G01N 30/06

Liečivo na liečenie melanchólie pripravené z materiálov obsahujúcich jujubový cAMP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14680

Dátum: 30.11.2007

Autor: Zhang Zuoguang

MPK: A61K 36/725, A61K 31/7076, A61K 9/08...

Značky: melanchólie, jujubový, liečivo, liečenie, obsahujúcich, materiálov, pripravené

Text:

...teórie modernej medicíny a farmakológie. Konkrétne,schéma riešenia kombinuje oblasti výskumu signálnej cesty adenylát cyklázy (AC) cyklického adenozín monofosfátu (cAMP) a procesu indukcie transkripcie cAMP a ďalšie. Vynálezca sa snažil o výskum tradičných botanických materiálov na liečenie depresie. Po mnohých pokusoch na zvieratách sa výskumom zistilo, že jujubový cAMP, externý nehydrolyzovateľný cAMP sa môže zúčastniť cAMP metastatického...

Sposob stanovenia acetátu vitamínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 260286

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukačovičová Anna, Karabinošová Eva

MPK: G01N 30/06

Značky: stanovenia, acetátu, vitamínu, spôsob

Text:

...foriem acetátu vitamínu A vzorca la IlUvedené nedostatky spektroíotometrického stanovenia u sypkých foriem acetátu vitamínu A sa podarilo odstrániť vypracovaním stanovenia acetátu vitamínu A kvapalinovou chromaitografiou na silikagéli s chemicky viazanými oktadecylovými skupinami tým spôsobom, že malé množstvo sypkej hmoty sa rozloží malým množstvom vody,k zmesi sa pridá polárne rozpúštadlo s vo~ don miešatelné, zmes sa intenzívne trepe...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256751

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moravec Vladimír, Březina Milan, Kříž Josef, Vodička Luděk

MPK: G01N 30/06

Značky: vysokoúčinnou, měrná, preparativní, chromatografii, kapalinovou

Text:

...velikost cely a vzhledemk umístění kapilár do tohoto tělesa není možno celu zkrátit.Uvedené nedostatky odstraňuje měrná cela pro preparativnívysokotlakou kapálinovou chromatografii podle vyñálezu opatře 256751- 3 ná kapilárami pro přívod 9 odvod mobilní fáze. Cela je opatřena křemennýmí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Jeho podstata spočívá v tom, že vstupní kapílára a výstupní kapilára jsou zeústěny do tělesa...