G01N 30/64

Zapojení pro digitální řízení a kvantitativní zpracování výsledků měření polarografického mikroelektrodového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 269462

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mattausch Pavel, Novotný František, Novotný Ladislav

MPK: G01N 30/64

Značky: výsledků, systému, polarografického, mikroelektrodového, měření, zapojení, kvantitativní, digitální, řízení, zpracování

Text:

...do pátěho výstupu l 8 § bloku 1 g řízení činnosti, jehož prvý sbêrnicový vstup je připojen do sběrnicověho výstupu l 8 l bloku AQ registru, jehož sběrnícový vstup je zapojen do druhého sbčrnicového výstupu ią bloku ji A/D převodníku.J ednotlivá shore uvedené bloky mohou být uspořádány různé. Uvádíme vždy jednoblok l 9 časování převodu je držen přednastavitelnými čítači, blok 4 AID převodníku je tvořen aproximačním registrem, převodníkem...

Způsob měření koncentrace složek v proudící kapalině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260057

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šlais Karel, Štikarovský Jiří

MPK: G01N 30/64

Značky: složek, proudící, koncentrace, způsobu, tohoto, kapalině, zařízení, provádění, měření, způsob

Text:

...s invertujícím vstupem zesílovačem 3 střídavé složky a jednak přes cívku g s invertujícím vstupem zesilovače lg stejnosměrné složky. Zesilovač 5 střídavé složky je přemostěn prvním zpětnovazebným rezistorem 5. Ne invertujícím vstupem je spojen se zdrojem É střídavého napětí a svým výstupem je spojen přes vyhodnocovací zařízení 1 střídavé složky proudu s výstupní svorkou g napětí úměrného střídavé složce proudu. Zesilovač lg stejnosměrné...

Elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245993

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ochodnický Vladimír, Baráni Vladimír, Mancovie Milan

MPK: G01N 30/64

Značky: elektrochemický, detektor, kapalinovou, chromatografii

Text:

...diodoua regulačním potenoiometrem ve zpětně vazbě,připojen zdroj napětí a výstup integračníno zesilovače je přiveden na vstup spínacího trenzistoru s vinutím relé, zapojeným mezi kolektor e zdroj napájeoíňo napětí. Vč Na připojenézzxjvýkruuj je znázorněn realizovaný příklad detektoru.Ke sčítacímu zesilovačig, který má v záporné zpětné vazbě zapojen zesilovač 5, s vysokým vstupnímiodporem, je pomocí kontaktu 1 relé Jj připojen buč zdroj...