G01N 33/66

MS spôsoby hodnotenia glykánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10166

Dátum: 15.04.2008

Autori: Zhu Xiangping, Bosques Carlos, Parsons Ian Christopher, Washburn Nathaniel

MPK: G01N 33/68, G01N 33/66

Značky: glykánov, spôsoby, hodnotenia

Text:

...jednotiek (b) priemernej intenzity hmotnostného signálu v danom rozsahu hmotnostných jednotiek (c) plochy spojenej srozsahom hmotnostných jednotiek pre daný pík a (d)kombinácie dvoch alebo viacerých z nich. Daný rozsah hmotnostných jednotiek môže bytzaložený napr. na jednej alebo viacerých pološírok (FWHM) píku, hmotnostnom rozlíšení hmotnostného spektrometra, a pod.0008 V rôznych uskutočneniach predkladaného vynálezu sa hmotnostné...

Analýza sacharidových vakcín bez interferencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8722

Dátum: 17.03.2005

Autori: Ricci Stefano, Proietti Daniela, Bardotti Angela

MPK: G01N 30/02, A61K 39/095, G01N 33/53...

Značky: analýza, vakcín, sacharidových, interferencie

Text:

...poskytnúť zlepšenie kontroly0007 Vynález je založený na metódach, ktoré umožňujú analýzu zmiešaných meningokokových sacharidov z viacerých seroskupín, aj keď majú sacharidy spoločné monosacharidové jednotky. Vynález teda poskytuje spôsob analýzy obsahu sacharidov v kompozícii, pričom(a) kompozícia obsahuje kapsulárny sacharid zo sêroskupiny C Neisseria meningitidis a jeden alebo obidva sacharidy z (i) kapsulárneho sacharidu zo sêroskupiny W...