G01M 3/28

Spôsob a zariadenie na vyhodnocovanie spotreby média v napájacom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20214

Dátum: 13.06.2012

Autori: Leblang Lars, Ohl Jochen

MPK: G01F 15/06, G01F 15/00, G01M 3/28...

Značky: media, spotřeby, zariadenie, napájacom, spôsob, systéme, vyhodnocovanie

Text:

...sa škrtiace, resp. blokovacie operácie. Ako kritériá na porovnanie so samostatnou hodnotou aktuálne nameranou prietokomerom sa používajú prekročenie vopred určeného prietokového množstva, vznik stáleho, malého prietoku alebo odchýlka spôsobu prietoku od vzoru spotreby, ktorý sa zistil na adaptívnej trase a uložil sa do pamäte. Vzory spotreby sa zaznamenávajú ako zápis objemovo a časovo súvisiacich spotrebných udalostí. Jednotlivé,...

Spôsob kontrolovania tesnosti bezpečnostných ventilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16250

Dátum: 27.06.2011

Autori: Engelmann Ulrich, Borgmann Oliver, Quatmann Aloys

MPK: G01M 3/28

Značky: bezpečnostných, spôsob, těsnosti, ventilov, kontrolovania

Text:

...objemoch a u väčších zariadení môže kontrola vyžadovať velkémnožstvo času na to, aby v objeme medzi ventilmi najprv zavládol vstupný tlak a potom aby sa tlak v skúšobnom objeme na výstupe odpustil. Tieto procesy sú na overenie náležitých zatváracích funkcií ventilov nutné.0011 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť vylepšený spôsob kontrolovaniatesnosti, ktorý umožní rovnako vysokú bezpečnosť pri skrátenej dobe kontroly. 0012 Tento cieľ sa...

Spôsob a zariadenie na meranie tesnosti ventilových sediel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18126

Dátum: 26.07.2010

Autor: Stamenkovic Milan

MPK: G01M 3/02, G01M 3/28

Značky: meranie, ventilových, spôsob, těsnosti, zariadenie, sediel

Text:

...skutočnému úniku0011 To má výhodu, že už nie sú potrebné žiadne nastavovacie etalóny. Nie sú vyžadované žiadne prepočítavania, aby sa znameraného prietoku usudzovalo na skutočný prietok. Tým, a tiež upínaním meracieho tŕňa, je presnosť opakovaní výrazne zlepšená oproti známym spôsobom. Upínanie meracieho tŕňa má k tomu výhodu, že sa už nepotrebuje vyklápacie zariadenie,aby sa poskytovala zvislá poloha meracieho tŕňa vzhľadom...

Kontrolné zariadenie na automatizovanú kontrolu ochranných krytov brzdových valcov kotúčových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1821

Dátum: 03.07.2003

Autori: Stiefel Dieter, Heiderich Stephan, Lenzner Horst, Weiler Rolf

MPK: G01M 3/28

Značky: valcov, kontrolné, ochranných, krytov, automatizovanú, zariadenie, kontrolu, brzdových, kotúčových, brzd

Text:

...2), je utesnený voči krytu valca.Jeden priklad uskutočnenia kontrolného zariadenia podľa tohto vynálezu je znázornený na obr. 4, pričom detailnejšie je znázomený len kontrolný adaptér § podľa tohto vynálezu, zatiaľ čo ostatné znázomené diely kontrolného zariadenia, ktoré môžu byť vytvorené bežným spôsobom, sú silne schematizované. Kontrolný adaptér § má spodný diel 2 adaptéra s vybraním ll na vloženie ochranného krytu, ktorý sa má...

Hydraulické zapojení zařízení pro zkoušení rázových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262962

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Jedlička Jiří, Lédl Lumír, Havlica Miloslav

MPK: G01M 3/28, E21D 23/16

Značky: zkoušení, hydraulické, rázových, zapojení, zařízení, ventilu

Text:

...k vstupnímu prostoru Qg ventilového rozváděče Q, k němuž je připojen i akumulátor 2 a přes druhý jednosměrný ventil lg i vysokotlaký prostor 1 multiplikátoru 1. Zdroj L tlakového média je konečně přes další polohu ovladače 1 a třetí jednosměrný ventil ll připojen k výtoku Q 1 ventilového rozváděče Q, který je opa- . třen spojkou lg k připojení zkoušeného rázového ventilu l , před níž je zapojen snímač li tlaku a uzavírací ventil LQ. Výše...

Zariadenie pre skúšanie tesnosti rúrových spojov, najmä väčších priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239568

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pogorielov Konštantín, Jarošek Karol, Novák František

MPK: G01M 3/28

Značky: zariadenie, spojov, skúšanie, najmä, těsnosti, priemerov, rúrových, väčších

Text:

...tlakového média do skúšobného priestoru ležiaceho medzi nimi a vonkajšou stranou uzavretého elastického pásu.Hlavné výhody zariadenia podľa tohto vynálezu spočívajú V tom, že je konštruované pre univerzálne použitie, t. j. dielce obecného tvaru, k čomu sa konštrukčne prispôsobujú iba rektifikovateľné vodítka. K ďalšiemu zlepšeniu dochádza tým, že špeciál 4ny elastický pás s dvoma pružnými obručaml umožňuje rýchle a účinné vytvorenie...

Zařízení pro cyklické tlakové zkoušky trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249671

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zajíc Vladimír

MPK: G01M 3/00, G01M 3/28

Značky: tlakově, trubek, zkoušky, cyklické, zařízení

Text:

...Z s dvojitým elektrickým vysilačem signálu, výpustným ventilem § a třetím spojovacím šroubenim Žł v úpravě koule-kužel pro potrubni styk s oběhovým systémem přes vstupní ventil ll . K áolni části o délce l m jedné ze zkousenych trubek Á je měděnými svorkami lg připojeno přes chladící mědéné lišty sekundárí vinutílłz elektrického transformátoru o napětí 5 V. K primárnímu vinutí ip tohoto transformátoru je v sérii zapojen řiditelný indukční od«...