G01N 19/04

Zkušební tyč pro zkoušení smykové pevnosti spoje dvojkovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263441

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smrčka Jaroslav, Landa Václav

MPK: G01N 19/04

Značky: zkušební, smykové, spoje, zkoušení, pevnosti, dvojkovu

Text:

...z dosud známých způsobů zkoušení. Jestliže je poměr tlouščky galvanicky nanesenć vrstvy k výšce profilu zkušební tyče zachovánrje výsledek zkoušky dostatečně citlivý. Při zkoušce na tyčí podle vynálezu se citlivé indikují rozdíly v pevnosti spoje dvojkovu zejména v případech, kdy je pevnost spoje dvojkovu menší než 0,9 meze kluzu méně pevného materiálu z uvedené dvojice. Další výhodou je skutečnost, že lze pomocí navrhované tyče hodnotit...

Způsob nepřímého hodnocení adheze vrstev nanášených na vodivé podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262893

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01N 19/04, G01V 9/02

Značky: způsob, nepřímého, podložky, vrstev, vodivé, hodnocení, nanášených, adheze

Text:

...napeřena první elektroda g, která je z materiálu podložky,na které chceme zjištovat adhezí. Tlouštka této první elektrody g není oodstâtná a bývá kolem 1 pm. Na tuto první elektrodu g je naneeena, zpravídle pípetováním z roztoku vhodné koncentrace, vrstve 5 materiálu, jehož adheze na podložce je zjištoväna. Tloušřke této vrstvy-É je kritické e je V rozmezí 2 až5 nm. Tunelový přechod je kompletován naperením druhe elektro~ dy Ž, jejíž materiál...

Způsob zjišťování čistoty vakua vakuových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262892

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01V 9/02, G01N 19/04

Značky: zjišťování, vakua, způsob, čistoty, zařízení, vakuových

Text:

...již při výskytu malého množství molekul, které vakuum znečíštují.Příklad uspořádání tunelového přechodu e způsob zjištování čistoty vakua vekuových zařízení jsou demonstrovány na příložených výkresoch. Na obr. 1 je uspořádání tunelového přechodu, na obr. 7 je tunelové spektrum čistého tunelového přechodu R na obr. 3 je tunelové spektrum tunelového přechodu v testovaném vekuovém zařízení.Tunelový přechod je realizován na skleněné podložce 1,...

Způsob zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinách nebo parách a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262115

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 19/04

Značky: parách, kapalinách, adheze, vrstev, podložce, zařízení, způsob, zjišťování, provádění

Text:

...s nanesenými oblastními vrstvami. Válcová nádoba je opatřena se zhora víkem,které může být s výhodou průhledné a v jehož středu je vytvořen průchozí otvor pro přívod kapaliny nebo páry. Zespodu je vál cova nádoba ve svém středu opatřena hřídelí, spojenou s hnacím motorem.Výhodou tohoto způsobu a zařízení ke zjišťování adheze vrstev k podložce v kapalinach nebo parách je, že umožňuje kvantitativní určení adheze přímo v» kapalině nebo v...

Způsob dynamického zkoušení jakosti připojení kontaktu k nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261463

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paukert Josef, Padrta Milan

MPK: G01N 19/04, G01N 29/00

Značky: jakosti, připojení, způsob, dynamického, nosiči, kontaktů, zkoušení

Text:

...při níž se spoj kontakt - nosič rozpadnul,je ve většině případů možno znovu vrátit do výrobního procesů. Kontrola novým způsobem zkoušení může odhalit i vady dvouvrstvých kontaktů, které byly sice dobře připojeny k nosiči,ale soudržnost obou vrstev byla nedostatočná.Dva příklady způsobu dynamického zkoušení podle vynálezu jsou schematicky znázonněny na přípojeném výkrese. Na obr. 1 je znázorněn příklad zkoušení sestavy nosiče s jedním...

Zařízení ke zkoušení soudržnosti dvou vrstev složeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259316

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kadeřávek František

MPK: G01N 19/04

Značky: složeného, soudržnosti, zkoušení, materiálů, vrstev, zařízení

Text:

...hodnoty. Toto kolísání ovlivñuje složka P 2 podstatne víc než složka Pl. Při zkoušení způsobem podle obr. 1 nejsou dány podmínky pro to, aby byla poměrná velikost složky PZ podstatné menší než je složka Pl a aby byla při určitých zkouškách stálá a zjistitelná. Zkoušení způsobem podle obr. 1 je značně nepřesné, nedává reprodukovatelné výsledky a skutečnou soudtžnost vrstev neurčuje. zkoušení bývá doprovázeno rušivými jevy na podélných...

Způsob a zařízení k měření adheze vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 245232

Dátum: 01.07.1988

Autori: Heddich Zdenik, Kvapil Josef, Kvapil Jioí

MPK: G01N 19/04

Značky: měření, způsob, adheze, vrstev, zařízení

Text:

...se plynule mění v rozmezí 1 O 3 N až 1 O 2 N. Interval V tomto rozmezí se245 232 volí podle druhu materiálu měřené vrstvy a podložky tak, aby porušení vrstvy vlivem síly nastalo asi v polovině dráhy rytí. Např. je-li podložka ze skla a měřená vrstva hliníková, mění se sila zhruba v rozmezí 0,195 N až 0,785 N podle podmínek, při kterých měření probíhá. V případě, že vrstva je tvorená fotorezisty na křemíkové podložce, mění se síla zhruba v...

Torzní dynamometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257680

Dátum: 16.05.1988

Autori: Slezák Pavel, Ellinger Karel

MPK: G01N 19/04, G01M 19/00, G01L 5/24...

Značky: dynamometr, torzní

Text:

...měření. Valivé uložení všech pohýblivých součástí přitmm umqžňgje vysokou přesnost měření u to Jak statických tak í dynamických.Výhodná je rovněž snadné manipulomatelnost ťorzním dynamometŕcm poúie vynálczu §ři.provoznĺm měření na stavbách, v nbtížnýçh pmloháçh a podobně.Vynález budb dále podrobnějí popsán podle přiložqných výkrésů,na němž je znúzorněnm příkladné provedení torzního dynamometrú podle řynálezuťV přík 1 adnêUproveąemí,...

Přípravek pro zkoušení přilnavosti galvanoplastické vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255156

Dátum: 15.02.1988

Autor: Landa Václav

MPK: G01N 19/04

Značky: přípravek, galvanoplastické, priľnavosti, zkoušení, vrstvy

Text:

...U,do níž zapadá horní část ve tvaru písmena T a mezi nimiž je prostor pro uložení zkoušsného vzorku opracovávaněho do tvaru korýtka.Používání zkuěebního prípravku podle vynálezu jednak eliminuje chyby vzniklé při měření v důsledku opracování vzorku. jednak umožňuje snadnější a přesnější vyrobení vzorku, což se projevujeŕopět přesnějšími výsledky měření.Vzorek se zhotoví prostým frézovánIma pŕírubovým broušením, takže odebíraný materiál...

Způsob určování pojivých vlastností injektážních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247386

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koudelka Karel

MPK: G01N 19/04

Značky: pojivých, vlastností, způsob, injektážních, určování

Text:

...hmotou o objemu 1 až 10 e 913 se na čelní straně spojí dvě tělesa z horniny nebo betonu mající tvar vélečku o průměru 40 až 100 mm a výěce rovné průměru nebo tvar krychle o hrané 40 až 100 mm a po uplynutí předepaané doby dle druhu injektážní hmoty se provede zkouška v tehu za chybu až do porušení vzorku.Konkrétním použitím navrhovaného způsobu určovaní pojivých vlastností injektážních hmot jo například výzkum mognoziňlních suspenzí v...

Zařízení pro měření lepivosti zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238465

Dátum: 01.10.1987

Autor: Svoboda Bohumil

MPK: G01N 19/04

Značky: zemin, lepivosti, měření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na měření lepivosti zemin sestávající z nalepovací a měřicí části. Nalepovací část je vytvořena spojením základního závaží opatřené na jedné straně držadlem a na druhé straně je rozebiratelně spojeno s nalepovacím kroužkem, který má vytvořen vodicí výstupek a odvodňovací kanálky, pod kterými je umístěn vzorek zeminy, který je uložen ve vzorkovém prstenci, s rozebiratelně připojeným ochranným prstencem a základní podložkou. Měřicí část...

Prístroj na meranie mechanickej práce adhézie tuhých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248580

Dátum: 12.02.1987

Autori: Novák Igor, Mlýnek Jan, Parnahaj Juraj, Lapčík Ľubomír, Romanov Andrej

MPK: G01N 19/04

Značky: meranie, práce, prístroj, tuhých, mechanickej, adhézie, látok

Text:

...gg. Čítačovć jednotka lg zabezpečuje meranie uhla, pri ktorom ea adhdzny spoj rozvretví a vyhodnocuje počiatočná a konečnú polohu otočneho kruhu g . Hodnoty uhla, pri ktorom sa adhćzny spoj rozvretví, poskytuje čítačovd jednotka lg, jednotke logiky výpisu gg a odtiaľ ee privddzajd na kontakty tlačiarne gą. Svorkami 2 sú vzorky 5 pripevnene na meraci hranol 3 a ad zaťaženč analytickým.zdvałiami Q, ktorá ed spojená s magnetmi 1...

Zariadenie pre tahové skúšky prilnavosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248148

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kolenčiak Vladimír, Matejka Dušan, Brezovský Milan, Mucha Alojz, Pálka Viliam

MPK: G01N 19/04

Značky: tahové, skúšky, priľnavosti, zariadenie

Text:

...stroja.Skúšobné teleso pozostáva zo sv-ornikla,Výhodne vralc-oveho tvaru, vsúzvne uloženého a SklľlľĚk-OJLI uchytenéhlo V IprsIt-enuci. Če~ lom svorlnika a čelom prstence je vytvorená spoločná rovvinlná plocha, ktorá je opatrnená niarnlášxaunvou vrstvou, ku ktorej je porno coru lepidla prichytený vrchný krúžok.Hlavnou Výhodou nlavrlmutéhlo riešenie je, že pri trhalní .skúšolmnéllo teleeal pôsobí proti prilnavoeti alko ~rerakoia~ nielen...