G01N 1/10

Spôsob a systém odoberania vzorky z atmosféry z bezpečnostnej nádrže reaktora jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15934

Dátum: 13.10.2005

Autori: Eckardt Bernd, Hill Axel

MPK: G01N 1/22, G01N 1/10, G21C 17/028...

Značky: jadrového, nádrže, atmosféry, odoberania, zariadenia, vzorky, bezpečnostnej, spôsob, reaktora, systém

Text:

...presnosťou. Veľmi rozdielne stavy atmosféry od saturačných podmienok až k stavu silného prehriatía sú) vytvárané dôledku obsahu rádioaktívnych vzácnych plynov a aerosólových štiepných produktov, prítomnýchuvoľňovať pri interakcii betónu s roztavenou aktívnou zónou. Práve pri aktívnom riadení priebehu havárie a cielenom riadení protiopatrení sú také systémy nedostatočné.systémom odberu vzoriek kziskaniu vzorky zatmosféry...

Zariadenie na odoberanie vzoriek a analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov a iných organických zlúčenín ako aj fluorovodíka a oxidov síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 281617

Dátum: 06.04.1994

Autori: Bergli Knut, Nagy Kalman, Kolderup Herman, Foosnaes Trygve

MPK: G01N 7/02, G01N 7/04, G01N 1/10...

Značky: fluorovodíka, zariadenie, odoberanie, síry, organických, zlúčenín, analýzu, iných, polycyklických, vzoriek, oxidov, aromatických, uhľovodíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odber a spracovanie vzoriek pri analýze PAH a iných organických zlúčenín, rovnako ako aj fluorovodíka a oxidov síry vo vzduchu a plyne z produkčných zariadení. Prístroj zahrnuje z vrstiev pozostávajúcu adsorpčnú jednotku (1), v ktorej sú suché adsorbenty. Počas vzorkovania je adsorpčná jednotka (1) spojená svojím horným koncom so vzorkovnicou (8), ktorá sa privedie do kontaktu s predmetom, ktorý má byť vzorkovaný,...

Zařízení pro automatický odběr vzorků tekutin z nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 267130

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mašek Antonín

MPK: G01N 1/10, G01N 1/14

Značky: odber, vzorků, zařízení, automatický, nádob, tekutin

Text:

...pro automatický odběr vzorku je konstruováno tak,že na panelu ovládací skříně je prvek, kterým lze měnit dobu proplachovaní sterilnín nediem,kterýn může být j- 3 p 267130 bud vodąnebo vzduchďakě upovnění válce v pouzdra se zjednodušilo.Zařízení pro automatický odběr vzorku je znázorněno na priloženom výkresu.Dnem nádoby l,ze které ae má odebíret vzorelgprochází pouzdro g spojená se dnem nádoby I.Pouzdrem 2 prochází válec g opatřený ve své...

Zařízení pro tlumení hluku odpadního vzduchu u pneumatických stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260995

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bauke Albrecht, Heerde Klaus, Falk Ose, Radtke Gerd

MPK: G01N 1/10

Značky: pneumatických, odpadního, vzduchu, hluku, stavu, tlumení, zařízení

Text:

...TaKHM o 6 pa 3 oM nueamarnuecxoro CTaHKa.Maoôpewenue noxcnnewca name na ayx npnmepax ocymecTnneHHH.Hpennaraemme qepremn nokasunamw Vmur. 1 - Hsoôpameune B paapeae 1-ro Bapuanra ocymecTBneHHa, mur. 2 - Hsoöpamenue B paapeae 2-ro BapHaHTa ocymecrnnenux ycTpoücTna nnn rnymennx myna orxonmero nosyxa.Y nuenmaruqecxnx craxxoa, ocuameunum cornacHou 3 o 6 peTennm ycrpoücmnom nn rnymeuuz myua orxonnmero aosnyxa B COOTBGTCTBHH c nr.1 nan...

Zariadenie na automatický centralizovaný odber kvapalných vzoriek zo sond v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: 259365

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tóth Ondrej, Baán Ladislav, Kudličková Jana

MPK: G01N 1/10

Značky: vzoriek, zariadenie, kvapalných, teréne, automatický, centralizovaný, odber

Text:

...je ventil V 3 a vo vnútri ktorej je plaváková ihla 1,pričom prívodná hadička 1 th vyúsťuje jednak do odčerpávacej nádoby 1,4 a jednak cez prepojovací otvor 18 a prívodný otvor 18 do vzorkovacej nádoby 15.Zariadenie na automatický centraliízovaný odber kvapalných vzoriek zo sond v teréne pracuje taktoPo impulze programovateľného spínače 2 sa uvádza do činnosti zdroj 4 tlakového média, pričom súčasne sa otvára ventil V 1 na prívode do...

Zařízení pro odběr difundujících plynů z uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244197

Dátum: 01.06.1988

Autori: Valníeek Josef, Gola Jaroslav

MPK: G01N 1/10

Značky: odber, zařízení, difundujících, uhelné, sloje, plynů

Text:

...sestévé ze zásobníku A nosného plynu, epetřeného redukčnín ventiles 3, ke kterénu je nerezovou kapilérou Q připojen první trojceetný kehout 5. Na první trojcestný koheut 3 novezujeregulétor Q prdtoku nosného plynu, jehož výstup vyúsčuje spojovací nerezovou kapilérou Q a silikonovou hadičkou 1 do vstupní kapiléry Q odborové nerezové sondy g. Výstupní kapiléro ll odbérové nerezové sondy g.navazuje silikonovou hadičkeu 13 a nerezovou...

Zařízení pro zahušťování soli, kyselin nebo hydroxidů ze vzorku přehřáté páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 244166

Dátum: 01.06.1988

Autor: Lonský Jioí

MPK: G01N 1/10, B01D 5/00

Značky: hydroxidů, přehřáté, páry, zahušťování, vzorků, zařízení, kyselin, solí

Text:

...11 chlazeným vodou a dále armaturou g pro regulacivstřiku kondenzátu. Ejektor 15 je spojen potrubím s vývodem ze sborníku Q vzorku před vypouštěcí armaturou 5.Vzorek lg přehřáté páry, ve kterém se má stanovit koncentrace soli, kyselín nebo hydroxidůlje veden clonou Ž pro měření průtoku a armaturou 1 pro regulaci průtoku do ejektoru lg, kde sessvlaží zahušřovaným vzorkem ze sborníku g vzorku na mokrou páru. V trubce 15 pro výměnu solí...

Zařízení pro odběr vzorků kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257261

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kissevich Katalin

MPK: G01N 1/10

Značky: zařízení, vzorků, odber, kapalin

Text:

...kapaliny a otvor A pro vypouštění vzduchu. K otvoru A pro vypouštění vzduchu je připojena otvorová clona g. Tato otvorová clona § může být uspořádána u otvoru 5 pro vypouštění vzduchu nebo v hadioi Q připojené k otvoru 5 pro vypouštění vzduchu.Noaný koš 1 je u této formy provedení opatřen na všech stranách po jednom pouzdru g pro upevňování zatěžovacích závaží. V těchto pouzdreoh Q mohou být umístěna závaží, čímž je zařízení zatíženo, nebo...

Zařízení na odběr vzorků z více míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 255284

Dátum: 15.02.1988

Autori: Masák Vladimír, Klusáček Karel

MPK: G01N 1/10, G01N 1/02

Značky: vzorků, více, zařízení, míst, odber

Text:

...přivaděče 33 a odvaděče gg.Na obr. 3 obdobně jsou znázorněny přívody gg přivaděče gg, které mohou být zásobeny hlavním přivaděčem 31. Rotor 3 s vrtáním li se při svém pohybu pohybuje směrem gg mezi těsnicímiplochami gł a gg. Odvody gł jsou spojeny do hlavního odvodu gg, odvaděče gg.Na obr. 1 je vidět těsnění gg 5 těsnicí plochou gl, roztečnou kružnicí 59 se spoločnou osou § a vrtáním gg. Schematicky je nakresleno vyůstění přívodů gg a odvodů 3...

Zařízení pro odběr vzorků oleje z olejového systému během provozu pro diagnostické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 253246

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čapek Ján, Lánský Milan

MPK: G01N 1/10

Značky: provozu, diagnostické, zařízení, systému, odber, oleje, během, účely, olejového, vzorků

Text:

...automatizaci odběruPříklad provedení zařízení podle vynálezu je na obr. 1 a 2. Na obr. 1 je celkový pohled na zařízení, na obr. 2 je pohled z boku.Vzorkovací jímka l je pomocí šroubového spojení připojena k hrdlu 3, které tvoří jeden pevný celek se vzorkovacím potrubím 3 a vratným potrubím 5. Vzorkovací potrubí 3 je opatřeno uzavíracím ventilem i, vratné potrubí § je opatřeno uzavíracím ventilem g a kontrolním odvzdušñovacím ventilem 1....

Odběrová a vzorkovací sonda pro automatizovaný i ruční odběr vzorků z roztaveného surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 252217

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hendrich Rudolf, Moucha Vladimír, Zítek Zdeněk

MPK: G01N 1/10

Značky: automatizovaný, sonda, surového, vzorků, roztaveného, odběrová, ruční, vzorkovací, odber, železa

Text:

...přičemž čelo krycí keramické trubiceje uzavřeno keramickou krytkou. Výhodou sondy podle vynálezu je zejména skutečnost že nedochází ani k natavení směšovací komürky ani jiných částí, čímž je přímo zabráněno ovlivnění výsledků analyzy. Jinou výhodou je možnost odběru vzorků až z hloubky cca 1 m taveniny, což je možné jak při ručním způsobu ponoru, například do odlévacích pánví, tak i při plně automatickém poncru pomocí ponořovacího zařízení...

Souprava k odběru plynných vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251187

Dátum: 11.06.1987

Autori: Petrášek Ivan, Michal Jan

MPK: G01N 1/10

Značky: souprava, plynných, odběru, vzorků

Text:

...v plášti ll rukojetí §, uchycené na základový blok Q na ovládacím konci soupravy. Její dokonalé spojení zajištující přenos síly na otáčení vodicího šroubu 1, signalizuje rozsvícení zelené diody LED lg, uspořádané na plášti ll rukojetí § spolu s dalšími dvěma zelenými diodami LED lž, ł 3,.které signalizují krajni polohu3 251 187 pístu g a jsou napájeny ze zmíněných tří baterií 1, §, 2 a z jedné další tužkové baterie lj, která je na obr....

Zařízení pro odběr kapalného vzorku z výrobní nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251177

Dátum: 11.06.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01N 1/10

Značky: kapalného, zařízení, odber, výrobní, nádoby, vzorků

Text:

...znázorněno zařízení pro odběr kapalného vzorku z beztlakové a tlakové výrobní nádoby.Zařízení pro odběr kapalného vzorku z beztlakové a tlakové výrobní nádoby podle tohoto výnálezu je tvořeno výrobní nádobou l, odběrovou trubicí g, škrtícím ventilem Q, odběrovým držákem QL tlakovou nádobkou levou § a tlakovou nádobkou pravouHátok kapalinového vzorku do levé tlakové nááobky 5 řídí napoušt cí ventil Z levé tlakové nádobky Ž a do pravé...

Odebírač vzorků tekutých stájových hnojiv z jímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250288

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dostál Jiří, Koblížek Josef

MPK: G01N 1/10

Značky: hnojiv, odebírač, tekutých, jímky, vzorků, stájových

Text:

...hodnotám celého obsahu jimky. Při stanovení hodnot obsahu jimky oproti současnému zjištování odpadá nákladná a nedokonalá homogenizace obsahu celé jimky, prováděná jen za účelem odběru vzorků a jejich rozborů. Odebírač vzorků umožňuje v kterêmkolív potřebném časovém období odebíraním vzorku stanovit prüměrné ukazatele kvality skladovnaného hnojiva, v Jrůběhu skladování až po jeho expedici ve stadiu různého naplnéní jimky,bez ohledu na...

Vzorkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245002

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kertai Mikloš

MPK: G01N 1/10

Značky: vzorkovač

Text:

...H BHJTPBIMKH OTOPOHH BOHIIE. HPH BTOM TGXHJIHBCKOL pememuł JIOGTQTOWÍO XODOĽIO ornnązmrrrca.M 3 DE 25 47 843 nanecwuo npmaexeuue Tpyóu B zavzecwae pesepayapa mm npoLmBoqHoü xrnmcocwu, cyzzemioił normu ,no Hapyzmoro mmm-pa aomta npoóoowóopmnca. Ha Bepxsxeü cTopoHe pesepzayapa HaXOJLIłTGH pacnuIpeHme co GTOROIJI, Ha xmmłeíí CTOPOHG HascaInmaerc cen-.enmponaxmąq rasosmax Iryaupmax upomusoxmąq LumICOCTI. šupaóowxca cenaenwuponamłoro nomozca...