G01M 19/00

Spôsob a zariadenie na určenie dynamickej hmotnosti a strednej trecej sily na výťahových dverách

Načítavanie...

Číslo patentu: 280719

Dátum: 12.06.2000

Autor: Gerstenkorn Bernhard

MPK: B66B 13/14, G01M 19/00

Značky: trecej, určenie, strednej, dynamickej, dverách, výtahových, zariadenie, spôsob, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocou tohto spôsobu sú odmerané v systéme posuvných dverí (1) hmotnosti a trecie sily všetkých pohyblivých, navzájom spojených častí zariadenia na dverové krídlo (2) a pomocou zatváracieho závažia (G) sa stanoví ich numerická hodnota. Na tento účel sa dverové krídlo (2) podrobí otváraciemu testovaciemu pohybu (ÖL) a zatváraciemu testovaciemu pohybu (SL), pričom musí prejsť bez pohonu testovacími úsekmi TS1, resp. TS2, a na základe...

Způsob uvolnění zbytkového pnutí v polotovarech nebo součástech a stanovení jeho hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269151

Dátum: 11.04.1990

Autori: Weinberg Otakar, Havlík Jiří

MPK: G01M 19/00, G01L 5/00

Značky: zbytkového, součástech, polotovarech, stanovení, pnutí, způsob, hodnoty, uvolnění

Text:

...způsob uvolnění zbytkověho pnutí v polotovarech nebo součásteoh e stanovení neho hodnoty snímdním derormace za použití tenzometrické růžioe podle vynález, jehož podstate spoćívá v ton, že povrchová vrstva mezi třemi tenzometry se nařízne do hloubky 3 až 4 mm dvěma zúřesy, vzáaemně k sobě koląými, které mají sklon 0 ° a 20 ° ke kolmici epuätěné na povrch místa, na němž se měří hodnote deformeoe pro výpočet zhytkového pnutí ze vzorce pro...

Zařízení pro zkoušení vlivu prostředí a mechanického namáhání na změnu vlastností materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267041

Dátum: 12.02.1990

Autori: Velechovský Václav, Horský Jiří, Zdebor Jan

MPK: G01M 19/00

Značky: prostředí, vlivů, změnu, zařízení, namáhání, mechanického, vlastností, zkoušení, materiálů

Text:

...zařízení podle vynálezu je kompaktní a jednoduchá konstrukce, která umožňuje umístit zařízení do laboratorních nádob s korozně-agresivním prostredím a zkouàený vzorek zatěžovat požadovaným způsobem proměnným tahovým namáháním jak determinietíckého,tak stochastického charakteru, které je omezeno pouze časovou konstantou tlakové nádoby s olejovou náplní. Zařízení umožňuje přímé měření deformace vzorku i jeho elektrickou izolací od...

Zařízení pro zkoušky odolnosti části letadel, zejména letecké pohonné jednotky proti nárazu cizích předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266790

Dátum: 12.01.1990

Autori: Neruda Josef, Prchal Eduard

MPK: G01M 19/00

Značky: pohonné, zejména, cizích, letecké, nárazů, zkoušky, částí, odolností, proti, předmětů, jednotky, zařízení, letadel

Text:

...konci opatřena aerodynamickým deflektorem e jednostranným otevřením a e šíkmou částí. Do aerodynamíckého deflektoru úatí potrubí, jehož druhý konec je přípojen k uzávěru pro vkladaní vrhaných předmětů. Proti úatí hlavně je uspořádána odrazová deska e otvorem pro průlet předmětů.Výhodou navrženého řešení je možnost uníverzálního použití zařízení při prakticky téměř shodné metodíce experimentu pro všechny druhy zkoušek vrhání předmětů. Další...

Zařízení pro zkoušky pevnosti karosérie motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266420

Dátum: 12.01.1990

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: G01M 19/00

Značky: motorového, zkoušky, zařízení, vozidla, karosérie, pevnosti

Text:

...3. V přední části je horní rám g uložen na dvou ovládacích válcích 5, uspořádaných kolmo k horizontální rovině 3 rámů l, g. Ovládací válce,Ž jsou uchyceny výkyvně prostřednictvím kulovýoh kloubů Q jednak k hornímu rámu g, jednak k podlaze Z prostřednictvím kulových kloubů§, které jsou k podlaze ukotveny šrouby gg. V zadní části je spodní rám l uložen na stojině g, kolmé k horizontální rovině 3 rámů l, g. Stojine g je ukotvena k podlaze 1...

Zařízení pro zkoušení přenosných žebříků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265065

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vančura Miloslav, Štíhel Miroslav

MPK: G01M 19/00

Značky: zařízení, zkoušení, žebříku, přenosných

Text:

...rámu je přes siloměr uchyceno lano napínaciho zeřízení, vedené k protilehlému přičniku obdélníkového rámu přes kladky voziku a vol vnou kladku s hákem, zavěšenou na pričli žebříku.Uvedené nevýhody z části odstraňuje zařízení pro e vynálezu, jehož podsta 1Příkladné provedení zařízení pro zkoušení přenosných žebříků je znázorněno na výkrese představujícím axonoaetrický pohled na zařízení se zkoušeným přenosným žebříkem.stěně má ke svým...

Zařízení pro zkoušení tlakových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262206

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dzierža Emil, Lédl Lumír, Černý Pavel, Bena Zdeněk, Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt, Breuer Jaromír

MPK: G01M 19/00

Značky: zařízení, tlakových, zkoušení, ventilu

Text:

...pro zkoušení tlakových ventilů podle vynál-ezu má proti známým zapojením a zařízením téhož d-ruhu nový a vyšší úči-nek, zejména ve zkrácení doby zkoušky díky reverzaci multipllkátoru plným průtokem a vy-užití agregátu zk-oušené výztuže jako zdroje tlakovéhuo médial ovládání multiplikát-oru je jednoduohé .a provozně spolahlive. Malé rozměry a hmotnost zařízení, ilosažené zejména. provedením multípliukátoru s plovoucím pístem a zpětnými...

Zařízení na měření krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260686

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kozák Karel, Hrubant Ladislav, Kaláb Jan

MPK: G01M 19/00, G01L 3/10

Značky: zařízení, krouticího, měření, momentu

Text:

...nároky na zástavbový prostoro Da 1 šímcílem je možnost jeho snadné a rychlé montáže.Podshta zařízení na měření kroutícího momentu podle vý nálezu spočívá v tom, že obsahuje vnější radiální část při pojenou k ráfku kola a vnitřní radiální část připojitelnou k brzdovému bubnu, přičemž vnější radiální část je spojenas vnitřní radiální částí měřícími příčkami, na kterých jsou uspořádáný tenzometry Tenzometry jsou uspořádány v polovině šířky...

Zařízení pro hodnocení technického stavu hydrogenerátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259315

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fleischman Zdeněk, Záborec Vladimír, Koutecký František

MPK: G01M 19/00

Značky: technického, hydrogenerátoru, hodnocení, stavu, zařízení

Text:

...Kontrola je jednoduchá,rychlá a přesné. Mezi další výhody lze uvést možnost bezdemontážní prověrky pojiščovacího ventilu hydrogenerátoru při nastavení jeho předepsané hodnoty-regulačním ventilem dojde k poklesu dodávanáho množství kapaliny a při dalším ěkrcení průtoku nedochází již ke zvýšení tlaku kapaliny. Nejvýznamnější předností zařízení je, že vhodnou předvolbou doby měření lze odečítat nejen hodnoty průtočného množství /1 mln 1/, ale...

Zariadenie pre meranie torzných vibracií na volnom konci hriadelového vedenia pohonných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258619

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ročkai Gabriel, Skuta Attila

MPK: G01M 19/00

Značky: torzných, vibrácií, zariadenie, volnom, konci, hriadelového, systémov, meranie, vedenia, pohonných

Text:

...vedenia pohonných sytémov,ktorého podstata je založená na indukcii napätia v nepohyblivej cievke od otačajúceho sa magnetického prstenca a spracovaní indukovaného napätia elektronickým derivovaním.Hlavnou výhodou zariadenia je bezkontaktný prenos signálu z otäčajúcejsa časti na nepohyblivú časť snímača bez použitia akéhokoľvek napájacieho zdroja pre snímač,jednoduchosť konštrukcie snímača a možnosť použitia snímača k merania otáčok.Obrázok...

Torzní dynamometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257680

Dátum: 16.05.1988

Autori: Slezák Pavel, Ellinger Karel

MPK: G01N 19/04, G01L 5/24, G01M 19/00...

Značky: torzní, dynamometr

Text:

...měření. Valivé uložení všech pohýblivých součástí přitmm umqžňgje vysokou přesnost měření u to Jak statických tak í dynamických.Výhodná je rovněž snadné manipulomatelnost ťorzním dynamometŕcm poúie vynálczu §ři.provoznĺm měření na stavbách, v nbtížnýçh pmloháçh a podobně.Vynález budb dále podrobnějí popsán podle přiložqných výkrésů,na němž je znúzorněnm příkladné provedení torzního dynamometrú podle řynálezuťV přík 1 adnêUproveąemí,...

Měrný člen pro zjišťování kolových sil kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257407

Dátum: 16.05.1988

Autori: Žižka Zdeněk, Kolář Bohuslav, Hašek Jindřich

MPK: B61J 1/00, G01M 19/00

Značky: kolových, měrný, vozidel, kolejových, člen, zjišťování

Text:

...pro všechnakola vozidla konkretních rozměrů nebo univerzální váhu o větším počtu členů vhodně rovnoměrně rozdelených. Zabudováním .těchto členů do vhodného stavu, umožňujícím Jejich výškověpřemísřování zdvihání nebo spouštění. nebo i natáčení celé části koleje, Je možno vytvořit zkušební zařízení pro měření změn kolových sil na nerovnostech tratí e při natáčení podvoz A.ků při vjezdu do oblouku. Zabudováním těchto členů do tratije možno při...

Zapojení pro automatizované měření dynamických parametrů textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257343

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jaksch Ivan

MPK: D03D 49/00, G01M 19/00

Značky: dynamických, automatizované, parametrů, zapojení, měření, strojů, textilních

Text:

...První číslicový multiplexor l vybírá ze čtyř signálů vhodný vzorkovací signál §§g,.např. odběr vzorku měřené veličiny v určitém okamžiku dané stavem na prvním vstupu 5 časovače a první dělič 3 tyto signály podle požadavku dělí a tím vytváří vzorkovací signál §Mg.První hradlo 5, druhé hradlo 2, první tvarovač lg s monostabilním obvodem, druhý tvarovač łł s monostabilním obvodem, programové řízený druhý dělič Ž, klopný obvod gg, druhý...

Zvedací stůl pro zkušební pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 257174

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: G01M 19/00

Značky: zkušební, zvedací, stůl, pracoviště

Text:

...servomotorem a pevně uchycený zvedaci šroub s maticí, v jejimž vnějším kruhovém obvodu,upraveném jako šnekové kolo je v zâběru šnek, poháněný reverzačnim servomotorem.zvedaci mechanismus je samosvorný. Vůle ve vedení upinaci desky je po ustavení osové výšky vymezena sevřenim vodicích pouzder. Zkoušený výrobek je rychle, přesně a bezpečně ustaven v ose dynamometru. chod soustroji během zkoušeni je klidný, bez chvění, ložiska nejsou...

Prípravok na meranie konštánt pružnosti telesa namáhaného čistým ohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257135

Dátum: 15.04.1988

Autori: Panáček Pavol, Juck Anton

MPK: G01M 5/00, G01M 19/00

Značky: ohybom, čistým, prípravok, konstant, namáhaného, tělesa, pružnosti, meranie

Text:

...pohľad na obe časti prípravku pred ich vzájomným spojeným na skúšobnom telese. Prvá časť prípravku pozostáva z držiaka 1 ramena tlačenej strany s otočnou hlavou 2 pevne spojenou so skrutkou 3. Pohyblivé rameno 4 tlačenej strany je posuvne uložené na skrutke 3. Medzi pohyblivé rameno 4 tlačenej strany a držiak I ramena tlačenej strany je vložená pružina 5 pritiačajúca pohyblivé rameno 4 tlačenej strany počas skúšky na Skúšobné teleso. Na...

Skúšobné zariadenie pre ohýbačky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256747

Dátum: 15.04.1988

Autori: Till Lórant, Ilanovský Ivan, Slanina Alexander

MPK: G01M 19/00

Značky: ohýbačky, plechů, skúšobné, zariadenie

Text:

...prvkom. Nosná lišta. 3 nesie prostrednictvom čapu 4 výklopnú lištu 5, ktorá nahrádza ohýbaný plech a ktorá je spojená s predpätým silvovým pružným členom B, ktorý vyvija silu proti pohybu ohýbacej čeluste 7, ktorá sa prostredníctvom pravítka 8 opiera zospodu O výklopnú lištu 5. Predpätý Silovýpružný člen 6 je upevnený v držiaku 9 zachytenom o hornú čelust 1 a nosnú lištu 3 tak, že jeho reakcia sa prenáša clo prednej časti hornej čeluste 1,...

Zariadenie na skúšanie rozkladacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256722

Dátum: 15.04.1988

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01M 19/00

Značky: mechanizmu, zariadenie, rozkladacieho, skúšanie

Text:

...rozkladacieho mechanizmu je znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je pohlad na zariadenie zhora, na obr. 2 je rez v osi uloženia stlpika.Na nenakreslenú podestu zariadenia je pripevnená Základová doska 1 s voditkami 2, ktoré sú prepojené pásnioami 3. Vysúvač 4 je čelnou stranou upevnený do prednej pásnice 3 a v zadnej časti je pripevnený cez pätku 5 na nosník 10 základovej dosky 1. Rovnobežne s vodítkami 2 je na pásnice 3...

Způsob pro cejchování extenzometrických snímačů zejména pro měření válcovací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 255004

Dátum: 15.02.1988

Autor: Odvárka Bohuslav

MPK: G01L 1/22, G01B 7/18, G01M 19/00...

Značky: měření, snímačů, extenzometrických, cejchování, zejména, válcovací, síly, způsob

Text:

...na tenzometrický dynamometr e na obr. 3 je jeho bokorys. obr. 4 znázorňuje zapojení odporových tenzometrů.Tenzometrický dynamometr g (obr. 2 a 3) tvoří měřící těleso 2, které je vyrobeno z pružinové oceli. Těleso Q má na horní i spoąní ploše vytvořena prísna 1, umožňující použít tenzometrické dynamometry g pro různé průměry kalibračních válců. V čelní ploše tělese 2 jsou profrézovány ve dvou řadách podélné průchozí uzavřené drážky§ tak, že...

Zařízení pro snímání osových sil v lanech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236332

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kott Josef

MPK: G01M 19/00

Značky: snímání, lanech, osových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímání osových sil v lanech bez jejich demontáže a řeší jednoduché cejchování zabudovaných snímacích a vyhodnocovacích aparatur napínacích systémů. Zařízení sestává z tělesa (l) opatřeného ve střední části měrnou plochou (A), na kterou jsou přitmeleny indikátory napětí (3). Měrná plocha (A) je vyosena o rozměr (e) odpovídající součtu poloměru měřeného lana (4) a poloviční tloušťky tělesa (l). V krajních částech je těleso (l)...

Zapojení pro kompenzaci vlivu teploty na měřicí signál tenzometrického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238469

Dátum: 01.10.1987

Autor: Lukas Jiří

MPK: G01L 19/04, G01M 19/00

Značky: měřicí, signál, kompenzaci, tenzometrického, zapojení, vlivů, teploty, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro kompenzaci vlivu teploty na měřicí signál tenzometrického snímače tvořeného můstkovým zapojením tenzometrického systému sestávajícícho z alespoň čtyř tenzometrů (21, 22, 23 a 24), u něhož jo spojena dvojice výstupních vývodů (e, e') Wheatstoneova můstku (20) s vyhodnocovacím zařízením (7), a dvojice vstupních přívodů (d, d') s napájecím zdrojem (6) konstantního proudu a s paralelně zapojeným teplotně kompenzačním...

Zariadenie na skúšobné zatažovanie konštrukcií statickým tahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252510

Dátum: 17.09.1987

Autori: Nagy Peter, Pacala Jozef, Lecký Pavel

MPK: G01M 19/00

Značky: konštrukcií, zaťažovanie, skúšobné, statickým, tahom, zariadenie

Text:

...Piesty vytvárajú dvojice nad sebou rozmiestnených komôr pre vzduchové vaky. Komory sú posuvne uložené v pevne ukotvenom nosníku a zaťažovaný dielec zavesený na závesnom nose je pripevnený upínacimi prvkami o upínaciu dosku.Zariadenie podľa vynálezu je pokrokové tým, že je schopné vyvodiť pomerne veľké zaťažovacie sily, ľahko a vo veľkom rozsahuplynule regulovateľné. Pritom pre vyvodenie i extrémne veľkých zaťažovacích sil sa spotrebuje...

Deformační tělísko tenzometrického snímače horizontální složky síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 236122

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: G01M 19/00, G01L 1/22

Značky: složky, tělísko, tenzometrického, deformační, snímače, síly, horizontální

Zhrnutie / Anotácia:

Deformační tělisko tenzometrického snímače je určeno k měření horizontální složky síly působící na podloží pod podporou stroje a dynamickými účinky. Deformační tělísko má dva krajové sloupky, spojené alespoň jedním horizontálním žebrem a středový sloupek spojeny s krajovými sloupky alespoň jedním vertikálním žebrem, na němž je v blízkosti sloupku umístěn alespoň jeden horizontálně orientovaný tenzometr. Horizontální žebro mohou tvořit dvě...

Deformační tělísko tenzometrického snímače veritkální a horizontální složky síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 236120

Dátum: 01.08.1987

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: G01L 1/22, G01M 19/00

Značky: tenzometrického, veritkální, tělísko, deformační, síly, snímače, složky, horizontální

Zhrnutie / Anotácia:

Deformační tělísko tenzometrického snímače je určeno pro měření vertikální a horizontální složky síly působící na podloží pod podporami strojů s dynamickými účinky. Deformační tělísko má dva krajové sloupky spojené alespoň jedním horizontálním žebrem se středovým sloupkem a alespoň jedním vertikálním žebrem s protilehlým středovým sloupkem. Alespoň na jednom horizontálním žebru a alespoň na jednom vertikálním žebru má v blízkosti sloupků...

Způsob experimentálního určení konstant charakterizujících axiální a radiální tuhost rybinového komutátoru a velikosti úhlu třecího kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 234114

Dátum: 01.10.1986

Autori: Vilímek Lubomír, Fuciman Klement

MPK: G01M 19/00, G01L 1/26

Značky: určení, radiální, konstant, třecího, tuhost, rybinového, úhlu, velikostí, způsob, axiální, charakterizujících, experimentálního, komutátorů, kužele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu experimentálního určení konstant charakterizujících axiální a radiální tuhost rybinového komutátoru a velikosti úhlu třecího kužele, který odpovídá třecím poměrům na styčných plochách lamelového věnce komutátoru a jeho stahovací konstrukce. Účelem vynálezu je docílit přesné zjištění hodnot bez ohledu na složitost dílců rybinového komutátoru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se komutátor zatěžuje různými hodnotami...

Zařízení pro statickou kalibraci a ověřování dynamických vlastností extenzometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234076

Dátum: 01.10.1986

Autori: Felbáb Ladislav, Vrána Jan

MPK: G01M 19/00

Značky: zařízení, dynamických, kalibraci, extenzometru, vlastností, statickou, ověřování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení pro statickou kalibraci a ověřování dynamických vlastností extenzometrů je zvýšení spolehlivosti a rozšíření rozsahu sledování měřených hodnot. V prstencovém rámu jsou souose umístěny dvě tyče, z nichž pevná má uvnitř pružinu, o níž se opírá kolík vyčnívající směrem k druhé, posuvné tyči, na jejímž vnějším konci je připevněna aparatura např. mikrometrický šroub, jímž se řídí žádaný zdvih této posuvné tyče. Extenzometr se upevní...

Snímač normalových tlaků hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 229392

Dátum: 01.04.1986

Autori: Nečásek Michal, Vrtěl Jiří, Kopřiva Antonín

MPK: G01L 7/18, G01M 19/00

Značky: snímač, normalových, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu jsou jeho velmi nízké výrobní náklady, jednoduchost a spolehlivost snímání, nepatrné rozdíly mezi tlaky naměřenými a vyvozenými a současně možnost přímého sledování průběhu normálových tlaků na konstrukce. Uvedeného účelu se dosáhne snímačem podle vynálezu, sestávajícího ze snímacího polštáře 1, připevněného k nosné fólii 3, jež v horní části je opatřena upevňovacími prvky 2, kde snímací polštář 1, jehož dutina 8 s plnicím...