G01L 3/00

Snímač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277849

Dátum: 12.04.1995

Autor: Pospíšil Bohumil

MPK: G01L 3/20, G01L 3/04, G01L 3/00...

Značky: krútiaceho, momentu, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva zo snímacieho ústrojenstva axiálneho posuvu, prípadne axiálnej sily a/alebo kinematického mechanizmu regulácie krútiaceho momentu, ktoré funkčne nadväzujú na axiálne posuvy strednej časti (3) dutého skrutného plášťa (1), ktorá je umiestnená koaxiálne medzi dvoma krajnými časťami (2 a 4), pevne uchytenými na hriadeľ (h). Stredná časť (3) je s krajnými časťami (2, 4) mechanicky spojená priečkami (5) umiestnenými po obvode skrutného...

Zařízení pro měření krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265015

Dátum: 12.09.1989

Autor: Outlý Josef

MPK: G01L 3/00

Značky: krouticího, momentu, měření, zařízení

Text:

...avšakwpro znečíštěné a hrubé prostředí dosavadnímí měLříči neuskutečnitelné. Tak např. u zeměvrtných souprav je třeba spojitěměřít krouticí moment natvýstupnímhřídeli spojenem s vrtnou kolonou, aby bylo možné stedovat zatěžování.vrtné kolony a zabrànjt překročení jejích pevnostníchąparametrů,~aby bylo ą možné sledovat řezný odpor horniny a navozovat optimální provoz ní ienergctické podmínky pro práci vrtneho nástroje na četběvrtu....

Zařízení pro kontrolu torzního momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263797

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štolcpart Václav

MPK: G01L 3/00

Značky: zařízení, torzního, kontrolu, momentu

Text:

...obvodu je uloäen statorový elektromagnetícký prvek. Přes vzduchovou mezeru mezi rotorem a statorem je ve vinutí statorového prvku indukován proud e napätím, který je porovnáván můotkoyou metodou s nastavenou protihodnotou etabilizovaného proudu s napätím. Rozdílovými proudy je určena změna torzniho momentu.zařízením podle vynálezu má patrně proti viem dosavadním velmi velkou citlivost měření,takže je možno měřit torzní momenty...

Hlídač krouticího momentu pro elektrifikované vrtné soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261745

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pavel Rudolf, Smělík Břetislav, Klán Ladislav, Valas Milan, Popelář Daniel, Mazač Josef

MPK: G01L 3/00, E21B 44/00

Značky: momentu, krouticího, vrtné, elektrifikované, hlídač, soupravy

Text:

...výkresu je znázorněno příkladné schéma zapojení hlídače kroutícího momentu podle vynálezu.Hlídač kroutícího momentu je zapojen mezi pohonným elektrickým motorem vrtné soupravy, například třífázovým asynchronním motorem s kotvou nskrátko, a hydraulickým systémem gg vrtné soupravy. Obsahuje převodník lg střídavého výkonu, který je spojen se zesilovačem ll řídícího signálu. Zesilovač ll je napojen na přepínač lg převodových stupňů, který je...

Způsob určení úhlu zkrutu na rotující části

Načítavanie...

Číslo patentu: 261035

Dátum: 12.01.1989

Autor: Buřič Zdeněk

MPK: G01L 3/00

Značky: rotující, způsob, částí, určení, úhlu, zkrutu

Text:

...dvou překrývajících se impulsü. S rostoucím ühlem zkrutu se mění překrytí. V tomto případě je nutné, aby v rozsahu měřených úhlů nedošlo ke zrušení překrytí impulsů a aby mezera mezi sousedními impulsy umožnila řízení činnosti měřicích obvodu. Tento časovýinterval lze určit také změřením časového intervalu mezi impulsy z prvního a druhého místa na zkrucovaném hřideli. Při většĺm počtu značek po obvodu je opět nutné zajistit dostatečně velký...

Zařízení pro určování změn úhlu zkrutu na rotujícím hřídeli v průběhu otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255716

Dátum: 15.03.1988

Autor: Buřič Zdeněk

MPK: G01L 3/00

Značky: průběhu, zkrutu, určování, úhlu, rotujícím, zařízení, změn, hřídeli, otáčky

Text:

...11. Jeden výstup klopného obvodu zg je spojen s druhým vstupem druhého hradla 11 a druhý výstup je spojen s prvním vstupem třetího hradla li. Druhý vstup třetího hradla 15 je připojen na výstup druhé přepínatelné děličky 3. Výstupy třetího a čtvrtého hradla Z 1 a li jsou spojený a tvoří výstup převodníku 1, k němuž je připojen v tomto případě obvod § signalizace stavu měřených impulsů. Výstup druhého snímače Q synchronizačního otáčkového...

Tenzometrický měřič kroutícího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245984

Dátum: 01.03.1988

Autori: Petrov Jurij Nikolajevie, Heeg Werner, Rochhausen Dieter

MPK: G01L 1/22, G01L 3/00

Značky: krouticího, měřič, momentu, tenzometrický

Text:

...ig, kompenzačního nosníčku il, kroužků zg, kertáčů §Qe vyhodnocovací jednotky QQ. Hnací část lg je nehoře upravena do tvaru hnacího hřídele ll a zespodu je opatřena dutínou lg, v níž je umístěno pomocné ložisko ji e hlavní ložiska gg. Obě ložiska ąg, 31 jsou uložena na výstupním hřídeli gl unášené části gg. Unášená část gg je tvořene posuvným kotoučem gg, který je prostřednictvím stevěcího šroubu gg upnut v drážce 2 , vytvorené na...

Zařízení pro přesně nastavení brzdného momentu odvíjecích hřídelů laminátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245621

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šeda Miroslav

MPK: G01L 3/00

Značky: nastavení, hřídelů, odvíječích, přesné, laminátoru, momentu, zařízení, brzdného

Text:

...s připevněným pevným ramenem s perem a posuvným ramenem a aretaěním šroubem, přičemž páka je opatřena stupnicí momentů a závažím s aretačním šroubem.Brzdný moment odvíjecího hřídele se uvede nastavením do rovnováhy s krouticím momentem zpüsobeným momentovým klíčem, jehož velikost je pro každý druh navalovanáho materiálu experimentálne odzkoušena. Na připojeném obrázku je znázorněn princip zařízení pro přesné nastavení brzdného momentu...

Zariadenie pre snímanie smeru veľkosti točivého momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234988

Dátum: 15.01.1987

Autor: Vachal Ladislav

MPK: G01L 3/00

Značky: točivého, zariadenie, směru, veľkosti, snímanie, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Na obr. 1 je zariadenie pre snímanie smeru a veľkosti točivého momentu. Vynález rieši zariadenie pre snímanie smeru a veľkosti točivého momentu, ktorého podstatou je snímanie axiálnej sily vznikajúcej na závite a šikmom ozubení vplyvom prenášaného točivého momentu. Uvedené zariadenie je vhodné pre trvalú montáž v prevodovkách poľnohospodárskych, zemných, stavebných strojov, automobilov, prípadne iných zariadení, čo má význam pre stanovenie...