G01L 27/00

Způsob kalibrace membránového vakuoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256292

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 27/00

Značky: kalibrace, vakuoměru, membránového, způsob

Text:

...membránového vakuoměru.Výhodou způsobu kalibrace membřánového vakuoměru podle vynálezu jsou podstatně snížené nároky na vybavení kalibračního praooviště, nebot zcela odpadá potřeba udržovat konstantní tlak a konstantní teplotu po dobu měření a v důsledku toho i potřeba přesného termostatu a zařízení pro nastavení přesného tlakuNa přiloženém výkresu jsou graficky znázorněny v závislos~ ti na času t průběh teploty 8 a průběh tlaku...

Spôsob plnenia, doplňania a vyprázdňovania kvapalinových meračov tlaku a podtlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255351

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kolísek Mikuláš

MPK: G01L 27/00, G01N 1/14

Značky: kvapalinových, doplňania, tlaku, meračov, podtlaku, vyprázdňovania, plnenia, spôsob

Text:

...kvapalinového merače tlaku a podtlaku sa vyznačuje tým, že do merača, naplneného čiastočne alebo úplne kvapalinou, sa na koniec jeho uzavretého ramena vsunie kapilárka, zapojená cez poistnú nádobu na vákuum alebo inertný plyn a pôsobe-ním vákua do D Pa alebo inertného plynu do 0,2 MPa sa merač naplní alebo vyprázdni.Kapilárka môže byť z umelej hmoty ale 4bo kovu s takým priemerom, aby prešla najužším miestom v U-trubici.Vyšší účinok sa...

Zapojení pro měření stability charakteristiky hydrodynamického čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242107

Dátum: 01.02.1988

Autori: Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Svirák Tomáš

MPK: G01L 27/00, F04B 51/00

Značky: měření, stability, hydrodynamického, zapojení, charakteristiky, čerpadla

Text:

...druhého pojišřovacího ventilu l§. Hlavněv případě napâjecích čerpadel je před zkoušené čerpadlo 3 za~řazeno neznázorněné podávací čerpadlo.Celý měřící okruh se smontuje tak, aby nedocházelo k zavvzdušňování celého okruhu, což by nepříznivě ovlivnilo výsledky měření. Zásobní nádrž l se neplní dopravovenou kapulinou dle určení čerpadla Q. üzavírací armatura lg před spuštěním zkoušeného čerpadla 2 3 v případě použití neznázorněného podávacího...

Zařízení pro cejchování aerodynamických měřicích sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 245572

Dátum: 15.09.1987

Autori: Thiel Jioí, Korvas Zdenik

MPK: G01L 27/00

Značky: měřicích, cejchování, zařízení, aerodynamických

Text:

...V těch případech, kdy využití běžných typů difuzorů není možné z důvodů tlakových a rychlostních pulsací v měřícím prostoru.Příklad provedení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu. Zařízení pro cejchování aerodynamických sond má výstupní systém uspořádaný tak, že se skládá z vnitřní trubice ł opatřeně vnějším prstencem 2. Vnitřní trubice 1 i vnější prstenec 3 jsou rotačněVnitřní průměr trubice 1 se ve směru proudu média,...

Zariadenie pre kalibráciu membránových barometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239829

Dátum: 15.06.1987

Autor: Ambrož Vladimír

MPK: G01L 27/00

Značky: barometrov, kalibráciu, zariadenie, membránových

Text:

...je v reze znázornená na pripoenolm výkrese. .Kalibrarčná poiymérova membrána 1, na ktorej je zaliusovaný kovový krfržołk 2 je upevnená v» telese B. Na kovový krúžok 2 pritláxča regulačná skru-tka 3, zaskrutlkovaná v závltovom puzdreä. Regulačná slkrutka 3 je zakrytá ochranným krytom 4 nasunutým na závitovom puzdre 5, ktoré je naskrutíko 4vané n-a telese 6. Merná komora, t. j. priestor medzi kalíbračnou polymérovou membránou 1 a mernou...

Kalibračný prístroj pre membránové barometre

Načítavanie...

Číslo patentu: 238418

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01L 27/00

Značky: kalibračný, prístroj, membránové, barometre

Zhrnutie / Anotácia:

Kalibračný prístroj je určený pre kalibráciu kapacitných a interferenčných barometrov. Podstata prístroja spočíva v tom, že v membránovom telese je stlačená polymérová membrána predpätou mernou pružinou, uloženou v pružinovom sedle, ktoré sa opiera o nastaviteľný valec mikrometra so stupnicou, upevnenom v stojane na základovej doske a závitový krúžok utesnený tesniacim krúžkom pritláča dištančnú vložku na polymérovú membránu a sedlo telesa,...

Zapojení okruhu tlakového normálu pro nastavení nízkého absolutního cejchovacího tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229177

Dátum: 01.01.1986

Autor: Ort Jan

MPK: G01L 27/00

Značky: tlaku, normálu, okruhu, absolutního, tlakového, nízkého, cejchovacího, nastavení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém nastavení co nejnižšího absolutního cejchovacího tlaku, který odpovídá hmotnosti nejmenšího vyměnitelného závaží bez ohledu na hmotnost základní plovoucí části tlakového materiálu. Podstatou řešení je zapojení dvou tlakových normálů o stejné hmotnosti plovoucí části, při kterém se účinek gravitační síly, působící na základní plovoucí části obou tlakových normálů vzájemně ruší.