G01N 21/01

Zariadenie na meranie priepustnosti svetla okenných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7475

Dátum: 01.07.2016

Autori: Brodnianská Zuzana, Černecký Jozef, Koniar Ján, Červenák Ľudovít

MPK: E06B 9/52, G01N 21/01

Značky: sietí, okenných, meranie, světla, zariadenie, priepustnosti

Text:

...súčiniteľa prechodu tepla podľa STN EN ISO 10077-1. Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla metódou teplej komory je opísané v norme STN EN ISO 12567-1. Značná pozornosť sa venuje aj tepelno-technickým vlastnostiam budov (napr. STN EN ISO 13789 Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním). Porovnávaniu a hodnoteniu parametrov okenných sietí, napríklad z pohľadu fyzikálnych faktorov, však nie je venovaná dostatočná pozornosť.Na meranie...

Plášťová sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 270268

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jiřímský Václav, Sladký Petr, Štěpánek Josef

MPK: G01N 29/00, G01N 21/01

Značky: plastová, sonda

Text:

...snese tlekovou zútěž přes 10 MPa. Se sefírovými světlovody a pláěti ze žárupevně nerezaväjíoí oceli může sonda precovet při teplotách okolo 1 000 °G jako evětlcvodný teploměr. vhodnými rozměry s materiâlovým prcvedením lze sondou vésti optický nebo zvukový signál z míst hrozících výbuchom. Sonda je vhodná. k zevůdění e snímání optických nebo akustických eignán lů do chemických roektorů nebo fermenteöníoh tanku. Sondu lze používat i ke...

Zařízení k průběžné terénní kontrole úniku ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270267

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vacek Karel Akademik, Šmied Robert, Dočekal Jiří, Sladký Petr

MPK: G01N 21/01

Značky: terénní, produktů, průběžné, ropných, kontrole, úniku, zařízení

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že odstraňuje nutnost odbě ru kontrolních vzorků a umožňuje průběžnou, to je v čase spojitou optickou reflexni itrsnsmisní analýzu prítomnosti ropného znečištění vodního zdroje nebo toku v libovolná fyzikálně-chemicke formě, jakou je pěna, vrstevnatá skvrna nebo emulgovaná a částečně rozpuštěná disperze a podobně, přičemž výskyt znečištění lze signalizovat pomocí běžných automati.,Sních elektronických prostředků....

Kontinuální kapalinový analyzátor stopových koncentrací chloridových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269643

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolář Milan, Volf Radko, Veselý Vladimír, Doležal Bohuslav, Jedináková Věra, Horejš Jan

MPK: G01N 21/01

Značky: iontů, koncentrací, stopových, analyzátor, chloridových, kapalinový, kontinuální

Text:

...druhého směšovacího T-kusu łł, který je rovněž propojen s prvním směšovacím T-kusem Z. výstup druhého směšovacího T-kusu Ai je spojen s průtočnou kyvetou łg, jejíž jeden výstup je spojen s odpodem łg a která je dále.napojeno na ovládací a vyhodnocovocí zařízení 51. výstupy ovládacího a vyhodnocovacího zařízení łz jsou elektrickými vodiči propojeny s třetím elektronicky řiditelným kapalinovým kohoutem łg, s druhým elektronicky řiditelným...

Zařízení pro optickou kontrolu průhledných elektrodových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263668

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doubek Jan, Michalička Jan

MPK: G01N 21/01

Značky: kontrolu, elektrodových, zařízení, optickou, průhledných, soustav

Text:

...vynálezu je dále popsân pomocí výkresu, kde na obr. 1 je znázorněno celkove uspořádání s projekčním mikroskopem, na obr. Z je pohled na uložení kontrolované součástky.Na pracovní ploše lg projekčního mikroskopu l na obr. 1 je umístěn polarizátor §. Nad ním je na podložce § uložena kontrolovaná součástka 1. tvořená průhledným substrátem Zł a elektrodovou soustavou lg. Na elektrodové soustavě lg je rozprostřena vrstva g kapalných krystalů,...

Čidlo hlídače odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263403

Dátum: 11.04.1989

Autor: Neuwirth Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: čidlo, hlídače, odpadních

Text:

...přičemž části trubice mezi potrubními přípojkami a válcovou komorou jsou opatřeny neprůsvitnou vrstvou.čidlo podle vynálezu umožňuje přetržitou i kontinuální kontrolu alkality roztoku, pracuje přesně a spolehlivě bez potřeby zásahu obsluhy a jeho výstupní signál může být použit v analogové podobě, formou akustické nebo optické signalizace, registračního-grafického zápisu nebo použit jako signál pro akční prvky příslušného regulačního...

Zapojení pro automatickou mixaci vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263278

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ungr Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: zapojení, mixaci, vzorků, automatickou

Text:

...jsou znázorněna přerušovanými čarami.zapojení pro automatickou mixaci vzorku podle vynálezu spojuje první podavač lvzorků,druhý podavač vzorků 3, vícekanálové peristaltické čerpadlo 1, dvě nebo více dávkovací pístová čerpadla 1 a dvě nebo více zásobní lahve 5 reagencií. Tyto přístroje samy o sobě jsou určený k jiným účelům, teprve jejich zapojením podle vynálezu je dooíleno synchronizace chodu prvního podavače ł a druhého podavače 2 a je...

Zařízení pro měření a testování vlastností pyroelektrických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260655

Dátum: 12.01.1989

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01N 21/01

Značky: zařízení, vlastností, měření, testování, materiálů, pyroelektrických

Text:

...pýroelektriokýoh či~ho čidla Q. To má za následok změnu epontánní polarisace materiá 260 855Elektricky stíněný konektor umožňuje vkládat vyměňovaná pyroelektrická čidla vždy do přesně etejné-polohy v dráze infračervených paprsků. Odezvy těchto čidel nejsou ovlivněny paraeitními elektrickými poli a zařazením impedančniho převodníku co nejbliže k pyroelektrickénu čidlu se transformuje vyeokoimpedanční signál na nízkoimpedanční, odolný...

Způsob vizuální kontroly závad objektu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259017

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mazurik Boris, Košelev Vladimir

MPK: H04N 9/64, G01N 21/01

Značky: tohoto, zařízení, způsob, vizuální, objektu, závad, provádění, způsobu, kontroly

Text:

...TenenH 3 HoHHoro curnana, npH srom nepnmň Buxon mopMHponaTena H 3 MepHF wennuoň pemerxu coeHHeH c ynpannnwmuu nxonou aunnnvyuoro HcKpHMHHawopaQ a amopqň nmxo coenHHeH c ynpannnmmnu nxonou opMHpoBaTenx son nàocrpancrneunoů nHcKpeTHsauHH, nepnuü nuxon KOTODOFO coenuueu c anpecnmw sxoom GnoKa naMñTH, a nwopoň Bmxon c ynpaBnnmmHM Bxoom HSMGDHTGHH apeueuaoro Hnrepnana. - . AKamnomy anemenry paanomenns Hsoöpameunn, oTo 6 paxaeMOFo Ha sxpaue...

Zařízení pro stanovení obsahu dusičnanů, rozpuštěných organických látek a velikosti zákalu vod, zejména povrchových, podzemních a pitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 256869

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šetřil Stanislav, Mrkva Miroslav

MPK: G01N 21/01

Značky: zařízení, podzemních, stanovení, velikostí, zejména, povrchových, pitných, rozpuštěných, látek, zákalů, dusičnanu, obsahu, organických

Text:

...kanály se rozumí soubory elektronických obvodů pří-« slušejících vždy k měření jedné složky jakosti vod.Měřicí kanály á, §, 1 zahrnují předzesilovače ŠEJ gg 13, na něž navazují logaritmické zesilovače 55, 53, lg, jejichž výstupy jsou napojený na vstupy sčítacích zesilovačů §g, QA, 4.Výstupy sčítacích zesilovačú 55, 55. 11 jsou vedeny na víceliniový registrační přístroj 5 a V případě použití tiskárny gg jsou rovněž vedený na vstupy...

Zariadenie na elektrooptickú kontrolu, triedenie a značenie drevných povrchov s laserovým svetelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236224

Dátum: 01.02.1988

Autori: Žilinec Ján, Orech Július Tibor, Požgaj Emil, Kleskeňová Miroslava, Rajczy Ladislav, Garaj Jozef, Kyška Rudolf, Georgiev Ivan

MPK: G01N 21/01

Značky: značenie, kontrolu, světelným, drevných, laserovým, zariadenie, povrchov, zdrojom, elektrooptickú, triedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vykonávanie objektívnej kontroly drevných povrchov, dosiahnutie optimálnej rozlišovacej schopnosti, najmä vád menších rozmerov a vykonávanie neštandartných triedení podľa špecifických požiadaviek. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne umiestnením funkčných prvkov zariadenia na nadstavbách s presnými priečnymi a pozdĺžnymi suportami pohybujúcimi sa po optickej hlavici justažneho rámu, čím je umožnená ich presná justáž s...

Absorpční zařízení pro mikrostanovení těkavých látek s fotometrickou indikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242446

Dátum: 01.12.1987

Autori: Schingnitz Manfred, Rodionov Boris, Avraamov Jevgenij

MPK: G01N 21/01

Značky: indikaci, těkavých, fotometrickou, absorpční, mikrostanovení, látek, zařízení

Text:

...na obr. 1, do vhodného absorpčního prostředí, které je upraveno tak, aby vykazovalo absorpoi v oblasti víditelného záření. Učinkem stenovované látkydojde ke změně zabarvení absorpčního roztoku, která je sledovánaujdvoupaprskovým fotoelektrickým čidlem Ž, jehož rozdílový signál j po překročení předem stanovené hodnoty uvede do chodu automatic- 3 h 242 446 kou mikrobyretu, která dávkuje titrační čínidlo až do obnovenípůvodního zbarvení...

Zapojení vyhodnocovací části měřiče prašností ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 239455

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Dalibor, Vybíhal Jaromír

MPK: G01N 21/01

Značky: zapojení, vyhodnocovací, částí, ovzduší, prašnosti, měřiče

Text:

...energie, jednak tím, že větrací jednotky nahěží trvale, s hlavně tím, že při vypnutám Větrání v otooném období klesají nároky na vytápění. Dále vynález umožňuje sledovat prašnost ovzduší pro účely bezpečnosti s ochrany zdraví při práci,pro technologické podmínky apod.Na připojeném výkresu je blokově znázorněn příklad zapojení měřiče praànosti, zejménajeho vyhodnocovací části podle vynálezu.Odberové sonda 1 je tvořeno zdrojem g konetanmího...

Zařízení pro dvoupaprskovou fotometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249823

Dátum: 15.04.1987

Autori: Plšková Daniela, Opluštil Václav, Adamec Vratislav

MPK: G01N 21/01

Značky: fotometrii, dvoupaprskovou, zařízení

Text:

...je to, že měřicí a referenöni paprsek je stacionárni, neni rušen pohybujicí se plochou zrcadle. ąVhodnýmkonstrukönim uspořádánim bylo dosaženo zkŕáceni doby,během níž dochází k postupnému zacioňcvúni či odcloňováni paprsku dopadajíciho na kyvetu, tedy doby, kdy výstupní signál detektoru neni úměrný transmitaci. Timto způsobem se výrazně zrychli odozva přístroje. časový průběh výatupního signálu z fotodetektoru klade nižší nároky na parametry...

Zařízení pro vyhodnocování měření zakarbonování pístů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233639

Dátum: 01.03.1987

Autor: Rödig Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: vyhodnocování, spalovacích, pístů, měření, zakarbonování, zařízení, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhodnocovací část obsahuje vstupní zesilovač, napojený vstupem na fotonku a výstupem na AD převodník, jehož čtyři výstupy jsou napojeny na vstupy dekodéru převodníku. Pátý výstup je napojen na časovou základnu, šestý výstup na výstupní zesilovač, jehož výstup je napojen na vstup elektrického psacího stroje.

Zapojení průběžného měřiče stupně degradace průmyslových kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236560

Dátum: 15.11.1986

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01N 21/01

Značky: kapalin, průmyslových, měřiče, degradace, stupně, zapojení, průběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení pro měření stupně znečištění průmyslových kapalin, například olejů u spalovacích motorů, převodových olejů apod. Podstata vynálezu spočívá ve změření změny absorpce světelného signálu v průmyslové kapalině. Měření je prováděno optoelektrickým obvodem tvořeným zdrojem světla, od kterého je veden optický kabel, přerušený v průmyslové kapalině konstantní mezerou, dále přes detektor na proporcionálně-integrační zesilovač,...