G01N 21/64

Expandovateľné polystyrénové častice, ich zmes, spôsob ich výroby a z nich vyrobený tvarovaný výrobok z polystyrénovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286996

Dátum: 17.08.2009

Autor: Eberstaller Roman

MPK: B07C 5/342, C08J 9/00, C08L 25/00...

Značky: změs, výroby, expandovateľné, částice, výrobok, polystyrénovej, tvarovaný, spôsob, polystyrenové, vyrobený

Zhrnutie / Anotácia:

Expandovateľné polystyrénové častice sú vybavené značkovaním, ktoré tvorí najmenej jeden zjasňovací prostriedok, ktorý absorbuje UV lúče. Tento zjasňovací prostriedok je zapracovaný do tyčinkovitých, extrúziou naplynovaných granulátových častíc, ktoré majú jednotnú veľkosť častíc. Spôsob výroby takýchto polystyrénových častíc predpokladá, že polystyrén sa extruduje a granuluje spolu s najmenej jedným hnacím prostriedkom a najmenej jedným...

Zariadenie na stanovenie mykotoxínov a spôsob tohto stanovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13963

Dátum: 13.12.2006

Autori: Burmeister Jens, Häuser-hahn Isolde, Rabe Uwe, Dorn Ingmar

MPK: G01N 21/77, G01N 21/64, G01N 33/543...

Značky: tohto, stanovenia, zariadenie, stanovenie, spôsob, mykotoxínov

Text:

...potrebné nákladné systémy na zaznamenanie tluorescencie. V dôsledku toho nie je možné na tomto základe vyvinúť rýchly test, ktorý by bolo možné uskutočniť priamo namieste mimo analytické laboratórium.F. S. Ligler a kol., Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2003, 377, 3, 469 - 477 opisujú metódu stanovenia mykotoxínov pomocou vlnovodného senzoru s použitím kompetitívnehofluorescenčného imunotestu. Na stanovenie mykotoxínu fumonizinu tu bol...

Sonda pre meranie obsahu kyslíka v biologickom tkanive a katéter s takou sondou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6567

Dátum: 17.05.2006

Autor: Kunze Gerd

MPK: A61B 5/00, G01N 21/64

Značky: sondou, tkanive, meranie, obsahu, kyslíka, takou, biologickom, katéter, sonda

Text:

...vzniknú so známymi senzormi s optickými vláknamiveľmi rozdielne namerané hodnoty obsahu voľného kyslíka, čo takmerznemožňuje interpretáciu jednotlivého merania.Úkolom predloženého vynálezu preto je sondu v úvode zmieneného druhu vylepšiť ďalej tak, že citlivosť vlákien v mieste merania voči rušivým vplyvom okolia je znížená a možnostiinterpretácie výsledkov merania sú zlepšené.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený sondou so...

Zariadenie pre farmaceutickú výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15126

Dátum: 09.06.2005

Autori: Tainsh David, Wagner David, Fiesser Frederick, Clarke Allan, Rudd David, Doughty David George

MPK: A61J 3/00, B05C 11/10, A61J 3/10...

Značky: zariadenie, farmaceutickú, výrobu

Text:

...produktov.0022 Tieto a ďalšie ciele a výhody predloženého vynálezu sú poskytované pomocou zariadenia, nárokovaného pre výrobu farmaceutického produktu, ktorý zahrnuje nosný substrát a dávku API. Zariadenie zahmuje dávkovaci modul, ktorý dávkuje príslušnú dávku API do každého z nosných substrátov.0023 Predkladaný vynález poskytuje zariadenie alebo stroj na výrobu farmaceutického výrobku, ktorý vykazuje nosný substrát a dávku...

Zariadenie a spôsob na kontrolu nalepeného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4760

Dátum: 31.07.2003

Autori: Kraft Eberhardt, Wild Hans-peter

MPK: B65B 61/20, G01N 21/64, B65B 57/00...

Značky: zariadenie, kontrolu, spôsob, předmětů, nalepeného

Text:

...na kontrolu, či vrecúško na slamku s na ňoin sa nachadzzijticíiii lepidlom je na íölitwvoíii vrecku nalepenć lýmĺt) lepidlom. sa toto lepidlo exeituje. najjriklarl sa (vsvetlí svetlom. a následne sa selektívne (letegujje lepidlom vytvorené luminiseetičrie svetlo.Pritom je Iýhodnci keď je lepidlo ľahko opticky dostupne. čo sa Limožní napríklad Jrínajmenšom čiastočne priehľadnýin vrecúškom na slamktr.U slamiek na pitie. zavarených do...

Reflexní kyvetor pro fluorimetrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 257587

Dátum: 16.05.1988

Autori: Havel Josef, Kubáň Vlastimil

MPK: G01J 4/00, G01N 21/64

Značky: fluorimetrická, měření, reflexní, kyvetor

Text:

...sfárické zrcadle, jehož střed křivosti leží ve středu nosiče vzorku, eventuálně poněkud před vzorkem. Pomocná reflexní plocha vrací zpět na ni dopadající emitované fluorescenční záření na vzorek, nebo těsně před něj, a tak je po odrazu od parabolickêho zrcadla i toto fluorescenčni záření sousřečováno na detektor, případně na vstup optické soustavy detektoru, například čočku, vstupní štěrbinu nebo světlovod.Teoretická účinnost...

Způsob stanovení uranu a analyzátor k jeho stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252118

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vrchlabský Milan, Havel Josef, Kohn Zdeněk

MPK: G01N 21/64

Značky: způsob, analyzátor, stanovení, uranu

Text:

...9 zatímco balastní látky jsou z ní odvedeny do odpadu L 4, přes äesticestný kohout. Q v poloze Q.Zmenou polohy čtyřcostného kohoutu 2 do polohy B, jak je znázorněno na obr. 5, je proplachovací kapallna za zásobníku 2, čerpadlem 1 přes čtyřceetnýĺrohout i v poloze g,dávkovací kohout 1 v poloze Ľ e šesticeatrLý kohout § v poloze g dopravena na aorpční mlkrokolonu 2, kde vypláchne zbytky maskovecí směsi e upraví optické vlastnosti...

Spektrofluorimetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 244537

Dátum: 16.02.1987

Autori: Vitinger Jioí, Bydžovský Jan, Sládek Milan, Svoboda Václav, Vanik Jan, Šimek Jioí, Vávra Vojtich

MPK: G01J 3/30, G01N 21/64

Značky: spektrofluorimetr

Text:

...M monoXp 0 MaT 0 p 0 M emuccmm ycraaonueuo nnocnoe sepuano.Hpm emom nnocxoe aepxano ycmanonneno non yruom 45 ° K Hanpanneuum nanammero na Hero caewoaoro nyqna.Kpome TOPO, umnwnupmuecnnm Monynnrop conepmmm Kopnyc c uemupsmn npopesnmm M pesmemenauñ B nem cwaxan c qerupbma npopeaamu, Mmemmmñ peBepcmBHuñ npmaon/znywpm cranana ycmanonnena n 0 B 0 p 0 THaH pamxa, M Ha era nuywpenHeü nonepxnocmm aaKpenneHu orpanmqumenm nonopoma pamxw,oäecneumnammme...