G01N 29/00

Zariadenie na skúšanie závitových otvorov parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6185

Dátum: 03.07.2012

Autori: Krajčovič Peter, Jurík Ľuboš, Kravec Dušan, Zdarílerk Richard, Jablonický Pavol

MPK: F22B 37/00, G01N 29/00

Značky: parogenerátorov, skúšanie, otvorov, zariadenie, závitových

Text:

...závitových otvorov v prírube parogenerátorov. Podstata zariadenia podľa tohto technického riešenia spočíva V konštrukcii diaľkovo ovládaného zariadenia - manipulátora, ktorý umožňuje automatizovaný presun a polohovanie skúšobných hlavic najednotlivé závitové otvory a realizuje rovnomemý rotačný a posuvný pohyb skúšobných sond v závitovom otvore.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázku, ktorý...

Utesňovacie zariadenie a spôsob utesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7719

Dátum: 16.02.2007

Autori: Tebaldi Piercarlo, Sironi Marco, Azzalin Graziano

MPK: F16B 41/00, G08B 13/00, G01N 29/00...

Značky: utesňovacie, utesnenia, zariadenie, spôsob

Text:

...Snímaním tlaku v druhej komore je teda možne určiť, či prvý a druhý utesňovaci člen sú stálesprávne spojené, to znamená či je celistvosť utesňovacieho zariadenia zachovaná.Vysielač V prvom utesňovacom člene prijíma signál indikujúci tlak V druhej komore a vysiela ho do monitorovacej stanice. Monitorovacia stanica, ktorá môže byť situovaná na vzdialenom mieste, sa môže teda použiť na overenie, či utesňovacíe zariadenie bolo správne...

Spôsob a zariadenie na výrobu zváraných rúr so špirálovým švom z pásovej ocele valcovanej za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1030

Dátum: 06.05.2004

Autori: Keitel Steffen, Werner Klaus, Titze Eberhard

MPK: B23K 26/00, B23K 31/12, B21C 37/06...

Značky: pásovej, špirálovým, švom, valcovanej, zariadenie, výrobu, zváraných, ocele, spôsob, tepla

Text:

...objeme, ktorý sťažuje nasadenie moderných systémov a zaistenie kvality.- Proces pod tavidlom je spravidla podmienený stykom Y alebo dvojité Y ako prípravou hrany. Toto spolu so závislosťou od hrúbky plechu ovplyvňuje zvýšené použitiedodatočných zváracích materiálov (zvárací drôt atavidlo), čo vedie kväčším zvarovým kúpeľom. vyšším rizikám vád a zváracím nákladom.- Veľkosť zvaroveho kúpeľa zamedzuje vzávislosti od priemeru rúrky (zakrivení...

Ultrazvukové skúšobné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3315

Dátum: 08.10.2002

Autori: Kerekeš Štefan, Černica Milan

MPK: G01N 29/00

Značky: ultrazvukové, zariadenie, skúšobné

Text:

...sústavou sú ozubené tyče a vodiace lišty umožňujúce symetrický posuv vysielacej aprijímacej sondy regulované zložiska uloženého v domčeku a z ovládacieho elementu na oske v ozubenom koliesku.Medzi najvýraznejšie výhody takto skonštruovaného ultrazvukového zariadenia na zisťovanie chýb materiálov orientovaných kolmo na ich povrch patrí najmä možnosť ich praktického využitia bez obmedzenia podmienok, nizka materiálová náročnosť a náklady...

Plášťová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 270268

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jiřímský Václav, Štěpánek Josef, Sladký Petr

MPK: G01N 21/01, G01N 29/00

Značky: plastová, sonda

Text:

...snese tlekovou zútěž přes 10 MPa. Se sefírovými světlovody a pláěti ze žárupevně nerezaväjíoí oceli může sonda precovet při teplotách okolo 1 000 °G jako evětlcvodný teploměr. vhodnými rozměry s materiâlovým prcvedením lze sondou vésti optický nebo zvukový signál z míst hrozících výbuchom. Sonda je vhodná. k zevůdění e snímání optických nebo akustických eignán lů do chemických roektorů nebo fermenteöníoh tanku. Sondu lze používat i ke...

Způsob měření kavitace v kapalném prostředí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 266689

Dátum: 12.01.1990

Autor: Taraba Oldřich

MPK: G01N 29/00

Značky: způsob, kavitace, prostředí, zařízení, provádění, kapalném, měření

Text:

...od kapaliny, například povlakem polyvinylchlorídu, polyuretanem či jinými plastíckými materiály. Anténa Ž může být bud ve tvaru volného drátunebo ve tvaru eolenoidu či ve tvaru destičky například plochy 2 x 2 cm, rovněž dokonale elektricky izolované před stykem s kapalinou, ve které se kavitace vytváří. Tato anténa Ž je zanořena do měřeného kapalného prostředí a je připojena přes předzesilovač Q, detektor 1 a koncový zesílovač § na...

Způsob dynamického zkoušení jakosti připojení kontaktu k nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261463

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paukert Josef, Padrta Milan

MPK: G01N 29/00, G01N 19/04

Značky: kontaktů, způsob, dynamického, zkoušení, jakosti, nosiči, připojení

Text:

...při níž se spoj kontakt - nosič rozpadnul,je ve většině případů možno znovu vrátit do výrobního procesů. Kontrola novým způsobem zkoušení může odhalit i vady dvouvrstvých kontaktů, které byly sice dobře připojeny k nosiči,ale soudržnost obou vrstev byla nedostatočná.Dva příklady způsobu dynamického zkoušení podle vynálezu jsou schematicky znázonněny na přípojeném výkrese. Na obr. 1 je znázorněn příklad zkoušení sestavy nosiče s jedním...

Zariadenie na kyvné uchytenie ultrazvukovej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258690

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kašpar Peter

MPK: G01N 29/00

Značky: ultrazvukovej, kyvné, zariadenie, sondy, uchytenie

Text:

...posunute bližšie k UZ-sonde o vzdialenosť, ktorá sa rovná vzdialenosti medzi čapmi telesa UZ-sondy a jej pracovnou plochou, sú umiest 4 nené čapy, na ktorých je otočne uchytený držiak.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že pri pootočeni UZ-sondy pomocou opisaeného. zariadenia nevzniká nijaký posuv stredu jej pracovnej plochy voči osi rameno. To značí, že UZ-signál vstupuje do materiálu vždy v mieste osi ramena a toto...

Zařízení pro indikaci tvrdých příměsí v proudu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244371

Dátum: 01.06.1988

Autori: Riedel Eduard, Lupinski Bronislav, Eajka Boetislav, Cieslar Rudolf

MPK: G01N 29/00, A01D 75/18

Značky: tvrdých, indikaci, příměsí, materiálů, zařízení, proudu

Text:

...změny směru pohybu materiálu. To je výhodné pro spolehlivé vyvolání nárazu,a tím i pro blk zvukového, resp. ultrazvukového impulsu. Detekční pracovní plocha l, v danêm případě lopatka. je zezadu s výhodou kryta krytom 3,opatřeným případně montážním otvorem § pro montáž pítzoelektríckěho ultrazvukového snímače Q zezadu na detekční pracovní plochu l. Montážní otvor § je opatřen víkem Q. netekční pracovní plocha l je buä přímo (neznázorněno),...

Vzorkovací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 256324

Dátum: 15.04.1988

Autor: Skrbek Břetislav

MPK: B22D 25/02, G01N 29/00

Značky: těleso, vzorkovací

Text:

...vzorkovacího tělesa podle vynálezu, kde na obr.l je pohled na vzorkovací těleso zpředu a na obr. 2 pohled ze strany.Vzorkovací těleso má tvar trojbokého hranolu, jehož spodní bok je základovou plochou vzorkovacího tělesa Q. Stranami tohoto trojbokého hranolu jsou dva shodné rovnoramenné trojňhelníky o základné, která tvoří šířku 3 obdélníkové základy tělesa 3,přičemž plochy těchto ñbou stranových trohőhelníků jsou vzájemně rovnoběžná ve...

Vodivý elektrogel použitelný k léčení a k diagnostice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238517

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bocková Hana, Marek Jiří, Pfefferová Hana

MPK: G01N 29/00

Značky: léčení, vodivý, elektrogel, použitelný, diagnostice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodivého elektrogelu použitelného k léčení a k diagnostice, který přenáší stejnosměrný a impulsní proud mikroelektroforézy, elektroiontoforézy, zvuku a ultrazvuku. Vodivý elektrogel podle vynálezu se vyznačuje absolutní nedráždivostí na pokožku, dlouhodobou stabilitou a vyšší vodivostí než doposud vyráběné elektrogely. Do základu vodivého elektrogelu, sestávající se z 1 až 5 % hmot. kyseliny citronové, 1 až 5 % hmot. citronanu...

Spôsob zisťovania kompaktnosti keramického cesta alebo surových výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240301

Dátum: 15.06.1987

Autori: Štibrányi Ladislav, Polievka Milan, Macho Vendelín, Uhlár Ladislav

MPK: G01N 29/00

Značky: výliskov, cesta, surových, kompaktnosti, zisťovania, spôsob, keramického

Text:

...vlna, určí sa jej rýchlosť, alebo doba prechodu a hodnota kompaktnosti sa určí z nameranej hodnoty rýchlosti alebo doby prechodu pomocou vopred zistenej závislosti akustických vĺn od kompaktnostl vyšetrovanélho druhu cesta alebo výliskov.Z teoretického rozboru vyplýva, že efektív 4 na hodnota modulu PFUŽIIOSÍÍ výlisku a tým i rýchlosť šírenia sa akustických vĺn prudko závisí od takto zavedenej veličiny. Teoretlcky predpokladanásilná...

Způsob měření charakteristických znaků vlákenného materiálu a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236858

Dátum: 15.04.1987

Autor: Thomann Christoph

MPK: G01N 29/00

Značky: vlákenného, provádění, měření, způsobu, tohoto, charakteristických, způsob, zařízení, znaků, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Měření vlákenného materiálu, jako jsou prameny a přásty, pomocí ultrazvuku. Vzájemným uspořádáním zvukového vysílače, zvukového přijímače a vlákenného materiálu je dosahováno, že všechny zvukové vlny, jež dospívají ke zvukovému přijímači, pronikly vlákenným materiálem. Impulsovým provozem zvukového vysílače a patřičnou, jenom krátkodobou přijímací pohotovostí zvukového přijímače jsou tlumeny veškeré fázově zpožděné, reflekcemi a interferencemi...

Zařízení na nedestruktivní stanovení kvality materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249367

Dátum: 12.03.1987

Autori: Procházka Vladimír, Skrbek Břetislav

MPK: G01N 29/00

Značky: stanovení, materiálů, zařízení, kvality, nedestruktivní

Text:

...což umožňuje rychlé zmapování kvality zejména velkých a složitých odlitkůVýsledek měření, který je vyjádřen polohou a velikosti vektoru, se dostaví okamžitě. Lze jej vyhodnotit po stanovení dovolených mezí polohy koncového bodu vektoru podle proporcionality s mechanickými vlastnostmi udanými výkresem a státní normou.Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženém výkresu,kde je znázorněno blokové schéma...

Způsob stanovení obsahu popelovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237643

Dátum: 16.02.1987

Autor: Dočkal Milan

MPK: G01N 29/00

Značky: stanovení, způsob, popelovín, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení obsahu popelovin v těženém hnědém uhlí. Způsob stanovení obsahu popelovin ve směsích hnědého uhlí a přirozeně plastické hlušiny vyznačený tím, že se směs nechá dopadat na ozvučnici, jejíž odezva se snímá v alespoň jedné vybrané zvukové frekvenc1 z intervalu od 100 do 9 500 Hz a z velikosti změny hlasitosti se porovnáním s hodnotami předem empiricky zjištěnými stanoví obsah popelovin v hnědém uhlí. Stanovení lze...

Zařízení pro kontinuální měření vlhkosti vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248855

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jiříček Václav, Nádvorník Josef

MPK: G01N 29/00

Značky: vlhkosti, měření, zařízení, kontinuální, vzduchu

Text:

...měničů, založených na elektromagnetickém, magneto-strikčním, piezoelektrickém případě i jiném principu vhodném do prostředí, ve kterém budou tyto elementy pracovat s dostatečnou citlivostí a imunitou k rušivým vlivům. Výhodou zařízení podle vynálezu je také rozsah měření, který umožňuje měření pod 1 nad bodem varu vody.Příkladem provedení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je schematicky znázorněno zařízení pro...

Zapojení pro frekvenční analýzu ultrazvukových impulzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228961

Dátum: 01.02.1986

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: G01N 29/00

Značky: impulzů, ultrazvukových, frekvenční, zapojení, analýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro frekvenční analýzu ultrazvukových impulzů sestávající z vysílače ultrazvukových impulzů se zesilovačem, zobrazovačem a řídícími obvody vyznačené tím, že sonda (1) je připojena jednak přes zesilovač (2) na vstup (Y) zobrazovače (3) a zároveň je připojena na výstup úzkopásmového vysílače (4) impulzů, který je prvním vstupem připojen na první řídící obvod (5) a vstup (X) zobrazovače (3), přičemž druhý vstup úzkopásmového vysílače (4)...