G01N 35/00

Jednotka testovacej pásky a zariadenie testovacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14520

Dátum: 14.10.2009

Autori: Treinzen Andree, Steinacher Beda, Sieber Stefan, Miltner Karl, Kehr Ulrich, Schosnig Stefan, Lorenz Robert, Heck Wolfgang, Manser Udo, Porsch Ulrich

MPK: G01N 35/00

Značky: zariadenie, pásky, jednotka, testovacej

Text:

...rôznych rozmerov a/alebo rôznych odrážavostí. Pozičné markery sú teda od seba vzájomne odlíšené a definujú množinu funkčných pozícií pre každý úsekpásky opatrený testovacím poľom.0007 Obecne je možné funkčné pozície definované pozičnými markermi selektívne dosiahnuť odvíjaním a rovnomerným zastavovaním nosnej pásky. Je poskytnuté jedno uskutočnenie, kde sú ako funkčné pozície definované aspoň štartovacie pozície a meracie pozície...

Testovací prístroj, testovacia náplň, testovacie zariadenie, jeho použitie a spôsob testovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 286037

Dátum: 02.01.2008

Autori: Holtlund Jostein, Janson Tore, Lauvstad Inger Lise, Karlson Jan Roger, Seim Thorstein, Ton Hege, Borch Stig Morten

MPK: G01N 21/03, B01L 3/00, B01L 3/02...

Značky: testovacie, testovací, testovacia, prístroj, testovania, náplň, zariadenie, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Testovací prístroj, zahrnujúci: i) testovaciu náplň (52, 53), ktorá zahrnuje najmenej jednu nádobku (57 až 62) a pipetu (50), umiestniteľnú do najmenej jednej uvedenej nádobky ii) držiak, usporiadaný na vloženie uvedenej náplne iii) hnacie prostriedky, schopné umiestniť uvedenú pipetu do vybraných nádobiek uvedenej náplne iv) aplikátor tlaku plynu, pripojiteľný k uvedenej pipete, aby spôsobil pretekanie kvapaliny cez uvedenú membránu a v)...

Systém merania parametrov zaťažených konštrukcií a včasného varovania prekročenia ich medzných hodnôt.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4567

Dátum: 07.09.2006

Autor: Gajdač Lubomír

MPK: G01N 35/00

Značky: hodnot, konštrukcií, prekročenia, varovania, systém, medzných, merania, parametrov, zaťažených, včasného

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázka, na ktorom je schematicky znázornené zapojenie jednotlivých prvkov systému merania zaťažených konštrukcii.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPo prehliadke a posúdeni konštrukcie sa stanovia kritické miesta, na ktorých je možné najlepšie merať a odčítať zaťaženie konštrukcie, Pre tieto miesta sa stanovia tzv. kritické dáta. Analýzou súčasného stavu...

Zásobník pásku pre ručný prístroj pre skúmanie telovej tekutiny, ako aj ručný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7630

Dátum: 07.03.2006

Autori: Roesicke Bernd, List Hans, Haar Hans-peter

MPK: A61B 10/00, G01N 33/00, A61B 5/00...

Značky: ručný, telovej, skúmanie, zásobník, tekutiny, prístroj, pásků

Text:

...nárokov.Podľa nich je navrhnuté, že do zásobníka pásku sú integrované brzdiace prostriedky, ktoré udržujú testovaciu pásku pod napätím vťahu. Tým sa môže udržovať potrebný minimálny ťah vpásku,pretože pohon na jednotke na odpad transportuje testovaciu pásku proti tomuto napätiu v ťahu, takže táto sa nevytíahne zo zásobnej jednotky príliš ďaleko alebo sa dokonca nežíadúcim spôsobom neodvinie. Týmto spôsobom môže byť testovací pások vedený...

Zariadenie na testovanie telesnej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10033

Dátum: 22.12.2003

Autori: Schrem Hugo, Zimmer Volker, Ruhl Werner

MPK: G01N 35/00, A61B 10/00, A61B 5/15...

Značky: tekutiny, testovanie, telesnej, zariadenie

Text:

...a v dôsledku toho poskytuje dostatočne množstvo krvi. Špička prstu však tiež vykazuje veľké množstvo nervových zakončení a preťatia špičky prstu môže byt preto bolestivé. Alternatívne miesta odberu vzoriek, ako je dlaň ruky, predlaktie, ušný boltec a podobne môžu byť tiež vhodné pre odber vzoriek a súčasne menej bolestivé. Tieto miesta však produkujú menšie množstvo krvi. Tieto alternatívne miesta sú teda vhodné len pre použitie...

Zariadenie na klinickú analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283344

Dátum: 09.05.2003

Autor: Martinell Gisper-sauch Enrique

MPK: G01N 33/49, G01N 33/53, G01N 35/00...

Značky: klinickú, zariadenie, analýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na klinickú analýzu obsahujúce jednotky na prípravu, zaobchádzanie a analyzovanie klinických vzoriek, je vybavené podkladovou doskou s tromi hlavnými úrovňami, obsahujúcou centrálnu plochu (1) a dve obvodové plochy (2, 3) na nižších úrovniach, pričom prvá úroveň (2) je vybavená zakončeniami (15) na činidlá a vzorky s prostriedkami na uskutočnenie cyklického miešania jednotlivých nádobiek a tiež s prostriedkami na rozpoznávanie...

Zariadenie a spôsob na spracovanie magnetických častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1443

Dátum: 07.11.2002

Autor: Á Brassard Lothar

MPK: G01N 33/543, B03C 1/02, G01N 35/00...

Značky: spôsob, zariadenie, spracovanie, magnetických, částic

Text:

...supematant, napríklad odsatím alebo dekantovaním. Pretože magnetické častice sú imobilizované uvedeným spôsobom, je takV ďalekosiahlej miere zabránené, aby boli tieto častice so zvyškom odstránené.0008 Po tomto väzbovom kroku spravidla nasleduje jeden alebo viac premývacích krokov,pričom je peleta magnetických častíc znovu suspendovaná vo vhodnej premývacej kvapaline a s ňou premiešaná. Premývacia kvapalina a podmienky premývania sú volené...

Elektromagnetický kohout

Načítavanie...

Číslo patentu: 243227

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pokorný Jan

MPK: G01N 35/00, F16K 31/02

Značky: elektromagnetický, kohout

Text:

...kohoutů. Svými vlastnostmi se elektromagnetický kohout podle vynálezu hodi především pro kompletaci automatických analyzátorů.Na priložených výkresech je znázorněn jeden příklad provedení elektromagnetického kohoutu podle vynálezu, v němž vratným členem je vratný prstencový elektromagnet. Na obr. 1 je elektromagnetický kohout znázorněn v půdorysu, přičemž pohonná část je v řezu, na obr. 2 je kohout znázorněn v nárysu, na obr. 3 a...