G01N 3/32

Zariadenie na gigacyklové únavové skúšky materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5971

Dátum: 05.12.2011

Autori: Špánik Pavol, Pavlanin Rastislav, Radvan Roman, Palček Peter

MPK: G01N 3/32, G01N 3/34

Značky: gigacyklové, únavové, skúšky, zariadenie, materiálov

Text:

...výkonového napäťového striedača (VNS) a výstupného filtra (VF). Riadiaci obvod zariadenia pozostáva zo zdroja napájania riadiacich obvodov (ZNRO), meracej jednotky (MJ), mikroprocesora, pomocných riadiacich obvodov (PRO) a obvodov komunikačného rozhrania (OKR). K riadiacemu obvodu je pripojená zobrazovacia a ovládacia jednotka s tlačidlami a displejom.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je bloková schéma zariadenia pre gigacyklové...

Spôsob výroby vrstveného zasklievacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17524

Dátum: 30.06.2010

Autori: Levasseur Fabien, Nugue Jean-clément, Decourcelle Romain

MPK: B32B 17/10, G01N 3/32, C03C 27/12...

Značky: vrstveného, výroby, zasklievacieho, prvků, spôsob

Text:

...medzi dvoma sklenými tabuľami, a vrstveným zasklievacim prvkom obsahujúcim dva listy tej istej vložky so štandardnou hrúbkou, usporiadanej medzi rovnakými dvoma sklenými tabulami. Ztoho vyplýva, že uplatňované predpisy pre určovanie rozmerov vrstveného zasklenia majú tendenciu preceňovať nevyhnutnú hrúbku sklených tabúľ, zatiaľ čo pre splnenie stanovených kritérií by mohlo stačiť zväčšiť hrúbkuvložky. Ztoho vyplýva, že vrstvené...

Zariadenie na skúšanie kotevných hlavíc na utrhnutie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277745

Dátum: 15.10.1991

Autor: Goliaš Alexis

MPK: B30B 15/00, G01N 3/32

Značky: skúšanie, zariadenie, utrhnutie, kotevných, hlavic

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z opornej dosky (1) s otvorom, ku ktorej sú kolmo pripevnené dve dištančné rozperky (3), a z výmennej opornej podložky (5) s otvorom. Pri skúške sa prenáša trhacia sila z čiel jednej, spravidla hornej dvojice čeľustí (9) trhacieho stroja na kotevnú hlavicu (8) skúšobnej vzorky prostredníctvom opornej dosky (1) a z výmennej opornej podložky (5), cez otvory ktorých driek (7) skúšobnej vzorky prechádza. Dištančné rozperky (3)...

Způsob zatěžování zkušebních objektů s tvárným a náhlým křehkým chováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263632

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dudnikov Vladimir Věd, Ekart Jiří, Karpinský Jurij

MPK: G01L 1/26, G01N 3/32, G01D 3/02...

Značky: objektu, zatěžování, náhlým, tvárným, zkušebních, chováním, způsob, křehkým

Text:

...kombinace musí být zvoleny tak, aby regulační obvod byl stabilní a zaručoval stabilní proces regulace pomocné regulované veličinypodle hodnot řídící veličiny.Zatěžování zkušebního objektu lze též provádět s požadovanými hodnotami jedné nebo několika silových veličín na povrchu nebo uvnitř zknšebního objektu nebo jeho částí. vytváří se odpovídající počet řídicích veličín. Podle nich se reguluje stejný počet pomocnýchŘídicí veličiny se...

Uspořádání snímače pro zařízení na dynamickou kontrolu talířových pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262869

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kudera Miroslav, Dosedla Bohumil

MPK: G01M 5/00, G01N 3/32

Značky: dynamickou, snímače, uspořádání, pružin, kontrolu, talířových, zařízení

Text:

...vyřazeny z funkce snímače a naopak při vlastním měř°ĺ kvälity talĺřové pužiny, při kterém jsou snímače opět vřa zeny do činnosti. 262869Přiklad uspořádání snímačů je znďzorněn na priložených výkresoch, na nichž obr. 1 představuje jeho provedení v podélném řezu, obr. 2 částečný půdorys při pohledu ve směru P.Ve vybraní L třmene g,připevněného k základní části 1 stroje, Je uložen prvni silový snímač 1. Na první silový snímač 1 dosedá dotek...

Zařízení pro zkoušky únavových vlastností materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262836

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kirsch Roman

MPK: G01N 3/32

Značky: únavových, vlastností, materiálů, zkoušky, zařízení

Text:

...ninutu hodnota příliš nízká.Chlazoní vodní nlhou, t.j. zvlhčovłií proudícího ohladíoího vzduchu přon trysku, jo nice volni účinnó, nicnónč ncntilć. Příoávano nuožotví vody pro tryoku nolzo totiž běžnýui prostřodky udržot konztantní. Navíc v částí pracovního cyklu, kdy topná trubka ná nejnižší teplotu, dochází ćaoto ko kondonznci kapok vody. na otěnâch trubky a do okanžiku, kdy so kapky odpnří po zvýšoní příkonu toponí, i ko znočnénu...

Zařízení pro zkoušení tuhosti opatků obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262453

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavlíček Oldřich, Štefka Josef, Jeřábek Karel, Dostálová Jarmila

MPK: G01N 3/32

Značky: opatků, obuvi, zkoušení, tuhostí, zařízení

Text:

...se zářezy li, jimíž jsou uzpůsobene pro zasunutí na vyčnělé části čepů § 1. Těleso 5 dynamometru je tak svisle posuvně upraveno proti opěrné plošině gg. Pro záznam počtu zdvihů tělesa Q dynamometru je na rámu l upraveno počítadlo §§. Spodní část tělesa § dynamometru je opatřena příčným otvorem §§, v němž je vodorovně uložen upínací třmen §, který je zajlštěn kolíkem 51. Na upínacím třmenu Q jsou po stranách posuvně uloženy čelistí gg,jež...

Zariadenie vyvolávajúce reverzný rotačný pohyb s určeným krútiacim momentom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239569

Dátum: 15.06.1987

Autori: Maco Vladimír, Iuriš Jozef

MPK: G01N 3/32

Značky: vyvolávajúce, pohyb, reverzný, zariadenie, rotačný, momentom, krútiacim, určeným

Text:

...pripojené v protipolohách. Zdrojom určenej sily môže byt závažie, alebo vzduchový alebo hydraulický valec, alebo elektromagnet apod.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je zníženie výrobných nákladov na jeho výrobu a to v dôsledku vylúčenie zložitého elektrického zapojeniaso snímačmi, prepí 4nacími a regulačnými prvkami, ako i v konštrukčnej jednoduchosti riešenia-podľa vynálezu. Zníži sa namáhanie motora a pri poháñani viacerých skúšobných...

Zařízení k provádění únavových zkoušek pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250315

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kupec Eduard, Chudáčková Zdeňka, Harvánková Růžena, Černušák Ladislav, Tománek Jan, Němec Zdeněk, Šindelář Pavel, Maruška František

MPK: G01N 3/32

Značky: únavových, materiálů, pevných, provádění, zařízení, zkoušek

Text:

...podle vynálezu spočívá V tom, že deformační sila vytvářená poháněcím mechanismem je zvyšována využitím pružícího efektu protllehle uložených desek.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad zařízení podle vynálezu.Základní část zařízení tvoří tlačná tyč 2,uložená v kluzném vedení 3 a opatřená na obou svých koncích tlačnými hlavicemi al,které jsou připojeny k tlačné tyčí 2 stavěcímí šrouby 5. Proti ohěma koncům tlačne tyče 2...

Zařízení ke zkoušení rázové pevnosti diamantových zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 236591

Dátum: 15.11.1986

Autor: Vejvoda Emanuel

MPK: G01N 3/32

Značky: rázové, zařízení, zkoušení, diamantových, pevnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukčního provedení zařízení ke zkoušení rázové pevnosti diamantových zrn, které sestává z hnacího ústrojí a pohybového mechanismu s nádobou pro rázové zatížení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hnací ústrojí sestává z pohonu, ovládacího zařízení s regulací otáček a kontrolního čidla, přičemž spojení s jedním nebo více pohybovými mechanismy je provedeno spojkou s hřídelem a vačkou, na niž dosedá přes pružný element zvedací...

Zariadenie na opakované zaťažovanie vozovky rázom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229427

Dátum: 15.04.1986

Autori: Poliaček Ivan, Staňo Rudolf, Benko Jozef

MPK: G01N 3/32

Značky: rázom, opakované, vozovky, zaťažovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti stavebnej techniky pre skúšanie mechanických vlastností vozovky, jej jednotlivých vrstiev a podložia. Zariadením podľa vynálezu sa zisťuje kvalita zhutnenia zemín z pomeru hodnôt zistených pri prvom a druhom zaťažení a stanovuje sa závislosť medzi počtom opakovaní zaťaženia a zmenou veľkosti deformácie. Uvedené zisťovanie kvality a stanovenie závislosti umožňuje posuvné závažie umiestnené na vodiacej tyči, ktorá je...