G01J 5/10

Pyroelektrický snímač infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 270275

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jankovský Jaroslav

MPK: G01J 5/10, G01J 5/34

Značky: infračerveného, snímač, pyroelektrický, záření

Text:

...v tom, že mezi protilehlými držáky apojenými se základom je upevněn elektrický vodiyý nosník. Čipy jsou na něm upevněny tak, že jejich nepříjmové elektrody jsou elektricky i mechanicky spojený s nosníkem.Pyroelektrický čip je na nosníku, tvořenám dvojicí tenkých vláken, upevněn nepříjmovou elektrodou. e tvoří tak mechanicky robuätí celek, u nčhož je potlsčen přenos otřesů na mechanické nemáhání.pyroelektrickáho čipu a tím je snížena i...

Vícenásobný bezkontaktní teplotní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270079

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hora Aleš, Zyka Jiří, Stárek Jiří

MPK: G01J 5/10, G01K 7/22

Značky: snímač, bezkontaktní, vícenásobný, teplotní

Text:

...průmyslové prdukce.Celkove uspořádání konkrětně provedeněho vícenásobného oezkontaktního teplotního snímače podle vynálezu je zřejmě z nárysnáho pohledu na obr. 1 pripojených výkresů. Obr. 2 značí nárysný řez koncovkou, obr. 3 týž řez meřicí hlavicí, na obr. A je elektrické schéma zapojení prvků v měřicí hlavici.vnější pláět snímače, viz obr l, tvoří křemenná transparentní trubice l, v dolní části uzavřená, sloužící jako ochrana proti...

Zapojení vstupní jednotky pro mikropočítačové měření teploty bezkontaktně

Načítavanie...

Číslo patentu: 269378

Dátum: 11.04.1990

Autor: Stránský Ivan

MPK: G01J 5/10, G05D 23/27

Značky: mikropočítačové, jednotky, vstupní, zapojení, bezkontaktné, teploty, měření

Text:

...impedanční převodník 2, zesilovač 5 a pásmovou propust Z napojen na datový vstup vzorkovacího zesilovače §, jehož výstup je dále napojen na první datový vstupní kanál al počítače 17.Pro synchronizaci činnosti clony 3 se vzorkovacím zesilovačem § slouží aynchronizační závoro 2, jež snímá průchod obou hran clony g. Výstup synchronizační závory 2 jo přes zosilovač lg a zdvojovač frekvence ll napojen na ovládací vstup vzorkovacího zesilovače Q....

Zapojení vstupní jednotky pro mikropočítačové měření teploty bezkontaktně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259930

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stránský Ivan, Glanc Antonín

MPK: G01J 5/10

Značky: zapojení, jednotky, teploty, bezkontaktné, měření, mikropočítačové, vstupní

Text:

...je napojen na první datový vstupní kanál počítače, výstup druhého vzorkovacího zesilovače na druhý datový výstupní kanál počítače a výstup referenčního snímače okolí teploty clona na třetí vstupní kanál počítače, přičemž první monostabilní klopný obvod je svým výstupom napojen též na první synchronizační vstupní kanál počítače a druhý monostabilní klopný obvod na druhý synchronizační vstup počítače.výhoda zapojení podle vynálezu je v...

Ponorná sonda pro jednorázové měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259738

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hendrich Rudolf, Bartoš Jiří

MPK: G01J 5/10, G01K 1/12

Značky: sonda, teploty, ponorná, měření, jednorázové

Text:

...opatřeneho reflexni vrstvou, tvoříci zrcadlo.Výhodou ponorné sondy podle vynálezu je především odpadnuti použití drahých kovů, dále pak vysoká přesnost bez nutnosti kalibrace, odborné obsluhy a při nízkých výrobních nákladoch. Dalšími výhodawmi jsou velký měřicí rozsah, konstantní hodnoty a dlouhá životn-ost detektoru..Příkladná provedení ponorné sondy podle vynälezu jsou schentatícky znázorněna v podélném osovém řezu na připojených...

Zařízení k spektrálnímu měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 257614

Dátum: 16.05.1988

Autor: Stránský Ivan

MPK: G05D 23/27, G01J 5/10

Značky: teploty, spektrálnímu, měření, zařízení

Text:

...o dvou napětových úrovnioh, z nichžjedna je odvozena od teploty předmětu 3 a druhá od teploty povrchu clony g. Impedančnĺ převodník překlenuje rozdíl v impedancích pyrodetektoru 1 a následujiciho měřicího zapojení. Pásmový filtr É zbavuje signál nežádoucích harmonických a jiných složek. Pulzujíoí signál proudí nepřetržitě přes první korekčnĺ člen 1 na siqnálni vstup prvního vzorkovaciho zesilovače 8 asouběžně přes druhý korekční člen 2 na...

Diagnostická sonda, zejména pro elektronické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 255811

Dátum: 15.03.1988

Autori: Glanc Antonín, Laboutka Rudolf

MPK: G01J 5/00, G01J 5/10

Značky: obvody, zejména, elektronické, diagnostická, sonda

Text:

...čidla l. Keramické pyroelektrické čidlo l ke své technické funkci potřebuje přerušovaný tepelný tok, což se ve stacionárních zařízeních realisuje periodicky pracujícím elektromechanickým přerušovačem záření. V této jednoduché diagnostické sondě není zvláštní přerušovač infračerveného záření zapotžebí,neboč periodických změn tepelného toku se dosahuje ručním pohybem celé diagnostické sondy nad proměřovanými součástkami. Před vstupním...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s teplotním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243098

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hradský Ernest, Janok Jan

MPK: G01J 5/10

Značky: čidlem, teplotním, aplikátor, hypertermii, elektromagnetickou

Text:

...má průměr 5 až 1 U mm a je umístěno v držáku v místě nulových povrchových proudů V ose tělesa aplikátoru. Teplotní čidlo je umístěno v hloubce,kde jeho směrová charakteristika je překryta plochou maąximálního ohřevu aplikátoru, to je buď v ploše zadní stěny tělesa aplikátoru, nebo uvnitř držaku v hloubce rovné maximálně trojnas-obku průměru teplo-tníhuo čidla.Vyšší účinek vynálezu se projevuje nejen v jednoduchosti snímaní teploty a ve...

Zapojení pyroelektrického detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253495

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pernica Aleš, Louda Václav

MPK: G01J 5/10

Značky: pyroelektrického, zapojení, detektoru

Text:

...nenáročnosti a odolnosti vůči naindukování rušívých signálů. Nedochází zde ani k neužitečdému zatěžování pyroelektrického detektoru, ani ke vznikuídalších rušivých signálů. Řešení podle vynálezu umožňuje snadnénastavení pracovního bodu předzesilovače a automatické vyrovnávánívlivu změn teploty okolí a časových změn parametrů použitých sou částí. Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženého výkresu, na něňž je schematícky...

Zařízení pro bezkontaktní měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 248273

Dátum: 12.02.1987

Autori: Riedel Siegfried, Engel Frenz, Kuntke Norbert

MPK: G01J 5/00, G01J 5/10

Značky: teploty, měření, zařízení, bezkontaktní

Text:

...c puc Fíg. .l.,Bnyrpn nnponerpnqecxoro Kopnyca I npeycuowpeua npennoqrnrenbno oöpaaonau Has Tpy 6 KoňaaKpuTax H ouepuenàn HOHOCŤB 2. CTopoHa oöbexwuaà nonocwn 2 v3 aKpmTa Hnmpaxpacuoñ onrnqecxoñ cHcTeMoň, Hanpnúep, nnuaa 3. Hanporua nunau 3 Haxourcn erexrop 4. Henocpecwaenno sa MECTOM coenuennn Mexny KopnycoM nnpomewpa l H rpyökoñ 2 HMEETCH xanaaxa 5 nnn yuenbmeuna ceqeunn MaTepuana B TPYĎKE 2. Tpy 6 Ka.2 uneew K 000 pacnonoxeunuň naa 6...

Zapojenie bezkontaktného teplomeru pody s pyroelektrickým detektorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248242

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jacko Vlado, Bartl Ján

MPK: G01J 5/10

Značky: detektorom, zapojenie, bezkontaktného, pyroelektrickým, teploměru

Text:

...hyndrometeorologckých sta 11110.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia bezkontaktného teplomera s pyroelektrickým detektorom.Na blokovej schéme zapojenia obr. 1 je pyroelektrický detektor 1 pripojený na vstupný zosilňovač 2, ktorého výstup je pripojený na vstup zosilňovače so synchrodetektorom 3. Modulačný kotúčik 4 je ce prevodový mechanizmus 5 mechanicky spojený so synchrónnym motorom E 5, ktorý je napojený k výstupu...