G01N 31/08

Plynový chromatograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 268761

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ajrapetjan Aram

MPK: G01N 31/08

Značky: chromatograf, plynový

Text:

...TIIJIIXKJItOHtH-i K AMHMM MwTmwuMKa 1 rnnn»HocMTean. Buxon pePynnTnpa 2 namnenmn CUGĽMHÚH c onnoň M 3 nnncnnux Kanup nnrmnennpauunrm nncneHTa 3 cpaaneumm. a npyraq nnmconaa Kanepa ern cncnmnea u IIIJCFíTAI-IIIIJĎ eHKrrr|x ES.Ha uxunu UPynnTuPm 2 nannwHMn M nmTMMeMdpaHHOFo 3 neMeHTn 3 CWMBHQHMH n 0 ÄaüTCH Pn 3 HÚĽMTĽHb M 3 McTOHHMKa 1. B MCXOHHÚM cocTomHMM MacTpmňKoň perynñT 0 pa 2 naunenmů ymTaHannMnavT Tpeóyunyn ncnmwmny Pl. Hpm BTUM n 9...

Komora pro kruhovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 258420

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blechert Leonid, Romanov Felix, Kiselev Jurij, Jermakova Jelena

MPK: G01N 31/08

Značky: komora, chromatografii, kruhovou

Text:

...nnacrnnm K Kmnere cnyxnm xpumxa 8 c oxnom nan aaönmneax sa nponeccou xpouaworpamnqecxoro ahanmsa. Herann Kwnewm I nsrowonnnmrcn na ůwobonnacwa.Hpn xpouamorpamnpónannnz nnacrunu Mewonou ŘOHBĽBBHK H pauanbnux son noc~ ne uaneceuux npoöu na nnacwnny ona ycwanannnaaewca Buns cnoem 5 Kmnewy l. Boxonoü Kanunnnpnuů Kanan 7 nosonurca K cnom copóeHwa,nKnmuaercn Hacocuoe ycwpoňcwno, KOTDp 0 e nonaer pacTBOp nonnnmnoň masm K cnom copőenša. nocne...

Dávkovací kohout pro kapalinovou a plynovou chromatografii se stupňovitě měnitelnou dávkou.

Načítavanie...

Číslo patentu: 235262

Dátum: 01.10.1987

Autori: Masák Vladimír, Havlín Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: měnitelnou, kohout, dávkou, kapalinovou, stupňovité, plynovou, dávkovací, chromatografii

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii se stupňovitě měnitelnou dávkou s čelními rovinnými těsnicími plochami, bez spojovacích kanálků, spočívající v tom, že obsahuje alespoň dvě rotačně pohyblivé součásti obsahující alespoň čtyři vrtání ležící na roztečné kružnici s osou, která je osou rotace rotačně pohyblivých součástí, přičemž tato vrtání jsou s osou rovnoběžná a každá z alespoň dvou rotačně pohyblivých součástí jich...

Vícesmyčkový dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 236804

Dátum: 15.03.1987

Autori: Masák Vladimír, Havlín Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: vícesmyčkový, chromatografii, kohout, plynovou, kapalinovou, dávkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vícesmyčkový dávkovací kohout pro plynovou a kapalinovou chromatografii je opatřen jednou rotačně pohyblivou součástí, která je sevřena mezi dvě pevné součásti. V rotačně pohyblivé součásti jsou na roztečné kružnici, jejíž střed souhlasí s osou otáčení rotačně pohyblivé součásti v pravidelných roztečích se středovým úhlem 90, 72 nebo 60° vytvořená po obvodě místa, jejichž počet je čtyři., pět nebo šest. V těchto místech je buď jenom vrtání...

Způsob stanovení chloridu nebo bromidu karbethopendecinia

Načítavanie...

Číslo patentu: 249370

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pavelek Zdeněk, Zapletal Jiří

MPK: G01N 31/08

Značky: karbethopendecinia, bromidů, způsob, chloridů, stanovení

Text:

...štěpení. Při tomto rozkladu se tvoří degradační produkty, ve kterých v případě halogenidů je převážně zastoupen methyl halogenid a odpovídající terciální amin (HoubenMethoden der organischen Chemie, Band XI/1, str. 961). Tento jev byl pozorován rovněž při plynové chromatografíi alkyltrímethylhalogenidü Barry, Saunders J. Pharm. Sci. 60, 645/K ověření uvedeného faktu při stanovení bromídu respektíve chloridu karbethopendecinia plynovou...

Způsob výroby perlových dextranových materiálů pro gelovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249368

Dátum: 12.03.1987

Autori: Švec František, Peška Jan, Plichta Zdeněk, Čoupek Jiří, Lenfeld Jiří, Beneš Milan

MPK: G01N 31/08

Značky: materiálů, dextranových, způsob, perlových, chromatografii, výroby, gelovou

Text:

...vody v rozsahu 10 až 20 ml/g je vhodné vycházet ze zřéděných roztoků dextranu v koncentraci 5 až 25 hmot. Ukázalo se, že poměr síčovadla k dextranu nutný k dasažení stejné zádrže vody, závisí silně na koncentraci dextranu ve výchozím roztoku o koncentraci 40 1-chlor-2,3-epoxypropan v množství 8,6 g/100 g dextranu, při 30 koncentrpci 16 a při 25 koncentraci již 27 g 1 ~chlor-2,3-epoxypropanu/100 g dextranu. Při použití roztoků o nižší...

Chromatografické zařízení pro analýzu směsi plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231397

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vozňáková Zdenka, Popl Milan, Šandera Jiří

MPK: G01N 31/08

Značky: plynů, zařízení, chromatografické, směsi, analýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Chromatografické zařízení podle vynálezu sestává ze tři kolon a tepelně vodivostního detektoru s dvěma celami přičemž první kolona s náplní makroporézního sorbentu je napojena na první celu detektoru, na níž navazuje druhá kolona náplně, za ní je napojena třetí kolona s náplní molekulového síta 13X nebo 5A a druhá cela detektoru. Zařízení dále může být opatřeno přepínačem polarity. Zařízení je vhodné pro kompletní analýzu plynných směsí...

Zařízení pro lineární přetlakovou vrstvovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235089

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kalász Huba, Körmendi Ferenc, Borsos János, Mincsovics Emil, Kiss János, Diós Sándor, Tyhiák Ernö, Horváth Gyula, Nagy János, Kozma László

MPK: G01N 31/08

Značky: vrstvovou, zařízení, chromatografii, přetlakovou, lineární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro lineární přetlakovou vrstvovou chromatografii, sestávajícího ze základní termostatické desky nesoucí sorbentovou vrstvu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad krycí deskou připevnitelnou k základní termostatické desce a opatřenou membránou pro pružné uzavření sorbentové vrstvy shora je umístěn přívodní ventil tlakového média mezi membránu a krycí desku (5), přičemž do krycí desky je vestavěn alespoň jeden...

Spôsob stanovenia obsahu N-(2,2,2-trichlór-1-morfolínoetyl)formamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233109

Dátum: 01.01.1987

Autori: Fáberová Edita, Sandtnerová Alena, Bystrický Ľubor

MPK: G01N 31/08, C07D 265/00

Značky: spôsob, stanovenia, n-(2,2,2-trichlór-1-morfolínoetyl)formamidu, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia obsahu N-(2,2,2-trichlór-l-morfolínoetyl) formamidu na substrátoch biologického pôvodu plynovou chromatografiou. Presne navážené množstvo vzorky sa extrahuje organickým rozpúšťadlom so známym množstvom zvoleného vnútorného štandardu, prečistí sa a po analýze plynovou chromatografiou sa obsah N-(2,2,2-trichlór-l-morfolínoetyl) formamidu zistí porovnávaním chromatografického záznamu vzorky so záznamom roztoku...

Vstupní část kolony pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231895

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kříž Josef, Březina Milan, Vodička Luděk, Adamcová Eva, Moravec Vladimír

MPK: G01N 31/08

Značky: chromatografii, kolony, kapalinovou, část, preparativní, vstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalina přiváděná do chromatografické kolony je vedena kuželovitě se rozšiřujícím prostorem hlavy kolony, která je vyplněna kuličkami z inertního materiálu. Podle vynalezu je v širší části kuželového prostoru hlavy umístěna přepážka, výhodně sítko, průchozí pro kapalinu a neprůchozí pro kuličky z inertního materiálu.

Selektivní kapkový detekor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231770

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ištvánfy Otakar, Hudec Milan, Puskailer Ján

MPK: G01N 31/08

Značky: selektivní, kapkový, detekor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká selektivního kapkového detektoru, který sestává z kapiláry, spojené pružnou hadičkou s pevným ramenem, pravoúhle ohnutým do svislé polohy, opatřeným na konci kruhovou destičkou, přičemž rameno je připevněno k piezoelektrickému krystalu, který je spojen vodiči s převodníkem. Detektor je určen pro stanovení povrchově aktivních látek pro kapalinovou chromatografi, pro průmyslové a zemědělské účely a pro ochranu životního prostředí....

Způsob stanovení aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235808

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novrocíková Marta, Novrocík Jan

MPK: G01N 31/08

Značky: způsob, vodách, alifatických, uhlovodíku, stanovení, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stanovení alifatických a aromatických uhlovodíků ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentracích do 10-1 g.l-1 za současné přítomnosti dusíkatých zásad, fenolů, organických esterů a jejich degradačních produktů, chromatograficky s přídavkem vnitřního standardu. Jeho podstata spočívá v tom, že se násada analyzované vody okyselí minerální kyselinou rozpustnou ve vodě nejméně do pH = 1 a v mikroextrakčním zařízení se v parní i...

Zapojení pro analýzu plynných směsí plynovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 233191

Dátum: 01.12.1986

Autor: Rezl Vlastimil

MPK: G01N 31/08

Značky: plynných, zapojení, plynovou, chromatografii, analýzu, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elementární analýzy například organických látek. Podstatou vynálezu je, že mezi výstup třícestného ventilu a chromatografickou kolonu je zapojen první pneumatický odpor, na výstupu spojený obtokovou smyčkou přes druhý pneumatický odpor s přívodem nosného plynu, přičemž k přívodu z ředicí komory je připojen přes jednocestný ventil třetí pneumatický odpor s výpustí do atmosféry. Zapojení je určeno zejména pro plynové chromatografy.

Zařízení pro přestavování chromatografických kohoutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235641

Dátum: 15.11.1986

Autor: Řehák Josef

MPK: G01N 31/08, F16K 31/00

Značky: zařízení, chromatografických, kohoutů, přestavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přestavování chromatografických kohoutů se změnou lineárního pohybu na rotační a vyvozením síly tlakem tekutiny nebo pohybovým šroubem a maticí. Válec přestavovacího zařízení obsahuje posuvně otočnou desku, spojenou přes klouby s horním víkem táhly nebo tuto posuvně otočnou desku a další otočnou desku, přičemž obě desky jsou mezi sebou rovněž spojeny přes klouby táhly a posuvně otočná deska nebo další otočná deska je spojena pevně...

Způsob kontinuálního měření a hodnocení kinetiky extrakce těkavých sloučenin plynem z jednosložkových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234355

Dátum: 15.10.1986

Autor: Zelinka Ladislav

MPK: G01N 31/08

Značky: plynem, těkavých, hodnocení, kinetiky, sloučenin, jednosložkových, extrakce, měření, kontinuálního, systému, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální měření a souběžné hodnocení kvantitativních změn v průběhu kinetiky extrakce plynem je použitelné při chemické analýze všech těkavých látek rozpuštěných v kontaminované vodě. Jeho podstata spočívá v přímém průtočném spojení stripovací nádoby s plamenoionizačním detektorem, který indikuje, a zapisovačem plynového chromatografu, který zaznamenává křivku extrakční izotermy, vyjadřující postupný úbytek obsahu těkavých sloučenin ze...

Hořák plamenového fotometrického detektou plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233703

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stazsewski Rafal, Rózycki Czeslav, Zaremba Marek

MPK: G01N 31/08

Značky: horák, plynového, chromatografu, fotometrického, detektou, plamenového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plamenového fotometrického detektoru plynového chromatografu, sestávajícího z trysek, u něhož ústí trysek 1 a 2 jsou uspořádána v dutině 3 spalovací komory 4 a to v její vstupní části, připojené ke zdroji nosného plynu s analysovanou látkou a ke zdroji oxidačního činidla a druhá tryska 2 je připojena jen ke zdroji oxidačního činidla. V alternativním provedení je druhá tryska 2 zapojena na vysokonapěťový zdroj 8 a izolována od...

Způsob současného stanovení celkové spotřeby kyslíku, celkového organického uhlíku, případne celkové síry ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 233034

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kameníková Irena, Rezl Vlastimil

MPK: G01N 31/08

Značky: stanovení, vodě, organického, současného, případně, způsob, celkového, kyslíku, spotřeby, celkové, síry, uhlíku

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu je, že se vzorek vody podrobí oxidační pyrolýze za teploty 500 až 1 100 oC v plynné směsi hélia a 1 až 20 % objemových kyslíku, přičemž úbytek kyslíku, oxid uhličitý, příp. i oxid siřičitý, se po oddělení vody separují a stanoví. Způsob je určen k analýze vody pitné, užitkové i odpadní.

Způsob analýzy nerozdělených chromatografických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 232267

Dátum: 15.06.1986

Autori: Straka František, Kubant Josef

MPK: G01N 31/08

Značky: nerozdělených, chromatografických, analýzy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analýzy nerozdělených chromatografických vln eluovaných složek plynu, které představují při dané separační schopnosti plynového chromatografu blíže neurčenou směs dvou známých látek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se provede při jediné analýze současná chromatografická detekce, např. tepelně vodivostní detekce, a registrace změny viskozity plynné směsi nebo tlakové nebo průtokové změny na škrtícím orgánu, přičemž z...

Způsob výroby adsorpčního činidla pro afinitně specifické dělení nukleových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231169

Dátum: 15.06.1986

Autori: Müller Werner, Bünemann Hans

MPK: G01N 31/08

Značky: specifické, afinitně, dělení, výroby, kyselin, činidla, nukleových, adsorpčního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby adsorpčního činidla pro afinitně specifické dělení nukleových kyselin, vyznačující se tím, že se nejdříve polymerací nebo polykondenzací alespoň jednoho monomeru, který má alespoň jednu funkční skupinu, přes kterou je popřípadě vázána komplexotvorná látka, která je bázicky nebo strukturně specifická pro nukleové kyseliny, a to buď přímo nebo přes polymerní nízkomolekulární skupiny s molekulární hmotností do 4 000, působícími...

Způsob dělení směsí nukleových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231161

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bünemann Hans, Müller Werner

MPK: G01N 31/08

Značky: kyselin, nukleových, směsi, dělení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dělení směsí nukleových kyselin například jednovláknových a/nebo dvouvláknových nukleových kyselin, zejména směsí desoxyribonukleových kyselin, afinitní chromatografií, jehož podstata spočívá v tom, že se směs, která se má dělit, nanese na chromatografický sloupec s absorpčním činidlem, které obsahuje polymerní nosič, na který je přímo nebo přes polymerní nízkomolekulární skupinu, s molekulární hmotností až do 4 000,...

Způsob dělení oligosacharidů kapalinovou chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 230943

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vozka Stanislav, Čoupek Jiří, Vrátný Petr

MPK: G01N 31/08, C07H 3/06

Značky: oligosacharidů, způsob, kapalinovou, chromatografii, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení oligosacharidů kapalinovou chromatografií, vyznačující se tím, že se směs oligosacharidů, která je určena k dělení, zavádí na vrchol sloupce silikagelu s měrným objemem pórů 1,0 až 2,0 ml/g, měrným povrchem 350 až 500 m2/g, středním objemem pórů 10 až 20 nm který obsahuje kovalentně vázanou alkalickou stacionární fázi s obsahem uhlíku alespoň 20 % hmotnostních s alkylem obsahujícím 12 až 24 atomů uhlíku s metylovanými zbytkovými...

Sorbent na bázi silikagelu pro dělení oligosacharidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230908

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vozka Stanislav, Vrátný Petr, Čoupek Jiří

MPK: G01N 31/08, B01J 20/10

Značky: bázi, silikagelu, oligosacharidů, dělení, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent určený pro dělení pomocí kapalinové chromatografie se podle vynálezu vyznačuje tím, že sestává z celkově porézního silikagelu s měrným objemem pórů 1,0 až 2,0 ml/g, měrným povrchem 350 až 500 m2/g a středním průměrem pórů 10 až 20 nm, který obsahuje kovalentně vázanou alkanickou stacionární fázi s alkylem obsahujícím 12 až 24 atomů uhlíku, s obsahem uhlíku alespoň 20 % hmotnostních, u něhož jsou zbytkové silanolové skupiny metylovány....

Deska pro tenkovrstvou tlakovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230581

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tyihák Ernö, Mincsovics Emil, Nagy János, Kalász Huba, Lak István, Tétényi Péter, Zoltán Sándor, Knoll Jószef

MPK: G01N 31/08

Značky: deska, chromatografii, tlakovou, tenkovrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Deska pro tenkovrstvou tlakovou chromatografii s vrstvou adsorbentu, uloženou ne desce, vyznačující se tím, že vrstva (10) adsorbenru je alespoň na dvou okrajích desky utěsněna a v místě popřípadě u místa přívodu (3) rozpouštědla je alespoň v jedné zóně vrstva (10) adsorbentu z desky odstraněna.

Způsob stanovení množství aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 229188

Dátum: 01.01.1986

Autori: Novrocík Jan, Novrocíková Marta

MPK: G01N 31/08

Značky: množství, vodách, aromatických, stanovení, způsob, alifatických, uhlovodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob stanovení množství aromatických a alifatických uhlovodíků ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentraci pod 10-1 g.l-l za současné přítomnosti dalších kontaminujících složek, například fenolů, dusíkatých zásad, organických esterů nebo jejich degradačních produktů. Jeho podstatou je, že se provede mnohonásobná kontinuální mikroextrakce aromatických, či alifatických uhlovodíků do nízkovroucí organické fáze minimálně...