G01N 17/00

Zariadenie na detekciu korózie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9002

Dátum: 19.01.2009

Autori: Carpentiers Philippe, Willemen Karl

MPK: G01N 17/00, G01N 17/04

Značky: detekciu, zariadenie, korózie

Text:

...spôsobovanej predovšetkým vplyvom prítomnosti kyslíka vnútri hlavne (z p 0 d~statnej časti) kovových konštrukcií, ktoré by nemali nevýhody známeho stavu techniky a vý hodne, ktoré by boli súčasne jednoduché a málo nákladné.0012 Predložený vynález si hlavne kladie za cieľ navrhnúť zariadenie a spôsob, ktoré môžu byť použité v akomkoľvek type zariadení vyskytujúcich sa vo forme okruhu (uzavretého alebo otvoreného), v ktorom je prítomné médium,...

Skúšobná skriňa so zariadením pre temperovanie a/alebo klimatizovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8733

Dátum: 16.10.2003

Autor: Hehl Karl-heinz

MPK: G01M 7/02, B01L 1/00, G01M 7/06...

Značky: temperovanie, klimatizovanie, skriňa, zariadením, skúšobná

Text:

...hlavovou oblasťouskúšobnej skrine uskutočnené (uhybnými a tepelne izolačnevytvorenými bočnými stenami, pričom stropná pripadne hlavová oblast je upevnená na stálom ráme alebo na stene alebo strope budovy. Týmito opatreniami je zaistené, že kmitanie stolu nepôsobí na stropnú pripadne hlavovú oblasť, a preto aspoň na toto zariadenie,ktorým sa uskutočňuje temperovanie prípadne klimatizovanie skúšobného priestoru. Preto nie sú potrebné nákladné...

Zariadenie a spôsob na testovanie materiálov tepelnou oxidáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282855

Dátum: 25.11.2002

Autori: Schultz Richard, Plavnik Gennady

MPK: G01N 21/76, G01N 17/00

Značky: spôsob, materiálov, tepelnou, oxidáciou, zariadenie, testovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (10) pozostáva z osadenia (12), ktoré obsahuje najmenej jednu opticky izolovanú komoru (16). Fotonásobič (20) na počítanie fotónov a zdroj tepla (56) pre každú opticky izolovanú komoru (16) sú taktiež umiestnené v tomto osadení (12). Článok (18), obsahujúci viacero prívodov (70) a odvodov (72) plynu, slúžiaci na upevnenie testovanej vzorky, je poskytnutý v tomto osadení (12) pre každú komoru. Prívody a vývody plynu sú rozmiestnené...

Spôsob stanovenia životnosti elektrických káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279509

Dátum: 06.08.1997

Autori: Plaček Vít, Hnát Vladimír, Bartoníček Bohumil, Janovský Igor

MPK: G01N 17/00

Značky: stanovenia, životnosti, elektrických, spôsob, káblov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia životnosti elektrických káblov sa uskutočňuje tak, že pomocou vzoriek skladovaného kábla, ktoré sa nechajú tepelne a radiačne zostarnúť, sa stanovia hodnoty ťažnosti materiálu káblovej izolácie a medzné hodnoty tepelného toku termooxidačnej reakcie, zhotoví sa kalibračná krivka závislosti uvedených hodnôt od času zaťaženia kábla v prevádzke, následne sa z testovaného kábla zhodného typu so skladovaným káblom odoberie...

Zapojení rezistivního integrálního korozimetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270683

Dátum: 12.07.1990

Autor: Zábranský Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: zapojení, rezistivního, korozimetru, integrálního

Text:

...měrnáho převodníku g odpor - napětí je čtyřvodičově připojen měrný snímač l. Normnlizeční odpor 1 je paralelné samostatné přípojen k dalším vstupům měrného převodníku g odpor - napětí, jehož výstup je připojen k signálnímu vstupu měr~ ného diíerenčního zesilovače L. Rererenční snímač Q je čtyřvodičově připojen ke vstupu reterenčního převodníku 1 odpor - napětí, jehož výstup je připojen k sígnálovému vstupu referenčního direrenčního...

Způsob zjišťování kinetiky a mechanismu elektrochemické koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270341

Dátum: 13.06.1990

Autor: Silber Rostislav

MPK: G01N 17/00

Značky: koroze, kovů, zjišťování, elektrochemické, kinetiky, způsob, mechanismu

Text:

...čerpadlem, raalizoveným v tomto pripade pouzdrem. ve kterém rotuje magnetické miohadlo, spojeným s raakčnim proetorem, je celý okruh zehrnujici i měrnou celu naplnän elektrolytem, který cirkuluje mezi reakčhi nodobkou e měrnou celou. Tříelektrodová uspořádání takto umožňuje sni mání potenciostatiokých. potenciodynamiokých a intenzioetatických polerizaönioh kŕivek a uspo~2 CS 270341 B 1 řádání měrná cela - detektor snímání kinetických...

Zařízení pro stanovení povrchové hydrolytické odolnosti plochého, zejména plaveného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267300

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bludský Radomil

MPK: G01N 33/38, G01N 17/00

Značky: zejména, plaveného, zařízení, povrchové, stanovení, odolností, plochého, hydrolytické

Text:

...rozměrů, umístěných například v platinovém etojánku v odpovídaaícím množství destilované vody uvnitř upravené kádinky, ne níž je přes těsnění z měkčeného polyvinylchloridu umístěna skleněné baňka 3 přívodem a odvodemchladící vody. Po několikahodinovém loužení vzorků při teplotě 98 ° c lze pomocí dostatečně citlivé analytické metody, například atomové emisní či absorpční spektrometrie, stanovit obsah sodných iontů ve výluhu a charak...

Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru Co-Cr-W-Fe na jeho korozní stabilitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267296

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: co-cr-w-fe, chemického, složení, způsob, vlivů, stabilitu, stanovení, návaru, korozní

Text:

...náloj a regresní analýzou jeho hodnot pro návary různého chemického složení se zjisti Vliv jednotlivých chev mických prvků návaru na velikost reaktivačního náboje. S výhodou se toto vyhodnoceni provede v roztoku kyseliny sírová s přisadou 0,01 95 KSCN při teplotě od 18 do 22 °c.Způsob stanovení vlivu chemického složení návaru ze slitiny Co-Cr-W-Fe na jeho korotni stabilitu provedený podle vynálezu umožňuje pro tento typ slitin jednak...

Způsob stanovení obsahu síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264694

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kubelka Jiří, Číhal Vladimír

MPK: G01N 17/00

Značky: materiálech, obsahu, kovových, segregace, sulfidů, stanovení, síry, způsob

Text:

...optimálního pasívního stavu ve vztahu k obsahům síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech je oproti doposud používaným metodám méně náročný časově i na přístrojové vybavení. Další výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že dovoluje kvantitativní nebo alespoň polokvantitativní hodnocení-obsahů síry, sulfidů a segregace a posouzení korozních charakteristík sledovaných materiálů bez dlouhodobých a energeticky náročných ponorových ko...

Zařízení pro indikaci korozního stavu zejména kovových úložných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264208

Dátum: 13.06.1989

Autori: Jaroš Zdeněk, Míčko František, Sokolík Zdeněk

MPK: G01N 17/00

Značky: zejména, kovových, zařízení, stavu, úložných, indikaci, korozního

Text:

...na jejichž vnitřní povrch agresívně působí přepravované, vyráběné nebo skladované médium, zpravidlav plynné nebo v kapalné fázi podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že se vnější stěna kovového úložného zařízení zeslabí tak, aby při prokorodování vnitřní stěny kovového úložného zařízení na úroveň zeslabené části vniklo agresívní médium do prostoru sestávajícího z ochranného válce pevně spojeného s povrchem kovového úložného zařízení, s...

Způsob stanovení selektivní reaktivity hranic zrn u korozivzdorných ocelí a slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262847

Dátum: 11.04.1989

Autori: Eremiáš Boleslav, Fresl Miroslav

MPK: G01N 17/00

Značky: slitin, oceli, reaktivity, způsob, hranic, korozivzdorných, selektivní, stanovení

Text:

...náboje spojeného e odleptinín oblasti hranic sro při potonciokinetickán odleptiní povrchové vrstvy, a poměr tohoto úhrnnćho elektrického níboje k ndboji spotŕebovaneau na odlsptiní této vrstvy je uírou solektivní resktivity hranic zrn. S výhodou so toto vyhodnoconí provede v roztoku silné ozidační snorgenické kyseliny s prísadou oxidočního činidls, například v roztoku 57( HNO 3 s pŕísadou 0,3 s m 0, při teplotě od 13 do 22 °c.Způsob stanovení...

Univerzálny indikátor bodovej korózie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 261413

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: univerzálny, ocele, indikátor, bodovej, korózie

Text:

...tyče 1 sú zhotovené drážky opatrené vrstvičkou elektroizolačného náteru 6, v ktorých sú uložené indikačnê oceľové drôty 2 s prispájkovanými elektrickými izolov-anými vodičmi 3. Aby sa odstránil vplyv spájkovania na korozivne vlastnosti indikačných oceľových drôtov 2, je okolie spájkovaných bodov chránené protikoróznym náterom a ochranným tmelom 4.Tyč 1 V závislosti od použitia môže met i iný prierez ako kruhový, napríklad obdĺžnikový....

Indikátor bodovej korózie ocelovej výstuže v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261412

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: bodovej, výstuže, korózie, indikátor, betóne, oceľovej

Text:

...metrov, jeho kompaktnost zabezpečuje oceľová výstuž 4, ktoré pre väčšie dĺžky môže byt i predpätá. Výstuž 4 chráni betónový hranol proti mechanickému porušeniu najmä pri manipulácii a doprave. Na výstuž 4 je prispájkovaný elektrický izolovaný Vodič 5. Aby sa odstránil vplyv spájkovania na korozívne vlastnosti indikač. ných oceľových drôtov 1 a výstuže 4, je okolie spájkovaných bodov chránené protikoróznym náterom a ochranným tmelom...

Způsob zjišťování vlivu tepelného zpracování na korozní odolnost legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261188

Dátum: 12.01.1989

Autori: Silber Rostislav, Ecksteinová Alena

MPK: G01N 17/00

Značky: odolnost, tepelného, legovaných, korozní, způsob, vlivů, oceli, zpracování, zjišťování

Text:

...pomocí popisu příkladu jedné z možných variant jeho konkrétního provedení a popisu přiložených grafú.Vzorky oceli typu 14 Crl 7 Ni 2 o rozměrech lx 8 x 30 mm mechanicky obroušené na hrubost 3/O byly ozářeny neutrony v jaderném reaktoru a pote ponechány asi l měsíc v tzv. horkých komorách za účelem rozpadu krátkodobých radionuklidů vzniklých ozâřením složek oceli.Jako radioi kátory složek oceli chromu a železa byly zvolený radioízotopy...

Solární zařízení pro urychlení zkoušky atmosférického stárnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261139

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mikolášek Vilém, Zeman Václav, Czerný Jiří

MPK: G01N 17/00, G01N 33/44

Značky: stárnutí, atmosférického, zkoušky, solární, zařízení, urychlení

Text:

...záření, -na-př. při oblačném počasí, V noci,příp. za deště podrobovány permanentné působícímu velmi účimnému UV-záření pomocí ,přídalvných UV-zářivek s nízkým elektríckým přík-onem.Dalšíumi výhodamí modifikované-ho zařízení podle vynálezu je .použitelnost stávající-ch pohonných jednotek s e-lektromechainickýmexąpozičnim stojanom naváděným za slunCemua tím relativně malé náklady na výrobu celého zařízení, relativně nízká spotřeba ~elekrtrické...

Kompaktný snímač priebehu korózie ocelovej výstuže v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261069

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: kompaktný, oceľovej, priebehu, betóne, výstuže, korózie, snímač

Text:

...korózie oce 4lo~vej výstuže v betóne je schematícky znázornený na pripojenom obrázku.Kompaktný snímač priebehu korózie je vyrobený z tyče skúšobnej ocele o dĺžke postačujúcej na výrobu snímača požadovanej veľkosti. Tyč skúšobnej ocele je ohnutá do symetrického útvaru podľa obrázku, prípadne do iného podobného symetrického útvaru, v závislosti od rozmerov, tvaru a spôsobu zaťažovania skúšobného telesa, alebo konštrukcie, kde má byť...

Způsob komplexního hodnocení náchylnosti korozivzdorných ocelí k mezikrystalové korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260662

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kubelka Jiří, Číhal Vladimír

MPK: G01N 17/00

Značky: oceli, náchylnosti, způsob, mezikrystalové, komplexního, hodnocení, korozivzdorných, korozi

Text:

...hodnocení i plech s různou orientací na původní směr tváření. Vynález umožňuje hodnocení ocelí a slitin s vysokou stabilitou pasivního stavu.vynález je blíže objasněn pomocí připojenýchpřík 1 adů popi.3 mwuz sujících možnost samostatného nebo komplexního postupného hodnocení, a výkreeů, resp. gratů, kde na obr. 1 je záznam potenciokinetioká křivky z oceli 04 Hn 24 Grl 3. se dvěma aktivními vrcholy na obr. 2 záznam potenciokinetické křivky...

Způsob provádění zkoušek tepelně oxidačního a atmosférického stárnutí polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258251

Dátum: 16.08.1988

Autori: Czerný Jiří, Poněšický Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: oxidačního, způsob, atmosférického, zkoušek, polymerů, tepelně, provádění, stárnutí

Text:

...reálných výrobků za podmínek podobnosti vnějších prostředí. V praxi jsou totiž skutečně výrobky ve většině případů podrobeny víceosé napjatosti. Další Výhodou je pak to, že velikost variačního koeficientu do asi 20 je u zkoušky podle vynálezu srovnstelná s variačním koeficientom u standardních zkoušek rázové a vrubové houževnatosti exponovaných zkuěebních těles při jednocsé napjatosti.Způsob provádění zkoušek tepelné-oxidačního a...

Sonda pro elektrochemické hodnocení korozní odolnosti kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257643

Dátum: 16.05.1988

Autori: Jiroušová Dana, Tlamsa Jan, Neuvirtová Jana, Pražák Milan

MPK: G01N 27/28, G01N 17/00

Značky: sonda, odolností, kovů, hodnocení, korozní, elektrochemické

Text:

...tekutého elektrolytu a vymezení přesné plochy pomocí izolujícího těsnění, jež bývá zdrojem chyb a úniku elektrolytu u dosud známých sond.vynález je blíže vysvětlen na popisu jeho konkrétního provedení pomocí připojeného výkresu, kde je znázorněn příčný řez sondou.Sonda sestává 2 pouzdra l válcovitého tvaru vloženého do výatupního otvoru g, Zhotoveného z elektricky izolační hmoty, V němž je vyjímatelně vložen porézní snímač g ~ tampon prosycený...

Způsob stanovení ochuzení chromem v oblasti hranic zrn nízkolegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256658

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fresl Miroslav, Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: oblastí, chromem, ochuzení, stanovení, oceli, hranic, nízkolegovaných, způsob

Text:

...karbidu lze zjistit výpočtem, použijeme-li pro typ oceli daného chemickéhosložení a tepelného zpracování, tj. pro daný systém Fe-Cr-C korelací mezi koncentrací a aktivitou uhlíku, jakož i tabelovaných hodnot změny volné entalpie při tvorbě slitinového karbidu M 23 C 6 obsahujĺcího Fe a Cr V známém stechniometrickém poměru a znalostí aktivních isoterm pro Cr V Ku- Fe, publikovaných V odborné literatuře.Potenoiokinetická měření reaktivního...

Čidlo pro měření korozního potenciálu za zvýšené teploty a tlaku v prostředí kyselých rudných rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255110

Dátum: 15.02.1988

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 17/00

Značky: rmutu, teploty, zvýšené, rudných, čidlo, tlaku, kyselých, měření, potenciálu, prostředí, korozního

Text:

...zařízení podle vynálezu, kde konstrukění řešení umožňuje umístit v maloobjemovém laboratorním autoklávu vedle referentní elektrody rovněž elektrodu měřicí a to takových rozměrů, že poměr mezi objemem korozního média a plochou zkoušeného vzorku kovu je l 001 a větší. Na zcela ponořeněm vzorku kovu se neuplatňuje vliv čáry ponoru a připojení elektrického vývodu je zcela chráněno před korozním prostředím. Elektrický signál je k měřicímu...

Solární zařízení pro urychlené zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253653

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zeman Václav, Czerný Jiří, Hájková Jiřina

MPK: G01N 17/00

Značky: urychlené, zkoušky, materiálů, atmosférického, solární, zařízení, stárnutí, koroze

Text:

...umístěné v tomto zařízení a přivrácené k zemskému povrchu nemohou působit vůbec nebo jen velmi omezeně. Tyto často velmi zjednodušene klimatické faktory e podmínky expozice mate~ riálů ve zmíněných zkušebních zařízeních pro urychlené umělé stárnutí,resp. korozi materiálů se značně odlišují od přirozeného souboru klimatických faktorů a podmínek a jsou príčinou toho, že dosud neexistují spolehlivá vztahy, které by umožnily vyhodnotit dlouhodobé...

Způsob hodnocení stability pasivního stavu a odolnosti proti lokalizované korozi u korozivzdorných ocelí a slitin potenciálovou polarizační metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243208

Dátum: 15.11.1987

Autori: Strnadel Karel, Chvála Alois, Nešpor Ivo

MPK: G01N 17/00

Značky: oceli, potenciálovou, stavu, stability, způsob, korozi, slitin, metodou, hodnocení, polarizační, proti, korozivzdorných, pasivního, odolností, lokalizované

Text:

...řízeném posuvu potenciálů rychlosti 10 mV. s prošly stavem aktivity, tj. proudovým maximem, a stavem pasivity, tj. proudovým minimem, načež u těchto oceli došlo k rozdilnemu porušení stavu při dosaženi proudovê hustoty 1 A . m při odpovídajícim potenciálu. Posuv potenciálu byl zastaven a nadále při právě dosaženém potenciálujkterý byl u každé z obou oceli jiný, probíhala potenciostatická expozice po dobu 100 min. Na oceli Cr 17 Ni 12 Mo 2...

Způsob stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi a mezikrystalovému koroznímu praskání a určení vyváženého a kontrolovaného složení austenitických korozivzdorných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243207

Dátum: 15.11.1987

Autor: Král Pavel

MPK: G01N 17/00

Značky: způsob, kontrolovaného, praskání, mezikrystalové, mezikrystalovému, složení, odolností, stanovení, vyváženého, oceli, určení, austenitických, korozivzdorných, korozi, proti, koroznímu

Text:

...14,6, uvažujeme-li hodnotu koeficientu efektívnosti molybdenu 1,2. Při vyšší hodnotě efektívnosti molybdenu vyjadřené koeficientem k 1,7 je parametr odolnosti pro ocel legovanou molybdenem podstatné vyšší, tj. 15,9. Se zřetelem na použití oceli vl praxi je třeba zvolit koeficient efektívnosti molybdenu a minimální hodnotu parametru zaručující odolnost proti mezikrystalové korozi.Koeficient efektívnosti molybdenu závisí jak na prostředí,...

Způsob zjišťování místa koroze na povrchu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241719

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kreek Karel, Eerný Vratislav

MPK: G01N 17/00

Značky: způsob, zjišťování, povrchu, oceli, koroze, místa

Text:

...tkví v tom, že se na zkoušený povrch oceli nanese zkušební roztok ve směsi s dostatečně transparentním adhezívem.Tento způsob je výhodný zejména při zjištováni nepravidelné koroze na členitém povrchu oceli, ve škvírách, ohybech u nátrubků, nástavců na spojícb trubek s trubkovni 4ceml a na jiných spojích. Způsob podle vynálezu umožňuje presnou lokalizaci koroze přímo. na ocelové částí, aniž by bylo nutno používat k tomuto účelu...

Prachová komora pro životnostní zkoušení výrobků v prašném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249379

Dátum: 12.03.1987

Autor: Urban Karel

MPK: G01N 17/00

Značky: prašném, životnostní, zkoušení, komora, prachová, výrobků, prostředí

Text:

...obrázcích, kde na obr. l je řez zkušební komorou a na obr. 2 detail provedení vzduchové trysky u průhledového okénka.Prachové komora, jejíž plášť l je opatřen dvířky 3, má uvnitř několik děrovaných roštůA na ukládání zkoušených výrobků. Ve Spodní části § komory je na ose Z upevněn alespoň jedenkartáč É a stěrací tyč Q. V plášti l jsou průhledová okénka Ä, trubka lg pro doplñování zkušebního prachu a filtr li, sloužící k zachycování prachu z...

Způsob zjišťování změn vlastností polymerních materiálů povětrnostním stárnutím a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233915

Dátum: 01.03.1987

Autori: Odstrčil Jaroslav, Sarnecki Antonín

MPK: G01N 17/00

Značky: provádění, materiálů, povětrnostním, zjišťování, stárnutím, vlastností, změn, zařízení, polymerních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zjišťování změn fyzikálně mechanických a/nebo fyzikálně chemických vlastností polymerních materiálů přirozeným nebo simulovaným povětrnostním stárnutím při zatížení. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se každá ze skupin vzorků zkoušeného materiálu zatíží před započetím expozice časově konstantním zatížením, které je pro jednotlivé skupiny odstupňováno od 0,01 po 0,4-0,9 hodnoty meze pevnosti daného materiálu. V...

Analogově-číslicový derivační obvod pro měření stupně zhutnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238150

Dátum: 16.02.1987

Autor: Tintěra Milan

MPK: G01N 17/00

Značky: obvod, zhutnění, stupně, měření, derivační, analogově-číslicový

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká analogově-číslicového derivačního obvodu pro měření stupně zhutnění. Obvod sestává z prvního operačního zesilovače /1/, který má invertující vstup připojen na první dělič /7/, na který je také připojen neinvertující vstup druhého operačního zesilovače /2/, který má výstup připojen na druhý dělič /8/. Druhý dělič /8/ je připojený na neinvertující vstup prvního operačního zesilovače /1/ a jeho výstup je zapojen přes základní...

Způsob nepřímého stanovení rychlosti šíření trhliny vznikající korozním praskáním u nízkolegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248779

Dátum: 12.02.1987

Autor: Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00, G01N 27/26

Značky: síření, nízkolegovaných, trhliny, nepřímého, vznikající, rychlostí, praskáním, korozním, stanovení, oceli, způsob

Text:

...rychlosti šíření trhliny na základě měření prevedeného na tenkostěnných vzorcích. Kromě toho umožňuje i zjištění velmi nízkych rychlostítrhliny,včetně informace o velikosti lokalizace elektrochemického efektu spojeného s porušením oxidíckěho filmu na hrotu trhliny při korozním praskání.Způsob podle vynálezu je účelné provádět s použitím teflonové měřicí cely vybavené teflonovým chladičem a dvěma platinovými dráty, mezi kterými prochází...

Zařízení na provádění atmosférických staničních korozních zkoušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232585

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kučera Ludvík, Košek Vlastimil

MPK: G01N 17/00

Značky: zařízení, provádění, zkoušek, atmosférických, korozních, staničních

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební zařízení na provádění atmosférických staničních korozních zkoušek, určené pro zrychlené hodnocení systémů ochrany dlouhodobého skladování v nevytápěných prostorách. Skládá se ze zkušební skříně umístěné v konstrukci, opatřené střechou. Zkušební skříň má na obou bočních stranách otvory umožňující přenos vnějších klimatických prvků do zkušebního prostoru. Uvnitř zkušebního prostoru jsou umístěny hliníkové podložky, na které se upevňují...

Zařízení k elektrochemickému zjišťování odolnosti a pasivace povrchu vzorku kovu proti korozi v elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235705

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šíma Aleš, Němec Jiří, Urbančík Libor, Bár Jaromír

MPK: G21D 5/00, G01N 17/00

Značky: pasivace, vzorků, korozi, zjišťování, odolností, proti, elektrochemickému, povrchu, zařízení, elektrolytu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je možnost poměrně jednoduchým způsobem opracovat, tudíž plně obnovit provozuschopnost poškozeného těsnění (a to i několikrát během použití jedné nádoby) bez újmy na kvalitě měření. Tohoto účelu se dosáhne tak, že elektricky nevodivá nádoba a elektricky nevodivé těsnění tvoří jeden celek, který je zhotoven z pružné plastické hmoty, a to s výhodou z teflonu. Vynálezu je možno využít např. při zjišťování odolnosti a...

Zařízení k upínání vzorků trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229271

Dátum: 15.08.1986

Autori: Adámek Petr, Talpa Ivan

MPK: G01N 17/00

Značky: upínání, vzorků, trubek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k upínání trubkových vzorků protékaných vnitřně korozním médiem o vysokém tlaku a teplotě a zatěžovaných vnějším proměnným mechanickým namáháním. Zařízení sestává z páru proti sobě zrcadlově umístěných upínacích čelistí, z nichž každá je na jedné straně opatřena upínadlem pro vzorek trubky a na opačné straně upravena pro uchycení do zkušebního stroje a vyznačuje se tím, že upínadlo (4) má dosedací mezikruhové sedlo (5)...

Snímač priebehu korózie oceľovej výstuže zabudovanej v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 229422

Dátum: 15.04.1986

Autori: Živica Vladimír, Jambor Jaromír, Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: korózie, priebehu, zabudovanej, snímač, betóne, oceľovej, výstuže

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač je určený na zisťovanie priebehu korózie oceľovej výstuže zabudovanej v betóne. Podstata snímača je v tom, že pozostáva zo skúšobnej ocele, tvaru U, ktorej konce sú fixované v elektroizolačnej zvierke a na ktoré sú prispájkované dva prívodné vodiče spojovacieho kábla a izolovaný konštantanový drôt umiestnený pozdĺž zvierky a kompenzačnej časti skúšobnej ocele. Jeden výstupný vodič je prispájkovaný v strede skúšobnej ocele a druhý...