G01N 23/223

Ohebná spojka chladovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268337

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kapounek Petr, Dupák Jan

MPK: G01N 23/223

Značky: spojka, ohebná, chladovodu

Text:

...lano, přípájeneho nebo mechanicky spojeného s pevnýni částmí chladovodu. Nevýhodou tohoto způsobu je značný tepelný gradíent ve spojích, vzníklý v důsledku mnoha přechodových tepelných odporů.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje ohebná spojka chladovodu, jejíž podstatou je,že je vytvořena pásky 2 -ěděne főlie, ktere jsou nasklàdané na sobě do bloku a na obou koncích bloku difuzně svořeny ve vakuu.Hlavní přednost popísované ohebne spojky...

Způsob spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267235

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dupák Jan

MPK: G01N 23/223

Značky: vnitřního, pláště, dewarovy, způsob, vnějšího, spojování, nádoby

Text:

...a vnitřního pláště Dewarovy nádoby, jehož podstatou je, že do nosného hrdla vnějšího plášte a otvoru ve vnitřním plášti z nerezové oceli nebo mědi se nasunou prstence z titanové slitiny a zapájí se ve vakuu pomocí stříbrné páäky a potomse závěsné hrdlo z titanovć slitiny zasune do obou prstenců a spojí s nimi svárem, například v elektronově svářečce.Hlavní pŕedností způsobu spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby spočíva v...

Detekční část radionuklidového spektrometrického rentgenfluorescenčního analyzátoru pro stanovení veškeré síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262733

Dátum: 14.03.1989

Autori: Koč Lumír, Hally Jan, Čechák Tomáš, Šimon Liboslav

MPK: G01N 23/223

Značky: spektrometrického, veškeré, síry, rentgenfluorescenčního, uhlí, část, stanovení, radionuklidového, detekční, analyzátorů

Text:

...stranách proporcionàlního detektoru jsou umístěny kolímatory, štěrbinami orientovanými proti kyvetě a s osami odklaněnými od osy procházející kyvetou a beryliovým okénkemo úhel ob , jehož hodnota leží v rozmezí 309 až 60 ° a před štêrbinami jsou uspořádány automaticky ovládané clony,přičemž jeden kolimator obsahuje zářič o energií 5,9 keva druhý kolihàtor obsahuje zářič o energií 13 až 18 keV.Přednost zařízení podle vynàlezu spočíva v tom,...

Způsob stanovení množství radiogenního metanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255698

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dubanský Alois, Straka Pavel, Habersbergerová Anna

MPK: G01N 23/223

Značky: způsob, stanovení, metanu, radiogenního, množství

Text:

...antraxolitu obdobného genetického charakteru s radiolyticky nezměněnou antroxolitovon organickou hmotou se ozařuje zářičem gama do dosažení výsledné absorbované dávky 106 až107 Gy, načež se ve vzniklých plynech stanoví metan.zjištěná množství radiogenného metanu má zásadní význam pro prognózování metanových výronú v důlních dílech. Metodika prognözování je založena nově objavené zákonitosti,spočívající ve vztahu mezi množstvím...

Radionuklidový rentgenofluorescenční analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240870

Dátum: 01.01.1988

Autori: Galíková Anna, Tluehoo Vladimír, Kaše Oldoich, Ptáeek Jaroslav, Galík Aftanas

MPK: G21H 3/02, G01N 23/223

Značky: rentgenofluorescenční, radionuklidový, analyzátor

Text:

...obsluhu A Na připojeném vyobrazení je znázorněno schéma analyzàtoruaRadionuklidový rentgenfluorescenčni analyzátor podle vynálezu sestávà z vyhodnocovaci části 1 a měřicí části 2, do hromady uspořádaných a krytých pláštěm 3 analyzátoru. Měřici část 2 je tvořena fotonásobičem Q, scintilâtorem5, dvojici Rossových filtrů Q, zapouzdřeným radionuklidem Z a měřici kyvetou 2. V analyzátoru může být uložena v poloze vo dorovné, /viz obr.I, nebo v...

Kapalné homogenizační pojidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252436

Dátum: 17.09.1987

Autor: Březinová Helena

MPK: G01N 1/28, G01N 23/223

Značky: homogenizační, kapalné, pojidlo

Text:

...ní pojidlo pro práěkově vzorky lisované do tablet před násled-.nou rentgenospektrální analýzou a podstata vynálezu spočívá v tom, že obeahujosuspenzi škrobovéhotsirúph o měrné hmotnosti 1,46 až 1,48 g.cm 3 B vodou vobjemovém~poměru 5 kull,8 až 2,2, která je konzervována přídaykem kyseliny áorbo~vé, jejíž množství ční 0,l g na 100 ml suspenzé.~Výhody tohoto homogenizačňího pojidla soočívají v tom,že úplně eliminuje potřebu používání...

Způsob současného stanovení obsahu pyritické síry a popela v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232406

Dátum: 15.07.1986

Autori: Barcalová Libuše, Hally Jan, Šimon Liboslav

MPK: G01N 23/223

Značky: popela, síry, způsob, pyritické, stanovení, uhlí, současného, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současného stanovení obsahu pyritické síry a popele v uhlí, zejména v uhelném vrtu, je založen na postupu, při kterém se vzorek uhlí ozáří energeticky měkkým zářičem gama, následně se detekuje a stanoví hodnota vybuzeného charakteristického záření železa a současně hodnota rozptýleného záření, načež se nelezená hodnota charakteristického záření železa porovná s předem stanovenými regresními křivkami obsahu pyritické síry v uhlí a...