G01N 21/27

Způsob fotometrického stanovení chloridů difenylkarbazonem v přítomnosti hydrogensulfidické nebo sulfidické skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269928

Dátum: 14.05.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 21/27

Značky: hydrogensulfidické, difenylkarbazonem, skupiny, přítomnosti, fotometrického, způsob, sulfidické, stanovení, chloridů

Text:

...hydrolýze vizmutité soli. protože analyzovaná vzorky vody mají obvykle neutrá 1 nLPrídavek tohoto směsněho roztoku nezabraňuje možnosti použít extrakce výsledného barevného komplexu do chloroformu nebo chloridu uhličitého. Přídavek kyseliny vinné však snižuje zabarvení komplexu o 30 až 40 . Výhodou postupu podle vynálezu je vysoká citlivost stanovení - ve vodné tázi 5 až 10059 Ci/50 ml, v organické fázi 0,5 až 25 g cl/50 ml,aníž by se...

Způsob fotometrického stanovení nedostatku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259455

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: fotometrického, způsob, nedostatku, kyslíku, stanovení

Text:

...se proto jako vhodné a účelné, aby byl vyřešen pracovní psotup který nebude mít nevýhody dosud známých metod. Uvedený cíl je dosažen tímto vynálezem, jehož předmětem je způsob fotometrického stanovení nedostatku kyslíku v materiáloch pro výrobu monokrystalů na bázi oxidu vizmutitého za poutíží 2,2-dipyridilu nebo 1,10-fenantrolinu jako komplexotvorných látek ve vodném prostředí. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na...

Způsob kalibrace analyzátorů pro stanovení kyslíku a dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257512

Dátum: 16.05.1988

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 21/27

Značky: analyzátorů, způsob, kyslíku, kalibrace, dusíku, stanovení

Text:

...s ověřeným nízkym obsahom kyslíku a dusíku, nejlépe menším než 10 ppm.Výzkumem chování systému alkalický dusičnan-kovový nosič-grafit za vysokých teplot v inertní atmosféře, tj. za reakčních podmínek obvyklých V používaných analyzátcrech, bylo metodou kvadrupôlové hmotnostní spektrometrie zjištěno, že redukce dusičnanu probíhá kvantitativně, přičemž jedinými plýnnými reakčnímí produkty obsahujícími kyslík a dusík jsou oxid uhelnatý,resp....

Způsob fotometrického stanovení kovového olova v materiálech pro výrobu monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254535

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: způsob, monokrystalů, olova, materiálech, fotometrického, stanovení, výrobu, kovového

Text:

...je dosažen tímto vynálezem, jehož předmětem je způsob fotometrického stanovení kovového olova v chloridu olovnatém za použití 2,2-dipyridylu nebo 1,10-fenantrolinu ve vodněm prostředí nebo po extrakci iontového asociátu železnatých iontů s 1,10-fenantrolínem a chloristanem do směsi nitrobenzen-chloroform.Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na zkoumanou látku působí v inertní atmosféře, za teploty B 5-95 °C a v prostředí...

Absorpční sektrofotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 254461

Dátum: 15.01.1988

Autori: Glanc Antonín, Matušek Miroslav

MPK: G01N 21/27

Značky: sektrofotometr, absorpční

Text:

...transparence T na vlnové délce) a tlouštce filtrú, je patrno z porovnánídvou dvojic kŕivek a to dvojice 4 a 5 a dvojice křivek a to dvojice 4 a 5 a dvojice 6 a 7.Křivka 3 s maximem na vlnové délce 15 m byla zkonstruována při použití filtrú tlouštky 50 mm a 10 mm, kdežto křivka 5 byla odvozena při použití filtrů o tlouščkách 5 mm a 1 mm. Tím, že poměr tlouštěk je V obou případech týž, se dosahuje stejné strmosti i výšky obou křivek 3 a Ě,...

Dvousložková činidlo pro fotometrické stanovení celkového bilirubinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239424

Dátum: 16.04.1987

Autori: Gorgoo Oldoich, Mostecký Jioí Akademik

MPK: G01N 21/27

Značky: fotometrické, bilirubinu, celkového, dvousložková, stanovení, činidlo

Text:

...nebo glukosy, a jejich emłeí v poměru 110 al. 101, a se smčsi, obsahující na 1 mol anorgonickć nebo organické kyseliny, jako například kyseliny chlorovodíkové,sírová, roetoročné, chloriste, citrónová, amidoeulfonovo nebo tenylsultonové nebo naftylsulfonovó, 0,05 a 0,6 kg neionogenního tensidu, jako napríklad othoxylovaného oleylalkoholu, polyoxyetłvlenlaurylotheru nebo p-isooktylfonoazypolyethouethanolu a poptípadč 2 ai 2 500 molů...

Spôsob stanovenia a rozlíšenia usadenín vo vodných predhydrolyzátoch pri výrobe buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233879

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jacko Jozef, Pľutová Mária, Mozoľová Lujza, Šutý Ladislav

MPK: G01N 21/27, D21C 9/00

Značky: výrobe, predhydrolyzátoch, spôsob, stanovenia, usadenín, buničiny, rozlíšenia, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru analytických metód používaných pri výrobe buničiny. Rieši spôsob stanovenia a rozlíšenia usadenín vo vodných predhydrolyzátoch pri výrobe buničiny. Postupuje sa tak, že usadeniny kalového alebo živičného typu po sedimentácii a filtrácii sa podľa vynálezu izolované rozpustia za izbovej teploty v 0,01 N až 1,0 N vodnom roztoku hydroxidov alkalických kovov a ďalej sa stanovujú spektrofotometricky meraním absorbancie týchto...

Způsob kvantitativního stanovení azoimidu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 247689

Dátum: 15.01.1987

Autori: Richter Zdeněk, Pešata Vladimír, Strnad Jiří

MPK: G01N 21/27

Značky: azoimidu, kvantitativního, stanovení, způsob, ovzduší

Text:

...případech helium při rychlosti proudění 60 om 3 min.- 1. Výparná komůrka se ohřívá na l 40 ° G objem vzorku/ul. Vzorky vzduchu se analyzují přímo v množství long. Indikace je založena na měření tepelné vodivosti. Tyto dosud známé způsoby a metody mají řadu nevýhod. Při jejich aplikaoích vo výrobnách třaekavin dochází k porušo~ vání předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, výžadují složité aparatury a měření koncentrace azoimidu nelze...

Substrát pro přípravu elučních pufrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232330

Dátum: 15.07.1986

Autori: Keprtová Eva, Pospíšil Richard

MPK: G01N 21/27

Značky: přípravu, elučních, pufrů, substrát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodného roztoku základního koncentrátu pro přípravu elučních pufrů, použitelných pro stanovení volných aminokyselin ve fyziologických tekutinách, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 100,0 až 110,0 g kyseliny citrónové a 120,0 až 130 g hydroxidu lithného a popřípadě vodu.

Spôsob stanovenia koncentrácie farbiacich prostriedkov v polyoefínoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 232309

Dátum: 15.07.1986

Autori: Harmaniaková Pavla, Marcinčin Antón, Guldanová Eva, Ondrejmiška Koloman, Zemanová Elena

MPK: G01N 21/27

Značky: koncentrácie, farbiacich, polyoefínoch, spôsob, prostriedkov, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia koncentrácie farbiacich prostriedkov v polyolefínoch. Postupuje sa tým spôsobom, že vrstva polyolefínu sa preperie vo vode za varu a vysuší do konštantnéj váhy, potom sa polyolefín varí v xyléne pri teplote varu xylénu najmenej počas 15 minút, s výhodou 30 minút a disperzia pigmentu v xyléne sa fotometricky stanovuje pri teplote 140 °C ( 2 °C pri vlnovej dĺžke zodpovedajúcej maximálnej absorpcii svetla pre dané...

Způsob sledování změn disperzity azopigmentu na bázi kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 242028

Dátum: 22.08.1985

Autori: Lakatoš Michal, Kubrický Imrich, Kollárovits Štefan

MPK: G01N 21/27

Značky: kyseliny, azopigmentu, disperzity, 3-hydroxy-2-naftoové, bázi, změn, způsob, sledování

Text:

...1 se přídavą kein dímetylformamidu převede na pravý roztok a jeho absorbance se změří při vlnové déloe 511 um hodnota A 511). jak suspenze za přídavku například oxetylovaného oleylalkoholu, tak i pravý roztok pigmentu v dimetylformamidu splňují Lambert-Beerův zákon (suspenze po korekci vlivu částečně rozpustoosti pigmentu a poskytují stálé hodnoty extinkcí po několik dní. Analytické suspenze pigmentu se musi ovšem vždy při měření...