G01N 30/02

Analýza sacharidových vakcín bez interferencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8722

Dátum: 17.03.2005

Autori: Proietti Daniela, Bardotti Angela, Ricci Stefano

MPK: G01N 30/02, A61K 39/095, G01N 33/53...

Značky: interferencie, analýza, sacharidových, vakcín

Text:

...poskytnúť zlepšenie kontroly0007 Vynález je založený na metódach, ktoré umožňujú analýzu zmiešaných meningokokových sacharidov z viacerých seroskupín, aj keď majú sacharidy spoločné monosacharidové jednotky. Vynález teda poskytuje spôsob analýzy obsahu sacharidov v kompozícii, pričom(a) kompozícia obsahuje kapsulárny sacharid zo sêroskupiny C Neisseria meningitidis a jeden alebo obidva sacharidy z (i) kapsulárneho sacharidu zo sêroskupiny W...

Způsob stanovení izomerů kyseliny lysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270042

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pavelek Zdeněk, Beneš Karel

MPK: G01N 30/02

Značky: izomeru, způsob, lysergové, stanovení, kyseliny

Text:

...příklah způsob podle vynálezn dokumontují, ale neomeznjí. Příklad 1chemikálie octan amomif ma kyselina octoví pa., methylolkohol pro UV spektrcskopii, tetrahydroiuran pro UV opektroskcpii, ocetonitril pro BPM.Přístroje kepalinový chromatogret, spektrefotometriow detektor s promčnnon vlncvon dělkou, počítaoí intesrátor. skleněnd kolena o vnitřním romčrn 150 z 3 mm naplnění silikogs lom s navízanými aminoethylovými skupinami o...

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu v rastlinných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 264989

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kurucová Magda, Klimáčková Margaréta, Jonas František, Kováč Jozef

MPK: G01N 30/02

Značky: materiáloch, rastlinných, obsahu, kvantitatívnej, analýzy, spôsob, množstiev, stopových

Text:

...pri doteraz používaných spôsoboch Jednoduchosť, rýchlosť a presnosť spôsobu podľa vyná lezu ho predurčuje na využitie pri sériových analýzach veľkeho počtu vzoriek na obsah trimorfamidu v biologických substrátoch.Nasledujúci priklad ilustruje predmet vynálezu. P r 1 k 1 a dVšetky použité chemikálie a rozpúšťadlá boli analytickej čistoty, rozpúštadlá boli pred použitím predestilované s ponechaním jednotretinového destilačného zvyšku...

Způsob stanovení (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-močoviny za přítomnosti komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262269

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavelek Zdeněk, Beneš Karel

MPK: G01N 30/02

Značky: jódu, 2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-močoviny, stanovení, polyvinylpyrolidonem, způsob, komplexu, přítomnosti

Text:

...zpusobů stanovení však nedokáže stnnovit allantoin vedle přebytku komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem (5 až Zsnásobného). Dokcnce ani redukce jódu na jodid pomocí thiosíranu sodného nepomohla vyřešit daný problém.Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se vzorek s přebytkem komplexu jódu s polyvinylpyrolidonem převede na kolonu 5 vhodným sorbentem, jako například silikagelem s kovalentně vázanými oktadecylovými nebo oktylovými skupinami. Na...

Zařízení pro vnášení koncentračních mikropatronek do nástřikové komůrky plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262122

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uchytil Bedřich, Münich Jan

MPK: G01N 30/02

Značky: chromatografu, mikropatronek, zařízení, vnášení, plynového, nástřikové, koncentračních, komůrky

Text:

...průměru vodicí tyče 3 oldpovidal průměr vnitřnílio otvoru převlečné matice. Tím se dosáhne toho, že nemůže při pohybu Vzhůril dojít k vysunutí vodicí tyče i s koncentrační Inikropatrornkou 7 z těla ilástavce a následně ke zničení chromatografické kolony vlivem náhleho poklesu tlaku.Při práci se zařízením se postupuje tak,že nástavec se našrtoubuje plyuoiěsně na nástřilçovou komůrku plynového chromatograiu za pomoci těsnicího O kro-užku z...

Způsob kvantitativní analýzy zbytkového nikotinonitrilu společně s nikotinamidem v produktech hydrolýzy nikotinonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262055

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nývltová Zora, Parýzková Jana

MPK: G01N 30/02

Značky: nikotinonitrilu, hydrolýzy, analýzy, kvantitativní, nikotinamidem, zbytkového, produktech, společné, způsob

Text:

...kailbračnimi faktory, které se předem zjistí analýzou směsi o známém složení navážené ze standardnich látek. Výpočet se provede metodou vnitřního standardu.Kvantitativní výsledky metody jsou srovnatalné s v-ýsledky z vysoce účinné kapali 4nové Chromatografia, jak bylo ověřeno. Analýza kapllární plynovou chromatografii podle vynälezu je rychlá, nevyžaduje speciálnI úpravu vzorku a umožňuje stanovit i ma.lé koncentrace zbytkového...

Koncentrační mikropatronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261174

Dátum: 12.01.1989

Autori: Uchytil Bedřich, Münich Jan

MPK: G01N 30/02

Značky: koncentrační, mikropatronky

Text:

...mikropatronka válcová trubicel opatřenä na jednom konci g upínacím zařízením 3, s výhodou šroubením pro vodicí tyč zařízení pro vnášení koncentračních mikropatronek do nástřikové komůrky plynového chromatografu, dále ukončením A trubice l s výhodou rovného provedení a jedním, nebo více otvory5 pro průchod nosného plynu. Ukončení A trubice l může být též opatřeno vnitřním osazením É pro lepší udržení smotku křemenné vety sloužící jako...

Náplňový reaktor pro mikrokolonovou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 260896

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žežulka Aleš, Podolák Miroslav

MPK: G01N 30/02

Značky: náplňový, vysokoúčinnou, reaktor, kapalinovou, chromatografii, mikrokolonovou

Text:

...náplňové ~ o Q cca 1 mm naplnené nejčastěji skleněnýmí kuličkami o Q cca 5 um Nevýhodou kapilárních reaktorů je velký tlakový spád. Nevýhodou náplñových je malá chemická odolnost dostupných sklenených kuliček v alkalické oblasti.Uvedené nedostatky částečně řeší náplňový reaktor podle vynálezu, jehož podstatou je, že prostor reaktoru je vytvořen vý 4vrtem v pouzdru vyrobeném z plněného polytetrafluorethylenu a vyplněnêm podélně ortentovanýmí...

Chromatograf s programovaným řízením tlaku plynného nosiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247149

Dátum: 28.09.1988

Autor: Sahánek Ivo

MPK: G01N 30/02

Značky: nosiče, programovaným, řízením, tlaku, plynného, chromatograf

Text:

...anneuun nporDHMMH, a CKODOCTB HapaCTaHH 8 perynnpymT aennunuoň canŕa nonTopnTenaco cnuron 8 H HDOB 0 nHMOCThm perynupyenoro npoccena 9. Ha 3 ToM unxn nonrorosKH xponarorpawa K pa 6 oTe saxauqnsaewcx. B Haqane uxna paöorm xpoMaTorpa®aBpyqHym nnn c önbxa ynpanneąna 12 nonapr xomanny, 3 aMuKammym Knanau 10. Hpn STOM peąynupyeumü poccenb 9 n no 247149V dP ŘTŘÉE (1,34 Pnr ) Tax Kak Pp - P 34 - A,.m -×I..n A JRQ dtre P 34 -...

Způsob kvantitativního stanovení vedlejších produktů v tetrabromdianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257573

Dátum: 16.05.1988

Autori: Nováková Miluše, Parýzková Jana

MPK: G01N 30/02

Značky: způsob, produktů, stanovení, vedlejších, tetrabromdianu, kvantitativního

Text:

...varu rozpouštědla na začátek skleněné nebo křemenné kapilární kolony smočené stacionárni ŕázi typu silikonu, polyglykolu nebo polyesteru.Roztok tetrabromdianu se bez předchozí derivatizace vnáší injekční střikačkou na začátek kapilární kolony a chromatografuje se při proqramované teplotě kolony, detekuje plamenoionizačnĺm detektorem a z poměru odezev detektoru zpracovaných vyhodnocovacím zařízením plynového chromatografu se stanoví obsah...

Způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257161

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šíma Milan, Horna Aleš, Ryšavá Jaroslava

MPK: G01N 30/02

Značky: styrenu, kyseliny, jejich, stanovení, vodných, způsob, produktech, polymerních, methakrylové, alkylesterů, technických, akrylové, disperzích, monomerních, bázi

Text:

...předložený vynález, jehož předmětem je způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo V technických produktoch na jejich bázi s využitím plynové chromatografie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzorek hodnocené látky se nejpxve okyseluje přídavkem anorganické kyseliny, zejména kyseliny fosforečné nebo chlorovodíkcvé,až dojde ke koagulaci dispegovaného...

Spôsob indikácie ekvimolárneho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257108

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kacina Roman, Gömöry Juraj, Valašík Tibor, Hanák Stanislav, Cvíčela Ladislav, Hanke Stanislav, Karabinoš Jozef, Bošanský Miloš

MPK: G01N 30/02

Značky: zlúčeniny, 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1, grignardovej, komponent, indikácie, ekvimolárneho, reakčných, přípravě, poměru, spôsob

Text:

...1 -yl-nonadién 2,7-Ín-4-dio 1 u-1,6.Podstatou vynálezu je indikácia ekvimolámeho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentěn-2-in-4-woiu-l metódou chromatografie na tenkej vrstve a plynovej Chromatografia. Odobratá vzorka reakčného roztoku sa nechá zreagovat s prebytkom 2-mety 1-4-2,6,6-trimetylcyklohexén-j 1-y 1-butén-2 aalu-lj alebo acetaldehydu. Vo vzorke prítomný...

Způsob souběžného kvantitativního stanovení vedlejších produktů a fenolu v dianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256487

Dátum: 15.04.1988

Autori: Parýzková Jana, Kolb Ivan

MPK: G01N 30/02

Značky: dianu, stanovení, produktů, fenolů, souběžného, kvantitativního, vedlejších, způsob

Text:

...zppeobem bylo možno stenovit všechny vedlejši produkty. ale nikoliv fenol.Nyní byl nalezen způeob souběžnáho kvantitativniho stanovení vedlejšíoh produktů a fenolu v dianu metodou plynové chrometografíe, který je předmětem tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se roztok dianu v etanolu dávkuje na začátek skleněné nebo křemenné kapilární kolony. emočené etaoionární fúzí typu eilikonového oleje nebo polyglykolu při teplote 40 °C...

Chromatografický sloupec a způsob jeho plnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256393

Dátum: 15.04.1988

Autori: Müller Peter, Wintermeyer Willi, Sättler Günther, Gunkel Werner

MPK: G01N 30/02

Značky: chromatografický, způsob, sloupec, plnění

Text:

...desky à 2 keramiky, skla nebo legovane oceli.Při plnění sloupce se výtoková strana uzavře, jak ukazuje obr. 1, zatímco na vtokovém konci se namontuje pouze děrovaná deska 3, jak ukazuje obr. 2. Po nasazení obvyklého plnicího ústrojí se do sloupce čerpá kaše sorbentu, přičemž sorbent je zadržován rozdělovačem 5 a fritou A na vypouštěcím konci sloupce a po vytvoření dostatečného tlaku také děrovanou deskou g, zatímco nosná kapalina může bez...

Způsob stanovení koalescentů ve vodných disperzích syntetických polymerů a kopolymerů a v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255905

Dátum: 15.03.1988

Autori: Morávková Věra, Matoušek Pavel, Dufka Oldřich

MPK: G01N 30/02

Značky: syntetických, koalescentů, disperzích, technických, kopolymerů, produktech, způsob, jejich, polymerů, vodných, bázi, stanovení

Text:

...syntetických polymerů a kopo 1 ymerů.a»ľ v tàchn 1 ckýchproduktech na Jejich báž za pnužiti plynovésŕážením po çkyseleni na hodnotulem v obj. poměru 1 1 až 100 1.nebo desorpci do proudú ňosnáhó inąrtniho plynu při teplotách do 320tógrafii známýmzpůsobem V L Zýůsob stanovení kďalésćàntů podle yynález má ñäkólik výhodgStanovoyané látky jâoupřed vlasthip 1 ynovou chromatqagrafii odděléhy od neodpařitelhého zbytku vzoŕku který...

Spôsob skupinového stanovenia močovinových a triazínových herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255316

Dátum: 15.03.1988

Autor: Bíliková Anna

MPK: G01N 30/02, G01N 30/90

Značky: stanovenia, skupinového, triazínových, herbicídov, spôsob, močovinových

Text:

...sústavy a močovinové herbicídy postupujú smerom k čelu druhej mobil-nej sústavy. vspôsobom podľa vynálezu je možné Vzhľadom na jednoduché a rýchle rozdelenie stanoviť vedla seba skupiny tríazínových a močovinových herbicídov. s dostatočnom presnosťou bez väčších časových a materiálových nárokov. Spôsob podľa vynálezu je osobitne vhodný najmä pre servisné Vodohospodárske, hygieenické, pedologiclçé .a potravinárske lwaborąatöria, kde sa...

Sposob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu v chmeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254674

Dátum: 15.01.1988

Autori: Minárová Eleonóra, Kurucová Magda, Kováč Jozef

MPK: G01N 30/02

Značky: obsahu, spôsob, stopových, kvantitatívnej, analýzy, chmeli, množstiev, n-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu

Text:

...podstata spočíva v tom, že po kyslej hydrolýze trimorfamidu sa hydrolyticlký produkt ~ morfolín po -oddestilovaní z alkalického prostredia s vodnou parou, stanoví metódou plynovej Chromatografia.Pri stanovení stopových množstiev trimorfamidu v ch-melí časť koextraktov a metabolit morfolín sa oddelia v sústave tlmivý roztok chloroform. Z chloroformu sa trimorfamld extrahuje do zriedenej kyseliny chlo 4rovodíkovej, kde dochádza k...

Zařízení pro upnutí sloupců pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 241127

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vyjídak Oldoich, Országh Peter, Vážny Emil, Chromický Karol

MPK: G01N 30/02

Značky: upnutí, chromatografii, zařízení, sloupců, kapalinovou

Text:

...mezivrstvou 3 § a tlakovým kroužkem ii k upevnění mezivrstvy 2 §. sloupec je fixován upínacím a těsnicím prvkem 33 s pístem gâ,pružinovým prvkem gg a kapilárou 2.Také na obr. 7 se použijí komerční běžné sloupce, přičemž se mohou použít jak kartuše podle obr. 3 nebo sloupce se šroubením podle obr. 4 tak i jiné sloupce, přičemž je nutné podle zvoleného tvaru sloupce pouze zvolit upínací a těsnicí prvky.Jak je již zřejmě z příkladů...

Způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237054

Dátum: 01.10.1987

Autori: Palacká Danuše, Novrocík Jan, Novrocíková Marta

MPK: G01N 30/02

Značky: vodách, dusíkatých, stanovení, způsob, zásad

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentracích do 10-2 g. l-1 za současné přítomnosti aromatických a alifatických uhlovodíků, fenolů a jejich degradačních produktů, chromatografickou analýzou. Jeho podstatou je, že se vzorek analyzované vody okyselí minerální kyselinou rozpustnou ve vodě do pH = 2 a nechá se protéci objemovou rychlostí 1,0 až 4,0 . 10-8 m3.s-1 přes systém sériově zapojených...

Způsob stanovení obsahu 2-methylthio-5-(3-jodpropargyloxy)-pyrimidinu ve farmaceutických preparátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 252624

Dátum: 17.09.1987

Autor: Zapletal Jiří

MPK: G01N 30/02

Značky: farmaceutických, způsob, preparátech, obsahu, stanovení, 2-methylthio-5-(3-jodpropargyloxy)-pyrimidinu

Text:

...závislost mezi plochou píku a koncentrací sledované látky.Následující příklady ilustrují způsob stanovení obsahu Jaritinu ve farmaceutiokých preparátech podle vynálezu, nikterak ho však neomezují.Kalibrační roztok se připraví rozpuštěním asi 20 miligramů přesně ověřené substancs Jaritinu v 500 mililitrech metanolu.Farmaceutický preparát obsahující 106 miligramů Jaritinu v 25 mililitrech lihového vehikula se zředí v množství 1 mililitr do...

Spôsob stanovenia obsahu N-nitrózodimetylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242189

Dátum: 15.09.1987

Autori: Švercl Josef, Novák Jan

MPK: G01N 30/02

Značky: stanovenia, spôsob, obsahu, n-nitrózodimetylamínu

Text:

...s ľubovoľnými fyzikálnechemickými vlastnosťami.Predmet vynálezu ilustrujü, ale neobmed zujú nasledujúce príklady.K 50 g dimetylamínu sa v. destiltačnej ban ke s objemom 250 cm 3 opatrne, po malých dávka-ch a za chladenia pridalo 10 cm 3 kon centrovanej kyseliny sírovej a obsah banky sa destilloval cez zostupný Liebigov chladič. Zachytilo sa 20 cm 3 destilátu. Destilát po úprave pH na zásaditú reakciu prídavkom 1 cm roztoku hydroxidu...

Spôsob plynovochromatografického stanovenia homológov a izomérov alkylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241348

Dátum: 15.09.1987

Autori: Král Jioí, Filip Radoslav

MPK: G01N 30/48, G01N 30/02

Značky: spôsob, alkylbenzénov, homológov, stanovenia, plynovochromatografického, izomérov

Text:

...stanovenia alkylbenzénov, ich homológov a izomérov do Ca ako aj izopropylbenzénu, ,n-proupylbenzénu a. styrěnu, ktorého podstatou je, že a.ko stacionárna fáza sa .použije 4-n-pentylacetofenön- 0-4-n-ety 1 oxybenzoyloxím v podohladenej nematickej teplotnej oblastiHlavnou výhodou spôsobu plynovochromatografiického stanovenia alkylbenzénov je jeho rýchlosť. K stanoveniu je potrebná desatina času .ako Ipri doteraz známych spôsoboch....

Sposob stanovení hydrochloridu trans-2-(pyrrolidinyl)-cyklohexylesteru kyseliny 3-pentyloxykarbanilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252086

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pavelek Zdeněk

MPK: G01N 30/02

Značky: 3-pentyloxykarbanilové, kyseliny, stanovení, hydrochloridu, trans-2-(pyrrolidinyl)-cyklohexylesteru, spôsob

Text:

...byl ověřován kapalíuovou chromatografii, kdy chromatografby 1 spojén s počítacím integráüorema Skleněná kolena o rozměrech 150 X 3,2 mm byla plněna sorbentemSeparon SIX s kovalentně vázanýmí kyanoethyľovýmiskupinami p zrnění San. Mobilní fáze obsahovala vždy stejnoukoncentrací citrátoüých íontů 0,01 moľ/1 a proměnlívou koncentrací sodných iontůooď 0,001 ďo 0,0 i moľ/1 ve směsi acetonąprilu. 60 až 85 obj. a vody 15 až 4 OA obj Byla...

Recyklizačné zariadenie pre kvapalinovú chromatografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251482

Dátum: 16.07.1987

Autori: Berek Dušan, Macko Tibor

MPK: G01N 30/02

Značky: kvapalinovú, recyklizačné, zariadenie, chromatografiu

Text:

...odber frakcie frakcie sa neprenáša gp-o častiach), sklad-ovat odoibratü trakciu bezo z-mien v jej zložení v dôsledku odparovania alebo aldsorpcie jej zložiek, dávkovať, t. j. recykliz-ovat trakciu, až ked sú optimálne podmienky pre jej tanalýizu, menit velikostfrakcie a vykonal recyklizáciu s rozmýva nim etnalyzovanej látky, ktoré je .rovnaké alebo menšie, ako je rozmý~va~nie sa -re-cyklizovaných látok pri recyvklizacií pomocou dostal...

Způsob stanovení kyseliny 5-chlornikotinové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247942

Dátum: 15.01.1987

Autor: Beneš Karel

MPK: G01N 30/02

Značky: způsob, kyseliny, 5-chlornikotinové, stanovení

Text:

...vynálezu analyzuje přímo kyselina 5-ch 1 ornikotinová při výrobě, bez předchozí chemické úpravy, zejména esterifikace, je vyloučena možnost zanesení systematické chyby při obtížné esterifikaci.Následující příklady provedení způsob podle vynálezu ilustrují, níkoliv omezují.Kapalinovou ohromatografií na obrácenýoh fázích metodou vnějšího standardu bylo analyzováno 156 mg vzorku s obsahem kyseliny 5-chlornikotinové.Kovová kolona o rozměrech 250...

Zařízení k zavádění kapalného vzorku do chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240443

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bažantová Jioina, Lorenc Josef, Iurec Ján

MPK: G01N 30/02

Značky: chromatografu, zařízení, zavádění, vzorků, kapalného

Text:

...mur. 3 - nonoxeHne yana no Qmr. I. nocne nepememennx aacnouxu, nnąWĚm§Uöňo§ene ysna no Qnr. I npu Bnone npoóu B K läůy.Yaen Bsona npoöu B xąnno ągü pmąmoŕbamfćonepxnm Kopnyc I. Kpumxy 2 n nonopow ŘŘ . B Kopnyce I pacnonoxen nonnon 4 snmeuwa á OTBOĽ 5 B Konoaxy. BaoAonxa 3 Bxnmqaew OCL 6. KOHLHO 7 H pyxoawxy 8. KOHBHO 7 Buuonneno c ornonmponaanoñ sepxneň noaepxaocrsm u upnKpenneno H ocn Hpm nomomn WTHĎTB 9. Mexny KOHLUOM 7 n xpumxoñ 2...