G01N 33/94

Mikrofluidný systém s predbežnou úpravou vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20615

Dátum: 26.04.2011

Autori: Klaus Sebastian, Aberl Franz, Stadthagen Torsten

MPK: G01N 33/558, B01L 3/00, G01N 33/94...

Značky: mikrofluidný, predbežnou, systém, úpravou, vzorky

Text:

...vytlačí vtlačením prvku na odber vzorky do valcovitého výrezu testovacieho zariadenia zo špongiového materiálu. Týmto spôsobom sa len malá časť pôvodne odobratej vzorky dostane do druhej komory, vktorej sa vzorka inkubuje s prvoua druhou reagenciou a analyt sa viaže na svojho väzbového partnera špecifického pre analyt, čo v konečnom dôsledku znižuje citlivosť stanovenia analytu. Okrem toho sú v dôsledku nasávacieho účinku Špongiového...

Detekcia užitia marihuany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20688

Dátum: 05.06.2009

Autori: Pulli Timo, Söderlund Hans, Takkinen Kristiina

MPK: G01N 33/94, C07K 16/16

Značky: detekcia, marihuany, užitia

Text:

...proti IC, ktorá sa viaže na primárnuprotilátku proti analytu, ktorá je skombinovaná sanalytom, pričom uvedenásekundárna protilátka sa neviaže na samotnú primárnu protilátku alebo samotný analyt. Vdokumentoch je opísaná protilátka, ktorá rozpoznáva imunitný komplex protilátky proti tetrahydrokanabinolu (THC). Protilátka proti IC bola získaná s použitím añnitne značenej protilátky proti IC ako imunogénu a selekciou protilátky proti IC,...

Gén pre serotonínový transportér a liečba alkoholizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14578

Dátum: 27.02.2009

Autor: Johnson Bankole

MPK: C12Q 1/68, A61K 45/06, G01N 33/48...

Značky: liečba, serotonínový, alkoholizmu, transportér

Text:

...štúdie vrátane správy pracovnej skupiny pôvodcov oplsali rozdielnuasociáciu medzi chronickým problémovým pitlm a denzitou a funkciou sérotonínových transportérov u alkoholických subjektov nesúcich L a S varianty SLC 6 A 4 (Little et al., 1998, Javors et al., 2005, Johnson et al., 2008). 5 HTTLPR obsahuje 16 tandemových repetícil 20 až 23 bp (G C)-bohaté sekvencie medzi bp -1376 a bp -1027, Iokalizovaných v génovej transkripčnej kontrolnej...

Agonisty PPAR-gama na indukciu expresie katiónických antimikrobiálnych peptidov ako stimulátorov imunitnej obrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11885

Dátum: 27.02.2008

Autori: Desreumaux Pierre, Baroni Sergio, Bellinvia Salvatore

MPK: A61K 31/136, A61K 31/196, A61K 31/166...

Značky: antimikrobiálnych, expresie, kationických, imunitnej, indukciu, ppar-gama, agonisty, peptidov, obrany, stimulátorov

Text:

...1 až 4) sú exprimovanć neutrofilmi, HD-S a HD-6 (u myší známe aj ako kryptdiny) sú produkované špecializovanými bunkami črevného epitelu nazývanými Panethove bunky. Tie sú vprvom rade umiestnené na dne Lieberkühnových krýpt tenkého čreva a zásadným spôsobom sa podieľajú na vrodenej imunite sliznice ilea syntézou a uvoľňovaním proteínových granúl do lumenu čreva po vystavení mikróbom a/alebo míkrobiálnym produktom. Tieto sekrečné granuly sú...

Neurodegeneratívne markery pre depresiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8675

Dátum: 30.03.2006

Autori: Schawaller Manfred, Schwarz Markus, Müller Norbert, Myint Aye Mu, Verkerk Robert

MPK: G01N 33/94, G01N 33/68

Značky: depresiu, markery, neurodegeneratívne

Text:

...že depresívne symptómy sú časťou predklinickej fázy AD (Berger A.K., Fratiglioni, L.,Forsell Y., Winblad B., a Backman L. (1999). Výskyt depresívnych symptómov v predklinickej fáze AD populačná štúdia. Neurology 53, 1998 ~ 2002., Visser, P.J., Verhey F.R., Ponds R.W., Kester A., a Jolles J. (2000). Rozdiel medzi predklinickym Alzheimerových ochorením a depresiou. J. Am. Geriatr. Soc. 48, 479-484).0006 Serotonín je neurochemická látka, ktorá je...

Spôsob identifikácie subjektu, u ktorého existuje riziko vývoja srdečného zlyhania stanovením hladiny galektínu-3 alebo trombospondínu-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11067

Dátum: 27.09.2004

Autor: Pinto Yigal

MPK: G01N 33/94, G01N 33/68

Značky: hladiny, vývoja, riziko, stanovením, srdečného, zlyhania, existuje, trombospondínu-2, spôsob, galektínu-3, identifikácie, subjektu

Text:

...myokardu. Článok sa týka vzájomného vzťahu medzi genetickými variáciami v aleletrombospondínu-2, nepoužívajú však tieto výsledky na identifikáciu subjektu, u ktorého existujeriziko vývoja hypertenzného poškodenia cieľového orgánu.0014 Giordanengo et al. (Clin. Exp. Immunol., l 24(2) 266-273 (2001 uverejňujú stanove nie sérových hladín galektínu-1, ale nie galektínu-3.0015 Matthews et al. (J. Clin. Immunol., 15 (6) 329-337 (1995...

Spôsob identifikácie subjektu ohrozeného vývojom srdcového zlyhania stanovením hladiny galektínu-3 alebo trombospondínu-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19134

Dátum: 27.09.2004

Autor: Pinto Yigal M

MPK: G01N 33/68, G01N 33/94

Značky: galektínu-3, zlyhania, hladiny, identifikácie, trombospondínu-2, subjektu, ohrozeného, spôsob, stanovením, srdcového, vývojom

Text:

...jeholiečba a takéto štúdie neidentifikujú faktory, ktoré môžu viesť k zlyhaniu kompenzovanéhohypertrofovaného srdca aktoré sa môžu použiť ako markery na identifikáciu pacientov, u ktorých existuje riziko.Pri výskume, ktorý viedol kpredkladanému vynálezu, sa porovnával profil génovej expresie veľkého počtu génov zo zlyhávajúcich hypertofovaných sŕdc s hypertrofovanými srdciami, ktoré zostali kompenzované. Takto sa identiñkovali gény, ktoré...

Hodnotenie rizika nežiaducich reakcií na lieky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8103

Dátum: 18.06.2004

Autori: Hung Shuen-iu, Chen Yuan-tsong, Chung Wen-hung, Wu Jer-yuarn

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/94

Značky: hodnotenie, reakcií, nežiadúcich, rizika, lieky

Text:

...Shirato, S., et al. (1997). Stevens-Johnson syndrome induced by methazolamide treatment. Arch Ophthalmol. 1 l 5(4)550-553.0025 Tas, S., and Simonart, T. (2003). Management of drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS syndrome) an update. Dermatology. 206(4)353-356.0026 Wolkenstein, P., et al. (1995). A slow acetylator genotype is a risk factor for sulphonamide-induced toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson...

Identifikácia terapeutických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3995

Dátum: 05.03.2004

Autor: Richardson Peter

MPK: G01N 33/566, G01N 33/94

Značky: zlúčenín, identifikácia, terapeutických

Text:

...bradykardiu. Prvý selektívny agonista receptora A 2 A (2-4-(2 karboxyetybfenyletylamino-5-N-etylkarboxamidoadenozín alebo CGS 21680) bol testovaný v klinických štúdiách fázy 2 A ako potenciálne antihypertonikum. Podávanievšak spôsobovalo veľký pokles krvného tlaku a zvýšenie minútového objemu srdca.FR 2162128 uvádza, že deriváty adenozínu (vrátane 2-alkoxyadenozinových derivátov zahŕňajúcich nižšiu alkylovú skupinu s najmenej dvoma atómami...

Bifenylové deriváty s agonistickou aktivitou pre beta2 adrenergický receptor a s antagonistickou aktivitou pre muskarínový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20894

Dátum: 13.02.2004

Autori: Lee Tae Weon, Hughes Adam, Chen Yan, Husfeld Craig, Stangeland Eric, Dunham Sarah, Mammen Mathai

MPK: A61K 31/452, A61K 31/4709, A61K 31/445...

Značky: deriváty, aktivitou, receptor, bifenylové, antagonistickou, beta2, agonistickou, muskarínový, adrenergický

Text:

...tento vynález zameraný na zlúčeninu vzorca llII kde R 4 je definované v tomto dokumente (vrátane všetkých špecifických alebo výhodných uskutočnení) W predstavuje O alebo NH alebo jej farmaceuticky prijateľnú sol alebo solvát alebo stereoizomér.0011 V ešte inom zo svojich kompozičných aspektov je tento vynález zameraný na zlúčeninu vzorca IllR 4 je definované v tomto dokumente (vrátane všetkých špecifických alebo výhodných...

Identifikácia modulátorov neuroprenášačovej aktivity kyseliny xanturénovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 836

Dátum: 04.07.2002

Autori: Maitre Michel, Gobaille Serge

MPK: G01N 33/50, G01N 33/68, G01N 33/94...

Značky: xanturénovej, aktivity, neuroprenášačovej, identifikácia, modulátorov, kyseliny

Text:

...(Oxf) 1997 dezember 47 (6) 667 ~ 677). U deprimovaných pacientov je po požití tryptofánu (5 g) výrazne zvýšené vylučovanie XA močom (24 hod.)(Psychopharmacology (Berl) 1981 75 (4) 346 - 349 Acta Psychiatr Belg 1979 november ~dezember 79 (6) 638 - 646). Ďalšie výsledky napriek tomu ukazujú, že ICV injikácia XA nemodifikuje u potkanov priebeh EEG (Okayama Igakkai Zasshi 104 (5-6) 471 482 1992), že injikácia XA neindukuje u myší chovanie...

Testovací postup na stanovenie koncentrácie imunofilín viažuceho liečiva v krvi, testovacia súprava a použitie imunofilín viažucej zlúčeniny na toto stanovenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281369

Dátum: 03.07.1996

Autori: Legay François, Wenger Roland

MPK: G01N 33/94, G01N 33/68

Značky: zlúčeniny, testovacia, použitie, stanovenie, koncentrácie, viažuceho, imunofilín, viažucej, krví, testovací, súprava, liečivá, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Meraním krvných hladín imunofilín viažucich liečív, napríklad cyklosporínov, rapamycínov a zlúčenín FK506, ktoré obsahuje krok vytesnenia liečiva z imunofilínu s použitím väzbového kompetítora, sa odstraňuje nutnosť extrakcie a zvyšuje sa jednoduchosť a presnosť testu. Testovacie súpravy obsahujú väzbový kompetítor a receptor, napríklad monoklonálnu protilátku, ktorý sa viaže na liečivo, ale neviaže sa podstatne na väzbový kompetítor a...