G01N 30/48

Dělicí materiál pro chromatografii na tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 268522

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hauck Heinz, Jost Willy

MPK: G01N 30/48

Značky: vrstvě, materiál, dělicí, tenké, chromatografii

Text:

...impregnuje kroztokem katalyzátoru, jako roztokem kyseliny, derivátu kyseliny nebo směsi kyseliny a/nebo derivátu kyseliny, například směsi acetylchloridu a ledové kyseliny octové, přičemž se ve směsích poožijí poměry v rozmezí l středkem, 9 až 9 1 a potom se modifikuje silanisačním pro S výhodou se impregnace a modifikace provádí za prítomnosti vlhkosti. Dále se-se zřetelem na požadované řízení povrchové modiľikace použijí výhodné...

Silanizačný prostriedok na prípravu nepolárnych viazaných fáz pre chromatografiu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264706

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jendrichovský Ján, Šebeková Katarína, Štibrányi Ladislav, Novák Ivan, Buszewski Boguslav, Berek Dušan, Božek Peter

MPK: G01N 30/48

Značky: výroby, viazaných, chromatografiu, silanizačný, přípravu, prostriedok, nepolárnych, spôsob

Text:

...°C teplej a vákuovo sa predestilujú. Získa sa 2 900 až 2 960 g zmesi metylesterov kyseliny palmitovej a stearovej 210 až 220 °C/1,9 kPa (90 až 93 ).Pri použití bezvodného etanolu sa získa 3 050 až 3 100 g zmesi etylesterov kyseliny palmitovej a stearovej 210 až 225 °c 1,9 kPa (90 až 93 2).971 g zmesi metylesteru kyseliny stearovej a palmitovej 1100 ml toluěnového roztoku bis-(metoxyetoxylnatrium aluminium hydroxidu (70) 2000 ml bezvodého...

Spôsob stanovenia diastereoizomérnych alkánov blízkych fyzikálno-chemických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 264174

Dátum: 13.06.1989

Autori: Soják Ladislav, Kraus Günter, Ostrovský Ivan

MPK: G01N 30/48

Značky: vlastností, alkánov, diastereoizomérnych, stanovenia, spôsob, fyzikálno-chemických, blízkých

Text:

...fázach. Keď na bežnej stacionárnej fáze diastereoizomér s pretilahlejšim tvarom molekuly koeluuje alebo má nepatrne rozdíelnu retenciu, jeho zvýšená retencia na kvapalnom kryštále umožňuje jeho oddelenie. Tento efekt rastie s rastom selektivity kvapalné-ho kryštálu.Hlavnou výhodou nového spôsobu analýzy diastereoizomérov na kvapalných kryštáloch ako stacionárnych fázach v kapilárnej plynonvej chromatografii je, že umožňuje delenie, a...

Spôsob čistenia vinného destilátu a dokvapovej frakcie vinného destilátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260760

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hauskrecht Peter, Čapla Igor, Valachovič Michal

MPK: G01N 30/48, A23L 2/30

Značky: spôsob, dokvapovej, frakcie, vinného, destilátů, čistenia

Text:

...výrobe. Doteraz sa väč 4 šinou dokvapová .frakcie vínnych destilátov používala na priemyselné účely. Adsorpcia nečistôt z dokvapovej frakcie vínneho destilátu najlepšie prebieha pri koncentrácii 20 až 40 0/0 obj. etalnolu na dá sa dobre sle dovat tým, že sa adsorpciou odstráni biely zákal.Dokvapová frakcia vínneho destilátu s obsahom. 32 0/0 obj. etanolu, 0,28 0/0 hmot. enantového oleja, 00012 hmot. medi, 0,08 hmot. vyšších alkoholov, 112...

Nosič fází pro rozdělovací chromatografii a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259875

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sänger Heinz, Müller Werner

MPK: G01N 30/48

Značky: rozdělovací, způsob, chromatografii, fázi, nosič, výroby

Text:

...makromolekul, biopolymerů,subcelárních jednotek i celých buněk ve vodných dvoufazových i víceiázových systémech na bázi polymerů, které jsou popsány například u P. A. Albertsona Patrition of Cell Particles and Macromolecules, druhé vydání Almquist a Wiksell, Stockholm, str. 18 až 30, zejména ve dvoutázovém vodném polyethylenglykol-dextran.Následující příklady osvětlení vynálezu.znázorňuje výrobu nosiče fází podle vynálezu.Do trojhrdlé...

Způsob úpravy povrchu vysokokřemičitých porezních nosičů pro plynovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259182

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pitro Vladimír, Exnar Petr

MPK: G01N 30/48

Značky: vysokokřemičitých, porézních, plynovou, způsob, chromatografii, nosičů, úpravy, povrchu

Text:

...uhelnatého CO, siřičitého S 02, sirovodíku H 2 S, karbonylsulfidu COS nebo i uhlovodíku s nižším bodem varu, probíhá již za normální pokojové teploty. otom lze těchto nosičů využít i pro přenosné plynoĚ vé chromatografy. A lVynález je dále blíže objasněn následujícími příkladyV tomto přikladu provedení je popsána úprava středoporovitéhosilikage 1 u, který byl rozdrcen,přesát, a byla vytřiděna frakce 0,08 až 0,2 mm. 20 g tohoto nosiče bylo na...

Způsob izolace a purifikace mitochondriální malátdehydrogenasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258359

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konečný Přemysl, Borák Jindřich, Smrž Miloslav

MPK: G01N 30/48

Značky: způsob, purifikace, mitochondriální, izolace, malátdehydrogenasy

Text:

...rozpuštěna ve vodě a roztok dialyzován proti fosforečnanovému pufru, pH 7,1, o koncentraci 0,01 mol/l. Po dialýze bylo získáno 30 ml roztoku, který podle výsledku analýzy obsahoval 595 mg bílkoviny aktivita MDH činila 45 D 00 U. R roztoku bylo přidáno 5 g modifikovaného gelu, který byl připraven z výchozího kopolymeru získaného z 61 E hmotnostníoh 2-hydroxyetylmetakrylátu a 39 E hmot. etylendimetakrylátu o vylučovací 6 daltonů a zrnění 63...

Scintilační materiál pro detektor radioaktivity pro chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 253658

Dátum: 17.12.1987

Autori: Svoboda Vratislav, Vávra Stanislav, Blažek Karel

MPK: G01N 30/48

Značky: detektor, chromatografii, materiál, scintilační, radioaktivity

Text:

...pro snížení nespecifické sorpce některých látek.Výchozí surovina ve formě směsi oxidů hliníku, yttria a ceru v atomárnim poměru/Y Ce/ Ce 1 0,0005,byla přetavena v molybdénovém kelímku v odporové peci pod ochrannou atmosférou z 80 obj. argonu a 20 obj. vodiku. Tavenina byla po vychladnutí nadrcena a vybrány frakce 1 až 5/um, 10 až 15/um, 20 až 25/um a 100 až 150/um a tyto frakce byly použity jako materiál pro detektor radioaktivity...

Spôsob plynovochromatografického stanovenia homológov a izomérov alkylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241348

Dátum: 15.09.1987

Autori: Filip Radoslav, Král Jioí

MPK: G01N 30/48, G01N 30/02

Značky: stanovenia, izomérov, plynovochromatografického, homológov, spôsob, alkylbenzénov

Text:

...stanovenia alkylbenzénov, ich homológov a izomérov do Ca ako aj izopropylbenzénu, ,n-proupylbenzénu a. styrěnu, ktorého podstatou je, že a.ko stacionárna fáza sa .použije 4-n-pentylacetofenön- 0-4-n-ety 1 oxybenzoyloxím v podohladenej nematickej teplotnej oblastiHlavnou výhodou spôsobu plynovochromatografiického stanovenia alkylbenzénov je jeho rýchlosť. K stanoveniu je potrebná desatina času .ako Ipri doteraz známych spôsoboch....

Sposob prípravy sorbentov s vysokou hustotou chemicky viazanej alkylovej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252383

Dátum: 13.08.1987

Autori: Berek Dušan, Buszewski Boguslav, Garaj Ján, Novák Ivan, Jurášek Adolf

MPK: G01N 30/48

Značky: přípravy, sorbentov, spôsob, viazanej, chemicky, alkylovej, hustotou, fázy, vysokou

Text:

...kremičitého. Husté a mv.nłomerné pokrytie zabezpečuje dobrú solvolytickú »odolnosť náplne a piredovšetkým analyticlçú stabilitu., ktorá dáva reprodukovatelné i výsledky. chromatogratickcj aroalýzy. Okrem toho získané náplne netreba dodatočliie silainizovat tzv. end capping.5 g sili-kagélu s merným opovrchom 420 m . g sa. dá do reaktora, ktorý umožňuje vzájomné zmiešame všetkých komponentov. Sorbent sa v reaktore suší pri tlaku 10 Pa, pri...

Sorbenty pro plynovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 237724

Dátum: 15.04.1987

Autori: Murel Andrej Petrovič, Heinsoo Enn Jurievič, Kirret Oskar Georgievič, Čoupek Jiří, Kogerman Aili Richard

MPK: B01J 20/26, G01N 30/48

Značky: chromatografii, plynovou, sorbenty

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbenty pro plynovou chromatografii na bázi modifikovaného porézního polymeru, vyznačené tím, že granulovaný porézní polymer nebo kopolymer má povrch pórů potažen modifikátorem, který obsahuje oligomerní amin se 2 nebo více aminoskupinami a síťovadlo se 2 nebo více reaktivními funkčními skupinami, přičemž celkově obsahují 1,0 až 23,0 % hmotnostního oligomerního aminu, 0,6 až 19,0 % hmotnostního síťovadla a 58,0 až 98,4 % hmotnostního porézního...