G01N 21/75

Fotometrický sposob stanovenia hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260344

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Marko, Hlatký Juraj

MPK: G01N 21/75

Značky: hydrazinu, spôsob, fotometrický, stanovenia

Text:

...hydrazinu na báze kondenzačnej reakcie s p-dimetylamínobenzaldehydom v kyslom prostredí podľa nášho vynálezu, založený na tom, že k stanovovanej vzorke sa pridáva prášková zmes pozostávajúca z kyseliny šťaveľovej a p-dimetylaminobenzaldehyclu v hinotnostnom po~ mere 100 0,5 až 100 10 a po jej rozpustení sa meria absorbancia pri 455 nm.Použitie činidiel v tuhej fáze umožňuje dosiahnuť ich vyššiu koncentráciu v analyzovanej vzorke oproti ich...

Způsob stanovení chloridů v roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270057

Dátum: 13.06.1990

Autori: Liška Jiří, Lexa Jiří

MPK: G01N 21/75

Značky: chloridů, roztoku, stanovení, způsob

Text:

...řešení je. že Intenzita zćkzlu - turbldonce. je přl koncentrocl chlorldů do 6 mg/J. ztćlá v rozmezí mozt 5 o zo mínutou od přidání roztoku tonzldu. Pomomł značná časová otć- - loot turbídonco mlkrozuzpenzo chloridu ztříbrnoho dovoluje zpolečno möíení vůtäího počtu vzorků. Abzolutní hodnoty turbídoncí joou dobře reprodukovatotnó z kollbroční závlelozt m 6. llneární průbłh od o.o 4 do 5 nad. chlorídů. Nízkó me otenovllaolnozti řadí...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu v elektrolytu alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266042

Dátum: 14.11.1989

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: G01N 21/75

Značky: akumulátorů, stanovení, uhličitanu, elektrolytu, způsob, alkalických, obsahu

Text:

...materiálu a po protřepání kyvety se změří intenzita vzniklého zákalu.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadnost a rychlost stanovení, které může prováděti nekvalifikovaná obsluha po předohozim zaškolení. Přesnost stanovení je pro účely provozní praxe dostačující. Použití hydroxidu vápenatého je výhodnější z hlediska snadné dostupnostia nejedovatosti oxidu nebo hydrátu vápenatého, ze kterých lze srážecí roztok snadno připravit. stabilitu...

Způsob stanovení stabilizátorů typu HALS v polyolefinech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263833

Dátum: 12.05.1989

Autori: Matuška Radek, Sodomka Josef, Preisler Ladislav, Souček Jaroslav

MPK: G01N 21/75

Značky: stabilizátoru, polyolefinech, stanovení, způsob

Text:

...je běžná V analytické praxi.Zdrojem vodíku pro hyclrogenaci vzorku je zpravidla tlaková lábev s elektrolytickým vodíkem, jehož čistota se zabezpečuje promývačkou se zředěnou kyselinou sírovou. Průtok vodíku se nastavuje regulačním ventilem pomocí průtokoiíiěru na hodnotu do 150 Iní/minutu. Vzorek navážený v množství do 100 mg na platinové nebo jiné žáruvzdorné lodičce, převrstvený katalyzátorem v množství V desetinách graimu, se zasune do...

Způsob analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 261316

Dátum: 12.01.1989

Autori: Součková Libuše, Halámek Emil, Přikryl František

MPK: G01N 21/00, G01N 21/75

Značky: diethyllysergamidu, nitrofenoly, způsob, analýzy

Text:

...3 a R je methyl, halogen nebo fenyl,při pH 1 až 3 a extrahuje seuhlovodikovým rozpouštědlem, chloroformem, tetraohlormethanem nebo 1,l,2,2-tetrachlorethanem a zbarvený extrakt se měří kolorimetrícky při vlnové délce 385 až 405 nm.Výhodou vypracovaného postupu je možnost stanovení diethyllysergamidu až do koncentrace 2.10-6 mol.dm 3. Použití extrakčně spektrofotometrického způsobu analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly je nové, protože...