G01N 33/86

Spôsob separácie terčových molekúl alebo častíc zo vzoriek obsahujúcich fibrinogén vrátane krvných komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21042

Dátum: 15.09.2011

Autori: Schrenzel Jacques, Rida Amar, Mermod Nicolas, Francois Patrice, Lazarevic Vladimir

MPK: C12Q 1/56, C12Q 1/14, C12Q 1/04...

Značky: vzoriek, molekúl, krvných, spôsob, komponentov, částic, fibrinogén, vrátane, obsahujúcich, separácie, terčových

Text:

...sa prekonali procesné obmedzeniaodstreďovania, boli zavedené magnetické častice potiahnuté añnitnými skupinami namierenými proti cieľovým mikroorganízmom. Za pomoci magnetickej sily častice zachytávajú Cieľové mikroorganizmy na svojom povrchu, čím sa dosahuje ľahká separácia terčov z krvi. Avšak široké využívanie afmitných skupín na magnetických časticiach na zachytávanie životaschopných baktérií má určité závažné nevýhody. Po prvé sa...

Spôsob na preoperatívne stanovenie intraoperatívneho rizika krvácania pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16165

Dátum: 23.07.2009

Autor: Korte Wolfgang

MPK: G01N 33/86

Značky: intraoperatívneho, krvácania, spôsob, preoperatívne, stanovenie, pacienta, rizika

Text:

...koaguláciu (DIG, príp. DIC). Monomér fibrínu (FM) je zvlášť vhodný aj na dôkaz zvýšeného rizika intraoperatívnych krvácaní. V DE 198 33 844 je opísané použitie monoméru fibrínu ako diagnostického markera rizika pacienta na intraoperatívne krvácania. Zistilo sa, že spomedzi skúmaných potenciálnych markerov je monomér fibrínu najvhodnejší, aby sa posúdilo preoperatívne riziko intraoperatívneho sklonu ku krvácaniu.0009 Zodpovedajúco sa už...

Zariadenie a spôsob elektromechanickej detekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20175

Dátum: 25.10.2008

Autori: Hodges Alastair, Newman Peter Michael

MPK: G01N 33/49, C12Q 1/56, G01N 33/86...

Značky: zariadenie, detekcie, elektromechanickej, spôsob

Text:

...kombinovanou referenčnou a protielektródou, vysoké úrovne na prekonanie inherentne nízkeho signálu v tomto návrhu koplanámej elektródy v určitých uskutočneniach,V ktorých poznatky obnovia elektroaktívnu skupinu prepojením jej detekcies oxidácíou glukózy. Výhodou niektorých predkladaných uskutočnení je to, žeprotiľahlé elektródy môžu automaticky obnoviť detekovanú látku bez nutnosti0008 Opalsky a kol. (EP 1,234,053 B 1) taktiež opisuje...

Protokol na monitorovanie inhibície trombocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19440

Dátum: 02.03.2004

Autori: Navickas Irene, Cohen Eli

MPK: G01N 33/86, G01N 11/16

Značky: protokol, inhibície, trombocytov, monitorovanie

Text:

...(TEG®) opísaný nižšie, ktorý meria čas potrebný pre počiatočnú tvorbu tibrínu, čas potrebný na to, aby koagulum dosiahlo svoju maximálnu pevnosť, skutočnú maximálnu pevnosť a stabilitu koagula.0008 Prístroje na analýzu hemostázy boli známe už od doby, kedy profesor Helmut Hartert vyvinul takéto zariadenie vNemecku v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Jeden typ analyzátora hemostázy je opísaný v spoločne udelenom patente...

Způsob výroby diagnostického přípravku ke stanovení alfa 1-antitrypsinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268052

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kořínek Jaroslav

MPK: G01N 33/86

Značky: výroby, způsob, 1-antitrypsinu, přípravků, stanovení, diagnostického

Text:

...výrobě diagnostika, se vpichuje surový lidskýol - antitrypsin, alternativně i rozpustná síranová frakce lidského séra sraženého siranem amonným při 40 nasycení, a to nejméně ve 3 až 5 injekcich k dosaženi co nejvyššího titru protilátek. Za 6 až 10 dnů po poslední injekci se získá zviřeci serum, ke kterému se přidá co nejmenší množství lidského°l - antitrypsinu, právě postačujíci ą k odstranění protilátek protic(l - antitrypsinu, přičemž...

Prípravok na odstraňovanie heparínu z krvi in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 261814

Dátum: 10.02.1989

Autori: Toman Rudolf, Antal Miroslav

MPK: A61K 31/715, G01N 33/86

Značky: heparinu, prípravok, vitro, odstraňovanie

Text:

...kapacitou 0,7 mmó 1.g 1 sa dokonale premieša s mik 261.814rokryštalickou celulózou pre farmaceutické použitie 60 g, 50 .až 300 m. získaná zmes s dobrými tokovými vlastnosťami sa tabletuje na tabletky s hmotnosťou 80 mg a pevnostou 3 »až 4 kg. Každá tabletka obsahuje 20 mg chlorid imiclazólio-N,N-dlyl-bis-2-hydroxy-3-propylj-ového éteru celulózy a 60 mg mikrokryštallckej celulózy..g 1 sa dokonale premieša s mlikrokrýštalickou celulózou pre...