G01N 31/00

Spôsob prípravy Dan Shen piluliek na liečenie chronickej stabilnej angíny pectoris, Dan Shen pilulky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288060

Dátum: 28.02.2013

Autori: Yan Xijun, Ye Zhengliang, Wu Naifeng, Guo Zhixin, Liu Yan

MPK: A61K 36/00, A61K 36/258, A61K 31/704...

Značky: spôsob, stabilnej, liečenie, angíny, pectoris, piluliek, použitie, přípravy, chronickej, pilulky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje spôsob prípravy Dan Shen piluliek na liečenie chronickej stabilnej angíny pectoris, ktorý zahŕňa kroky: a) oddelenej extrakcie Radix Salviae Miltorrhizae, Panax Notoginseng refluxom v horúcej vode a oddelenej filtrácie b) oddelenej koncentrácie filtrátov c) oddeleného prečistenia koncentrátov s použitím živicových kolón a koncentrácie, a získania prečisteného vo vode rozpustného extraktu Radix Salviae Miltorrhizae a prečisteného...

Balenie panelov s indikátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7903

Dátum: 24.04.2007

Autor: Steinwender Martin

MPK: G01N 31/00, B65D 79/00, G01N 33/00...

Značky: balenie, panelov, indikátorom

Text:

...a bez ďalších pomocnýchAko indikátory sa hodia napriklad všetky indikátory, ktoré sa používajú v soliach, ktoré sa používajú pre sušenie, aby signalizovali, či soli už pojali vodu, alebo či ešte môžu byť použitéZmena vzhľadu sa môže umožniť zmenou zafarbenia indikátora. Ďalej môže indikátor obsahovat rôzne polička, ktoré môžu zaujať dva rôzne stavy. Tak môže byť zmena vzhľadu zmenou počtu políčokTým, že indikátor môže byť uskutočnený najmä...

Albumínové fúzne proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14809

Dátum: 23.12.2002

Autori: Rosen Craig, Ruben Steven, Haseltine William

MPK: C07K 14/765, C07K 1/00, A01N 37/18...

Značky: proteiny, albumínové, fúzne

Text:

...na 0,01 ng/ml. Bunky boli ožarované s 0,5 mCi/jamka °Htymidlnu dodatočných 18 hodín. (n) rhEpo (V) HSA-Epo 1981 (o) Epo-HSA 1966.0015 Obrázok S je analýza reakcie na dávku a zobrazuje účinok rôznych dávok rekombinantného humánneho Epo a Epo albuminových fúznych proteínov kódovaných pomocou DNA obsiahnutých v CID 1966 a CID 1981 na percentuálnu zmenu v hematokrite odo dňa 0 po deň 7 (pozrite príklady 8 a 9). 48 osemtýždňových samičlek DBA/2...

Způsob elektrometrického stanovení chloridů v přítomnosti sulfidické nebo hydrogensulfidické skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262288

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 31/00

Značky: chloridů, přítomnosti, skupiny, elektrometrického, stanovení, způsob, hydrogensulfidické, sulfidické

Text:

...Bylo zjištěnc,že přídavek iontü mědi nebo olova v koncentracích do 102 M V analyzovaném roztoku měřitelně neovlivňuje potenciálovou odezvu elektrody ani směrnici kalibrační křivky.způsobem podle vynálezu byly analyzovány vzorky technických materiálů, vodná pracovní média pro ohladicí systémy elektráren, oplachové vody těsnicích elementü armatur nebo kondenznywpwmwmwddmdümímmnüzemwmwwtümvmüühdmbàiwmm.wúw nost dosažených výsledků byla ověřena...

Způsob úpravy složení surovinové směsi při výrobě portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242622

Dátum: 01.05.1988

Autor: Nestrojil Ladislav

MPK: G01N 31/00

Značky: cementů, výrobe, složení, surovinové, úpravy, směsi, způsob, portlandského

Text:

...slínkových fází se stanoví metodou mikroskopické bodové integrace nebo odhadem v nábrusu ze slínkové granálie,obarvené parami CH 3 C 0 OH. Pocet stanovení musí být individuelně volen tak, aby postihl rozsah kolísání obsahu alitu ve slínku výrobní lokality. Odebrané slínky se semelou s přísadou sádrovce na shodný měrný povrch. 2 výsledků stanovení se pořídí závislost pevnosti oementu na obsahu alitu ve slínku a proti značkové vaznosti se...

Způsob stanovení organicky vázaného dusíku a zařízení ke stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256969

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prokeš Bořivoj, Bulušek Jaroslav, Churáček Jaroslav

MPK: G01N 31/00

Značky: dusíku, vázaného, způsob, organicky, zařízení, stanovení

Text:

...délky vrstvy, a tím je aparatura připravena k sériovému použití. Takto připravený katalyzátor neobsahuje žádný zbytkový dusík a přitom se zachovává jeho dlouhá životnost. Unášení mikročástic oxidu hořečnatého do absorpčního roztoku se zabráni zařazením odlučovacínádobky před absorpční nádobku.Aplikace metodiky ke stanovení stopových množství dusíku (max. 2- hmot.) bezpodmínečněk vyžaduje zařazení čističe vodíku, který je tvořen jednak...

Zariadenie pre analýzu obsahu arzénu v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254182

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bobok Ľudovít, Szarvasy Peter, Repčák Vladimír, Špeťuch Vojtech

MPK: G01N 31/00

Značky: zariadenie, obsahu, plynoch, arzenu, analýzu

Text:

...plynu v potrubí do reaktora 5,do ktoreho sa kontinuálne privádza vodný roztok hydroxidu -sodného o koncentrácii 10 až 20 hmot. Tento roztok sa privádza zo zásobnej nádrže 7 čerpadlem B, ktoré zabezpečuje konštantný prietok roztoku cez potrubie 6 do reaktora 5.z plynu v roztoku, ktorý sa potom zhromaždí v absorpčnej nádrži 9. Prietok plynu sa kontroluje rotametrom 10 a reguluje sa regulačným ventilom 11 tak, aby pomer objemovej...

Chemisorpční objemový nebo průtočný chromatografický přístroj s volitelnou funkcí na měření disperze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242432

Dátum: 01.12.1987

Autor: Goljak Oleg Leontjevie

MPK: G01N 31/00

Značky: chromatografický, funkcí, objemový, prístroj, měření, disperze, kovů, chemisorpční, volitelnou, průtočný

Text:

...adsorpční nádobky.j Tento způsob spočívá v dávkování adsorbátu do nosného plynu s tím í proměření celkového adsorbovaného množství. Přístroj pro tento typ měření lze pro případ namíchání směsného nosného plynu použít i pro termoredukcí, případně i termooxidaci a v neposlední řadě i pro termodesorpci. výhodou tohoto typu přístroje je jednoduchost konstrukce, operativnost a jednoduchost měření. Nevýhodou pak obtížně, nebo ne zcela rigorózně...

Způsob řízení výpalu portlandského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240756

Dátum: 01.08.1987

Autori: Ho1ko Michal, Sás Ivan

MPK: G01N 31/00

Značky: způsob, slínku, výpalu, řízení, portlandského

Text:

...slínku již během 5 až 10 minut od jeho dodání do závodní laboratoře. Stupeň výpalu slínku je při správné surovinové skladbě dáú obsahom volného kysličníku vápenatého a alitu, které lze mikroskopicky kvantitativně stanovit odhadem nebo přesně metodou bodové integrace. Vysoká pohotovost této metody umožnuje obsluze při řízení rotační pece stabilizovat požadované fázové složení slínku postupnými změnami ovládacích prvků a tím určit optimální...

Způsob výroby substrátů pro stanovení a-amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236751

Dátum: 15.02.1987

Autori: Michal Gerhard, Weimann Günter, Schaich Eugen, Ziegenhorn Joachim, Deneke Ulfert, Wahlefeld August Wilhelm, Rauscher Elli, Neumann Ulrich, Gruber Wolfgang, Hagen Alexander

MPK: G01N 31/00

Značky: a-amylázy, substrátů, způsob, výroby, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substrátu pro stanovení (-amylázy, tvořeného sloučeninou obecného vzorce I, kde R znamená fenylglukozidovou, mononitrofenylglukozidovou nebo dinitrofenylglukozidovou skupinu, vyznačující se tím, že se příslušný fenylglukozid, popřípadě nitrovaný fenylglukozid, nechá reagovat s (-cyklodextrinem, amylózou nebo rozpustným škrobem v přítomnosti amylázy z Bacillus macerans.

Spôsob stanovenia epoxidických skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231795

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kizlink Juraj, Beniska Jozef, Malík Ján, Chrástová Viera, Rattay Vladimír, Citovický Pavol, Fančovič Karol, Majer Josef, Mejzlík Jiří

MPK: C08F 8/08, C08F 10/06, G01N 31/00...

Značky: spôsob, epoxidických, stanovenia, skupin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru makromolekulárnej chémie. Týka sa stanovenia epoxidických skupín viazaných na práškovom izotaktickom polypropyléne s obsahom 0,5 až 2,0 % hmotnostných epoxidického kyslíka. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že 1 hmotnostný diel práškového izotaktického polypropylénu reaguje s 0,3 až 0,4 hmotnostných dielov látky obsahujúcej v molekule pohyblivý atóm vodíka viazaný na atóm dusíka alebo síry, s výhodou sukcínimidom,...