G01N 33/12

Spôsob zisťovania kvality a kvantity tela jatočného zvieraťa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8298

Dátum: 06.11.2004

Autor: Schimitzek Peter

MPK: A22B 5/00, G01N 33/12

Značky: kvality, zisťovania, kvantity, jatočného, spôsob, zvieratá

Text:

...obvyklej dvojbodovej metódy pre ohodnotenie. V bedrovej oblasti a v oblasti zadného stehna sa fotogrametricky zaznamenajú dva výrazné body,z ktorých tým prvým je koniec panvovej kosti na strane tela, a tým druhým je koniec svalu MGM (Musculus Glutaeus Medium) na strane tela, a priamka,ktorej smer prebieha stredom chrbtového sadla. Pre vlastné ohodnotenie sa použijú dĺžky čiastočných úsečiek, ktoré sa vynesú na kolmicu kposunutej priamke...

Způsob kontroly histaminu u makrelovitých ryb

Načítavanie...

Číslo patentu: 239035

Dátum: 01.11.1987

Autor: Pavelka Jiří

MPK: G01N 33/12

Značky: histaminu, způsob, kontroly, makrelovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata testu histidindekarboxylační aktivity spočívá v dvojím stanovení histaminu ve svalovině makrelovitých ryb metodou tenkovrstvé chromatografie. Prvé stanovení se provádí ihned po rozmraženi ryb, druhé po 24 hodinovém uložení téže rybí svaloviny při teplotě 20 až 22 °C. V případe nárůstu histaminu u rybí suroviny uložené 24 hodiny při 20 až 22°C nad koncentraci 200 mg v kg svaloviny se jedná o ryby a potenciální schopností tvorby...

Elektronické zařízení pro automatické řízení přístroje na stanovení složení masa

Načítavanie...

Číslo patentu: 237200

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mládek Josef, Jakubec Ladislav

MPK: G01N 33/12

Značky: prístroje, složení, automatické, řízení, zařízení, stanovení, elektronické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického zařízení pro automatické řízení přístroje pro rychlé stanovení složení masa, které umožňuje určit obsah tuku, bilkovin, vody a minerálních látek ve vzorku masa. Podstata vynálezu spočívá v tom, že snímač délky vzorku je přes tvarovací obvod připojen k mikropočítači, který je dále spojen jednak se snímačem teploty a jednak s převodníky úrovně pro hydraulickou jednotku, která je silovým zdrojem pro stlačení vzorku....