátové vody popelovin -a/nebo zbytkový obsah vodíku V nedqpalu Ka/nebo obsah síry v nedopeilu. Příklad zapojení podle...