G01N 27/72

Zariadenie na meranie kyslíkového indexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266145

Dátum: 14.11.1989

Autori: Balog Karel, Dimun Milan, Košík Štefan

MPK: G01N 27/72

Značky: kyslíkového, meranie, zariadenie, indexu

Text:

...dymu. Uvedené kombinácie dovolujú komplexné vyhodnotenie chovania tekutín pri ich horení. Ďalšími prednostami sú vysoká produktivita a zvýšenie bezpečnosti práce na zariadení.Vynález je podrobne vysvetlený na základe výkresov príkladového prevedenia, ktoré nie je vôbec obmedzené, pretože môže mat podobu dalších konštrukčných alternatív, a to vzhľadom na prívod tekutiny do hladinového horáka, ako aj využitie dalších pomocných zariadení.Na...

Indikátor kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263418

Dátum: 11.04.1989

Autori: Borek Josef, Škopek Jaroslav

MPK: G01N 27/72

Značky: indikátor, předmětů, kovových

Text:

...výkraçm je znázorněno zapojení indikátoru kovových předmětů. Výstup oscilátoru l je spojen s primárním vinutím indukčního snímače g a současně se vstupem nastavitelného fázovacího členu lg, jehož výstup je spojen s prvním vstupem modulátoru ll a současně přes tvarovací obvod ll s řídicím vstupemelektronického přepínače lg a fázového usměrňovače 7. Výstupindukčního snímače 2 je pŕiveden na vstup diferenciálního zesi lovače 3 a z jeho výstupu...

Zařízení pro zjišťování podélných povrchových vad na válcových polotovarech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262978

Dátum: 11.04.1989

Autori: Duben Lubomír, Šnajberk Jaroslav

MPK: G01N 27/72

Značky: povrchových, válcových, polotovarech, zařízení, podélných, zjišťování

Text:

...povrchových vad na válcových polotovarech podle vynálezu. Zařízení pracující metodou magnetických rozptylových toků s tangencíálním nebo cirkulárním magnetováním a s feromagnetickou sondou s prstencovým jádrem s budicím a snímacím vinutím jako čid lem magnetického rozptylového toku je určeno zejména pro zjíšto qvání podélných trhlin na trubkách. Podstata zařízení spočíva v tom, že sestává ze sondy tvořené pouzdrem, v némž je uloženo vlastní...

Zapojení pro nedestruktivní kontrolu strukturně-mechanických vlastností feromagnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258957

Dátum: 16.09.1988

Autori: Míšek Bohumil, Horák Vladimír

MPK: G01N 27/72, G01N 27/85

Značky: nedestruktivní, strukturně-mechanických, feromagnetických, vlastností, materiálů, kontrolu, zapojení

Text:

...kde je prove deno usměrňovačem l usměrnění jednotlivých napětí, která se při-.vádějí do teplotně kompenzovaného stabilizátoru g napětí, jehož jedna větev je spínána bud tvarovanou sítovou freKvencí,nebo oscilátorem, čímž V generátoru 1 pulsů vzniknou pravoúhlé impulsy o amplitudě stabilizovaného napětí ą frekvenci sítě nebo oscilátoru. Po výkonovém zesílení v magnetizačním zdroji 5 je tímto signálom napájena měřicí sonda 5, pomocí které...

Zapojení pro zjisťování povrchových trhlin na elektricky vodivých materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237053

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šacha Jiří, Šnajberg Jaroslav

MPK: G01N 27/72

Značky: vodivých, zapojení, povrchových, zjišťování, materiálech, elektricky, trhlin

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování povrchových vad, zejména trhlin na elektricky vodivých materiálech metodou vířivých proudů. Ke snímači je připojen vstup generátoru, na jehož výstup je napojen vstup zesilovače s modulátorem. Výstup modulátoru je připojen na vstup rozhodovacího obvodu, jehož výstup je napojen na vstup úrovňového členu se signalizací.

Zařízení pro kontrolu jakosti ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250153

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štolcpart Václav

MPK: G01N 27/72

Značky: ocele, kontrolu, zařízení, jakosti

Text:

...ruční manipulaoe bude měřící zařízení zavěšeno nad válečkovou stolící nůzek a pracovník ndžek je jen přímáčkne na běžící tyč, čímž je provedene kontrola jakosti ocele a nemůže se stát záměna ocele u nůžek.Zařízení podle vynáiezu a funkčního vzorku je znázozřněno výknesem pří pohledu ze strany. Spojovacím rámem 1 Q a bočnícemi § je steženo jádro 11, jehož póly Ľ jsou opetřeny vodícími prohlubněmi pro přesné ueazení na kontrolovanou tyč...

Částečně automatizovaný způsob měření poškození struktury materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248264

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rubrecht Peter

MPK: G01N 27/72

Značky: struktury, automatizovaný, materiálů, měření, poškození, částečně, způsob

Text:

...BHHHHHE na HOHHOE COHPOTHBHEEHG KaTYmKH. Bennquaa 3 TOP 0 HSMEHB HH HOHHOFO COHDOTHBHEHHH HBHHGTCX DBSMEDHHM HOKQSHTGHEM PHYÓHHH TDENHHN.Honyqeunue Hsuepsenme Bennqumu c oôonx npuóopoa qepea YCMHHTEHB nonamwcsK Hapyxaony cauonucny, KOT 0 pHň perncwpnpyer Hanomeumuu oöpaaou. nnarpaMM,~sanncáune no npeua nsuepeuna HBMEPHTGHLHOPO yuacrxa, nosnonnmr c nocwa- Tounoů Touúocrbm n dueub ömcrpo noxahxsuponawn Hañnenmme nonpéxeuuue MecTa, T.K....

Způsob zjišťování vad bezešvých ocelových trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229209

Dátum: 01.03.1986

Autori: Duben Lubomír, Šnajberk Jaroslav

MPK: G01N 27/72

Značky: provádění, zařízení, způsobu, oceľových, trubek, bezešvých, zjišťování, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování používá metody rozptylových polí a metody vířivých proudů a slouží ke zjišťování příčných i podélných vad na vnitřním i vnějším povrchu trubky, která během svého pohybu vpřed a vzad projde celkem čtyřmi systémy elektromagnetické kontroly. Snímač se skládá z pěti párů cívek, jimiž jsou cívky magnetizační a dva páry cívek vnějších, všechny uzavřené ve společném krytu, a dva páry cívek vnitřních, uspořádaných na konci zaváděcí...