G01N 21/00

Dopravníkový systém s integrovaným dynamickým osvetlením na využitie v strojovom videní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7368

Dátum: 01.03.2016

Autori: Dubják Ján, Hošovský Alexander, Židek Kamil, Piteľ Ján

MPK: B07C 5/342, G01N 21/00, G01B 11/00...

Značky: systém, integrovaným, dynamickým, využitie, videní, osvětlením, strojovom, dopravníkový

Text:

...dokumentoch° US 6624597 B 2 Systems and methods for providing illumination in machine vision systems,a .- . . . . n ~ ~~r,esholding module with IR LED light source for a contact image sensor, q.- US 7859595, Flicker-free adaptive thresholding or ambient ig t through unrendered color space, w i ° Seulin, R. Merienne F., Gorria, . Dynamic 1 g Le 2 i, Univ. de Bourgogne, Le Creusot, France, š ° A Practical Guide to Machine Vision...

Zariadenie na optické triedenie zmesi námeľa a obilniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5668

Dátum: 04.03.2011

Autori: Raška Jiří, Švehlík Zdeněk

MPK: B07C 5/00, B07B 9/00, G01N 21/00...

Značky: námeľa, triedenie, zmesí, optické, obilniny, zariadenie

Text:

...princípe Do zásobníka l je dopravovaná zmes materiálu, ktorý má byť vytriedený, ktorým je zmes námeľu a raže. Cez vibračnú jednotku z, ktorou sú výhodne vibračné pláty, je zmes rovnomerne rozprestretá do jednej vrstvy, t. j. žiadna častica (zmo) neleží na sebe a je dopravená do sklzu i uskutočneného formou troch dopravných kanálov, ktoré zmes dopravia do nižšie položenej optickej jednotky A. Na každý dopravný kanál je napojená...

Objemová akustooptická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269357

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klíma Miloš, Košťál Emil, Barta Čestmír

MPK: G01J 3/14, G01N 21/00, G02B 5/04...

Značky: jednotka, akustooptická, objemová

Text:

...k této boční stěně s píezoelektrickýn nčnlčem je pak umístěn ebsorbér.objemová akustooptícká jednotka podle vynálczu dosahuje oproti dosavadním řeše. nín velkou iířku pąsna akustooptické interakce, což-dovoluje u intenzítního noduléto ru dosáhnout vyäšího nezního nodulačního kmitočtu. Navíc je současně splněna pcdmínka na×inàlnívitupní úhlové apertury, což je zvláätě významne při aplikací ladítelných optických řiltrů s obrazovýni...

Měrná kyveta pro stanovení absorpce světelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267610

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žemlička Jan, Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír, Tříska Aleš, Hejl Milan

MPK: G01N 21/00

Značky: měrná, absorpce, záření, kyveta, stanovení, světelného

Text:

...ze zdroje Ž svetelného zàření, ktorý je od svého vstupu 1 do měrné kyvety střídavč ocrálí od víka A a 3 mérné kyvety a po n odrazech opustí výstupem jj měrnou kyvetu.Na bckorysu celého zařízení na obr. A je uvedena usporádání celého zařízení včetně zdroje Q světelného zárení a detektoru lg světelného zátení.Na obr. 5 je zakreslena dráha světcĺnćho paprsku Z v půdorysném průmětu. Měrná kyveta je v tomto případě tvoŕena pouze jedním...

Způsob stanovení prašnosti sypkých materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266853

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dočekal Petr, Jakl Jaroslav

MPK: G01N 21/00

Značky: stanovení, sypkých, materiálů, prašnosti, provádění, tohoto, zařízení, způsob, způsobu

Text:

...dále Zesilovač ll, spojený jednak se zapisovačem 12, jednak s převodníkem 13 A/D,který je dále napojen na digitální voltmetr 14 aNa obr. 4 je znázorněn graf sloužicí k zhodnocení výsledků. Na ose x je nanesen čas v sec. a na ose y transmitanee v . Usek křivky do bodu P znázorňuje nastavení poěáteční hodnoty. V bodě P dojde k nasypání vzorku a tím k výraznému snížení transmitance do bodu A,který je počátkem měření. Sedimentaeí dochází ke...

Činidlo pre fotometrické stanovenie hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266281

Dátum: 13.12.1989

Autori: Novák Marko, Hlatký Juraj

MPK: G01N 21/00

Značky: stanovenie, fotometrické, hydrazinu, činidlo

Text:

...pre fotometrícké stanovenie hydrazínu podľa vynálezu, ktoré pozostáva z 1,5 gramu p-dimetylaminobenzaldehydu, 90 až 120 gramov dihydrátu kyseliny šľavclove rozpustených a doplnených do jedného litra demineralizovanou vodou.PoužiLie kyseliny šťavelovej v činidle umožňuje vylepšenie termickej stability merania farebného produktu. Ďalšou výhodou činídla je možnosť použitia o rád nižších koncentrácii p-dimetylamínobenzaldehydu, ako v...

Zariadenie na zistovanie kvality čela kmeňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264986

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: G01N 21/00

Značky: čela, zariadenie, zisťovanie, kmeňov, kvality

Text:

...elektrických veličin (napätie, prúd, odpor) jednak na fotoelementoch Ä, naproti ktorým je čelo kmeňa, jednak na výkyvných kontaktoch 3, ktoré sú v dotyku s čelom kmeňa 2. Okrem týchto uvedených elektrických veličín sa môžu na výkyvných kontaktoch 5, resp. na iných kontaktoch uložených na lište l za týmto účelom zisťovat stavy, ked sú tieto V kontakte s čelom kmeňa g - napr. log 1 a ked vplyvom trhliny nie sú v kontakte s čelom kmeňa 3, čomu...

Způsob stanovení ergotaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263738

Dátum: 11.04.1989

Autori: Karlíček Rolf, Polášek Miroslav, Solich Petr

MPK: G01N 21/00

Značky: způsob, stanovení, ergotaminu

Text:

...je měření fluorescence několikanásobně cítlivějši ve srovnání s dosud používanou spektrofotometrickou metodou, tekže je možno stanovit až etokrát nižší koncentrace ergotaminuA/O,5,ug-mll/. Vzhledem k tomu, že přidavné látky při~ tomné v ínjekcích a kapkách naruší fluorescenci ersotaminu, je možno v těchto připravcich stanovit ergotamin přímo, bez izolace extrakci do chloroformu. lKapalný vzorek, obsahující ergotamin V roztoku l až 3 hmot....

Snímací část zařízení pro zjišťování přítomnosti kapalin s obsahem vody v lahvích

Načítavanie...

Číslo patentu: 261731

Dátum: 10.02.1989

Autori: Moucha Jaroslav, Kolomazníková Věra, Klíma Jiří, Jindra Jan

MPK: G01N 21/00

Značky: zařízení, obsahem, lahvích, přítomnosti, část, zjišťování, snímací, kapalin

Text:

...k telekomunikačním účelům. Je jí předřazen ínterferenční dielektrický infračervený filtr ii, jaký se používá například při astronomicxých pozorovánícö. Druhý foto~ elektrický prvek lg je vytvořen na bázi křemíku a může jím být například fototranzistor.s výrobním označením KPX-81. Podle znázornění na obr. 2 je výstup prvního fotoelektrického prvku lg napojen přes první zesilovač 12 na komparátor lg, zatímco druhý fotoelektrický prvek 1 je...

Způsob analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 261316

Dátum: 12.01.1989

Autori: Halámek Emil, Přikryl František, Součková Libuše

MPK: G01N 21/75, G01N 21/00

Značky: analýzy, nitrofenoly, diethyllysergamidu, způsob

Text:

...3 a R je methyl, halogen nebo fenyl,při pH 1 až 3 a extrahuje seuhlovodikovým rozpouštědlem, chloroformem, tetraohlormethanem nebo 1,l,2,2-tetrachlorethanem a zbarvený extrakt se měří kolorimetrícky při vlnové délce 385 až 405 nm.Výhodou vypracovaného postupu je možnost stanovení diethyllysergamidu až do koncentrace 2.10-6 mol.dm 3. Použití extrakčně spektrofotometrického způsobu analýzy diethyllysergamidu nitrofenoly je nové, protože...

Způsob analýzy diethyllysergamidu azobenzennaftalensulfonany

Načítavanie...

Číslo patentu: 261315

Dátum: 12.01.1989

Autori: Souček Jan, Halámek Emil

MPK: G01N 21/00

Značky: azobenzennaftalensulfonany, analýzy, způsob, diethyllysergamidu

Text:

...při pH 1 až 5,5 benzenem, chloroformm, 1,1.2.2-tetrachlorethanem, tetrachlormethanem, xylénem nebo toluénem, načež žlutě až červené zbarvený roztok iontového asociátu diethyllyserqamidu s azobenzennaftalensulfonanem se měří kolorimetricky.Výhodou vypracovaného postupu je možnost stanovení diethyllysergamidu až do koncentrace. stanovení neruší přítomnost kodeinu, fysostigminu, morfínu, yohimbinu,dihydroergotaminu, atropinu, hyoscyaminu,...

Způsob laboratorní přípravy vzorku pro spektrální stanovení koncentrací bóru v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 257555

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čechura Jaroslav, Řezáčová Alena

MPK: G01N 21/00

Značky: laboratorní, spektrální, stanovení, bóru, přípravy, materiálech, kovových, koncentrací, způsob, vzorků

Text:

...zchladnout.Takto pripravený vzorek umožňuje použití spektrální analytické metody, jejíž aplikacílze podstatné zkrátit dobu analýzy, snížit pracnost a zvýšit spolehlivost stanovení bóru v uve deném koncentračním intervalu.vynález byl ověřen pro použití v analytických laboratořích pro stanovení vyšších koncentrací bóru v kovových materiálech na bázi železa nebo niklu. Jako příklad provedení je popsán způsob přípravy vzorku pro stanovení 1 až...

Snímač průtoku kapaliny průsvitnou tenkou trubkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257405

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dubský Pavel, Kucharski Maciej, Trezzi Michael, Jehnička Jiří, Mudra Petr, Všetečka Jaroslav

MPK: G01N 21/00, G01F 13/00

Značky: průtoku, trubkou, průsvitnou, kapaliny, tenkou, snímač

Text:

...optického konektoru a výstupního optického vlákna umístěného ve výstupníNový a vyšší účinek snímače průtoku kapaliny podle vynélezu spočíva ve vyřešení obtížného problému rychlého a přeeného nasta- vení optických vláken do optické osy optického konektoru a součas ně kolmo k podélné ose průsvitné tenké trubky v místě tvořícím sledovanou zónu, ve které proudí kapalina, jejíž množství má býtsledováno a měřeno. Mechanická konstrukce celého...

Spôsob analýzy zmesi látok vznikajúcich karboxymetyláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252969

Dátum: 15.10.1987

Autori: Střešinková Dagmar, Halmo František

MPK: G01N 21/00

Značky: zmesí, analýzy, vznikajúcich, spôsob, látok, karboxymetyláciou

Text:

...Zmes obsahovala metylestery kyselín typovs celkovým počtom atómov uhlíka 9 až 15. jeden zo substituentov R 1, R 2 je atóm vodíka, druhý je alkyl s počtom atomov uhlika 6 až 11, alebo oba sú alkyl rovnakej alebo rôznej dlžky s počtom atómov uhlíka 1až 11, pričom celková uhlovodíková časť R 1 íĺH má 7 až 13 atómov uhlíka.R 2 Zmes obsahuje aj acetály typovpričom pre substituenty R 1, R 2 platí komentár uvedený vyššie. K tejto zmesi je pridané...

Způsob měření plošné hustoty textilií a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246219

Dátum: 15.09.1987

Autori: Helm Werner, Skadin Vasilij Georgijevie, Muller Friedrich, Delling Klaus, Klimenko Valerij Stipanovie, Zverev Anatolij Ivanovie

MPK: G01N 21/00

Značky: způsobu, tohoto, provádění, způsob, zařízení, plošné, textilií, měření, hustoty

Text:

...výstupního signálu je úměrná frekvenci výskytu vady v textilii a rychlosti posuvu textílie.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkresu, který představujeZařízení sestává z části osvětlovací, snímačové a reqistrační. osvětlovací část tvoří halogenová žárovka Q napájená stabilizovaným zdrojem gľ stejnosměrného napětí, optika Qa výměnný optický filtr E a nastavitelná měřicí štěrbina Q. Snímačová část obsahuje fotonásobič...

Akceptor elektronů při stanovení koncentrace laktátu pomocí cytochromu b .sub.2.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 240043

Dátum: 01.06.1987

Autor: Hegedüš Pavol

MPK: G01N 21/00

Značky: pomocí, cytochromu, elektronů, stanovení, laktátu, akceptor, sub.2.n, koncentrace

Text:

...u nás užívané stanovení koncentrace laktátu pomocí soupravy Lactat vollenzymatísch firmy Boehrínger Mannheim. Nutnost prítomnosti dvou enzymñ, koenzymu a dalšího ponocného substrátu prodrežuje stanovení. Další nevýhodou je nezbytnost užití fotometru s mož ností měřít v ultrafialové oblasti spektra tento fotometr jedrahý a v neněích laboratořích klinické biochenie nedostupný. CDruhá metoda využívá cytochron ba, obvykle ízolovaný z aerobních...

Způsob měření odraznosti lesklých kovových povrchů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233892

Dátum: 01.04.1987

Autori: Roušar Ivo, Okič Muhamed

MPK: G01N 21/00

Značky: měření, odraznosti, povrchu, provádění, kovových, způsobu, tohoto, zařízení, lesklých, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se měří prostorové rozložení světelné energie v laserovém paprsku, který se odráží od povrchu měřené součásti a toto rozložení se porovnává s rozložením energie v dopadajícím laserovém paprsku. Zařízení je tvořeno laserem, za jehož výstupem je umístěn rotační přerušovač, planparalelní deska a měřený vzorek. Držák vzorku je možno posunovat ve všech třech osách. Odraz laserového paprsku od planparalelní desky je veden na...

Zařízení pro měření proudících kontinuí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233603

Dátum: 01.03.1987

Autori: Navrátil Miroslav, Widtman Vladimír

MPK: G01N 21/00

Značky: zařízení, proudících, měření, kontinuí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je potlačení vlivu nestacionárního teplotního pole v měřicí větvi interferometru, při současné snadné výměně průzorů. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že mezi stěny měřicího kanálu a optické prvky interferometru jsou vloženy vakuové elementy. Vakuový element je tvořen dvěma planparalelními průzory, mezi které je přes těsnění vložena distanční trubice, opatřená vakuovým ventilem. Složení vakuových elementů je dosaženo vákuem,...

Zařízení k čištění plynu pro plamenný fotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238656

Dátum: 15.01.1987

Autori: Škodová Zdenka, Schinkman Otto, Pavlík František

MPK: G01N 21/00

Značky: plamenný, čištění, plynů, fotometr, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k čištění plynu pro plemenný fotometr sestávající z tlakového válcovitého odlučovače nečistot s dolní vnější matkou, uzavřeného dvojcestnou šroubovací hlavicí s přívodem plynu spojeným s vnitřní tlakovou expanzní tryskou se zaváděcí rourkou do kondenzačního prostoru s výplní, který je spojen s odváděcím plynovým kanálem, přičemž hlavice je opatřena horní vnější matkou. Zařízení je dobře vyrobitelné, před měřením snadno a rychle...

Zařízení k seřizování paprsků duté katody atomového absorpčního spektrálního otometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238654

Dátum: 15.01.1987

Autori: Škodová Zdenka, Pavlík František, Nepala Miroslav

MPK: G01N 21/00

Značky: duté, paprsků, zařízení, atomového, otometru, spektrálního, katody, seřizování, absorpčního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k seřizování paprsků duté katody spočívající v dutém zrcadle opatřeném terčíkem a průzorem, které je upevněno na tyči a zasunuto do grafitové kyvety. Přitom je terčík opatřen z poloviny bílým nátěrem. Zařízení lze snadno vyrobit vysoustružením z lehkého kovu a lze je dobře udržovat. Jeho vložením do grafitové kyvety se její měkký povrch nepoškozuje a nenaruší se její stabilita. Celé zařízení je bezporuchové snadno a rychle ovladatelné,...

Zařízení k měření optické odraznosti a drsnosti rovných kovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247475

Dátum: 15.01.1987

Autori: Roušar Ivo, Okič Muhamed

MPK: G01N 21/00

Značky: drsnosti, optické, kovových, zařízení, odraznosti, měření, povrchu, rovných

Text:

...rozloiení intensity světle ae před alřenín zvětelné odraznoati zaznamená do pamlti počítače.Výhoda zařízení spočívá dále v aołnosti jeho miniaturizace a k promlřování lasku na částech strojů bez vyjmtí promłřovaným součástí z vlastního zdroje, Vzhledem k úzkánu vztdm mezi drsností a rozložením odraženěho psprsku je možno dle vynálezu ačřit drsnoet na základ amerického zpracování dat popisujících plošné rozložení energie odrałaného paprsku s...

Analyzátor plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235936

Dátum: 15.06.1986

Autori: Smirnovová Olga Michajlovna, Daškevič Vasilij Dmitrijevič, Šachlaj Igor Petrovič, Ďatlov Kim Nikolajevič, Bezuch Boris Andrejevič

MPK: G01N 21/00

Značky: analyzátor, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti výroby přístrojů k analýze, zejména zařízení k analýze plynů. Cílem vynálezu je zvýšení přesnosti měření a snížení gabaritu zařízení. Analyzátor plynů obsahuje zdroj záření, kulové zrcadlo, modulátor, pracovní a srovnávací kyvetu, navzájem rovnoběžné, IČ filtry a přijímač záření. Podstata vynálezu spočívá v tom, že modulátor je proveden jako dutý komolý kužel se dvěma otvory, umístěnými navzájem diametrálně protilehle,...

Spôsob stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo solanke

Načítavanie...

Číslo patentu: 229424

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kostková Viktória, Sestrienková Marta, Šingliar Michal, Ležovič Alfonz

MPK: G01N 21/00, C01G 37/00

Značky: chloride, spôsob, chromu, stanovenia, stopových, sodnom, množstiev, solanke

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru analytickej chémie a to stanovenia stopových množstiev chrómu v chloride sodnom alebo v soľanke. Podstatou stanovenia stopových množstiev chrómu v soli alebo soľanke spektrofotometricky alebo elektrochemicky je použitie roztoku chlórnanu sodného o koncentrácii 0,3 až 12 % hmot. ako oxidačného činidla.

Akusticko-optická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229039

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klíma Miloš, Košťál Emil, Barta Čestmír, Čtyroký Jiří

MPK: G02F 1/00, G01J 3/14, G01N 21/00...

Značky: akusticko-optická, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optického zařízení na modulaci světelných paprsků akustickými vlnami, zejména ultrazvukem. Dosavadní akusticko-optické jednotky, vytvořené z monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti, vykazují v důsledku vysokého indexu lomu značné ztráty odrazem na vstupu i výstupu světelného svazku. Podstata vynálezu spočívá v geometrické úpravě monokrystalu, na němž je vedle vstupní a výstupní obvodové plochy a nejméně jedné boční obvodové...

Způsob měření čistoty povrchu pevných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229194

Dátum: 01.01.1986

Autor: Matoušek Pavel

MPK: G01N 21/00

Značky: měření, předmětů, čistoty, způsob, povrchu, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob lze využít zejména ve strojírenství při měření čistoty svarových a návarových ploch před svařováním, dále při měření čistoty vnitřního povrchu trub nebo velkorozměrových dutých těles jakož i při měření čistoty vnějších i vnitřních povrchů komponent jaderných elektráren v průběhu výroby nebo před montáží a při měření čistoty povrchu před povrchovými úpravami. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že otěr s povrchu pevného předmětu se...