G01N 33/20

Nádoba na separáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3793

Dátum: 12.09.2003

Autor: Hohenstein Boyne Friedrich

MPK: G01N 33/20, F27D 3/00, C22B 1/00...

Značky: separáciu, nádoba

Text:

...vynálezu zahrnutý spôsob separácie roztaveneho zozbieraneho materiálu z roztavenej trosky vhodného na použitie pri spracovaní minerálnej vzorky, ktorý zahŕňa krokyPoskytnutie separačnej nádoby podľa vynálezuVloženie zmesi roztavenej trosky a roztaveného zozbieranéhomateriálu to nádoby, pričom troska sa usadí nad zozbieranýmmateriálom ako výsledok rozdielu V hustoteOdtekanie zozbieraného materiálu cez otvor vývodu pomocou gravitačnej...

Test bioekvivalencie pre formulácie obsahujúce železo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4731

Dátum: 26.08.2002

Autori: Lange Ralph, Helenek Mary Jane, Lawrence Richard

MPK: G01N 33/20, G01N 31/22, A61K 31/28...

Značky: formulácie, bioekvivalencie, obsahujúce, železo

Text:

...miere kyselina askorbová. Dvojmocne železo je ceruloplasmínom oxidované z päť na trojmocne železo a potom sa pevne viaže ku krvnemu proteínu, apotransferínu, za vzniku transferínu. Molekulováhmotnost transferínu je asi 76 000 a každá molekula má dve väzobné miesta pre železite ióny.Po podaní pacientovi je komplex železo-sacharóza (alebo iný koloid trojmocnćho železa formulovaný napríklad za použitia glukonátu, dextránu sorbitolu alebo...

Způsob stanovení ceru v křemíkatých feroslitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 268050

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bičovský Karel, Roušalová Blanka, Kutý Václav, Vejrostová Marie

MPK: G01N 33/20

Značky: způsob, stanovení, křemíkatých, feroslitinách

Text:

...vliv přítomného manganu uskutečnit stanovení z totálního rozkladu. V tomto případě lze slepý pokus kompenzovat bez ohroženísprávnosti stanovení použitím obdobného materiálu bez ceru na zhotovení kalibrační kňivky. vynález je dále blíže popsán na konkrétním příkladu provedení.Do kádinky na 100 ml se naväží přesně 1,000 g jemné utřeného vzorku. Přidá se 15 ml směsi kyselín sestávající z 6,5 obj. dílů kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1190 kg.m...

Způsob polarografického stanovení peroxidického kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267277

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 33/20

Značky: polarografického, peroxidického, stanovení, kyslíku, způsob

Text:

...na rtuľové kapkové elektrodě při potenciálu 30,1 VV proti nesycené kalomelové elektrodě SCE.Výhodou nevrženého postupu podle vynálezu je jednoduchý3 267277 způsob kvantítatívního stanovení peroxidického kyalíku v pevných lxátkách, aniž ,je ovlivněn vulanční stav., Postup umožňuje stanovení až tisícínových obaahů peroxidického~kys 1 íku a je o dva až tří řády çitlivější než stanovení optickými metodamí a nevyžaduje transperentnost vzorku.-Je...

Sposob skúšania studenej praskavosti ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 266979

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrbál Pavel, Vitásek Martin

MPK: G01N 33/20

Značky: spôsob, ocele, studenej, skúšania, praskavostí

Text:

...z mnohých prípadov overovania náchyľnosti základného materiálu na vznik podhúsenicovýoh, studených prasklín, bola vykonaná za účelom definovanie prípustného počtu opakovaní zvarových spojov v prípade nevyhovujúceho prvého až n-tého zvarového spoja potrubia produktovodu z ocele st E 480.7 TM, s hrúbkou steny 15,9 až 16,1 mm, pri teplote prostredia 1, 20 a 70 °C, a to dvomi spôsobmi za použitia metódy zvárania elektrickým oblúkom. Prvý,...

Způsob zjišťování obsahu zbytkového austenitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265916

Dátum: 14.11.1989

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 33/20

Značky: obsahu, zbytkového, austenitu, způsob, zjišťování

Text:

...úbytek napětí na vodiči, jehož měrný elektrický odpor měříme, vznikající průchodem stejnosměrného proudu intenzity I. Měrný elektrický odpor Q se pak určí z odporu R podleDále je známo, že měrný elektrický odpor určité vodhé látky závisí na její struktuře. anebo přesněji řečeno, na parametrech popisujících strukturu dané látky. V případě oceli š austeniticko-mertenzitickou strukturou je jedním z parametrů charakterizujícíoh strukturu obsah...

Způsob stanovení množství dusíku a/nebo uhlíku v oceli nebo slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264859

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tůma Hanuš, Cíznerová Miroslava

MPK: G01N 33/20

Značky: oceli, dusíku, uhlíku, slitinách, stanovení, způsob, množství

Text:

...dusíku, metanu, příp. oxidu uhelnatého.Z výsledků průběžně po celou dobu tepelného rozkladu zaznamenávaných se obsah hledaného plynu, tedy celkové množství plynu uvolněného z izolátu, určí grafickým zpracováním výšky píků v závislosti na teplotě a integrací plochy tohoto záznamu. Porovnáním výsledků se známým vzorkem čisté fáze lze pak určit, z jaké fáze se plyn uvolňuje. Identifikace jednotlivých fází se provádí podle určité, pro fázi...

Syntetický referenční materiál pro kalibraci analyzátorů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264513

Dátum: 14.08.1989

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: kalibraci, analyzátorů, přípravy, způsob, syntetický, materiál, referenční

Text:

...10 mg. Podstata způsobu připravy syntetického referenčního materiálu, při kterémse do kovového kelímku - nosiče přidá 10 až 2. 10 procent hmotnostních síry ve formě roztoku síranu draselného definované sloučeniny síry a roztok se vysuší, spočívá v tom, že po vysušení roztoku se přidá do kelímku kovová tavicí přísada, například železo, cín nebo měď,s nízkým obsahem síry 0,1 až 0,5 ppm v množství 0,5 až 2 g a kelímek se uzavře.Při použití...

Spôsob rozkladu vzoriek ocelí najmä na stanovenie celkového obsahu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263378

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nutter Alexander

MPK: G01N 33/20

Značky: oceli, celkového, najmä, spôsob, hliníka, vzoriek, rozkladu, obsahu, stanovenie

Text:

...40 hmot., kyseliny dusičnej 65 E hmot. a kyseliny ohlorovodíkovej 36 0 hmot. v pomere 10,250,75 objemových dielov. Nádoba sa uzavrie s víčkom a vloží spolu s upínacím zariadením do sušiarne, vyhriatej na 140 °C. Po 45 minútach sa zariadenie vyberie,rýchlo ochladí pod prúdom vody a rozoberie. Do tlakovej nádoby 2 teflonu sa pridá 50 ml roztoku kyseliny boritej e koncentráciou 4 hmot. Ďalej sa postupuje ako v príklade 1.Do tlakovej nádoby...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu oxidických fází v anorganických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259067

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 33/20

Značky: materiálech, stanovení, identifikace, fázi, způsob, oxidických, obsahu, anorganických

Text:

...reakce. Z uvedeného zjištění vyplývá, že dosavadnim způsobem ana 1 ýzyoxidickýoh fázi pomoci stâvajícich typů zařízení nelze spolehlivě ana lyzovat různé kovové i další anorganické materiály, nebot výsledky analýz jsou zatíženy velkou principiálni chybou metody, dosahujici často i mnoho desítek relativních procent, a některé typy oxidických fází nelže dosavadním způsobem vůbec identifikovat. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob...

Referenční materiál pro kalibraci analyzátorů pro stanovení vodíku v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259066

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: stanovení, analyzátorů, kalibraci, kovových, materiálech, referenční, materiál, vodíku

Text:

...odstraňuje referenční materiál pro kalibra-jci analyzátorů pro stanovení vodíku v kovových materiálech na bázi výsokoteplotní redukce hydridických fézí v grafitovém kelím ku, termické extrakce atomárního vodíku a následné detekce mole kulárního vodíku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva vsahu vodíku 0,1 až OQS ppm je opatřen mikrovrstvou alkalickěho.j teriál, vytvořený syntetickou cestou, se za podmínek analýzy chová jako reálný...

Roztok pro rozlišení ocelí s různým obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257878

Dátum: 15.06.1988

Autori: Konrád Vladimír, Vavřinová Jana, Bičovský Karel

MPK: G01N 31/22, G01N 33/20

Značky: chromu, rozlišení, oceli, obsahem, různým, roztok

Text:

...odstín nezávisí na obsahu chromu pod rozlišovací hranicí.Bylo zjištěno, že hranice rozlišení obsahu chromu není významně ovlivněna současnou přítomností ostatních legovacích prvků, které se v obvyklýoh ocelích s obsahem chromu běžně používají. Experimentalně byl vyloučen vliv uhlíku, manqanu, křemíku, fosforu, síry, niklu,mědi, molybdenu, kobaltu, zirkonia, titanu, nubia. Vliv vanadu a wolframu se projeví jako chrom o obsahu jedné...

Litina pro odlitky referenčních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257601

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bičovský Karel, Gorný Miroslav

MPK: C22C 37/00, G01N 33/20

Značky: odlitky, materiálů, referenčních, litina

Text:

...koeficient soustředuje grafitizační tendence, druhý tendence k tvorbě oxisulfifických vměstkú, třetí reguluje poměr mezi železem a ostatními kovy Sa, sa, 7 A a B skupiny periodické soustavy prvků. čtvrtý koeficient zabraňuje Větším rozdílům v obsahu železa v referenčních materiálech a prüměrném obsahu železa v nej~ běžnějších typech litin, který se pohybuje okolo 93 hmot. železa.Litina podle vynálezu je dále blíže popsána dle připojené...

Zapojení pro měření logaritmického dekrementu materiálů z dokmitových křivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256495

Dátum: 15.04.1988

Autori: Burian Miloslav, Červencl Milan

MPK: G01N 33/20, G01H 7/00

Značky: dokmitových, křivek, logaritmického, zapojení, materiálů, měření, dekrementu

Text:

...z dokmitových křívek je možnost plné automatizace snímání a vyhodnocování dokmítových křivek v reálném čase s možností okamžitého znázornění průběhu dekrementu jak v grafické, tak v tabelární formě podle možností připojeněho počítače. Vzhledem k integračnímu způsobu měření odpadá nutnost vyhledávání extrému průběhu a dále je v podstatné míře potlačeno průmyslové rušení,takže odpadá nutnost matematické filtrace změřeného signálu. Je zde i...

Způsob vyhodnocování svařitelnosti austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255271

Dátum: 15.02.1988

Autori: Konšel Zdeněk, Pačák Jan, Tomeš Miloš, Hodina Jaroslav, Kordula Miroslav, Prochazka Josef

MPK: G01N 33/20

Značky: způsob, vyhodnocování, oceli, svařitelností, austenitických

Text:

...snížení strát materiálu a energie, a u uživatelek prodloužení životnosti zařízení. Při včasném zjištění dobrých mechanických vlastnostíu určité tavby oceli lze při zjištění současné špatné svažitelnosti oceli téže tavby, tutobeze ztrát určit pro výrobky, u nichž se svařování nepředpokládá.Byla vyrobene tavba oceli na elektrické obloukove peci o hmotnosti 25 t, ocel měla hmotnostní složení 0,5 1 uhlíku, 1,25 manganu. 0,18 E křemíku, 21,5 1...

Způsob rozboru titanových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250971

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hlaváček Ivan, Hlaváčková Irena

MPK: G01N 33/20

Značky: rozboru, slitin, způsob, titanových

Text:

...chemicky a tepelně odolného materiálu, například teflonu,při teplotě 150 až max. 180 °C, přičemž po rozpuštění a oxidací je vzorek převeden do roztoku, po jehož stabilizaci se provede stanovení obsahu prvků.Výhodou způsobu dle vynálezu je především vysoká rychlost rozpouštění vzorku as tím spojené rychlé stanovení hliníku, křemíku a dalších doprovodných prvků v titanových slitinách a titanových feroslitinách ve spojení s metodou.atomové emisní...

Fotoelektrické zařízení k identifikaci žhavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249333

Dátum: 12.03.1987

Autori: Peroutka Martin, Mojdl Petr

MPK: G01N 33/20

Značky: identifikaci, materiálů, žhavého, fotoelektrické, zařízení

Text:

...k identifikaci čhavého materiálu podle vynálezu je především skutečnost, že nereaguje na pomalé změny rušivého světla jako je například změna slunečního svitu, osvětlení v hale a pod., ale pouze na rychlou změnu danou pohybem začátku vývalku. Podstatnou výhodou je rozpínání konce vývalku od žhavých okují. Jakmile konce vývalků opustí zorné pole fotonky, tato již nereaguje na přítomnost nežádoucího záření žhavých okují a není proto třeba...

Prubířský kámen

Načítavanie...

Číslo patentu: 234476

Dátum: 01.03.1987

Autori: Skrbek Jiří, Žežulka Jaroslav

MPK: G01N 33/20

Značky: kamen, prubířský

Zhrnutie / Anotácia:

Prubířský kámen pro zjišťování ryzosti slitin drahých kovů, zvláště slitin zlata, stříbra a platiny. Účelem vynálezu je zvýšit výrobu prubířských kamenů, která je dosud odkázána pouze na nahodilé nálezy vhodných hornin a nahradit nekvalitní syntetické prubířské kameny kvalitními. Uvedeného účelu se dosahuje podle vynálezu tím, že k výrobě prubířského kamene je použit, jako výchozí výrobní surovina, kontaktně metamorfovaný prachovec...

Elektrické zapojení pro zjišťování koncentrace kovových prvků v mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 238686

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novák Vladimír, Černý Antonín, Kravciv Miloš

MPK: G01N 33/20

Značky: zapojení, elektrické, koncentrace, prvků, kovových, zjišťování, mazivech

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro zjišťování koncentrace kovových prvků v mazivech je provedeno tak, že do roztoku upraveného maziva jsou ponořeny elektrody připojené na zdroj proměnného napětí. Proudový snímač snímá proud, tekoucí do elektrod a převádí jej na napětí, které je po zesílení vedeno do dolnopropustného filtru a do analogově číslicového převodníku. Časovou derivaci napětí, úměrnou proudu elektrodami, provádí derivační obvod. Na ovládacích...

Způsob stanovení obsahu křemíku, zejména v ocelích

Načítavanie...

Číslo patentu: 237522

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hlaváček Ivan, Hlaváčková Irena

MPK: G01N 33/20

Značky: ocelích, zejména, křemíku, obsahu, způsob, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení obsahu křemíku, zejména v ocelích, ale i v jiných slitinách a materiálech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vzorek materiálu se působí kyselinou trihydrogenfosforečnou, případně s přídavkem kyseliny sírové, v nádobce z odolného materiálu, například teflonu, teplotou 200 až 220 °C po dobu cca 15 minut, až kyselina trihydrogenfosforečná přechází na kyselinu difosforečnou a křemík je převeden do...

Roztok pro měření tloušťky slitinového povlaku nikl-železo na podkladu z oceli, mědi a jejích slitin elektrolytickým odleptáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231663

Dátum: 01.05.1986

Autori: Trojan Václav, Řehák Antonín, Svačina Oldřich, Zmeškal Josef, Čapoun Karel

MPK: C25F 5/00, G01N 33/20

Značky: oceli, roztok, tloušťky, jejich, slitinového, povlaků, elektrolytickým, nikl-železo, slitin, měření, mědi, podkladů, odleptáním

Zhrnutie / Anotácia:

Měření tloušťky slitinových povlaků nikl-železo vyloučených galvanicky na oceli, mědi a jejich slitinách coulometrickou metodou umožňuje roztok, který obsahuje v 1 l 400 až 600 g dusičnanu amonného a 40 až 55 g rhodanidu amonného. Pro povlaky s větším obsahem železa ve slitině nebo měřené po delší době od vyloučení je, výhodné přidat k roztoku dále neionogenní tenzid s malou pěnivostí, jako je například směs vznikající etylenoxidací kalafuny, v...

Způsob kyselého rozkladu křemíkaté feroslitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228834

Dátum: 01.01.1986

Autor: Vavřinová Jana

MPK: G01N 33/20

Značky: kyselého, rozkladu, způsob, křemíkaté, feroslitiny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kyselého rozkladu křemíkaté feroslitiny pro její chemickou analýzu spočívá podle vynálezu v tom, že se na 1 díl hmot, vzorku působí nejdříve 3 až 6 díly hmot. kyseliny dusičné hustoty 1,40, po promíchání 5 až 10 díly hmot. kyseliny fluorovodíkové hustoty 1,13 a po 5 až 10 minutách a dalším promíchání 15 až 30 díly hmot. směsi kyseliny dusičné hustoty 1,40 a kyseliny chlorovodíkové hustoty 1,18 v poměru 1 : 3, načež se po ukončení...