G01N 30/62

Meracia hlavica na detekciu a stanovenie rádioaktívnych látok v nízkotlakovej kolónovej chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 279296

Dátum: 09.09.1998

Autori: Křenek Peter, Havránek Emil

MPK: G01N 30/62

Značky: chromatografii, kolónovej, nízkotlakovej, látok, meracia, stanovenie, hlavica, rádioaktívnych, detekciu

Zhrnutie / Anotácia:

Meracia hlavica na detekciu a stanovenie rádioaktívnych látok v nízkotlakovej kolónovej chromatografii pozostáva zo scintilačného detektora (2) rádioaktívneho žiarenia, ktorý je uložený a aretačnou skrutkou (3) stabilizovaný v dutine oloveného základného telesa (1), v čele ktorého je vytvorená meracia cela (4) na uloženie kapiláry (9) s meranou vzorkou. Kapilára (9) je utesnená oloveným vekom (6) s vybraním (7), odnímateľne pripevneným k čelu...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256342

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moravec Vladimír, Vodička Luděk, Kříž Josef, Březina Milan

MPK: G01N 30/62

Značky: chromatografii, kapalinovou, měrná, preparativní, vysokoúčinnou

Text:

...opatrené přívodem a2 258 342 odvodem mobilní fáze podle vynálezu. Cela je opatřena křemennymí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Podstata spočívá V tom, že vstupní kapilára a výstupní kapílára jsou zavedeny do desky rovnoběžně s osou měrného paprsku a zaústěny do prostoru cely, tvořeného eliptíckým otvoreunupraveným v těsnění mezi křemenným sK 1 em a druhým křemenným sklem.Základní výhoda měrně cely podle vynálezu...

Detektor pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 246827

Dátum: 01.03.1988

Autori: Borovcová Želmíra, Stejskal Alois, Lojka Jaroslav

MPK: G01N 30/62

Značky: detektor, chromatografii, kapalinovou

Text:

...navíc aenepodařilo enížit efektivní mrtvý objem pod několik /ul. ÁPopsané nedostatky odsträňuje detektor pro kspalinovon chromatograrii podle vynálezu, jehož podstatou je, že pracovní elektrode, izolovaná elektricky od tělesa kolonya tvořená vláknem nebo vlákny, navíc opatřená kontektem,je vloženo do trubičky, přičemž trubička je jedním koncem nasazena na výstun kolony a vyústěna do nádobky se základním elektrolytem, do kterého jsou zavedený...

Zapojení kvantitativního detektoru v plynovém chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242142

Dátum: 01.02.1988

Autor: Dostál Jaroslav

MPK: G01N 30/62

Značky: zapojení, plynovém, kvantitativního, chromatografu, detektoru

Text:

...větší než délka a vnitřní průměr analytické kapilární kolony.Pro vyhovění podmínoe linearity u různých typů detekto rů je výhodné, když ve spojovací trubce je zařazen průtokový lVýhodou zapojení kvátitativního detektoru podle vynálezu je přesné určování dělicího poměru děliče při každém nástřiku vzorku analyzované směsi. Z případné změny dělicího poměru u vzorků téže směsi lze usuzovat na chybné dávkování vzorku nebo na skryté netěsnosti...

Amperometrický detektor s tuhými elektrodami pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249343

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kovář Pavel

MPK: G01N 30/62

Značky: detektor, tuhými, elektródami, kapalinovou, chromatografii, amperometrický

Text:

...polohu. Tímto uspořádáním lze zmenšit efektivní objem detekční cely ve spojení s chromatografickou mikrokolonou napojenou na vstupní kapiláru o vnitřním průměru 0,25 mm áž na hodnotu O,o 2 ol. Elektricky nevodivé těleso detektoru zamezuje vzniku elektrických svodů a umožňuje instalaci přídavně referenční elektrody. Zapojení vkládaného napětí proti prídavné referentní elektrodě, např. elektrodě druhého druhu, vylučuje výskyt nekontrolovaných...