G01N 31/22

Balenie panelov a panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14014

Dátum: 24.04.2007

Autor: Steinwender Martin

MPK: G01N 31/22, G01N 33/46, B65D 79/02...

Značky: panel, panelov, balenie

Text:

...panelov priamo, najmälen okom a bez ďalších pomocných prostriedkov individuálne.Na vonkajšej a vnútornej strane baliacej fólie je upravených viac indikátorov. Ked je podľa vynálezu umiestnený na vnútornej strane baliacej fólie ďalší indikátor, je možné ukazovať zaťaženie po otvorení balenia panelov. Tak je možné odčítať na umiestnených indikátoroch kondicionovanie uzavretého balenia panelov v priestore,v ktorom majú byť panely pokladané....

Test bioekvivalencie pre formulácie obsahujúce železo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4731

Dátum: 26.08.2002

Autori: Helenek Mary Jane, Lange Ralph, Lawrence Richard

MPK: G01N 31/22, A61K 31/28, G01N 33/20...

Značky: železo, formulácie, bioekvivalencie, obsahujúce

Text:

...miere kyselina askorbová. Dvojmocne železo je ceruloplasmínom oxidované z päť na trojmocne železo a potom sa pevne viaže ku krvnemu proteínu, apotransferínu, za vzniku transferínu. Molekulováhmotnost transferínu je asi 76 000 a každá molekula má dve väzobné miesta pre železite ióny.Po podaní pacientovi je komplex železo-sacharóza (alebo iný koloid trojmocnćho železa formulovaný napríklad za použitia glukonátu, dextránu sorbitolu alebo...

Analytický prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270637

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hrbotická Eva

MPK: G01N 31/22

Značky: prostředek, kapalin, analytický, významných, biologických, diagnostický, součástí, stanovení

Text:

...vlhkost, která snižuje stabilitu reakčniho systému a poskytuje rovněž vhodné médium pro nežádoucí růst mikroorganismů. Poněkud vyhodnější z tohoto hlediska se jeví použití syntetickych hydrofilnich polymerů, např. polyvinylpyrrolidonu nebo polyvinylalkoholu, které vykazuji atabilizačni účinky enzymů a separují Jednotlivé složky reokčniho systému. Uvedené polymery však maji i řadu nevyhod, např. obsahují zbytky iniciátorů radikálových...

Testovacie tablety na stanovenie mikrobiálnej alfa amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267157

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zemek Jiří, Tkáč Michal, Kuniak Ľudovít, Taüfel Alfred

MPK: G01N 31/22

Značky: mikrobiálnej, testovacie, tablety, stanovenie, amylázy

Text:

...2 až 3 hmot. proteínu napríklad práškového hovädzieho albuminu alebo rozpustnej frakcie vaječného bielka a 30 až 50 E hmot. chromylitického škrobového substrátu s veľkosťou častíc 60 až 300 m s obsahom 5 až 8 hmot. kovalentne viazaného farbiva dvojsodnej soli kyseliny 8-amino-5-C 3-(sulfoetylsulfonyl)anilinol-6-antrachinon sulfonovej vo forme 100 mg É 3 hmot. tabliet o pevnosti 2,5 až 3,5 kp.Tabletové testy pre stanovenie mikrobíálnej...

Způsob stabilizace intenzity zabarvení komlexu rtuťnatých iontů s difenylkarbazonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267962

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 31/22

Značky: komlexu, difenylkarbazonem, zabarvení, iontů, intenzity, rtuťnatých, stabilizace, způsob

Text:

...spočíva v tom, že se roztokom diíenylkarbazonu na analyzovaný vzorek působí za nepřístupu světelnáho zaření o vlnová dělce kratší než 560 nm, například u~ místěním analyzovanáho vzorku ve evětlotěeném obalu.Výhoda způaobu podle vynálezu spočíva v možnosti použití vysoce citlivého poetupu pro stanovení halogenídů, ee zvýšenou apolehlívostí měření, a tím i přesností výsledků a podstatne nižší chybou stanovení. Umožňuje pracovat ve vodném...

Činidlo pro stanovení katalytické koncentrace gama-glutamyltransferasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266651

Dátum: 12.01.1990

Autori: Malý Milan, Chromý Vratislav, Zahradníček Luděk

MPK: G01N 31/22

Značky: katalytické, stanovení, koncentrace, gama-glutamyltransferasy, činidlo

Text:

...sérový roztok,což zdvojnásobuje pracnost i náklady na analysu. Kromě toho,molární absurbanční koeficient reakčního produktu je nízky a mestoda je proto málo citlivá, čímž se zhoršuje její diagnostické hodnota. Druhé možnosti bylo dosud využite pouze s 4-nítroanilinem jako reakčním produktem citlivost této reakce je síce několikanásobně vyšší než citlivost prvního způsobu, ale výsledný barevný produkt je nestálý, což způsobuje značné...

Způsob přípravy nerozpustných značených substrátů pro stanovení proteolytické aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 266409

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 31/22

Značky: značených, stanovení, substrátů, proteolytické, aktivity, přípravy, způsob, nerozpustných

Text:

...množství je úměrné aktivítě proteinasy, a je možno je stanovit např. spektrofotometricky, fl. rimetricky nebo radiometricky, po odfiltrování nebo odstředěni nerozluženého nerozpustného substrátu.Vynález je dokumentován příklady. 266409Na kasein bylo kovalentně navázáno reektivní barvivo dichlorotriazinováho nebo monochlortriazinového typu /osta~ zinová červeň S-SB nebo Ostazinová modř H-5 R/ podle standardniho postupu ÁŠakayama,S.,...

Způsob provádění imunochemických rychlotestů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262653

Dátum: 14.03.1989

Autori: Freitag Helmut, Rothe Anselm

MPK: G01N 31/22

Značky: způsobu, způsob, tohoto, provádění, zařízení, rychlotestů, imunochemických

Text:

...materiálu je impregnováma reagenčním systémem pro značící enzym.Materiál molekulárního sita obsahuje inertni, hydrofobní, jemné zrnitý materiál,například talek, hydrofobizované sklo nebo silikagel.Molekulární síto sestává z hydro-filního materiálu, například silikagelu nebo porězního skla »a/nebo je ímpregnována smáčedlem, například kationtovým, aniontovým na bo neio-nogenním, jako glykolethery, alkylsulfáty, fenolethery a...

Činidlo pro stanovení katalytické koncentrace aminotransferas obsahující kyselinu pyridoxal-5-fosforečnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262317

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chromý Vratislav, Malý Milan

MPK: G01N 31/22

Značky: pyridoxal-5-fosforečnou, katalytické, obsahující, stanovení, činidlo, kyselinu, aminotransferas, koncentrace

Text:

...je nutné vybrat takovou substanci, která nastaví pH na požadovanou hodnotu, která bude püsobit katalytický rozklad a která též bude kompatibilní s biochemickým analysovaným systémem.Zmíněné nedostatky podstatné snižuje činidlo pro stanovení katalytické koncentrace aminotransferas obsahující kyselinu pyridoxal-5-fosforečnou jehož podstata spočíva v tom,že na 1 mmol kyseliny pyridoxal-5-fosforečné obsahuje 0,5 až 10 mmol tris(hydroxymety...

Diagnostický materiál na stanovení ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261636

Dátum: 10.02.1989

Autori: Doležal Bohuslav, Gilar Oldřich, Volf Radko, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, diagnostický, materiál, ethanolu

Text:

...vzorku podle vy-nálezu je s výhodou použite celo-fánová fólie.Oddělení vrstvy polysacharidu nebo gelu od aunalyzovaného vzorku membránou pro I mpustnou pro nízkomolekulární látky, a tím l pro stanovovaný etuanol, umožňuje jeho stanovení i ve vzorcích plné krve, případně ve -vzorcích obsahujících jiné barevné vy sokomolekulární látky, dále ve vzorcíchkalných a podobne, kdy se po aplikaci vzorku na diagnostický .materiál a následující...

Způsob výroby modifikovaného chromatografického papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258011

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lomakina Ljudmila, Aksenova Marija, Ostrovskaja Věra

MPK: G01N 31/22, D21H 5/00

Značky: výroby, modifikovaného, chromatografického, papíru, způsob

Text:

...BnHTuBaeMocTb ôymaru 29 MM/MnaHonyuéune Monwuuuponaunoä xpomaworpaąuqecxoň öymarn. vMonmuuupoaanuym xpomaworpamuqecxym őyuary uonyqamw Kax B npumepe W 1 c oň pasnnueň, uwo BMGCTO 1,7 Z pacrsopa nnyxpouosomucnoro Kanna HDHMEHHMT 0,5 ŽHNŘ pacwsop oxncnnwenn c pH 1. nonyueuuuň paCTBODeHHeM 60 r n 3 vxnoMo~ áoxucnoro KanuH 1 al 2.n ncwnnnuponauuoň Bonn-cnocneymmuu noöasnenneu ll 2 vr čěñíäň RHCHOTM. BpeMx oópaöorxu öynarn noe cywox....

Činidlo pro určení stupně alkality elektrolytů provozovaných alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243966

Dátum: 01.07.1988

Autori: Mitrych Jioí, Polášek Pavel, Oihák Josef, Š?astný Vladimír, Pichoueek Miroslav

MPK: G01N 31/22

Značky: akumulátorů, činidlo, elektrolytu, alkalických, stupně, provozovaných, alkality, určení

Text:

...po smíchání předepsaných objemů vzorku elektrolytua činidla podle vynálezu alkalický, což se projeví jeho červenofialovým zbarvením, odpovídajícím zbarvení použitého indikátoru Á 4 nhydroxyfuchson-2-sulfonové kyseliny, známé pod názvem fenolová červen - V tomto prostředí.Běžně používané acidobazické indikátory nejsou k danému účelu vhodné především pro svou malou rozpustnost nebi i z jiných důvodů zcela nepoužitelný je například...

Roztok pro rozlišení ocelí s různým obsahem chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257878

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bičovský Karel, Vavřinová Jana, Konrád Vladimír

MPK: G01N 33/20, G01N 31/22

Značky: různým, roztok, rozlišení, oceli, chromu, obsahem

Text:

...odstín nezávisí na obsahu chromu pod rozlišovací hranicí.Bylo zjištěno, že hranice rozlišení obsahu chromu není významně ovlivněna současnou přítomností ostatních legovacích prvků, které se v obvyklýoh ocelích s obsahem chromu běžně používají. Experimentalně byl vyloučen vliv uhlíku, manqanu, křemíku, fosforu, síry, niklu,mědi, molybdenu, kobaltu, zirkonia, titanu, nubia. Vliv vanadu a wolframu se projeví jako chrom o obsahu jedné...

Způsob a reagenční činidlo pro stanovení transamináz

Načítavanie...

Číslo patentu: 257782

Dátum: 15.06.1988

Autor: Möller Gerald

MPK: G01N 31/22

Značky: činidlo, stanovení, způsob, reagenční, transamináz

Text:

...-činidlo podle vynálezu obsahovalo D-laktátdehydrogenazu z Lactobacillus leichman-nii DSM 2699.V grafu na připojenem výkresu znázorňujekřivka 1 - komerčné dostupné známé reagenční činidlo, použité při teplotě 25 °C vodní lázeňj, krivka 2 - komerčne dostupné známé reagenční činidlo, použité při teplotě 4 °C Iledová lázeň), křivka 3 - reagenční činidlo podle vynálezu, použité při teplotě 25 °C vodní lazeň), křivka 4 - reagenční činidlo podle...

Extrakčné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 257467

Dátum: 16.05.1988

Autor: Volmut Juraj

MPK: G01N 31/22

Značky: extrakčné, činidlo

Text:

...látky (pre ethosuximid nemeraťeľnú). Nevýhodou toluénu je zasa široký chvost rozpúšťadla pri plynovej chromatografii a znečisťovanie plameňoionizačného detektora (Fellenberq A. J., Pollard A. C. Clin. Chim. Acta 81, 203, 1977).Uvedené nevýhody odstraňuje použitie etylacetátu ako cxtrakčného činidla.Výhody uvedeného riešenia spočívajú v tom, že etylacetát je ľahči ako voda, čižepo extrakcii tvorí hornú vrstvu. Odber 2 hornej vrstvy je...

Rozpouštědlo pro stanovení vody podle Karl-Fischera

Načítavanie...

Číslo patentu: 257286

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krenn Karl, Fischer Wolfgang, Arlt Edda

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, podle, karl-fischera, rozpouštědlo

Text:

...amoniové soli, přičemž alkylová skupina obsahuje 1 až 6 atomů uhliku. Rozpouštědlo je vhodné s výhodou pro problematické stanovení vody v aldehydech a ketonech.Jako etylenglykalmonoalkylether přicházejí s výhodou v úvahu takové, které obsahují alkylové skupiny až s 8 atomy uhlíku, obzvláště etylenglykolmonometyl a -monoetylether. výhodné jsou také příalušné deriváty di- a trietylenglykolmonoalkylstheru, např....

Analytické činidlo pro stanovení substrátů oxidační kopulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 253602

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svoboda Vlastimil, Fischer Jiří, Chromý Vratislav

MPK: G01N 31/22

Značky: substrátů, kopulací, stanovení, činidlo, oxidační, analytické

Text:

...rychlost nekonumlovatelným způsobem.Uvedené interference lze částečně potlačit například výběn ram chemikálií bez interferujících látek, nebo chemikálie speciálně ěiatit. V obou případech narůstají prudce náklady na analysu. Někteří výrobci diagnostik volí ke korigování uvedených pozitivních interferencí projevujících ae žvyšováním nespe~ cifické absorbance samostného činidla jiný postup. Například do reakěního systému pro stanovení...

Diagnostické proužky ke stanovení součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253138

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrbotická Eva, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, kapalin, diagnostické, součástí, biologických, proužky

Text:

...poměr obou těchto složek až do zhruba trojnásobného molárniho přebytku pasívní kopulační komponenty. Možnost použití aktivní a pasívní kopulační komponenty v prakticky zcela libovolných molárních poměrech vyplývá konečně i z popisu výše citovaných vynálezů, jako například z amerických patentních spisů 4 119 405 a 4 427 770 nebo DOS 3 032 421.Množství pyrazolonu I (který lze z hlediska předpokládaného mechanismu jeho účinku označit za...

Způsob výroby reagenčního papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251923

Dátum: 13.08.1987

Autori: Garičeva Olga, Krivopalov Viktor, Fomin Nikolaj, Gach Igor, Aksenova Marija, Ostrovskaja Věra, Lomakina Ludmila, Mamajev Vladimir, Ivaščenko Alexandr

MPK: G01N 31/22, D21H 3/02

Značky: papíru, výroby, reagenčního, způsob

Text:

...- .Peaxwnmuym Gyúary nonyqamw Kam 5 npnMepe.l c TEM ownnuueM,.uwo nuecro 2-runpasuno-ävuerun-6-oxcunupnuununa ucnonssymw 2 ~runpasuHo-4,6-nHMeToKcunHpnunnnm. Peaxrnanan óyuara neew xenwym okpacxy H 9 Hmrepnane pH 2,5-9 ćenexruano oôpaayer c uouann Menu xounnexc mnonewonoŕo unewa, uwo nošnonaew onpenennwb Menu B npucyrcrnnu raxum uouon Mewąnnos, xax menouue, menouno seMénsHue, pexoseuenaxue, waxenme nepexonume n pyrne (3 mou uncne...

Způsob analýzy aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240787

Dátum: 01.08.1987

Autori: Straka Ján, Lešník František, Chorvát Ivan, Klug 1udovít, Bobák Ladislav, Samuhel Jozef, Knežak Jozef, Jambrich Pavol

MPK: G01N 31/22

Značky: aktivního, způsob, analýzy, chlóru

Text:

...Podstata způsobu analýzy aktivního chloru záleží na tom, že se vzorek obsahující aktivní ehlor nechá reagovat s dimethyleminorenatthíoniumchloridem v roztoku nebo na nosiči, například papíru a podle změny lbarvení i doby, která je k tomu potrebná se určí přítomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku.Hlavní výhody způsobu detekee a stanovení aktivníhochloru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že lze zabezpečit kontrolu ohlornanových...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240786

Dátum: 01.08.1987

Autori: Marcinein Anton, Szentiványi Norbert, Žatkovie Juraj, Maeurák Milan, Oddejmiška Koloman, Zemanová Elena, Jambrich Martin, Macho Vendelín

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, detekce, chlóru, aktivního, způsob

Text:

...se určí přitomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku, Hlavní výhody způsobu detekce a stanovení aktivního chloru podle vynálezu spočivají v tom, že lze jednoduše zabezpečit kontrolu zejména chlornanových rozünků do 3 obsahu aktivního chloru. Ve srovnání s jodometrickou titrací, kterou se dosud kontrola obsahu aktivního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožňuje provedení i nezaškolenou V osobou....

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239862

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lebeda Jioí, Ružieka Karel, Šimko Timotěj, Macháe Ladlslav, Maxa Milan, Stýskal Bedoich, Valenta Milan, Bastl Vladimír

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, chlóru, aktivního, způsob, detekce

Text:

...roztokü o koncentracíoh 1.102 do l.104 mo 1.11 po jedné desetině molu. Změna zbarvení v závislosti ná použité koncentraci byla graficky vyhodnocena podle změny času, za který se původní roztok odbarvil.Byl připraven vodný roztok aminotetramethyldiaminodifenylmethanu o konoentraci 6 mg.m 11, zásobní vodný roztok chlornanu vápenatého o koncentraci 1.102 mo 1.11 a acetátové tlumivé roztoky o pH 3 až 5 (Sýkora, V. Chemickoanalytické tabulky,SNTL...

Prostředek ke stanovení přítomnosti hledané složky například glukózy ve zkoušeném vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250653

Dátum: 14.05.1987

Autori: Magers Thomas Anthony, Tabb David Lee, Sheats John Eugene

MPK: G01N 31/22

Značky: zkoušeném, přítomnosti, stanovení, například, prostředek, složky, hledané, glukózy, vzorků

Text:

...bylo horší než samotná nernoc.Americké patentové spisy číslo 3975 398 a 3988 208 popisují idikátorové sloučeniny,které íldajně nejsou inhibovány acetooctovou kyselinou nebo ackorbovou kyselinou.inými pokusy řešit tento problém interference je použití ionexových sloučenin britský patentový spis číslo 1193 594 a několikavrstvových nosičových matrlc britský patentový spis číslo 1 171788 v naději, že interferenční látky budou fyzikálne...

Způsob analýzy aktivního chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Plzák Zbynik, Kavan Vít, Farkaeová Marta, Beránek Antonín, Dolanský Jioí, Srovnal Jioí, Vítek Josef, Polák Václav

MPK: G01N 31/22

Značky: chlóru, způsob, analýzy, aktivního

Text:

...1,0 3,0 a 5,0, 0,2 roztoku barvive s 2 m 1 roztoku chlornanu váPšnatého, připravenáho zředěním zásobního roztoku tak, aby byla vytvořena sada dvaceti roztoku o koncentrscích 1.10 do 1.10 som po jedné dasetině molu. Změna barvení v závislosti na použitá koncentraci byla graficky vyhodnocene podle změny času, za který se původní roztok odbarvil.Bylo pripravena 20 roztoku chlornsnu vápenatého o koncentraci od AO-I do 1.104 molJ po jedná...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239709

Dátum: 15.04.1987

Autori: Willis Robert John, Tuma Otakar, Yasui Kazuomi, Giles David Peter, Shiokawa Kozo, Kaštyl František, Reichel František, Kamochi Atsumi

MPK: G01N 31/22

Značky: detekce, způsob, aktivního, chlóru, stanovení

Text:

...sktívního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožnuje provedení i nezaškolenou osobou.Byl připraven vodněacetonový roztok J-amíno-ó-dimethylamino-Q-metłwlfenazinu o koncentraci 5 mganl, zisobní vodný roztok chlornsnu vapenatáho o koncentraci I.l 02 moLl-i a tlumivé roztoky podle Brittona a Robinsona o koncentraci LIO-ĺ Inol.|ł o pH 1 až 5.Do temperovanć kyvety o délce hrany 10 mm bylo dávkováno při teplotě...

Způsob anslýzy aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239708

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lundgren Bo Torsten, Gustafsson Bill Benjamin Rudolf, Saito Junichi, Austel Volkhard, Hedberg Sven Anders, Hauel Norbert, Lillie Christian, Kobinger Walter

MPK: G01N 31/22

Značky: aktivního, anslýzy, způsob, chlóru

Text:

...byla 5,2,ug.ml aktivního chloru ve vzorku.Bylo pripravena 20 roztoku chlornanu vapenatáho o koncentraci od 1.10 do 1.103 1101.1 po jedná desetinä. Do zkumavek bylo pipetovano po 2 ml hydrogenrtalanoveho tlumivého roztoku o koncentrci 1.10 mo 1.11 a pH I 3 a 5. Bylo doplněno 0,2 m 1 roztoku 1-(2-łwdroxynaftylazoFhenzent-sulfonanu sodného.Po přídavku 2 m 1 chlornanového roztoku byl na stopkách odečítán čas, a který nastala vizuálne...