G01N 33/487

Diagnostická pásková jednotka a diagnostický merací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11400

Dátum: 06.05.2009

Autori: Leininger Helmut, Seelig Peter

MPK: A61B 5/00, G01N 21/86, B01J 3/00...

Značky: diagnostická, jednotka, pásková, merací, diagnostický, systém

Text:

...je výhodné, keď celkový index lomu činí asi 1,5. Na udržanie reflexných efektov v nekritickej oblasti by mala byť odchýlkav indexe lomu pokial možno menšia než 0,1.0010 Ďalšie zlepšenie je možno docieliť tým, že dopravný pásik, lepiaci pásik a nosná fólia vykazujú vo viditeľnom rozsahu vlnovej dĺžky transmisie viac než 80 , výhodne 85 až 92 a tým, že celková transmisia viacvrstvového systému vo viditeľnom rozsahu vlnovej dlžky činí...

Obal obsahujúci mikroskopický fluidický prvok s hydrofilnou povrchovou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7230

Dátum: 01.08.2007

Autori: Calasso Irio Giuseppe, Glauser Michael, Niederberger Brigitte

MPK: G01N 33/487

Značky: obsahujúci, hydrofilnou, mikroskopický, fluidický, vrstvou, prvok, povrchovou

Text:

...poćahon 1 a/alebo aspoň. jedným adsorpčnýnx povrchom, 3 ktorého afinita vzhľadom k apolárným plynom je rovná alebo väčšia než afinita hydrofilného povrchu.Ukázalo sa, že dokonca i voľný pokryv, t.zn., ktorý nie je prilepený alebo inak pripevnený ako obklad alebo potah, je prekvapivo dostatočný ako clona pre zamedzenie pristupu apolárnych plynov 1( hydrofilnénm. povrchu obaleného predmetu, a to I takom rozsahu, v ktorom hydrofilnost...

Spôsob stanovenia poloxamérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11312

Dátum: 14.09.2006

Autor: Rossi Mara

MPK: G01N 33/487, G01N 33/68, B01D 15/34...

Značky: poloxamérov, stanovenia, spôsob

Text:

...lGF-I) rastový faktor podobný inzulínu viažuci proteíny CD proteíny, ako sú CD 3, CD 4, CD 8, CD 19 a CD 20 erytropoietln (EPO) trombopoietln (TPO) osteoinduktívne faktory Osteopontín imunotoxíny kostný morfogenetický proteín (BMP) interferón. ako je interferón-alfa, -beta a -gama faktory stimulujúce kolónie (CSFs), napríklad M-CSF, GM-CSF a G-CSF interleukíny (lLs), napríklad IL-1 až IL-10 superoxiddismutáza receptory T-buniek povrchové...

Spôsob zaistenia kvality testovacieho prúžku biosenzora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14237

Dátum: 20.06.2005

Autori: Groll Henning, Celentano Michael, Moore Steve, Pauley James

MPK: G01N 33/487, G01N 27/416

Značky: biosenzora, zaistenia, testovacieho, prúžku, kvality, spôsob

Text:

...pre použitie s prvým testovacím prúžkom podľa OBR. 2.OBR. 4 je rozložený montážny pohľad na druhý typický testovací prúžok pre použitie pri meraní koncentrácie sledovaného analytu vbiologickejOBR. 5 predstavuje pohľad na ablačný prístroj vhodný pre použitie podľa predkladaného vynálezu.OBR. 6 predstavuje pohľad na laserový ablačný prístroj podľa OBR. 5,znázorňujúci druhú masku.OBR. 7 predstavuje pohľad na ablačný prístroj vhodný pre použitie...

Systém a spôsob zaistenia kvality biosenzorových testovacích prúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15474

Dátum: 20.06.2005

Autori: Pauley James, Celentano Michael, Groll Henning, Moore Steven

MPK: G01N 27/416, G01N 33/487

Značky: pružkov, spôsob, testovacích, systém, biosenzorových, zaistenia, kvality

Text:

...ktoré predstavujúobr. 1 schematický pôdorys typického testovacieho prúžku podľa známeho stavu techniky na meranie koncentrácie sledovaného analytuobr. 2 schematický pôdorys testovacieho prúžku s rozšírenými charakteristikami.obr. 3 schematický diagram formy uskutočnenia elektronického testovacieho obvodu na použitie s testovacím prúžkom podľa obr. 2.obr. 4 rozložený pohľad na zostavu druhého obvyklého testovacieho prúžku na použitie pri meraní...

Systém na testovanie analytu na stanovenie koncentrácie analytu vo fyziologickej alebo vodnej tekutine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 937

Dátum: 16.02.2005

Autor: Stiene Matthias

MPK: C12Q 1/54, B01L 3/00, G01N 33/487...

Značky: fyziologickej, systém, stanovenie, koncentrácie, analytu, vodnej, tekutině, testovanie

Text:

...5,430,542 opisuje jednorazovú optickú kývetu a spôsob jej výroby. Kyveta obsahuje dva nepriepustne plastické plátky s opticky transparentnou tekutinou. Tretí adhezívny plátok je umiestnený medzi dvomi transparentnými plastickýmiplátkami a všetky tri plátky sa spolu zlisujú a zatavia.US patent 5,268,146 opisuje kvalitatívny testovací panel na testovanie vzorky na prítomnosť analytu obsahujúceho všetky činidlá a zložky potrebné na...

Integrovaný systém diagnostického testu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12132

Dátum: 21.12.2004

Autori: Modzelewski Brent, Casterline Cameron Scott, Neel Gary

MPK: A61B 5/00, A61B 5/15, G01N 33/487...

Značky: integrovaný, systém, testu, diagnostického

Text:

...môžu užívatelia zabudnúť kalibrovať meradlo na použitie snovou značkou alebo šaržon testovacích médií. Vdôsledku toho užívateľ môže zadať nesprávne kalibračné parametre alebo kódy, alebo môže užívateľ použiť testovacie médiá jednej značky alebo šarže s meradlom kalibrovaným na použitie s testovacími médiami inejznačky alebo šarže. Hneď ako je však meradlo kalibrované pre danú šaržu testovacích médií, 2použitie tohto meradla s testovacími...

Výroba elektrochemických senzorov pohyblivou plošnou sieťotlačou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4895

Dátum: 30.10.2003

Autori: Sim Andrew Graham, Davies Oliver William Hardwicke, Marshall Robert, Yeudall Robert Malcom, Mcneilly Brian Andrew

MPK: G01N 27/403, G01N 33/487, G01N 27/30...

Značky: sieťotlačou, plošnou, výroba, elektrochemických, senzorov, pohyblivou

Text:

...stanice môžu byť zahrnuté na tlač izolačnýchvrstiev, tlač adhezív a podobne. Poradie tlače závisí na štruktúre požadovanej pre- senzor, aj ked elektródová vrstva(vrstvy) sú často deponované pred0007 WO 9843075 opisuje, ako je elektrochemický senzor vyrábaný rotačnou hĺbkotlačou elektricky vodivého atramentu na flexibilnú sieťovinu, ktorá môže byť polyméma, za vzniku jednej alebo viacerých elektród. Môže byť použitý valec potiahnutý obalom...

Spôsob stanovenia celkovej koncentrácie hemoglobínu v neriedenej a nehemolyzovanej celej krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9010

Dátum: 20.12.2002

Autori: Svensson Johnny, Pettersson Joakim

MPK: G01N 33/487, G01N 21/31, G01N 33/49...

Značky: spôsob, celej, nehemolyzovanej, hemoglobinu, celkovej, stanovenia, neriedenej, koncentrácie

Text:

...mimo detekčné rozmedzie.0009 W 0 01/53806 opisuje zariadenie, ktoré je obzvlášť vhodné na optické merania na celej krvi. Toto zariadenie zahŕňa absorpčný filter alebo interferenčný filter, ktorý zaisťuje korekciu výkyvov citlivosti detektora a efektívnej dĺžky optickej dráhy, ako bolo pozorované pri rôznej miere rozptylu. Zariadenie využíva veľký detektor na detekciu rozptýleného svetlaprcchádzajúceho cez absorpčný filter alebo interferenčný...

Stabilizovaný substrát pro stanovení katalytické aktivity fosfomonoesteras

Načítavanie...

Číslo patentu: 265578

Dátum: 13.10.1989

Autori: Malý Milan, Chromý Vratislav

MPK: G01N 33/487

Značky: katalytické, aktivity, stanovení, stabilizovaný, substrát, fosfomonoesteras

Text:

...Fosforečnanový pufr je tvořen sodnými nebo draselnými solemi kyselín hydrogenfosforečné a dihydrogenfosforečné. Pokud obsahuje substrát endogennífosforečnan sodný v množství 20 až 97 milimolů na 1 mol substrátu. což odpovídá obsahu volných ahorganických fosforečnanů v substrátu 0,5 až 2,4 S hmot. a pH jeho vodného roztoku 0 konoentraci 1 hmot. je mezi 8 a 10, plní funkci fosforečnanového pufru přímo endogenníStabilizace 4-nitrofenylfosfátu...

Sposob stanovenia bielkovín detekčnou technikou striebrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259363

Dátum: 17.10.1988

Autor: Marcinka Kamil

MPK: G01N 33/487, G01N 33/68

Značky: detekčnou, stanovenia, bielkovín, striebrom, technikou, spôsob

Text:

...sa vyvolá roztokom 0,005 °/o-nej kyseliny citrónovej a 0,1 (Vo-ného formaldehydu. Výhoda uvedeného spôsobu stanovenia bielkovín spočíva v tom, že sa výrazne zvýši účinok glutaraldehydu (použije sa jednaštyridsiatina oproti doterajším spôsobom),súčasne sa prakticky odstráni vplyv glutaraldehydu na pozadie gélu. Okrem toho praním gélu alkalickým roztokom po pôsobení amoniakálneho strieborného komplexu sa z gélu vymyjú zvyšky strieborných...

Fixačno-vymývací roztok pre detekčnú techniku striebrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259362

Dátum: 17.10.1988

Autor: Marcinka Kamil

MPK: G01N 33/487

Značky: roztok, striebrom, techniku, detekčnú, fixačno-vymývací

Text:

...je velmi zdĺhavé a vždy nedokonalê, v dôsledku čoho ostáva po zafarbení pozadie. Práca s glutaraldehydom V koncentrácii 10 9/0 je naviac zdraviu škodlivá.Uvedené nevýhody odstraňuje fixačno-vymývací roztok pre detekčnü techniku striebrom, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 40 až 50 objemových dielov metylalkoholu, 10 až 12 objemových dielov kyseliny octovej a 38 až 50 objemových dielov vody a táto zmes obsahuje 0,2 až 0,5 obj. dielov...

Súprava na stanovenie bielkovín detekčnou technikou striebrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259361

Dátum: 17.10.1988

Autor: Marcinka Kamil

MPK: G01N 33/487

Značky: stanovenie, technikou, bielkovín, detekčnou, súprava, striebrom

Text:

...pripraví tak,že do 100 objemových dielov zmesi metanol,kyselina octová a voda v objemových pomeroch 50 12 38 sa pridá 1 objemový diel 25 vodného roztoku glutaraldehydu. b Roztok amoniakálneho strieborného komplexu sa pripraví pomalým zmiešavaním 5 objemových dielov roztoku zmesi 8,1 objemových dielov 17,3 hydroxidu amónneho a 81,4 objemových dielov 0,14 M hydroxidu sodného s 1 objemovým dielom 20 roztoku dusičnanu strieborného a zriadením...

Způsob kvantitativního stanovení alfa-laktalbuminu v tělních tekutinách a vodných roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258362

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lang Bohumír, Šimíčková Marta, Kočent Alexandr, Semotán Karel

MPK: G01N 33/487

Značky: vodných, stanovení, tělních, roztocích, kvantitativního, tekutinách, způsob, alfa-laktalbuminu

Text:

...suspenzi hydroxidu hlinitého ve vodě a parafinový olej a vzniklá emulze se aplikuje narkotizovaným kozám intradermálně a opakované ve třitýdennich intervaloch vždy na více, například 50 míst.Deset až dvacet dnů po poslední imunizaci se odebere krev imunizovaněho zvířete a ze séra je izolována specifická protilátka afinitní chromatografií na alfa-lakta 1 bumin-Sepharose. Alfa-laktalbumin-Sepharosa je připravena navázáním izolovaného...