G01N 25/56

Zariadenie a spôsob určovania obsahu vlhkosti prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4672

Dátum: 09.11.2005

Autor: Schmidt Walter

MPK: A01G 25/16, G01N 25/56

Značky: určovania, obsahu, prostredia, spôsob, zariadenie, vlhkosti

Text:

...počiatočným pokusom doposial nepresadila. WO 90 l 38 l 2 opisuje postup, pri ktorom sa zemina nachádza vnútri valca, ktorý je vybavený vyhrievacímčlenom a snímačom teploty. Vyhrievací člen vytvorí tepelný impulz azvýšenie teploty zeminy ním spôsobené sa meria snímačom teploty a vyhodnocuje ako miera obsahu vlhkosti. Predovšetkým tepelná vodivosť je výrazne určovaná typom a veľkosťou styčnej plochy medzi zeminou a senzorom, ktoré nemôžu byť...

Zařízení pro regulaci relativního obsahu vlhkosti v inkubátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265221

Dátum: 13.10.1989

Autori: Urban Ivan, Homokay József, Tóth Ferenc, Szolcsánszky Miklós, Nagy Ferenc, Németh József, Kapronczay, Nagy Csaba

MPK: G01N 25/56

Značky: relativního, zařízení, regulaci, obsahu, vlhkosti, inkubátoru

Text:

...části inkubátoru oddělené,od.manálu pro cirkulaci vzduchu. přičemž na vodní nádrž je napojeno sací trubkou čerpadlo, jehož tisková trubka je vyústěna přes ventilátor do kanálu pro cirkulaci vzduchu a mezi ventilátorem a otvorem pro vstup vzduchu je umístěno alespoň jedno topné těleso a snímač teploty, jehož výstup je spojen s regulačním okruhem čerpadla.čerpadlo je umístěno ve spodní části inkubátoru. přičemž jeho tlaková trubka zasahuje do...

Zařízení k měření vlhkosti kontinuálně sušeného pásu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264554

Dátum: 14.08.1989

Autor: Přibyla Lubomír

MPK: G01N 25/56

Značky: pásu, měření, vlhkosti, kontinuálně, zařízení, sušeného, materiálů

Text:

...vyhodnocovací jednotce, jejíž výstup je napojen na indikátor vlhkosti pásu. VVýhodou zařízení podle vynálezu je jeho praktická nezávislost na vlastnostech sušeného materiálu, např. na barvě,složení, struktuře. Další výhoda spočíva v možnosti použít zařízení k plynulé regulaci rychlosti sušení, popř. k optimalizaci režimu sušičky a v neposlední řadě je výhodou jeho nízká pořizovací cena. VPříklad provedení zařízení k susení průběhu vlhkosti...

Horizontálny stavebnicový kalorimeter na meranie vlhkosti pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 256554

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pavelica Milan

MPK: G01N 25/56

Značky: vlhkosti, meranie, horizontálný, stavebnicový, kalorimeter

Text:

...9. Toto konštrukčné riešenie stabilizácie parametrov pary po stránke vlhkosti pred redukčnou časťou kalorimetra je zárukou dobrého odlúčenia. Zo zmešovacej komory S vzorok pary prechádza otvorom 12 do priestoru pred redukčnou častou 13 (obr. 2, kde sa delí na dva samostatné prúdy. Otvorom 14 vstupuje do labyrintov statických a posuvných labyrintových dvojkôl 15. Pohyhlivé labyrintové kolá je možné osove posúvať prostrednictvom...

Sonda k měření vlhkosti sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243687

Dátum: 15.07.1987

Autor: Sodomka Miloslav

MPK: G01N 25/56

Značky: sypkých, materiálů, měření, vlhkosti, sonda

Text:

...čidlo absolutní vlhkosti vzduchu, napr. lithiumchloridová, kte-s je s ochranným kolem spojene základnou, k ni je dále pŕipevněn závěs sondy, obvykle duty, sloužící pro uložení pŕívodních vodičü.Teplotní čidlo, s výhodou pletinový teploměr nebo polovodičová dioda, je umístěno mimo prostor ochrannéhekoěe napriklad v dutám závěsu sondy.Vyhodou sondy podle vynélezu je nezávislost údaje na stupni stlačení měŕenćho materiálu, nezávislost na...

Zapojenie automatickej meracej a registračnej stanice podnoklimatických prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250857

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kudličková Jana, Bjel Dušan, Náměstek Vladimír

MPK: G01N 25/56, G01D 21/02

Značky: meracej, registračnej, prvkov, automatickej, zapojenie, podnoklimatických, stanice

Text:

...tvare spolu so lü-hodinovými impulzami HI priváudza na obvod záznamu 39. P-osledníi hodnotu záznamu tvorí cibszrh tlruhého registračného binár»neho ičítaiča LOGI 4 U.Treltí prevodník úrovne 55 ujpr-avuje sijgnál z olbvodu záznamu 39 pre záznamovü hlavu. Riadiaca logika 18 dohliada na správnu činnosť celej meracej a registračnej časti. ej úpravou je možné .podľa potreby rozšírit počet vstupov o násobky 16 kanálov. Požadovaný...

Snímač povrchového ovlhčení pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235895

Dátum: 01.03.1987

Autor: Košek Vlastimil

MPK: G01N 19/10, G01N 25/56

Značky: snímač, ovlhčení, pevných, materiálů, povrchového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru klimatotechnických měření a řeší problém přímé kontroly ovlhčování pevných materiálů umístěných uvnitř kryptoklimatických systémů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že snímač povrchového ovlhčení, skládající se z elektrod připevněných na pružné, elektricky nevodivé fólii, má aktivní indikační zónu, tvořenou ve vodě rozpustnou disociující pevnou látkou se standardní hodnotou napětí vodních par jejího nasyceného roztoku....