G01L 5/04

Zariadenie a spôsob kontroly upevnenia objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7520

Dátum: 01.08.2016

Autor: Karaffa Roman

MPK: B65B 13/04, B62D 25/20, B60P 7/06...

Značky: kontroly, zariadenie, spôsob, objektov, upevnenia

Text:

...zariadenia na kontrolu upevnenia objektov je možnosť rozšíriť snímanie o snímače veľkosti napätia mechanického ťahu alebo sú snímače doplnené o snímače teploty, úniku plynov a snímače iných veličín alebo nimi nahradené, čím sa komplexne zvýši bezpečnosť objektu nielen z hľadiska náhodných javov, ale aj sabotáže, prípadne krádeže.Podstatou spôsobu kontroly upevnenia objektov je, že snímače sú pripojené na elektronické jednotky, tie spolu...

Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7476

Dátum: 01.07.2016

Autori: Zajac Jozef, Fedorko Gabriel, Michalík Peter, Molnár Vieroslav

MPK: B65G 39/02, G01L 5/04, G01L 1/22...

Značky: snímanie, dopravníka, stolica, kontaktných, hadicového, valčeková

Text:

...kontaktných síl dopravného pásu hadicového dopravníka na vodiace valčeky v reálnom čase.Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl má v svojej konštrukcii použitých šesť nosičov vodiacich valčekov. Na týchto nosičoch sú pomocou tenzometrických snímačov síl posuvne uložené vodiace valčeky dopravného pásu hadicového dopravníka. Veľkosť prítlačných síl na jednotlivé valčeky je zaznamenávaná v riadiacej jednotke.Prehľad obrázkov na výkresochNa...

Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288304

Dátum: 05.08.2015

Autori: Zajac Jozef, Molnár Vieroslav, Michalík Peter, Fedorko Gabriel

MPK: G01L 5/04, G01L 5/06

Značky: napätosti, dopravných, dvojosovej, meranie, pásov, gumotextilných, skúšobné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie zložené zo šiestich častí. Uzatvorený zváraný rám (1) na štyroch nohách (2) má vnútri umiestnené dve napínacie zariadenia (3), ktoré sú navzájom na seba kolmé v dvoch osiach x a y. Tieto umožňujú nastaviť napínacie sily F1 = F2 = 0 - 15 000N. Oproti každému napínaciemu zariadeniu (3) je umiestnený tenzometrický snímač (4), ktorý umožňuje snímať napínaciu silu. Napínacie zariadenia (3) aj tenzometrické snímače (4) sú na...

Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6553

Dátum: 02.10.2013

Autori: Zajac Jozef, Michalík Peter, Fedorko Gabriel, Molnár Vieroslav

MPK: G01L 5/04, G01L 5/06

Značky: gumotextilných, zariadenie, napätosti, dvojosovej, dopravných, skúšobné, meranie, pásov

Text:

...alebo korýtkových dopravníkov.Skúšobné zariadenie pre meranie dvojosej napätosti gumotextilných dopravných pásov má v svojej konštrukcii usporiadané dve napínacie zariadenia, ktoré manuálne umožňujú vyvíjať rovnaké napínacie sily v dvoch na seba navzájom kolmých osiach x a y. Veľkosť napínacích sílje digitálne sledovaná na monitore počítača a snímaná pomocou dvoch tenzometrických snímačov usporiadaných v smere napínacích zariadení. Meraná...

Valec na meranie rovinnosti a spôsob určovania chýb rovinnosti u pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12562

Dátum: 27.03.2009

Autor: Noé Andreas

MPK: G01B 7/34, B21B 38/06, B21B 38/02...

Značky: určovania, chýb, meranie, válec, rovinnosti, spôsob, pásu

Text:

...zaznamenávať ťah pásu zvláštnym zariadenímv závislosti na čase. To je však spojené s vysokým nákladom.Pokiaľ sa meranie ťahu pásu uskutočňuje napríklad V oblasti valcových ložísk pomocou bežných load-cells (dynamometrov),môže byť dynamika často nedostatočná. Tu je oblasť predkladaného vynálezu.0005 Okrem toho je známy valec s dvoma pruhovitými tlakovými snímačmi na vonkajšom povrchu valca, pričom sú snímače umiestnené V strednej časti...

Plný valček na zisťovanie odchýlok od rovinnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4368

Dátum: 17.01.2003

Autori: Mücke Gerd, Neuschütz Eberhard

MPK: B21B 38/00, G01L 5/04, G01B 7/34...

Značky: odchylok, rovinnosti, valček, plný, zisťovanie

Text:

...povrchu rúrky. Podobné problémy vznikajú vtedy, ak je potrebné za tepla nasadit nie povrchovú rúrku, ale veľký počet povrchových krúžkov na valcovanételeso. Vtom prípade môže prist ktomu, že na miestach styku krúžkov samôžu tvorit malé obiehajúce trhliny, ktoré môžu viest k negatívnemu vplyvu nakvalitu (resp. poškodeniu) povrchu pásu, ktorý je vedený cez merací valček.0008 Ďalšia nevýhoda používania povrchových rúrok alebo krúžkov vyplýva...

Zariadenie na osové statické zaťažovanie skúšobného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 269583

Dátum: 11.04.1990

Autor: Banko Vladimír

MPK: G01L 5/04, G01L 1/22

Značky: zariadenie, statické, osové, tělesa, skúšobného, zaťažovanie

Text:

...podľa pootočenia otvorov tiahel g a v správnej polohe iniciačného vrubu, pri nesymetrickej po 2 CS 269 583 B 1lohe vrubu bude vrub hore, v gxcavitačnej polohe hlavnej osi, do oboch tiahelíg, prv do horného, potom do dolnáho, s gravitačrtým usadenim v sedle horného tiahla g. Po úplnom uložení vybaveného ekúäobného telesa g do tiahel g, pridrži sa dolné tiahlo g v quázikolmej polohe e spusti sa silový mechanizmus prvej fázy nastavenia...

Spôsob merania napätosti feromagnetických materiálov a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256183

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jaroševič Andrej, Nič Milan

MPK: G01L 5/04, G01L 1/12

Značky: spôsob, materiálov, merania, zariadenie, feromagnetických, uskutočňovanie, spôsobu, tohoto, napätosti

Text:

...feroma-gvnetickýxch prvkov..Spôsob a zariadenie podľa vynálezu možno využit najmä pri stanovovaní naipätosti feromagnetických konštrukčných materiál-ov a pri skúškach najmä v stavebníctve a strojárstva.Na obrázku je znázornená schéma zariadenia na meranie napätosti fexroxnagnetických materiálov.Zariadenie na meranie napätosti feromagnetických materiálov obsahuje snímač 1 tvorený budlacim solenoidom 2 a isnímacou cievkou 3 s ,paralelne...

Zařízení pro měření a regulací tahových sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240883

Dátum: 01.01.1988

Autor: Rambousek Zdenik

MPK: G01L 5/04

Značky: zařízení, měření, ťahových, regulaci

Text:

...pevnými kladkami g, proti kterým je upravena pohyblivá kladka §, spojená se silovým snímačom 3. Dále je snímací při»-pravek 5 opatřen odměřovací kladkou §, ve které je upraven gešnerátor § elektrických impulsů a která je umístěna mezi dvojicipevných kladek g a je opatřena pružinou 1. Mezi pevnými kladka» mi g, odměřovací kladkou § a pohyblivou kladkou § prochází tažné lano l. Měřicí aparatura § je tvořena měřicím zesilovačem §,k jehož...