G01K 7/22

Vícenásobný bezkontaktní teplotní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270079

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hora Aleš, Zyka Jiří, Stárek Jiří

MPK: G01K 7/22, G01J 5/10

Značky: vícenásobný, teplotní, bezkontaktní, snímač

Text:

...průmyslové prdukce.Celkove uspořádání konkrětně provedeněho vícenásobného oezkontaktního teplotního snímače podle vynálezu je zřejmě z nárysnáho pohledu na obr. 1 pripojených výkresů. Obr. 2 značí nárysný řez koncovkou, obr. 3 týž řez meřicí hlavicí, na obr. A je elektrické schéma zapojení prvků v měřicí hlavici.vnější pláět snímače, viz obr l, tvoří křemenná transparentní trubice l, v dolní části uzavřená, sloužící jako ochrana proti...

Snímač laserového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266618

Dátum: 12.01.1990

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01J 1/16, G01K 7/22

Značky: laserového, snímač, záření

Text:

...laserového záření optimalizuje vždy zařazením zatěžovacího rezistoruNa výkresu je znázorněn snímač laserového záření podle vynálezu schematicky v osovémHlavním členem snímače laserového záření je pyroelektrický čip Q upevněný na kruhové kovové podložce 5. Záření dopadá ve smyslu šípky lg na neznázorněnou přední elektrodu pyroelektrického čipu §. K této elektrodě přiléhá dno přední misky l, ve kterém je proveden Výrez 5 pro průchod laserového...

Zapojení pro přesné číslicové měření velkého rozsahu teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255625

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jansa Josef

MPK: G01K 7/22

Značky: zapojení, měření, velkého, přesné, teplot, rozsahu, číslicové

Text:

...velmi dobrých parametrů přístroje, jako jsou přesnost, rozlišitelnost a dlouhodobá stabilita. Vlastní mikropočítač svým číslicovým charakterem při správně sestaveném algoritmu již vlastnosti převodu odpor-teplota nijak negativně neovlivní.Údaj o teplotě indikovaný na zobrazovači je přesný v širokém rozsahu teplot, neboč přesnost měření není s velikosti tohoto rozsahu V protikladu. Při správně určených konstantách charakteristické rovnice...

Snímač teploty s monostabilním klopným obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237199

Dátum: 01.10.1987

Autor: Jakubec Ladislav

MPK: G01K 7/22

Značky: monostabilním, klopným, snímač, teploty, obvodem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače teploty s monostabilním klopným obvodem, který umožňuje ve spojení s mikropočítačem okamžitou indikaci teploty měřeného média v digitální formě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že teplotně závislý odporový prvek je připojen k jednomu připojovacímu bodu časovacího členu monostabilního klopného obvodu, kondenzátor časovacího členu je zapojen mezi dva připojovací body časovacího členu monostabilního klopného obvodu,...

Zapojení termometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240272

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rudenko Ivan, Reiter Juraj

MPK: G01K 7/22

Značky: zapojení, termometru

Text:

...je zvlášte .výhodné při konstrukcí miniaturních měři-cích přístrojů. zapojení dále umožňuje oproti jiným zapojením vyloučit další obvody pro kontrolu stavu baterie a zmenšit spotřebu. v zapojení podle vynálezu bude dále blížeipopsáno pomocí připojených výkresü, kdena obr. 1. je uvedeno celkové schéma a na obr. 2 jsou ,průběhy napětí v důležitých bo dech. . ,Podle obr. 1 je termlstor Rt paralelné spo-kompenzace. K prvnímu odporu R 1 je...

Sonda pro elektrický katatermometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 240681

Dátum: 01.06.1987

Autor: Nimeeek Petr

MPK: G01K 7/22, G01W 1/17

Značky: sonda, elektricky, katatermometr

Text:

...zakončená šroubem pevně dotaženým do tělesa.Výhodou sondy podle vynálezu je lineární vztah mezi proudem tekoucím topným prvkem, tj. Zenerovou diodou, a elektrickým příkonem dodaným tälssu sondy, který se přemění v Jouleovo teplo,podle rovnice P Uz.I, kde Uz je Zenerovo napětí, které je konstantní. Další výhodou je dokonalý přestup tepla mezi topným prvkem a tělesem sondy.Příklad provedení sondy pro elektrický katetermometr podle vynálezu...

Termistorové čidlo teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240152

Dátum: 01.06.1987

Autor: Stoljarov Vladimír Nikolajevie

MPK: G01K 7/22

Značky: teploty, čidlo, termistorové

Text:

...jehož podstata spočíva v tom, že neizolované drátové vývody termistoru jsou připojeny v pouzdře k ohebnému kabelu, přičemž spoj je zpevněn izolační deskou a vnitřní prostory pouzdra a trubky jsou vyplněny dielektrickou hmotou.Výhodou teplotního čädla podle vynálezu je, že umožňuje měření teploty v hloubce živých tkání, přičemž malý průměr trubky čidla zaručuje minimální poškození tkáně. Dosažení malých rozměrů trubky čidla je umožněno...

Proudový vysílač

Načítavanie...

Číslo patentu: 248606

Dátum: 12.02.1987

Autor: Klaška Karel

MPK: G01K 7/22, H02M 3/125, H03H 11/12...

Značky: vysílač, proudový

Text:

...je malý potrebný úbytok napětí na sériové kombinaci výstupního trsnzietoru e druhé impedance i vyloučení ovlivněni přenosu změnami přechodováho odporu běice potenoioletru.Na připojeném výkresu jsou znázorněny, na obvodových schématech s připojenými charakteristikami, tři provedení proudového vysílače podle tohoto vynálazu.Proudová zrcadle mají společnou svorku 3 spojenou přes první impedanci 2 ee vetupním tranzistorem 1 e přes druhou...

Plášťový snímač teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233089

Dátum: 01.01.1987

Autori: Belešová Marie, Ramert Bohumil

MPK: G01K 7/22

Značky: snímač, plastový, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plášťového snímače teploty, určeného zejména pro měření ve vysokofrekvenčních elektromagnetických polích, sestávající z pláště, v jehož dutině vyplněné izolační látkou je uložen citlivý prvek. Snímač podle vynálezu se používá například v humánní medicině, při léčení tkání vysokofrekvenčním elektromagnetickým ohřevem. Podstatou vynálezu je, že plášť je opatřen podélnými drážkami, jejichž hloubka je menší nebo rovna síle stěny...

Sdružená měřicí sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 236520

Dátum: 15.11.1986

Autor: Pošmourný Josef

MPK: G01F 23/24, G01K 7/22

Značky: měřicí, sonda, sdružená

Zhrnutie / Anotácia:

Sdružená měřicí sonda množství a teplot materiálu a poměrnou permitivitou ?r > 1 pro použití v hlubinných zásobníkách, týkající se oboru měření fyzikálních veličin elektrickou metodou, představuje sdružený převodník množství a teploty na elektrické signály. Řeší využití nefunkční části nosného lana snímače teplot k snímání materiálu v zásobníku bez porušení původního účelu měření teploty. Podstatou je použití nosného a ochranného kovového...

Teplotní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229214

Dátum: 01.03.1986

Autor: Ramert Bohumil

MPK: G01K 7/22

Značky: čidlo, teplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci teplotního čidla s kombinovaným elektrickým výstupním signálem sestávající z termočlánku a termistoru. Podstatou vynálezu je, že teplotní čidlo využívá k měření teploty napětí generovaného termoelektrickým článkem, jehož srovnávací kanoe jsou v dobrém tepelném kontaktu s teplotně závislým odporem - termistorem, sloužícím k určení jejich teploty.